Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о базе данных реестра аттестованных судебных экспертов Экспертной службы МВД

МВД
Положение, Приказ от 15.01.2018 № 19
действует с 16.03.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018

м. Київ

N 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 146/31598

Про затвердження Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС

Відповідно до статті 21 Закону України "Про судову експертизу" та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою вдосконалення порядку ведення бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, роботи з вивчення потреб у підготовці та підвищенні кваліфікації судових експертів, а також розроблення і реалізації пропозицій щодо задоволення цих потреб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2011 року N 333 "Про вдосконалення порядку обліку атестованих судових експертів Експертної служби МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2011 року за N 1060/19798 (із змінами).

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС (Федотов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок ведення Експертною службою Міністерства внутрішніх справ України (далі - Експертна служба) бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - база даних).

2. База даних містить інформацію про працівників Експертної служби, яким в установленому Законом України "Про судову експертизу" порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.

3. База даних ведеться з метою:

1) створення систематизованого інформаційного фонду про працівників Експертної служби, яким у встановленому законодавством порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

2) комплексного аналізу якісного складу фахівців для визначення науково обґрунтованих потреб у підготовці та підвищенні кваліфікації експертних кадрів;

3) планування атестації судових експертів у порядку оцінки рівня їх професійних знань;

4) забезпечення в установленому порядку необхідною інформацією державного Реєстру атестованих судових експертів (далі - державний Реєстр), ведення якого відповідно до законодавства здійснює Міністерство юстиції України.

4. База даних складається з офіційних відомостей про працівників Експертної служби, яким в установленому порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)).

5. Фонд бази даних складають:

1) документи з офіційними відомостями про осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу, що подаються підрозділами Експертної служби;

2) електронна база даних з інформацією про осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу.

6. До бази даних вносяться такі відомості про атестованих судових експертів Експертної служби:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) дата народження;

3) дані про освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень та спеціальність за освітою;

4) дата призначення на посаду в підрозділі Експертної служби;

5) місце роботи та посада;

6) інформація про науковий ступінь;

7) види судової експертизи (експертних спеціальностей), з правом проведення яких особі присвоєно кваліфікацію судового експерта, назва експертно-кваліфікаційної комісії, номери відповідних свідоцтв, дати їх видачі;

8) інформація про підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

9) інформація про позбавлення кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

10) інформація про припинення діяльності судового експерта з інших причин.

7. База даних ведеться у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДНДЕКЦ).

8. ДНДЕКЦ:

1) виконує у повному обсязі функції зі зберігання та контролю доступу до бази даних;

2) забезпечує своєчасне внесення відомостей про атестованих судових експертів Експертної служби до бази даних;

3) здійснює розроблення і вдосконалення технології та програмних засобів функціонування електронної бази даних;

4) зберігає документи, на підставі яких формується фонд бази даних;

5) готує і надсилає подання про включення атестованих судових експертів Експертної служби та внесення змін до державного Реєстру.

9. Ведення бази даних покладається на спеціально уповноважених працівників ДНДЕКЦ, що відображається в їх посадових інструкціях, які затверджує директор ДНДЕКЦ.

II. Порядок унесення інформації до бази даних

1. Інформація про атестованого судового експерта Експертної служби вноситься до бази даних після:

1) присвоєння йому кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

2) призначення на посаду в підрозділі Експертної служби особи, якій раніше в установленому порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта.

2. Підставою для внесення інформації до бази даних є подання про включення до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - подання) (додаток 1), до якого додаються:

1) картка атестованого судового експерта (додаток 2) із зазначенням згоди на обробку персональних даних, заповнена відповідно до рекомендацій щодо заповнення реквізитів картки атестованого судового експерта (додаток 3);

2) копія першої сторінки паспорта;

3) засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

4) засвідчена в установленому порядку копія наказу (витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду в підрозділі Експертної служби;

5) засвідчені в установленому порядку копії документів установленого зразка про здобуття судовим експертом вищої освіти, наукового ступеня.

3. За організацію підготовки та правильність заповнення всіх реквізитів подання відповідають керівники підрозділів Експертної служби.

4. Упродовж десяти робочих днів з дня отримання свідоцтва про присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) або призначення на посаду в підрозділі Експертної служби особи, якій раніше в установленому порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта, подання за підписом керівника підрозділу Експертної служби та додані до нього документи надсилаються директору ДНДЕКЦ.

5. Спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження матеріалів перевіряють правильність оформлення подання та доданих до нього документів, повноту та відповідність інформації, унесеної до подання, даним доданих документів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

6. У разі правильності оформлення подання та доданих до нього документів, повноти поданої інформації, відповідності інформації, унесеної до подання, даним доданих документів спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ уносять інформацію до бази даних з одночасним складанням проекту подання про включення до державного Реєстру атестованих судових експертів за формою, установленою наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року N 492/5 "Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за N 484/20797 (із змінами).

7. Після підписання директором ДНДЕКЦ або особою, яка виконує його обов'язки, подання про включення до державного Реєстру атестованих судових експертів надсилається Міністерству юстиції України.

8. У разі неправильного оформлення подання та доданих до нього документів, невідповідності інформації, унесеної до подання, даним доданих документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, неповноти поданої інформації подання з усіма додатками повертається за належністю для доопрацювання разом із вмотивованим листом директора ДНДЕКЦ або особи, яка виконує його обов'язки.

Строк доопрацювання не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів.

III. Порядок унесення змін до бази даних

1. Для підтримання бази даних в актуальному стані до неї вносяться зміни за поданням про внесення змін до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС (далі - подання про внесення змін до бази даних) (додаток 4) керівника підрозділу Експертної служби.

2. Підставою для внесення змін до бази даних є:

1) офіційна зміна прізвища, імені, по батькові чи дати народження судового експерта;

2) зміна даних про освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень, науковий ступінь судового експерта;

3) зміна місця роботи судового експерта (у межах Експертної служби);

4) присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення іншого (інших) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

5) підтвердження (відмова в підтвердженні) працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

6) відновлення особи на посаді в підрозділі Експертної служби (поновлення кваліфікації судового експерта працівникові, кваліфікацію якого визнано втраченою через звільнення з посад в установах Експертної служби);

7) позбавлення працівника кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей));

8) звільнення, переведення судового експерта до іншої служби, міністерства або центрального органу виконавчої влади;

9) припинення діяльності судового експерта з інших причин.

3. Упродовж десяти робочих днів з дня виникнення або юридичного оформлення обставин, зазначених у пункті 2 цього розділу, подання про внесення змін до бази даних за підписом керівника підрозділу Експертної служби надсилається директорові ДНДЕКЦ.

4. До подання про внесення змін до бази даних додаються картка атестованого судового експерта та засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують виникнення обставин, передбачених пунктом 2 цього розділу.

5. Спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження матеріалів перевіряють відповідність і повноту інформації, унесеної до подання про внесення змін до бази даних, даним доданих документів, які підтверджують виникнення обставин, передбачених пунктом 2 цього розділу.

6. У разі оформлення подання про внесення змін до бази даних відповідно до вимог, визначених пунктом 6 розділу II цього Положення, спеціально уповноважені працівники ДНДЕКЦ уносять зміни до бази даних з одночасним складанням проекту подання про внесення змін до державного Реєстру атестованих судових експертів за формою, установленою наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року N 492/5 "Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за N 484/20797 (із змінами).

7. Після підписання директором ДНДЕКЦ або особою, яка виконує його обов'язки, подання про внесення змін до державного Реєстру атестованих судових експертів надсилається до Міністерства юстиції України.

8. У разі неправильного оформлення подання про внесення змін до бази даних і доданих до нього документів, неповноти або невідповідності внесеної до нього інформації даним доданих документів подання про внесення змін до бази даних з усіма додатками повертається за належністю для доопрацювання разом з умотивованим листом директора ДНДЕКЦ або особи, яка виконує його обов'язки.

Строк доопрацювання не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів.

 

Директор Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС

О. А. Федотов

 

ПОДАННЯ
про включення до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС

Прошу включити до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС працівників ДНДЕКЦ / __________________________________________________________ НДЕКЦ.
                                                                                        (територіальний підрозділ Експертної служби)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Вид судової експертизи (індекс(и) експертної(их) спеціальності(ей))

Назва ЕКК*, дата видачі і номер свідоцтва, строк дії свідоцтва

1

2

3

4

1

Перепелиця
Іван
Михайлович

Трасологічна
4.1, 4.2, 4.4

ЕКК МВС,
21.06.2015; N 3172;
до 31.12.2017

2

Франко
Ганна
Іванівна

Біологічна
9.3

ЕКК МВС,
07.03.2017; N 3414;
до 31.12.2019


____________
* Експертно-кваліфікаційна комісія.

Додатки:

1. Картки атестованих судових експертів на __ арк.

 

2. Копії (витяги) наказів про призначення на __ арк.

 

3. Копії дипломів на __ арк.

 

4. Копії свідоцтв на __ арк.

 

5. Копії паспортів на __ арк.

___________________________
(посада керівника територіального підрозділу Експертної служби)

М. П.

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)


___.___.20__

________________________
    (прізвище, телефон виконавця)

 

КАРТКА АТЕСТОВАНОГО СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Дата народження ____________________________________________________________________

3. Навчальний(і) заклад(и) та рік (роки) закінчення _________________________________________

4. Спеціальність за освітою _____________________________________________________________

5. Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________________________
                                                                                                                          (спеціаліст, магістр)

6. Науковий ступінь ___________________________________________________________________

7. На експертній посаді працює з _________________________________________________________
                                                                                                                          (число, місяць, рік)

8. Посада _____________________________________________________________________________
                                                                         (повна назва посади на дату оформлення картки)

9. Присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення:

Вид судової експертизи (індекс(и) експертної(их) спеціальності(ей))

Дата
присвоєння, N свідоцтва

Дати підтвердження кваліфікації, NN свідоцтв (за наявності) та (або) дати припинення діяльності / позбавлення кваліфікації судового експерта

1

2

3

4

5

6

Трасологічна
4.1, 4.2, 4.4

18 травня
2000 року
N 4187

10 травня
2005 року
N 186

01 лютого
2010 року
N 1986

припинення діяльності
21 квітня
2015 року

 

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень
6.2

18 травня
2000 року
N 4187

10 травня
2005 року
N 186

01 лютого
2010 року
N 1986

21 квітня
2015 року
N 1012

 

Трасологічна
4.3, 4.4
Технічна експертиза документів
2.1, 2.3

18 червня
2005 року
N 7720

13 жовтня
2010 року
N 1209

09 березня
2015 року
N 190

позбавлення кваліфікації
17 липня
2016 року

 

23 вересня
2017 року
N 15309

 

 

 

 

Матеріалів, речовин та виробів
8.15

05 жовтня 2012 року
N 1890

25 травня
2017 року

 

 

 

Літературних і художніх творів
13.1.2

03 червня
2015 року
N 1120

14 серпня
2017 року

 

 

 


Надаю згоду на обробку своїх персональних даних

_________________________________________________________________________ ___.___.20__
                    (прізвище, ініціали, підпис судового експерта, щодо якого внесено відомості до картки)

_________________________________________________________________________ ___.___.20__
                     (посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, яка вносила відомості до картки)

Достовірність і повноту даних підтверджую

___________________________
    (посада керівника територіального
        підрозділу Експертної служби)

М. П.

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)


___.___.20__

 

Рекомендації щодо заповнення реквізитів картки атестованого судового експерта

1. Картка атестованого судового експерта (далі - картка) оформлюється на аркуші паперу формату А4. Графи картки заповнюються друкованим способом.

2. Прізвище, ім'я, по батькові зазначаються без скорочень у називному відмінку. Якщо прізвище змінювалося, в дужках зазначаються прізвища, за якими експертові присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)).

3. Дата народження вказується в цифровому форматі.

4. У рядку "Навчальний(і) заклад(и) та рік (роки) закінчення" наводяться повні назви навчальних закладів на момент їх закінчення (незалежно від назви на момент заповнення картки) та роки їх закінчення.

5. У рядку "Спеціальність за освітою" вказується назва спеціальності відповідно до диплома встановленого зразка про закінчення вищого навчального закладу.

6. Рівень вищої освіти обирається з переліку: спеціаліст, магістр.

7. У рядку "Науковий ступінь" зазначається науковий ступінь у відповідній галузі науки.

8. У рядку "На експертній посаді працює з" наводиться дата призначення на посаду в підрозділі Експертної служби незалежно від дати присвоєння кваліфікації судового експерта.

У разі зміни місця роботи судового експерта (у межах Експертної служби) зазначаються також попередні періоди перебування на посадах в підрозділах Експертної служби та (або) в інших експертних установах.

9. У рядку "Посада" зазначається повна назва посади атестованого судового експерта на дату оформлення картки відповідно до наказу про його призначення.

10. Види судової експертизи (індекс(и) експертної(их) спеціальності(ей)), з правом проведення яких працівникові в установленому порядку присвоєно чи підтверджено кваліфікацію судового експерта, проставляються у відповідних колонках таблиці із зазначенням дати присвоєння, підтвердження та номера свідоцтва (за наявності).

Якщо працівник припинив діяльність як судовий експерт та (або) його позбавлено кваліфікації судового експерта, зазначається відповідна інформація з датою прийняття такого рішення.

У разі поновлення працівникові кваліфікації судового експерта, яку визнано втраченою у зв'язку зі звільненням з посад в установах Експертної служби, у відповідних колонках таблиці вказуються дати раніше присвоєної (підтвердженої) кваліфікації судового експерта та номер свідоцтва (за наявності).

11. Картка підписується судовим експертом, щодо якого внесено відомості до картки, особою, яка її заповнювала, та керівником підрозділу Експертної служби. Підпис керівника підрозділу Експертної служби скріплюється печаткою.

 

ПОДАННЯ
про внесення змін до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС

Прошу внести зміни до бази даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС стосовно працівників ДНДЕКЦ / __________________________________________________ НДЕКЦ.
                                                                                                    (територіальний підрозділ Експертної служби)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Причина

Суть зміни (доповнення)

1

Перепелиця
Іван
Михайлович

Присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення іншого(их) виду (видів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей))

Експертиза зброї
3.1, 3.2
ЕКК МВС,
15 листопада 2017 року N 3244;
до 31 грудня 2019 року

2

Франко
Ганна
Іванівна

Зміна прізвища у зв'язку з одруженням
(з іншої причини)

Нове прізвище: Поліщук;
наказ Сумського НДЕКЦ
від 07 грудня 2016 року
N 315 о/с

3

Свириденко
Петро
Сидорович

Присудження наукового ступеня

Доктор хімічних наук;
диплом серії МА N 686760

4

Іванов
Олександр
Степанович

Зміна місця роботи (у межах Експертної служби)

Призначений на посаду завідувача відділу криміналістичних видів досліджень Сумського НДЕКЦ

5

Заєць
(Петрова)
Вікторія
Валеріївна

Підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей))

Технічна експертиза документів
2.2
ЕКК МВС,
22 жовтня 2017 року;
до 31 грудня 2022 року

6

Давиденко
Олег
Петрович

Позбавлення кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей))

Біологічна експертиза
9.3
ЕКК МВС,
24 вересня 2017 року

7

Коломієць
Інна
Іванівна

Припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей))

Трасологічна експертиза
4.6
ЕКК МВС,
12 січня 2017 року

8

Квітко
Алла
Вікторівна

Звільнення з посади в установі Експертної служби

Наказ Сумського НДЕКЦ
від 11 травня 2017 року
N 202 о/с

Додатки:

1. Картки атестованих судових експертів на __ арк.

 

2. Копії свідоцтв на __ арк.

 

3. Копія (витяг) з наказу про зміну прізвища на __ арк.

 

4. Копія диплома на __ арк.

 

5. Копія (витяг) з наказу про призначення на посаду на __ арк.

 

6. Копія (витяг) з наказу про звільнення з посади на __ арк.

___________________________
   (посада керівника територіального
       підрозділу Експертної служби)

М. П.

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

___.___.20__

_________________________
    (прізвище, телефон виконавця)

____________

Опрос