Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере защиты прав потребителей

Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Акт, Приказ от 11.01.2018 № 18/14
действует с 16.03.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2018

м. Київ

N 18/14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2018 р. за N 142/31594

Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, що додається.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України та заступника Міністра аграрної політики та продовольства України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

М. П. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

 

Форма

  

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, його місцезнаходження, номер телефону, телефаксу
_____________________________________________________________________________________
та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів

N

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків
  , або серія (за наявності) та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________
                                               (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   електронної пошти)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

I. Загальна інформація щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю)
від . . N
Посвідчення (направлення)
від . . N

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посади, прізвища, імена, по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з . . по
  . .
Акт перевірки N
Припис щодо усунення порушень:
не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

  проводився з . . по
  . .
Акт перевірки N
Припис щодо усунення порушень:
не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

V. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповідь на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НО*

НР**

1

На фасаді торговельного об'єкта вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання розміщено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення абзацу першого пункту 12 ПКМУ N 833

2

Біля входу до торговельного об'єкта на видному місці розміщено інформацію про режим роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Друге речення абзацу першого пункту 12 ПКМУ N 833

3

На видному та доступному місці наявний куточок покупця, де розміщено:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац третій пункту 10 ПКМУ N 833

3.1

інформацію про найменування власника або уповноваженого ним органу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

3.2

книгу відгуків і пропозицій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

3.3

адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

4

Під час продажу товару споживачеві видається розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини одинадцятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

5

Можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України, забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 14.19 статті 14 ЗУ N 2346-III

6

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у торговельній діяльності, знаходяться у справному стані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 11 ПКМУ N 833

7

У суб'єкта господарювання наявна необхідна, доступна, достовірна інформація про продукцію, яка містить:

Х

Х

Х

Х

Х

Перше, друге речення абзацу першого частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII;
абзаци перший, другий частини другої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.1

назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.2

дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо), умови використання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.3

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.4

позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.5

дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.6

дату виготовлення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.7

відомості про умови зберігання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.8

гарантійні зобов'язання виробника (виконавця)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.9

строк придатності (строк служби) товару (результатів роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.10

найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

7.11

інформацію про сертифікацію продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий частини першої статті 15 ЗУ N 1023-XII

8

Маркування товарів, інструкції про їх застосування тощо виконано державною мовою і регіональною мовою або мовою меншини

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення абзацу першого частини третьої статті 26 ЗУ N 5029-VI;
абзац двадцятий частини першої, абзац перший частини другої статті 15 ЗУ N 1023-XII

9

Фальсифікована продукція в обіг не введена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 6 ЗУ N 1023-XII

10

Документи про якість, безпеку, ціну продукції наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Друге речення абзацу першого частини четвертої статті 17 ЗУ N 1023-XII

11

У продажу відсутні товари:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац другий пункту 14 розділу I НМЕУ N 104
 
 
 
 
 

11.1

що не мають відповідного маркування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

11.2

що не мають належного товарного вигляду

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

11.3

на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

11.4

строк придатності яких минув

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

11.5

що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема документів, які засвідчують їх якість та безпеку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

12

Гарантійні зобов'язання виробником (продавцем) у гарантійному талоні за формою N 1-гарант і N 2-гарант або в іншому експлуатаційному документі у розділі "Гарантійні зобов'язання виробника" зазначено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 506

13

До експлуатаційних документів відривні талони на технічне обслуговування (у разі необхідності) і гарантійний ремонт за формою N 3-гарант і N 4-гарант додано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 10 ПКМУ N 506

14

Якщо експлуатаційними документами передбачено проведення робіт із введення товару в експлуатацію, виробником (продавцем) відривний талон за формою N 5-гарант додається

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 10 ПКМУ N 506

15

Виробником (виконавцем) технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва - протягом строку служби, в разі відсутності такого строку - протягом десяти років забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини п'ятої статті 6 ЗУ N 1023-XII

16

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару суб'єктом господарювання:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац перший частини першої, абзац перший частини п'ятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

16.1

ціну пропорційно зменшено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 8 ЗУ N 1023-XII

16.2

недоліки товару в розумний строк безоплатно усунені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 8 ЗУ N 1023-XII

16.3

витрати на усунення недоліків товару відшкодовано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 8 ЗУ N 1023-XII

17

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків товару, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживачу в порядку та у строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору суб'єктом господарювання:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац п'ятий частини першої, абзац перший частини п'ятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

17.1

договір розірвано та сплачену за товар грошову суму повернено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої, абзац перший частини п'ятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

17.2

замінено товар на такий самий товар або на аналогічний з числа наявних у продавця (виробника) товар

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої, абзац перший частини п'ятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

18

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості вони усунені протягом чотирнадцяти днів з дати її пред'явлення або за згодою сторін в інший строк

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини дев'ятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

19

На письмову вимогу споживача на час ремонту товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі йому надано (з доставкою).
Продавцем, виробником (підприємством, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів") створено (наявний) обмінний фонд товарів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини дев'ятої статті 8 ЗУ N 1023-XII

20

Обмін непродовольчого товару належної якості (якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також надано розрахунковий документ, який було видано споживачу разом з проданим товаром):

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац третій частини першої статті 9 ЗУ N 1023-XII

20.1

на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 27 розділу I НМЕУ N 104;
абзац третій частини першої статті 9 ЗУ N 1023-XII

20.2

здійснено протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 27 розділу I НМЕУ N 104;
абзац третій частини першої статті 9 ЗУ N 1023-XII

21

Якщо на момент обміну аналогічного товару не було у продажу:

Х

Х

Х

Х

Х

Перше речення частини другої статті 9 ЗУ N 1023-XII
 
 
 

21.1

суб'єктом господарювання продаж будь-яких інших товарів з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

21.2

розірвання договору та повернення грошей у розмірі вартості повернутого товару здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

21.3

обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

21.4

продавцем у день надходження товару в продаж повідомлено про це споживача, який вимагав обміну товару

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Друге речення частини другої статті 9 ЗУ N 1023-XII

22

Побутові послуги надано замовнику згідно з угодами, документальним підтвердженням укладення яких є такі документи: договір, розрахунковий документ встановленої форми

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 9 ПКМУ N 313

23

У приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і доступному для замовників місці розміщено:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 7 ПКМУ N 313

23.1

Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року N 313

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 7 ПКМУ N 313

23.2

витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" в частині надання послуг

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7 ПКМУ N 313

23.3

перелік побутових послуг, що надаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 7 ПКМУ N 313

23.4

інформацію про повне найменування виконавця, його адресу, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 7 ПКМУ N 313

23.5

копії ліцензій за видами послуг, які підлягають ліцензуванню

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 7 ПКМУ N 313

23.6

зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 7 ПКМУ N 313

23.7

ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 7 ПКМУ N 313

23.8

перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 7 ПКМУ N 313

23.9

гарантійні зобов'язання виконавця послуг

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 7 ПКМУ N 313

23.10

інформацію про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Держпродспоживслужби, перелік категорій громадян, які користуються пільгами щодо отримання побутових послуг

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 7 ПКМУ N 313

23.11

книгу заяв і пропозицій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дванадцятий пункту 7 ПКМУ N 313

24

Термін виконання замовлення встановлено за погодженням сторін

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 ПКМУ N 313

25

Порядок оплати вартості послуг визначено виконавцем за погодженням із замовником

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення пункту 15 ПКМУ N 313

26

Вартість речей і матеріалів замовника визначено та оформлено документально за погодженням сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 18 ПКМУ N 313

27

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) виконавцем:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзаци перший, сьомий частини третьої статті 10 ЗУ N 1023-XII

27.1

недоліки у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк безоплатно усунено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини третьої, абзац сьомий частини третьої статті 10 ЗУ N 1023-XII

27.2

ціну виконаної роботи (наданої послуги) зменшено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини третьої, абзац сьомий частини третьої статті 10 ЗУ N 1023-XII

27.3

іншу річ з такого самого матеріалу і такої самої якості безоплатно виготовлено чи повторно виконано роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини третьої, абзац сьомий частини третьої статті 10 ЗУ N 1023-XII

27.4

відшкодовано збитки з усунення споживачем своїми силами чи із залученням третьої особи недоліків виконаної виконавцем роботи (наданої послуги)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини третьої, абзац сьомий частини третьої статті 10 ЗУ N 1023-XII

28

Виконавцем у разі неможливості виконати (прострочено виконання) роботу (надати послугу):

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац перший частини п'ятої статті 10 ЗУ N 1023-XII
 
 

28.1

згідно з договором за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги) споживачу сплачено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

28.2

якщо вартість роботи (послуги) не визначено, неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення споживачу сплачено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

29

Виконавцем залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги), споживачу видано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 10 ЗУ N 1023-XII

30

Збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої виконавцем від споживача для виконання робіт (надання послуг), відшкодовано протягом місяця

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення абзацу першого частини дев'ятої статті 10 ЗУ N 1023-XII

31

Дозвіл на виконання додаткових робіт (послуг), які не були передбачені умовами договору та які необхідні під час виконання робіт (надання послуг), виконавцем від споживача одержано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини одинадцятої статті 10 ЗУ N 1023-XII

32

Якщо після укладення договору стало очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавцем негайно повідомлено про це споживача

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини дванадцятої статті 10 ЗУ N 1023-XII

33

На кожній упаковці примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних розміщено такі дані:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац перший пункту 6 ПКМУ N 1209

33.1

для аудіовізуального твору - назва твору, ім'я та прізвище режисера-постановника, автора сценарію та (або) текстів, діалогів, спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього, головних виконавців, художника-постановника, оператора-постановника, продюсера аудіовізуального твору (або його найменування), державний реєстраційний номер прокатного посвідчення, тривалість демонстрування, штриховий код

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 6 ПКМУ N 1209

33.2

для фонограм - назва музичного твору, виконання якого зафіксовано у фонограмі, ім'я та прізвище автора (авторів) музики, тексту або лібрето, виконавця (виконавців), виробника фонограми (або його найменування) із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), тривалість звучання, штриховий код

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6 ПКМУ N 1209

33.3

для відеограм - ім'я та прізвище (або найменування) виробника відеограми із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), штриховий код, у разі наявності - назва твору, виконання якого зафіксовано у відеограмі, ім'я та прізвище автора, виконавця (виконавців)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 6 ПКМУ N 1209

33.4

для комп'ютерних програм, баз даних - назва комп'ютерної програми, бази даних, ім'я та прізвище (або найменування) їх виробника із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), штриховий код

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 6 ПКМУ N 1209

34

До всіх примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних додано інформацію українською мовою про назву товару (вид носія); гарантійні зобов'язання виробника примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, його найменування та адресу (або місцезнаходження), а також найменування і місцезнаходження підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживачів, а також проводить ремонт і технічне обслуговування зазначених примірників.
Довідку з такою інформацією на упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних наклеєно або додано до цієї упаковки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 6 ПКМУ N 1209

35

На кожну упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, що реалізується в роздрібній торгівлі або надається в прокат, контрольну марку наклеєно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 6 ПКМУ N 1209

____________
* НО - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

** НР - питання не розглядалося.

VI. ОПИС
виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення
контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_________________________
                          (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
                          (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_________________________
                          (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_________________________
                          (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
                          (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано . . :

_________________________
                          (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Позначення нормативно-
правового акта

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Мін'юсті

назва

дата і номер

1

ЗУ N 1023-XII

Закон України "Про захист прав споживачів"

від 12 травня 1991 року N 1023-XII

-

2

ЗУ N 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

від 05 квітня 2007 року N 877-V

-

3

ЗУ N 2346-III

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

від 05 квітня 2001 року N 2346-III

-

4

ЗУ N 5029-VI

Закон України "Про засади державної мовної політики"

від 03 липня 2012 року N 5029-VI

-

5

ПКМУ N 313

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил побутового обслуговування населення"

від 16 травня 1994 року N 313

-

6

ПКМУ N 1209

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

від 04 листопада 1997 року N 1209

-

7

ПКМУ N 506

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів"

від 11 квітня 2002 року N 506

-

8

ПКМУ N 833

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів"

від 15 червня 2006 року N 833

-

9

НМЕУ N 104

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами"

від 19 квітня 2007 року N 104

08 листопада 2007 року за N 1257/14524

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Д. В. Гутенко

Заступник директора
Департаменту продовольства -
начальник відділу підакцизної
продукції Міністерства аграрної
політики та продовольства України

Л. В. Хомічак

Опрос