Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о профессиональном обучении работников на производстве

Министерство социальной политики Украины, Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 15.01.2018 № 34/33
действует с 13.03.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018

м. Київ

N 34/33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2018 р. за N 136/31588

Про затвердження Змін до Положення про професійне навчання працівників на виробництві

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року N 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2001 року за N 315/5506, що додаються.

2. Департаменту зайнятості та соціального діалогу Міністерства соціальної політики України (Свідрак А. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗМІНИ
до Положення про професійне навчання працівників на виробництві

1. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Роботодавець здійснює формальне та неформальне професійне навчання працівників.

Формальне професійне навчання здійснюється відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, типових навчальних планів і програм, освітніх програм, стандартів вищої освіти у закладі освіти або безпосередньо у роботодавця.

Здійснення неформального навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання.

За результатами формального професійного навчання працівників видаються документи про освіту, зразки яких затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них" і від 31 березня 2015 року N 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка".

За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.

Результати неформального навчання за робітничими професіями підтверджуються у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року N 340 "Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями".

Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 23 грудня 2013 року N 886, зареєстровано у Міністерстві юстиції 09 січня 2014 року за N 5/24782.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, такій особі видається сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 17 липня 2014 року N 477, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2014 року за N 897/25674.";

2) в абзаці чотирнадцятому пункту 2.3 слова та цифри "свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами)" замінити словами та цифрами "свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них";

3) в абзаці першому пункту 2.4 слово "професійно-технічне" замінити словами "професійне (професійно-технічне)";

4) у пункті 2.5:

в абзаці першому слово "професійно-технічне" замінити словами "професійне (професійно-технічне)";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"виробничо-технічних курсів - роботодавцями на основі стандартів освіти з конкретних професій або типових навчальних планів та програм / освітніх програм";

5) у пункті 2.6:

абзац другий після слів "освітньо-кваліфікаційного рівня" доповнити словами ", освітнього ступеня";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Спеціалізація керівників, професіоналів і фахівців організовується з метою набуття ними здатності виконувати завдання та обов'язки, що мають особливості у межах раніше набутої спеціальності.";

в абзацах четвертому, шостому слова "у вищих навчальних закладах, вищих навчальних закладах післядипломної освіти", "затверджуються вищими навчальними закладами та вищими навчальними закладами післядипломної освіти" замінити відповідно словами "у закладах вищої освіти, закладах післядипломної освіти", "затверджуються закладами вищої освіти та закладами післядипломної освіти";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється з метою набуття ними нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Стажування керівників, професіоналів та фахівців передбачає набуття ними практичного досвіду виконання завдань та обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня.".

2. У тексті Положення слова "навчальний заклад", "навчальний процес" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "заклад освіти", "процес навчання" у відповідному відмінку та числі.

 

Заступник директора Департаменту
зайнятості та соціального діалогу -
начальник відділу реалізації політики
зайнятості Міністерства соціальної політики України

А. Свідрак

Директор Департаменту професійної
освіти Міністерства освіти
і науки України

М. Кучинський

Опрос