Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля) в сферах семеноводства и питомниководства, охраны прав на сорта растений

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Акт, Приказ от 29.12.2017 № 709
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2017

м. Київ

N 709

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2018 р. за N 112/31564

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 1 квітня 2019 року N 170)

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 7 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", статті 8 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

2) уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. (044) 279-12-70, факс (044) 279-48-83,
ел. адреса: info@consumer.gov.ua

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

N  

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія (за наявності) та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,

______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N
Посвідчення (направлення)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

посадові особи органу державного нагляду (контролю)

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

__________________________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з по  

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

Вимоги припису виконано; не виконано

  проводився з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

Вимоги припису: виконано; не виконано

V. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) стосовно додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальні питання

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 11 ЗУ N 877-V

2

Вимоги до суб'єкта насінництва та розсадництва (суб'єкта господарювання)

2.1

Суб'єкта господарювання включено до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 12 ЗУ N 411-IV

2.2

Суб'єкт господарювання здійснює виробництво насіння або садивного матеріалу відповідно до відомостей, що внесені до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 122 ЗУ N 411-IV

2.3

Суб'єкт господарювання додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин при виробництві насіння та садивного матеріалу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 12 ЗУ N 411-IV

2.4

Суб'єкт господарювання, не включений до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, здійснює реалізацію насіння і садивного матеріалу за наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 12 ЗУ N 411-IV

2.5

Суб'єкт господарювання додержується встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV;
наказ Мінагрополітики України від 10 липня 2017 року N 348

2.6

Суб'єкт господарювання зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифіката на насіння та/або садивний матеріал

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.7

Суб'єкт господарювання веде і зберігає насінницьку документацію щодо кожного сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.8

Суб'єкт господарювання здійснює внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.9

Суб'єкт господарювання додержується порядку узгодження розташування насіннєвих посівів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 13 ЗУ N 411-IV;
наказ Мінагрополітики України від 07 жовтня 2016 року N 365

2.10

Суб'єкт господарювання вводить в обіг насіння і садивний матеріал після їх сертифікації. Сертифікат видано за умови, що насіння та/або садивний матеріал належать до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 15 ЗУ N 411-IV;
ПКМУ від 21 лютого 2017 року N 97

2.11

Суб'єкт господарювання знищує насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника насіння

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 17 ЗУ N 411-IV

2.12

Суб'єкт господарювання знищує садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника садивного матеріалу

Високий Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 17 ЗУ N 411-IV

2.13

Суб'єкт господарювання використовує для сівби/посадки насіння та/або садивний матеріал, на який має відповідний сертифікат

Високий Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 17 ЗУ N 411-IV

2.14

Суб'єкт господарювання використовує для посівних цілей кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, лише у разі, якщо:

 

 

  

2.14.1

розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється для розмноження та вивезення за межі України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 19 ЗУ N 411-IV

2.14.2

заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 19 ЗУ N 411-IV

3

Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

3.1

Суб'єкт господарювання ввозить в Україну насіння і садивний матеріал за належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

Високий Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 20 ЗУ N 411-IV

3.2

У суб'єкта господарювання наявне підтвердження для ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, призначених для селекційних, дослідних робіт та експонування і не включених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР

Високий Середній Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 20 ЗУ N 411-IV;
ПКМУ від 05 жовтня 2016 року N 691

3.3

У суб'єкта господарювання наявне погодження для ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, що здійснюється виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 ЗУ N 411-IV;
ПКМУ від 26 жовтня 2016 року N 762

Скорочення, що використовуються у Вичерпному переліку:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

VI. ОПИС
виявлених порушень

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)**

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово повідомлено не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий частини першої статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, п'ятий, сьомий частини першої статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис до журналу реєстрації державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
** Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання - юридичної особи або її відокремленого підрозділу чи уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано :

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Цей Акт надіслано листом від ______________________________ N ___________________________

IX. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

скорочення

найменування

дата і номер

1. Закони України

 

1

ЗУ N 411-IV

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

26 грудня 2002 року N 411-IV

 

2

ЗУ N 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

2. Постанови Кабінету Міністрів України

1

ПКМУ від 05 жовтня 2016 року N 691

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування

05 жовтня 2016 року N 691

 

2

ПКМУ від 26 жовтня 2016 року N 762

Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

26 жовтня 2016 року N 762

 

3

ПКМУ від 21 лютого 2017 року N 97

Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

21 лютого 2017 року N 97

 

3. Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Наказ Мінагрополітики України від 10 липня 2017 року N 348

 Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки

10 липня 2017 року N 348

18 вересня 2017 року N 142/31010

2

Наказ Мінагрополітики України від 07 жовтня 2016 року N 365

Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів

07 жовтня 2016 року N 365

01 листопада 2016 року N 413/29543

 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. (044) 279-12-70, факс (044) 279-48-83,
ел. адреса: info@consumer.gov.ua

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

N

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія (за наявності) та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N

Посвідчення (направлення)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

Вимоги припису виконано; не виконано

  проводився з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

Вимоги припису: виконано; не виконано

V. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) стосовно додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальні питання**

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 11 ЗУ N 877-V

1.2

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо поширення сортів в Україні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 38 ЗУ N 3116-XII;
ПКМУ від 15 травня 2003 року N 686

2

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин при проведенні експертизи заявки на сорт рослин визначений згідно з додатком 1 до цього Акта

3

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження сортів рослин визначений згідно з додатком 2 до цього Акта

____________
** За загальними питаннями перевіряються суб'єкти господарювання з високим, середнім та низьким ступенями ризику. Плановий (позаплановий) захід державного нагляду (контролю) проводиться згідно з цим Актом та переліком питань щодо додержання вимог у сфері законодавства.

Скорочення, що використовуються у Вичерпному переліку:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

VI. ОПИС
виявлених порушень

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)***

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово повідомлено не пізніш як за 10 днів до дня здійснення цього заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий частини першої статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, п'ятий, сьомий частини першої статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 6

____________
*** Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання - юридичної особи або її відокремленого підрозділу чи уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано :

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей Акт надіслано листом від _______________________ N __________________________________

IX. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

скорочення

найменування

дата і номер

1. Закони України

1

ЗУ N 3116-XII

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

21 квітня 1993 року N 3116-XII

 

2

ЗУ N 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року ЗУ N 877-V

 

2. Постанови Кабінету Міністрів України

1

ПКМУ від 15 травня 2003 року N 686

Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

15 травня 2003 року N 686

 

3. Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Наказ Мінагрополітики України від 26 квітня 2007 року N 287

Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

26 квітня 2007 року N 287

30 травня 2007 року N 553/13820

2

Наказ Мінагрополітики України від 15 грудня 2009 року N 896

Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення

15 грудня 2009 року N 896

15 січня 2010 року N 37/17332

3

Наказ Держсортслужби від 12 березня 2003 року N 3-2/139-43

Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника

12 березня 2003 року N 3-2/139-43

27 березня 2003 року N 241/7562

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин при проведенні експертизи заявки на сорт рослин

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вимоги законодавства при проведенні експертизи заявки на сорт рослин

1.1

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин проводить державну науково-технічну експертизу

Високий

 

 

 

 

Частина перша, третя статті 25 ЗУ N 3116-XII

1.2

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства при проведенні формальної експертизи заявки

Високий

 

 

 

 

Стаття 26 ЗУ N 3116-XII;
наказ Мінагрополітики України від 26 квітня 2007 року N 287

1.3

Суб'єкт госпорювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства при проведенні кваліфікаційної експертизи, експертизи назви сорту, експертизи на придатність сорту на поширення

Високий

 

 

 

 

Статті 27 - 29 ЗУ N 3116-XII

1.4

Суб'єкт господарювання з проведення кваліфікаційної експертизи заявки сортів рослин на придатність на поширення діє в межах наданих повноважень

Високий

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 3116-XII;
наказ Мінагрополітики України від 15 грудня 2009 року N 896

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження сортів рослин

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вимоги до суб'єктів господарювання у сфері охорони прав на сорти рослин при виробництві, використанні, зберіганні, реалізації та розмноженні сортів рослин

1.1

Суб'єкт господарювання дотримується особистого немайнового права авторства на сорт рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, четверта статті 16, стаття 37 ЗУ N 3116-XII

1.2

Суб'єкт господарювання дотримується майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 39, частини третя, четверта статті 47 ЗУ N 3116-XII

1.3

Суб'єкт господарювання дотримується майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 38, стаття 391 ЗУ N 3116-XII

1.4

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо:

 

 

 

  

1.4.1

права попереднього користування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 3116-XII

1.4.2

порядку набуття прав на сорт рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 3116-XII

1.4.3

передачі (відчуження) майнових прав на сорт і передачі права на використання сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 40 ЗУ N 3116-XII

1.4.4

відновлення прав на сорт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

статті 50, 501 ЗУ N 3116-XII

1.4.5

збереженості сорту та його вихідних компонентів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 48 ЗУ N 3116-XII

1.4.6

обов'язків використання назви сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 49 ЗУ N 3116-XII

1.5

Суб'єкт господарювання дотримується прав автора сорту у разі відмови володільця патенту від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 51 ЗУ N 3116-XII

1.6

Суб'єкт господарювання дотримується порядку вивезення за межі митної території України посадкового матеріалу сортів рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт "д" частини другої статті 39 ЗУ N 3116-XII

1.7

Суб'єкт господарювання веде первинне насінництво (розсадництво) сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1.3 частини першої наказу Держсортслужби від 12 березня 2003 року N 3-2/139-43

____________

Опрос