Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к методике расчета выкупной суммы по договору страхования жизни

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 14.11.2017 № 4258
действует с 17.04.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.11.2017

м. Київ

N 4258

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2018 р. за N 101/31553

Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя

Відповідно до частини восьмої статті 28 Закону України "Про страхування", підпункту 15 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя, що додаються.

2. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності через 2 місяці після його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії оприлюднити це розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

В. о. Голови Комісії

О. Максимчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Ніжнік

 

 

Вимоги до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до частини восьмої статті 28 Закону України "Про страхування".

2. У цих Вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про страхування" та Методиці формування резервів із страхування життя, затвердженій розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 24, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 198/8797.

3. У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

4. Викупна сума розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка є невід'ємною частиною правил страхування життя.

5. Якщо договір страхування життя не містить розміру викупної суми на кожен рік його дії (або інший коротший регулярний період) в абсолютній величині або у відсотках від страхової суми за ризиком дожиття застрахованої особи до події, визначеної у договорі страхування життя (або досягнення застрахованою особою визначеного у договорі страхування життя віку), або від сплачених страхових платежів, викупна сума, що підлягає виплаті за таким договором страхування життя, не може бути меншою, ніж базовий розмір викупної суми, встановлений у пунктах 6 або 7 цих Вимог (залежно від умов договору страхування життя).

6. Для договорів страхування життя з ризиком дожиття застрахованої особи до події, визначеної у договорі страхування життя, або досягнення застрахованою особою визначеного у договорі страхування життя віку (далі - накопичувальні договори страхування життя) базовим розміром викупної суми є розмір резерву нетто-премій, обчислений ретроспективно та збільшений на розмір резерву бонусів за таким договором.

При цьому розмір витрат на укладання договору страхування життя, врахований при розрахунку розміру резерву нетто-премій, не може перевищувати 5 відсотків страхових платежів за таким договором, що рівномірно розподіляються на перші п'ять років дії такого договору.

7. Для договорів страхування життя, що не є накопичувальними договорами страхування життя, базовим розміром викупної суми є розмір математичного резерву, зменшений на розмір витрат на ведення справи в обсязі, що визначається в такому порядку:

не більше 20 відсотків страхового платежу за договором - для договорів, строк дії яких не перевищує один рік;

не більше 30 відсотків страхового платежу за перший рік дії такого договору - для договорів, строк дії яких більше одного року.

8. Контроль за дотриманням цих Вимог здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

 

Директор департаменту
консолідованого нагляду та
методології на ринках
фінансових послуг

В. Логвіновський

Опрос