Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 21.12.2017 № 922
действует с 01.04.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.12.2017

м. Київ

N 922

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за N 89/31541

Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пунктів 375, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу VIII Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року N 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за N 1311/27756 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 глави 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

"1) розмір власних коштів;".

У зв'язку з цим підпункти 1, 2 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

2) доповнити розділ після глави 1 новою главою 2 такого змісту:

"2. Розмір власних коштів

1. Власні кошти є коштами, які фондова біржа може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Власні кошти розраховуються в порядку, передбаченому главою 2 розділу III цього Положення для розрахунку показника регулятивного капіталу установи.

3. Мінімальний розмір власних коштів фондової біржі повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

4. Мінімальний розмір власних коштів фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі, повинен становити не менше 125 відсотків мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.".

У зв'язку з цим глави 2 - 5 вважати відповідно главами 3 - 6.

2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Національного
банку України

Я. В. Смолій

 

Опрос