Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Техническим правилам ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 26.12.2017 № 336
действует с 02.03.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2017

м. Київ

N 336

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2018 р. за N 79/31531

Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

Відповідно до частини шостої статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 365/20678, що додаються.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М. О.) разом з Юридичним департаментом (Залєвська Г. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

О. В. Слобожан

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. О. Чечоткін

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. Семерак

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

 

ЗМІНИ
до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

1. У розділі I:

у пункті 1.3:

після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами одинадцятим, дванадцятим такого змісту:

"площа водозбору - площа поверхні, з якої поверхневі стічні води потрапляють у систему поверхневого водовідведення;

поверхневі стічні води - стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїжджої частини автодоріг і вулиць на територіях сільських населених пунктів та майданчиках об'єктів господарювання;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим;

в абзаці вісімнадцятому слова та цифри "ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" замінити словами та цифрами "ДСТУ 4100:2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".

2. У розділі VI:

1) у пункті 6.106 слова та цифри "ДСТУ Б В.2.7-119-2003 "Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови" замінити словами та цифрами "ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови";

2) у пункті 6.110:

слова та цифри "ДСТУ Б В.2.7-127:2006 "Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови" замінити словами та цифрами "ДСТУ Б В.2.7-127:2015 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови";

слова та цифри "ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво".

3. Доповнити Технічні правила після розділу VIII новим розділом IX такого змісту:

"IX. Склад, зміст та порядок надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

9.1. Для одержання технічних умов заявник подає суб'єкту господарювання, який виконує роботи з ремонту й утримання вулиць і доріг, такі документи:

заяву;

опитувальний лист на надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення за формою, наведеною у додатку 17 до цих Технічних правил;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць підключення до них об'єкта будівництва.

9.2. Технічні умови на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення за формою, наведеною у додатку 18 до цих Технічних правил, надаються у строки, визначені статтею 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

9.3. Спірні питання, які виникають у результаті виявлення порушень під час надання технічних умов, вирішуються згідно з чинним законодавством.

9.4. Вартість послуг з надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат виконавця та вартості одного людино-дня.

9.5. Приєднання об'єктів будівництва до системи поверхневого водовідведення без отримання технічних умов не допускається.

9.6. Виконання технічних умов є обов'язковим під час розроблення проектів будівництва об'єктів.

9.7. У разі розміщення на одній території кількох заявників під час видачі технічних умов передбачається встановлення контрольних колодязів на внутрішньомайданчикових мережах для кожного із заявників.".

У зв'язку з цим розділ IX вважати розділом X.

4. Доповнити Технічні правила новими додатками 17 та 18, що додаються.

 

Начальник Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування

М. О. Барінов

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на надання технічних умов на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
______________________________________________________________________________________
(назва населеного пункту)

1. Місцезнаходження об'єкта будівництва __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Замовник ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, телефон, П. І. Б., серія і номер кваліфікаційного сертифіката) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Черговість прийняття в експлуатацію ___________________________________________________

5. Площа водозбору (м2) ________________________________________________________________

Площа непроникних покриттів (м2) _______________________________________________________

Площа ґрунтових поверхонь (м2) _________________________________________________________

6. Показники поверхневих стічних вод:

1) середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, м3/рік; в тому числі:

середньорічний об'єм дощових вод, м3/рік;

середньорічний об'єм снігових вод, м3/рік;

середньорічний об'єм поливально-мийних вод, м3/рік;

2) фізико-хімічні властивості стічних вод та їх склад:

зважені речовини _________________ мг/л;

БСК повне _______________________ мг/л;

сульфіди _________________________ мг/л;

характерні інгредієнти і токсичні речовини:

Zn = _________ мг/л, Сч = _________ мг/л, Ni = __________ мг/л тощо.

7. На території об'єкта будівництва передбачено:

1) локальні очисні споруди у складі _______________________________________________________;

2) облік стічних вод, які скидаються (марка приладу) ________________________________________;

3) автоматизовані пробовідбірники (марка) ________________________________________________;

4) наявність лабораторії ________________________________________________________________;

5) заходи на об'єкті ____________________________________________________________________;
                                                          (усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальне очищення стічних вод тощо)

6) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих стічних вод
______________________________________________________________________________________
                                                                (місце захоронення осадів, технологія їх використання тощо)

8. Відповідність поверхневих стічних вод вимогам ДБН В.2.5-75:2013 та законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища:
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (відповідає / не відповідає)

Не відповідає за такими показниками (перелічити з концентраціями, мг/л):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Об'єм води, яка використовується в системі оборотного і повторного промислового водопостачання _________________________________ куб. м/добу.

10. Додатки до опитувального листа:

1) викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до системи поверхневого водовідведення, яка пропонується;

2) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання).

Замовник

____________________
               (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Проектна організація

____________________
                (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

 

Начальник Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування

М. О. Барінов

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N ______
від "___" ____________ 20__ року
на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення

______________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
______________________________________________________________________________________
(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Місцезнаходження об'єкта будівництва _________________________________________________.

3. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, технічне переоснащення) _______________________________________________________________________.

4. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, телефон, П. І. Б., серія і номер кваліфікаційного сертифіката)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Необхідна кількість очисних споруд ____________________________________________________.

6. Тип очисних споруд _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

7. Місце підключення системи поверхневого водовідведення до магістральної мережі Д = ____ мм (місцезнаходження ____________________________) (зазначається на ситуаційному плані М 1:1000).

8. Пропускна спроможність системи поверхневого водовідведення
_____________________________________________________________________________________.

9. Площа водозбору (м2) ______________________.

Площа непроникних покриттів (м2) _____________.

Площа ґрунтових поверхонь (м2) _______________.

10. Санітарно-технічні показники стічних вод:

1) середньодобове скидання стічних вод _______________ куб. м/добу;

2) максимальне скидання стічних вод ________________________ л/с;

3) коефіцієнт нерівномірності __________________________________;

4) БСК5 від ____________________ мг/л до __________________ мг/л;

5) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стічних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

_________________________ не більше ________________________ мг/л;

_________________________ не більше _____________________ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.

11. Особливі умови ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
.
(необхідність обладнання вимірювачами витрат стічних вод, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, обладнання контрольних колодязів тощо).

__________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання, що
здійснює експлуатацію системи зливової
каналізації, який надає технічні умови)

_____________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

Начальник Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування

М. О. Барінов

Опрос