Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации медицинского обеспечения в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 21.12.2017 № 740
действует с 09.02.2018

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

21.12.2017

м. Київ

N 740

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2018 р. за N 78/31530

Про затвердження Інструкції про організацію медичного забезпечення у Службі безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою підвищення рівня організації медичного забезпечення у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію медичного забезпечення у Службі безпеки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718 "Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505 (зі змінами).

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Об'єднаного комітету
профспілки СБ України

В. Шатілов

Заступник Міністра охорони
здоров'я України

О. Лінчевський

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію медичного забезпечення у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основи організації медичного забезпечення в Службі безпеки України (далі - СБУ) та порядок здійснення медичного обліку в мирний час осіб, які мають право на отримання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я СБУ.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військовослужбовці СБУ - співробітники-військовослужбовці СБУ, які проходять військову службу в органах, підрозділах, закладах СБУ, у тому числі курсанти вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи СБУ з програмами підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу СБУ;

локальний формуляр - перелік лікарських засобів (далі - ЛЗ) та виробів медичного призначення (далі - ВМП), дозволених до використання у закладах охорони здоров'я СБУ, який формується з урахуванням видів медичної допомоги, що надаються в цих закладах, та кошторисних призначень, виділених на такі цілі, і затверджується наказом Військово-медичного управління СБУ (далі - ВМУ СБУ);

медико-санітарний супровід - комплекс організаційних та лікувально-профілактичних заходів, зокрема забезпечення наявними ЛЗ та/або ВМП військовослужбовців СБУ, що здійснюються фахівцями закладів охорони здоров'я СБУ під час лікування (обстеження) зазначеної категорії осіб у закладах охорони здоров'я, що не належать до системи СБУ;

медичне забезпечення в системі СБУ - комплекс заходів, що проводяться закладами охорони здоров'я СБУ з метою відбору громадян України, здатних за станом фізичного та психічного здоров'я ефективно виконувати службові (трудові) обов'язки під час проходження військової служби (роботи), медичний супровід оперативно-службової діяльності, забезпечення санітарного та епідеміологічного нагляду, організація і управління охороною здоров'я в органах, підрозділах, закладах СБУ;

медичний облік - облік категорій осіб, які мають право отримувати медичну допомогу у закладах охорони здоров'я СБУ згідно з цією Інструкцією, що ведеться в центральній поліклініці ВМУ СБУ, військово-медичних службах ВМУ СБУ в Центральному управлінні, регіональних органах та Національній академії СБУ (далі - амбулаторно-поліклінічні заклади СБУ);

органи, підрозділи, заклади СБУ - підрозділи Центрального управління, регіональні органи, навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, установи, організації і підприємства СБУ, Штаб Антитерористичного центру при СБУ.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров'я.

3. Медичне забезпечення в системі СБУ організовується за територіальним принципом за місцем постійної дислокації закладів охорони здоров'я СБУ, органів, підрозділів, закладів СБУ та за місцем виконання ними завдань.

4. Особам, які мають право на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я СБУ, надається медична допомога відповідно до законодавства України в межах затверджених кошторисних призначень СБУ.

5. Організація і управління у сфері охорони здоров'я в системі СБУ здійснюються ВМУ СБУ.

6. Заклади охорони здоров'я СБУ діють на підставі положень, затверджених в установленому порядку.

7. У закладах охорони здоров'я СБУ використовується медична документація, яка є їх власністю, за формами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і ведеться з урахуванням вимог, визначених наказами СБУ.

8. Права та обов'язки пацієнтів, медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров'я СБУ визначаються законодавством України.

II. Категорії осіб, які мають право перебувати на медичному обліку у закладах охорони здоров'я СБУ

1. На медичному обліку у закладах охорони здоров'я СБУ мають право перебувати громадяни України, які належать до таких категорій осіб:

1) військовослужбовці СБУ, у тому числі направлені (відряджені) в установленому законодавством України порядку до державних органів, підприємств, установ, організацій;

2) ветерани військової служби з числа військовослужбовців СБУ;

3) пенсіонери з числа військовослужбовців СБУ;

4) особи з числа військовослужбовців СБУ, звільнені з військової служби за станом здоров'я через:

захворювання, травми, поранення, контузії або каліцтво, отримані у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби;

інвалідність, що настала у період проходження військової служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження військової служби та не пізніше трьох років з дня звільнення зі служби;

5) працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (за основним місцем роботи), у тому числі державні службовці (далі - працівники СБУ) та їх діти віком від 3 до 18 років, а також з числа цієї категорії осіб ветерани праці - при виході на пенсію чи зміні місця роботи в частині користування поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи в СБУ;

6) ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни) з числа категорій осіб, визначених у підпунктах 1 - 5 цього пункту, та особи із зазначених категорій, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - при виході на пенсію або зміні місця роботи;

7) члени сімей:

військовослужбовців СБУ та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців СБУ, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах не менш як 20 календарних років.

До членів сім'ї (при наданні безоплатної медичної допомоги) належать:

дружина (чоловік);

діти віком від 3 до 18 років, а також діти, які є учнями, студентами, курсантами, слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів та закладів органів внутрішніх справ), стажистами очних навчальних закладів та неодружені, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку (підтверджується щороку на підставі довідок з місця навчання);

8) учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з числа категорій осіб, визначених у підпунктах 1 - 5 цього пункту, - при виході на пенсію або зміні місця роботи в частині користування поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи в СБУ, та лікування на спеціалізованих ліжках центрального госпіталю ВМУ СБУ;

9) особи, які стали жертвами нацистських переслідувань, діти війни, які є інвалідами, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною з числа категорій осіб, визначених у підпунктах 1 - 5 цього пункту.

2. Члени сімей категорій осіб, які мають право перебувати на медичному обліку в закладах охорони здоров'я СБУ, беруться на облік разом із зазначеними особами, якщо інше не передбачено законодавством України.

3. У разі якщо особа має право перебувати на обліку за кількома підставами, вона забезпечується медичною допомогою за однією з підстав за її вибором. При постановці на облік зазначаються всі підстави для перебування на обліку.

4. На медичний облік не беруться колишні військовослужбовці СБУ, які після звільнення з військової служби в СБУ проходили військову службу, службу рядового та начальницького складу в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах.

5. Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу військових формувань та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України, та члени їх сімей отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров'я СБУ в порядку, передбаченому законодавством України, та за договорами, укладеними цими органами в установленому порядку.

III. Порядок здійснення медичного обліку в СБУ

1. Медичний облік категорій осіб, визначених у розділі II цієї Інструкції, здійснюється амбулаторно-поліклінічними закладами СБУ за місцем проходження особами військової (державної) служби (роботи) в органах, підрозділах, закладах СБУ або за місцем їх проживання.

2. Медичний облік військовослужбовців СБУ та членів їх сімей здійснюється на підставі заявок, що оформлюються співробітниками Управління роботи з особовим складом СБУ або підрозділів кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів СБУ протягом трьох робочих днів з дня, з якого військовослужбовець СБУ приступив до виконання обов'язків за посадою, та інформації, отриманої від його безпосереднього начальника.

3. Військовослужбовець СБУ протягом робочого дня з дня отримання оформленої заявки зобов'язаний стати на медичний облік у відповідному амбулаторно-поліклінічному закладі СБУ.

4. Контроль за своєчасною постановкою військовослужбовців СБУ на медичний облік здійснюється начальниками органів, підрозділів, закладів СБУ.

5. Постановка на медичний облік інших осіб, які мають право на отримання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я СБУ, здійснюється на підставі заяв осіб та відповідних документів (пенсійне посвідчення, посвідчення ветерана війни (учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни), посвідчення ветерана військової служби, ветерана праці, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, довідка медико-соціальної експертної комісії особі, яку визнано інвалідом).

6. Рішення про постановку осіб на медичний облік та зняття з нього приймаються начальниками амбулаторно-поліклінічних закладів СБУ (особами, які виконують їх обов'язки).

7. Медичний облік осіб, які мають право на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я СБУ та є вимушено переселеними і визнані внутрішньо переміщеними особами, здійснюється амбулаторно-поліклінічними закладами СБУ за місцем їх перебування (проживання).

8. При виникненні спірних питань щодо постановки на медичний облік або зняття з нього та у виняткових випадках рішення приймаються комісіями з розгляду питань щодо прикріплення осіб до амбулаторно-поліклінічних закладів СБУ, які утворюються наказами Центрального управління СБУ та регіональних органів СБУ.

9. Особам, які поставлені на медичний облік, видаються перепустки, затверджені актом організаційно-розпорядчого характеру Центрального управління СБУ.

10. Прохід на територію закладів охорони здоров'я СБУ здійснюється в установленому порядку.

IV. Організація медичного забезпечення в СБУ

1. Організація медичного забезпечення в СБУ здійснюється відповідно до законодавства України у сфері охорони здоров'я з урахуванням завдань, що покладаються на органи, підрозділи, заклади СБУ.

2. У закладах охорони здоров'я СБУ:

надається вторинна (спеціалізована) медична допомога;

за окремими захворюваннями надається третинна (високоспеціалізована) медична допомога;

проводиться реабілітаційне лікування після захворювань і травм;

здійснюються санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;

організовується забезпечення ЛЗ та ВМП згідно з локальним формуляром відповідно до законодавства України.

3. Категорії осіб, які перебувають на медичному обліку, забезпечуються в закладах охорони здоров'я СБУ безоплатною медичною допомогою.

ЛЗ, визначені в Локальному формулярі, а у разі необхідності - за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я СБУ й інші ЛЗ, які можуть закуповуватись за кошти державного бюджету з урахуванням кошторисних призначень, відпускаються безоплатно або на пільгових умовах:

при стаціонарному лікуванні - категоріям осіб, які перебувають на медичному обліку в СБУ, крім категорій осіб, які перебувають на медичному обліку в частині користування поліклінікою;

при амбулаторному лікуванні - військовослужбовцям СБУ, іншим категоріям осіб, які перебувають на медичному обліку в СБУ, - відповідно до законодавства України за рецептами лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів СБУ.

ВМП забезпечуються безоплатно особи, зазначені в підпунктах 1, 6 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, - при стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я СБУ згідно з Локальним формуляром за видами медичної допомоги, що надається у відповідному закладі охорони здоров'я СБУ.

При стаціонарному лікуванні в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що не належать до системи СБУ, ЛЗ та ВМП безоплатно забезпечуються в межах кошторисних призначень на зазначені цілі військовослужбовці СБУ при направленні їх до цих закладів у порядку, визначеному цією Інструкцією.

4. Особи, які перебувають на медичному обліку в СБУ і мають право на безоплатний або пільговий відпуск ЛЗ при амбулаторному лікуванні, отримують їх за рецептами лікарів закладів охорони здоров'я СБУ у цих закладах.

5. За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців СБУ військово-медичних закладів охорони здоров'я СБУ чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я, що не належать до системи СБУ, із проведенням медико-санітарного супроводу.

6. Рішення про направлення військовослужбовця СБУ до державного або комунального закладу охорони здоров'я, що не належить до системи СБУ, для надання необхідної медичної допомоги приймається комісією лікарів закладу охорони здоров'я СБУ за участю профільних фахівців.

На підставі прийнятого комісією рішення оформлюється направлення, яке підписують лікуючий лікар та начальник закладу охорони здоров'я СБУ (особа, яка заміщує його).

7. У разі отримання екстреної (невідкладної) та інших видів медичної допомоги з тимчасовою втратою працездатності у закладі охорони здоров'я, що не належить до системи СБУ, військовослужбовець СБУ зобов'язаний невідкладно доповісти про це безпосередньому начальнику, який в установленому порядку інформує про такий факт керівництво органу, підрозділу, закладу СБУ для надання інформації до відповідного закладу охорони здоров'я СБУ з метою організації проведення медико-санітарного супроводу.

8. Забезпечення за медичними показаннями технічними та іншими засобами реабілітації, ВМП інвалідів, а також компенсація їм витрат за придбання зазначених засобів за власні кошти здійснюються в порядку, визначеному Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

9. Особи, які не перебувають на медичному обліку у закладах охорони здоров'я СБУ, обслуговуються у цих закладах на договірних засадах.

 

Начальник Військово-медичного управління
Служби безпеки України

Л. Шугалей

Опрос