Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка производства в зарубежных дипломатических учреждениях Украины по заявлениям об оформлении документов для оставления на постоянное проживание за рубежом граждан Украины, выехавших за рубеж временно

МИД
Порядок, Приказ от 22.12.2017 № 573
действует с 13.03.2018

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2017

м. Київ

N 573

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2018 р. за N 77/31529

Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово

Відповідно до статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", пунктів 9, 11 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року N 281,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 22 листопада 1999 року N 201 "Про затвердження Порядку розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 року за N 903/4196.

3. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

 

Міністр

П. А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної міграційної
служби України

М. Ю. Соколюк

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

 

Порядок
провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" та Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

2. Цей Порядок визначає процедуру прийому і розгляду в закордонних дипломатичних установах України (далі - ЗДУ) заяв про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово (далі - заява) (додаток 1), та прийняття за ними рішень.

II. Прийом заяв

1. Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном здійснюється:

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі заяви, яку вона подає особисто;

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законний представник). У разі оформлення документів особі, яка не досягла 16-річного віку, та законним представникам або одному із законних представників одночасно інформація про таку особу вноситься до заяви одного із законних представників;

3) особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви одного із законних представників.

2. Громадяни України, які виїхали за кордон тимчасово та досягли 16-річного віку, для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном подають до ЗДУ в державі за місцем тимчасового перебування такі документи:

1) дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копію;

2) заповнена та підписана заява;

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;

4) копія паспорта громадянина України (за наявності);

5) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

6) довідка про реєстрацію особи громадянином України - для осіб, яким було оформлено в ЗДУ громадянство України, починаючи з 01 березня 2001 року;

7) документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

3. Для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16 років, законний представник подає щодо неї такі документи:

1) заповнена та підписана законним представником заява - у випадку, коли законний представник не подає заяву щодо себе;

2) свідоцтво про народження особи, яка не досягла 16-річного віку, та його копія. Для осіб, народжених за кордоном, починаючи з 01 березня 2001 року, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України та її копія;

3) дійсний паспортний документ, що посвідчує особу законного представника, та його копія;

4) кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см особи, яка не досягла 16-річного віку;

5) документи, що підтверджують повноваження законного представника, та їх копії. Повноваження одного з батьків дитини підтверджуються свідоцтвом про народження такої дитини. У разі невідповідності імені (імен) у документі, що підтверджує повноваження законного представника, та у паспортному документі додатково подаються документи, що підтверджують факт зміни імені;

6) нотаріально засвідчена згода законних представників або одного з них, який залишається в Україні, про залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16-річного віку, або свідоцтво про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, оголошення її померлою та копії таких документів. За відсутності одного з перерахованих документів подається рішення суду, яке дає право на виїзд дитини на постійне проживання за кордон, та його копія. У разі якщо інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується документально, його згода не вимагається. У такому випадку подається копія дійсного паспортного документа або свідоцтва про народження дитини, яким підтверджується, що інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо інший законний представник є громадянином України, який згідно з чинним законодавством України вважається таким, що постійно проживає за кордоном, що підтверджується документально, його згода не вимагається;

7) нотаріально засвідчена заява про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 2);

8) копія паспорта громадянина України (за наявності) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

9) документ, що підтверджує сплату консульського збору, у разі подання законним представником окремої заяви щодо оформлення документів на залишення на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або документ, на підставі якого законний представник звільняється від його сплати;

10) документ особи віком від 14 до 16 років, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копія (для особи віком до 14 років - за наявності).

4. Документи, видані компетентними органами іноземної держави, мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом українською мовою.

5. Дитина, народжена після прийняття рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном її батьків - громадян України (одного з батьків - громадянина України, якщо інший з її батьків є іноземцем або особою без громадянства), вважається такою, що постійно проживає за кордоном.

6. У разі досягнення особою 14-річного віку під час оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадянами України, які виїхали за кордон тимчасово, перед прийняттям заяви консульська посадова особа письмово інформує законного представника про те, що зняття з реєстрації місця проживання в Україні та отримання відповідного підтвердного документа (що є необхідною умовою для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном) можливі виключно після оформлення паспорта громадянина України.

Інформацію підписує законний представник. Така інформація долучається до справи.

7. До розгляду приймається лише повний пакет документів, визначених цим розділом.

8. При прийнятті заяви консульська посадова особа:

1) перевіряє повноту наданих документів, їх відповідність вимогам законодавства України, здійснює візуальну перевірку їх справжності та попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей;

2) засвідчує копії наданих заявником (законним представником) документів написом (штампом) "Згідно з оригіналом" та великою гербовою печаткою, проставляє дату, свою посаду, прізвище, ініціали та підпис. Оригінали усіх документів, крім заяви про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, нотаріально засвідченої заяви про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, нотаріально засвідченої згоди законних представників особи, яка не досягла 16-річного віку, або одного з них, який залишається в Україні, а також документа, що підтверджує сплату консульського збору, повертаються заявнику (законному представнику);

3) роз'яснює заявнику передбачені чинним законодавством України підстави для тимчасового обмеження у праві виїзду громадян України за кордон відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";

4) надає заявнику (законному представнику) інформацію про ознайомлення (додаток 3) про те, що у разі прийняття рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном він має знятися з реєстрації місця проживання в Україні та надати ЗДУ документи, передбачені пунктом 16 розділу III цього Порядку, та їх копії для задоволення поданої ним заяви;

5) інформує заявника (законного представника), що незалежно від результату розгляду заяви сплачений консульський збір не повертається.

III. Розгляд заяв та прийняття рішень

1. У день прийняття всіх документів, передбачених пунктами 2, 3 розділу II цього Порядку, консульська посадова особа реєструє заяву в журналі обліку заяв про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України (додаток 4).

2. З метою встановлення наявності чи відсутності підстав для тимчасового обмеження прав громадян України на виїзд з України, передбачених підпунктом 1 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", ЗДУ протягом п'яти робочих днів з моменту отримання всіх передбачених пунктами 2, 3 розділу II цього Порядку документів надсилає засобами відомчого електронного зв'язку скановані копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон з даними заявника разом із запитом щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон (додаток 5) та копією заповненої і підписаної заяви до Департаменту консульської служби МЗС (далі - ДКС).

3. ДКС протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів від ЗДУ надсилає запит щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон разом з отриманою із ЗДУ копією паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить дані заявника, та копією заповненої і підписаної заяви до Служби безпеки України (далі - СБУ).

4. СБУ протягом не більше тридцяти днів з дня отримання документів інформує ДКС про результати їх розгляду.

У разі наявності у заявника протягом останніх п'яти років допуску/доступу до державної таємниці для визначення його фактичної обізнаності у відомостях, що становлять державну таємницю, строк розгляду запиту щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон може бути продовжено до шістдесяти днів, про що СБУ протягом не більше тридцяти днів з дня його отримання інформує ДКС.

5. ДКС протягом п'яти робочих днів повідомляє ЗДУ про результати розгляду СБУ запиту щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон.

6. У разі якщо особа, яка досягла 14-річного віку, повідомила, що не оформлювала паспорт громадянина України, ЗДУ направляє засобами електронного зв'язку запит щодо оформлення паспорта громадянина України (додаток 6) до ДКС з метою перевірки факту документування особи паспортом громадянина України.

7. Про підтвердження/непідтвердження факту оформлення паспорта громадянина України ЗДУ інформується протягом 72 годин з моменту отримання запиту щодо оформлення паспорта громадянина України засобами відомчої інформаційної системи або відомчої електронної пошти відповідно.

8. У разі отримання за результатами перевірки, здійсненої відповідно до пункту 7 цього розділу, даних про відсутність інформації про заявника ЗДУ направляє запит щодо оформлення паспорта громадянина України до територіального органу Державної міграційної служби України (далі - ДМС) засобами електронного зв'язку за останнім зареєстрованим місцем проживання заявника або законних представників чи одного з них, якщо інший є іноземцем; у разі відсутності реєстрації місця проживання на території України у заявника або законних представників чи одного з них, якщо інший є іноземцем, - до ДМС з метою перевірки видачі особі паспорта громадянина України.

9. Територіальний орган ДМС або ДМС протягом не більш як 30 днів з дня отримання запиту щодо оформлення паспорта громадянина України інформує ЗДУ засобами електронного зв'язку про результати його розгляду.

10. Керівник ЗДУ або особа, на яку покладено виконання обов'язків керівника установи, протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації від ДКС (на виконання пунктів 5, 7 та (за потреби) 9 цього розділу) приймає рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 7) або рішення про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 8).

11. ЗДУ приймає рішення про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном за наявності однієї з таких підстав:

1) заява заявника (законного представника) про відмову в продовженні розгляду поданої ним заяви;

2) заява одного із законних представників дитини або самої дитини віком від 14 до 16 років про відкликання своєї згоди на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

3) настання однієї з умов, передбачених статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України", що обмежує заявника у праві виїзду за межі України;

4) мотивовані заперечення СБУ відповідно до пунктів 4, 5 цього розділу.

12. Про прийняте рішення ЗДУ протягом п'яти робочих днів повідомляє заявника (додаток 9) у письмовій формі засобами електронного чи поштового зв'язку та надає копію прийнятого рішення, ДКС - засобами відомчого електронного зв'язку.

13. ДКС протягом п'яти робочих днів з дня отримання від ЗДУ інформації щодо прийнятого рішення надсилає засобами поштового або електронного зв'язку відповідну інформацію за зразком, наведеним у додатку 10 до цього Порядку, до територіального органу ДМС за місцем видачі паспорта громадянина України (щодо особи, яка не оформлювала паспорт громадянина України, - до ДМС) з метою внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до заяви про видачу паспорта громадянина України.

14. У разі прийняття рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ одночасно з направленням повідомлення відповідно до вимог пункту 12 цього розділу інформує заявника про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні та надання ЗДУ документа або документів, передбачених пунктом 16 цього розділу, та їх копій протягом шести місяців з дня направлення повідомлення.

15. Після надання ЗДУ одного з документів, передбачених пунктом 16 цього розділу, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон проставляється штамп "постійне проживання" із зазначенням дати прийняття відповідного рішення, назви країни, посади, прізвища та підпису консульської посадової особи та видається довідка про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 11).

Зазначена довідка видається без стягнення консульського збору.

Документ, що підтверджує зняття з реєстрації місця проживання в Україні, визначений у пункті 16 цього розділу, подається щодо кожної особи окремо.

16. Зняття з реєстрації місця проживання в Україні підтверджується:

для особи, яка має паспорт громадянина України у формі книжечки, - штампом зняття з реєстрації місця проживання;

для особи, яка має паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - довідкою про зняття з реєстрації місця проживання, виданою відповідним органом реєстрації;

для особи, яка обліковувалася як зареєстрована в Україні, але не оформлювала паспорт громадянина України, - довідкою про зняття з реєстрації місця проживання, виданою органом реєстрації;

для особи, яка не обліковувалася як зареєстрована в Україні та не оформлювала паспорт громадянина України, - довідкою органу реєстрації за місцем реєстрації законних представників або одного з них, який є громадянином України, за умови, що інший є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо обидва законні представники є громадянами України, така довідка оформлюється за місцем останньої реєстрації місця проживання на території України кожного з них.

17. Зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку з оформленням документів для залишення на постійне проживання за кордоном, а також отримання відповідних довідок здійснюються особисто або законним представником чи представником за довіреністю, посвідченою в установленому законом порядку.

18. Оригінали документів, надання яких передбачено пунктом 16 цього розділу, повертаються заявнику (законному представнику), а до справи долучаються їх копії, засвідчені відповідно до підпункту 2 пункту 8 розділу II цього Порядку.

19. Рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном або про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном щодо особи, яка не досягла 16-річного віку на момент прийняття рішення, приймається без направлення запиту до СБУ протягом п'яти робочих днів з дня отримання всіх передбачених пунктом 3 розділу II цього Порядку документів із дотриманням вимог та процедур, передбачених пунктами 10 - 17 цього розділу.

У разі необхідності направлення запиту щодо оформлення паспорта громадянина України згідно з пунктом 6 та (за потреби) пунктом 8 цього розділу рішення про оформлення або про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном приймається протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації, передбаченої пунктами 7, 9 цього розділу, з дотриманням вимог та процедур, передбачених пунктами 1, 6 - 10 цього розділу.

IV. Скасування прийнятих рішень та їх оскарження

1. Рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, форма якого затверджена у додатку 12 до цього Порядку, приймається керівником закордонної дипломатичної установи, яка прийняла рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном у разі:

1) подання особою недійсних / підробних документів, завідомо неправдивих відомостей або приховування суттєвого факту, наявність якого перешкоджає оформленню документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

2) якщо заявник протягом шести місяців з моменту направлення йому повідомлення про прийняте рішення не звернувся до ЗДУ для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном.

2. Про прийняте рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ протягом п'яти робочих днів інформує заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв'язку, ДКС - засобами електронного зв'язку, територіальні органи / підрозділи ДМС, які інформувалися відповідно до пункту 12 розділу III цього Порядку про задоволення поданої заяви про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, - засобами поштового або електронного зв'язку.

3. Прийняте рішення може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства України.

 

Директор Департаменту
консульської служби

С. О. Погорельцев

 

  

ЗАЯВА
про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово

Повідомляю про себе (свою дитину/особу,
яка перебуває під моєю опікою чи піклуванням) такі дані:

1. Прізвище

 

2. Ім'я

 

3. По батькові

 

4. Попередні прізвища, імена, по батькові (у разі їх зміни)

 

5. Дата народження (число, місяць, рік)

 

6. Місце народження

місто/селище/село

район

область, АРК

держава

7. Дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України

серія, номер

дата видачі

орган, що видав

8. Паспорт громадянина України
(якщо паспорт громадянина України не оформлювався, - проставляється відповідна відмітка)

серія (за наявності), номер

дата видачі

орган, що видав

  паспорт громадянина України не оформлювався

9. Податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності)

 

10. Трудова діяльність в Україні протягом останніх п'яти років

найменування підприємства, установи, організації

посада

з ____________ до ____________

11. Наявність підстав, що тимчасово обмежують право на виїзд з України:

 

обізнаність із відомостями, що становлять державну таємницю

 

наявність заборони на виїзд за кордон

 

засудження за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання

 

ухилення від виконання зобов'язань, покладених судовим рішенням

 

перебування під адміністративним наглядом Національної поліції

 

12. Останнє місце реєстрації в Україні

поштовий індекс

село/селище/місто

район

область, АРК

вулиця

номер будинку

номер квартири

13. Місце проживання в ________________

поштовий індекс

село/селище/місто

вулиця

номер будинку

номер квартири

електронна пошта

телефон

14. Діти, які залишаються на постійне проживання за кордоном разом зі мною:

Син / донька / особа, яка перебуває під моєю опікою чи піклуванням

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса останнього місця реєстрації в Україні

Документ, що посвідчує особу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Відомості про законного представника, який подає заяву:

1

Прізвище

 

2

Ім'я

 

3

По батькові

 

4

Документ, що посвідчує особу законного представника

серія (за наявності), номер

дата видачі

орган, що видав

5

Документ, що підтверджує повноваження законного представника

номер

дата видачі

орган, що видав

Достовірність викладених у заяві відомостей і поданих документів підтверджую.

"___" ____________ 20__ р.

_______________
(підпис заявника)


Я, ______________________________________________, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон), з метою ведення бази персональних даних та обробки моєї заяви про залишення на постійне місце проживання за кордоном даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел в обсязі, зазначеному у цій заяві;

використання та обробку персональних даних володільцем бази, у тому числі використання персональних даних відповідно до професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, що пов'язані із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

"___" ____________ 20__ р.

_______________
(підпис заявника)


Заяву, а також документи, додані до неї, прийняв, тотожність та правильність заповнення перевірив

____________________________
(посада)

______________________________
(підпис консульської посадової особи)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 


 

 

Посольство/Генконсульство/Консульство
України в _________________________________
                          (назва закордонної дипломатичної установи)
__________________________________________
                               (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________
     (серія і номер дійсного документа, що посвідчує особу
      та підтверджує її належність до громадянства України,
                    а також дає право на виїзд з України)
__________________________________________
                             (дата видачі, орган, що видав)
__________________________________________
             (місце реєстрації в Україні (поштовий індекс,
                                          область, місто))
__________________________________________
   (селище/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)

Заява
про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

Мені відомо про намір моїх (мого/моєї) батьків (батька/матері) або законних представників (опікуна/піклувальника) оформити документи для залишення на постійне проживання в
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (назва держави)

У зв'язку з цим висловлюю свою згоду щодо оформлення документів для залишення на постійне проживання в __________________________________________________________ разом з батьками
                                                                                                (назва держави)
(батьком/матір'ю/опікуном/піклувальником).

Дата __________                                                                                                           Підпис __________

 

 

Посольство/Генконсульство/Консульство України в
__________________________________________________
                        (назва закордонної дипломатичної установи)
__________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________
                 (серія і номер дійсного документа, що посвідчує особу
                 та підтверджує її належність до громадянства України,
                                 а також дає право на виїзд з України)
__________________________________________________
                                       (дата видачі, орган, що видав)
__________________________________________________
        (місце реєстрації в Україні (поштовий індекс, область, місто))
___________________________________________________
              (селище/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)

Інформація про ознайомлення

Мені відомо, що у разі прийняття за моєю заявою рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном я (моя дитина/особа, над якою встановлено опіку/піклування), _____________________________________________________, маю(ємо) знятися
                                                                                          (П. І. Б. заявника (дитини))
з реєстрації у зв'язку із оформленням виїзду за кордон на постійне місце проживання та надати до ________________________________________________ один з таких документів та його копію для
                                                    (назва ЗДУ)
задоволення поданої мною заяви:

для особи, яка має паспорт громадянина України у формі книжечки, - штамп зняття з реєстрації місця проживання;

для особи, яка має паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - довідку про зняття з реєстрації місця проживання, видану відповідним органом реєстрації;

для особи, яка обліковувалася як зареєстрована в Україні, але не оформлювала паспорт громадянина України, - довідку про зняття з реєстрації місця проживання, видану органом реєстрації;

для особи, яка не обліковувалася як зареєстрована в Україні та не оформлювала паспорт громадянина України, - довідку органу реєстрації за місцем реєстрації законних представників або одного з них (у разі якщо інший не є громадянином України) про те, що особа за адресою місця проживання законних представників чи одного з них зареєстрованою на території України не була. У разі якщо обидва законні представники є громадянами України, така довідка оформлюється за місцем останньої реєстрації місця проживання на території України кожного з них.

Мені відомо, що незалежно від результату розгляду заяви сплачений консульський збір не повертається.

Мені відомо, що зняття з реєстрації місця проживання в Україні та отримання підтвердного документа можливі виключно після оформлення паспорта громадянина України, що здійснюється на території України на підставі особистого звернення.

З інформацією ознайомлений(а):

Дата __________                                                                                                           Підпис __________

 

ЖУРНАЛ
________________________________
(назва ЗДУ)
обліку заяв про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України

в ________________________________________________
(назва країни)

з 01.01.20__ до 31.12.20__

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові заявника (законного представника)

Серія, номер, орган та дата видачі паспортного документа заявника, а також дітей, осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, разом з якими / щодо яких оформлюються документи для залишення на постійне проживання за кордоном

Відомості про дітей, осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, разом з якими / щодо яких оформлюються документи для залишення на постійне проживання за кордоном
(П. І. Б., дата та місце народження)

Дата подання документів

Дата прийняття рішення

Рішення (задоволено/
відмовлено)

Дата скасування рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

На бланку ЗДУ/МЗС України

ДКС МЗС / Служба безпеки України

ЗАПИТ
щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон

До _________________________ звернувся громадянин України ______________________________
                       (найменування ЗДУ)                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
(__________________________), народжений (_____________________), із заявою про оформлення
                      (попередні П. І. Б.,)                                                      (дата та місце народження)
документів для залишення на постійне проживання в _______________________________________.
                                                                                                                                                                  (назва країни)

У зв'язку з цим просимо здійснити перевірку та надати інформацію щодо наявності/відсутності підстави для тимчасових обмежень права на виїзд за кордон, визначеної підпунктом 1 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

Додаток: копія заяви, копія ПГУВК, разом на __ арк.

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

На бланку ЗДУ

 

 

ДКС МЗС України / Державна міграційна служба/
Управління ДМС України в ___________ області
__________________________________________
                          (найменування адресата запиту)

ЗАПИТ
щодо оформлення паспорта громадянина України

До ___________________________ звернувся громадянин України ____________________________
                          (найменування ЗДУ)                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
(___________________), народжений (__________________), із заявою про оформлення документів
            (попередні П. І. Б.)                                           (дата та місце народження)
для виїзду за кордон на постійне проживання в ____________________. Громадянин повідомив, що
                                                                                                                            (назва країни)
паспорт громадянина України не оформлював. За наданою інформацією останнім його місцем реєстрації в Україні є: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
         (зазначається, якщо особа була зареєстрована в Україні, або проставляється відмітка про відсутність інформації
                                                                               щодо місця реєстрації на території України)

У зв'язку з цим просимо здійснити перевірку та надати інформацію щодо оформлення громадянином _____________________________________________ паспорта громадянина України.
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Надзвичайний і Повноважний Посол /
Генеральний консул / Консул України - керівник
в _________________________________________
                (назва закордонної дипломатичної установи)
___________________________________________
                                      (прізвище та ініціали)
___________________________________________
                            (підпис, гербова печатка ЗДУ)
___________________________________________
                                                    (дата)

Рішення

Оформити документи для залишення на постійне проживання за кордоном в ___________________
                                                                                                                                                                                              (назва країни)
громадянину України __________________________________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
разом з дітьми ________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
беручи до уваги відсутність підстав для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, передбачених статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Надзвичайний і Повноважний Посол /
Генеральний консул / Консул України - керівник
в ________________________________________
              (назва закордонної дипломатичної установи)
_________________________________________
                                      (прізвище та ініціали)
_________________________________________
                            (підпис, гербова печатка ЗДУ)
_________________________________________
                                                   (дата)

Рішення

Відмовити в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном в
_______________________________ громадянину України __________________________________
                              (назва країни)                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
разом з дітьми ________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
за такої підстави: _____________________________________________________________________.
           (зазначається підстава відповідно до пункту 11 розділу III Порядку провадження в закордонних дипломатичних
             установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном
                                                                     громадян України, які виїхали за кордон тимчасово)

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

На бланку ЗДУ

 

 

________________________________________
(прізвище та ініціали заявника)
________________________________________
(місце проживання в країні перебування)

Повідомляємо, що ____________________ було прийнято рішення про оформлення документів для
                                              (дата прийняття рішення)
Вашого залишення на постійне проживання за кордоном в __________________________________
                                                                                                                                                                       (назва країни)
разом з дітьми ________________________________________________________________________.
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

З метою завершення оформлення залишення на постійне проживання за кордоном, відповідно до Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, протягом шести місяців Вам необхідно знятися з реєстрації місця проживання в Україні у зв'язку із оформленням документів для залишення на постійне проживання за кордоном та надати ___________________________________________ відповідні підтвердження.
                                                                                            (найменування ЗДУ)

У разі залишення на постійне проживання разом з особою, яка не досягла 16-річного віку, також подається довідка щодо зняття з реєстрації її місця проживання.

Після надання згаданих підтверджень у Вашому паспорті громадянина України для виїзду за кордон буде проставлено штамп "постійне проживання" та видано відповідну довідку.

У разі незвернення протягом шести місяців з моменту відправлення цього повідомлення до ______________________________________________ для завершення оформлення документів для
                                           (найменування ЗДУ)
залишення на постійне проживання за кордоном рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном буде скасовано.

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

На бланку МЗС

 

 

Управління Державної міграційної служби України в _______________________ області/ Державна міграційна служба України

Інформуємо, що ______________________ ________________________ було прийнято рішення про
                                           (дата прийняття рішення)                     (найменування ЗДУ)
оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном в _________________
____________________ громадянина України _____________________________________________,
                (назва країни)                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
народженого _____________________________, паспорт громадянина України для виїзду за кордон
                                             (дата та місце народження)
____________________, виданий _______________________________, зареєстрованого за адресою:
                  (серія, номер)                                                         (дата та орган видачі)
___________________________________________, разом з дітьми (особами, над якими встановлено
                            (останнє місце реєстрації в Україні)
опіку/піклування): ____________________________________________________________________.
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

Просимо внести відповідну інформацію до Єдиного державного демографічного реєстру України та до його заяви про оформлення паспорта громадянина України (за наявності).

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

На бланку ЗДУ

Довідка
про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

Цим підтверджується, що громадянин України ____________________________________________,
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
народжений ____________________________________, паспорт громадянина України для виїзду за
                                                    (дата та місце народження)
кордон __________________, виданий _____________________________, ______________________,
                               (серія, номер)                                                     (дата та орган видачі)                           (дата прийняття рішення)
оформив документи для залишення на постійне проживання за кордоном в _____________________
                                                                                                                                                                                             (назва країни)
разом з дітьми (особами, над якими встановлено опіку/піклування):
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис, печатка)

_________________________
(прізвище, ініціали)


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Надзвичайний і Повноважний Посол /
Генеральний консул / Консул України - керівник
в ________________________________________
               (назва закордонної дипломатичної установи)
_________________________________________
                                      (прізвище та ініціали)
_________________________________________
                            (підпис, гербова печатка ЗДУ)
_________________________________________
                                                (дата)

Рішення

Скасувати рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном в ________________________________________________________ громадянину України
                                                             (назва країни)
___________________________________________ разом з дітьми (особами, над якими встановлено
                               (прізвище, ім'я, по батькові)
опіку/піклування): _____________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
від ____________________ на підставі підпунктів 1, 2 пункту 1 розділу IV Порядку провадження в
            (дата прийняття рішення)
закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, затвердженого наказом МЗС України від 22 грудня 2017 року N 573.

___________________________________
(посада консульської посадової особи)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)


____________

Опрос