Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к оформлению виз в электронном виде

МИД
Приказ от 18.12.2017 № 558
редакция действует с 01.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2017

м. Київ

N 558

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2018 р. за N 71/31523

Про затвердження Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства закордонних справ України
 від 6 грудня 2018 року N 525

Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

О. В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Служби
зовнішньої розвідки України

А. Алєксєєнко

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118 (далі - Правила).

2. Терміни в цих Вимогах вживаються у значеннях, наведених у Правилах.

3. Вимоги встановлюють процедуру подання візового клопотання, його розгляду та оформлення віз в електронному вигляді (далі - е-Віза), форму е-Візи (додаток 1), форму візової анкети (додаток 2), перелік держав, громадянам яких оформлюється е-Віза (додаток 3), та форму рішення про відмову в оформленні е-Візи (додаток 4).

4. Оформлення е-Візи здійснюється уповноваженою особою департаменту консульської служби МЗС (далі - уповноважена особа) дистанційно он-лайн засобами Інтернету та візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

5. Візове клопотання про оформлення е-Візи подається іноземцем дистанційно он-лайн засобами складової візової інформаційно-телекомунікаційної системи веб-сайту МЗС.

6. е-Віза оформлюється як разова на строк до 30 днів для в'їзду в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, а також з метою лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, з метою виконання службових обов'язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.

(пункт 6 розділу I у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

7. В'їзд в Україну іноземця на підставі е-Візи здійснюється у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.

8. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні е-Візи англійською, арабською та іспанською мовами.

II. Подання візового клопотання іноземцем

1. Для оформлення е-Візи іноземець подає візове клопотання не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку запланованої поїздки. Візове клопотання від імені неповнолітньої або недієздатної особи подається одним із батьків або іншим законним представником.

2. Подання візового клопотання включає:

реєстрацію на веб-сайті МЗС;

заповнення візової анкети та завантаження фотокартки;

долучення до заповненої візової анкети сканованих копій: сторінок персональних даних паспортного документа; дійсного полісу медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України; документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України; документа, що підтверджує мету поїздки (українською або англійською мовами) відповідно до пунктів 3 - 8 цього розділу;

(абзац четвертий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

сплату консульського збору у безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС.

3. При оформленні е-Візи для поїздок з діловою метою подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил;

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України.

4. При оформленні е-Візи для поїздок з туристичною метою подаються документи, що підтверджують туристичний характер поїздки.

5. При оформленні е-Візи для поїздок з приватною метою подається один з таких документів:

запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України, оформлене відповідно до підпункту 2 пункту 7 Правил;

документ, що підтверджує право власності іноземця на нерухомість на території України;

підтвердний документ, що іноземець є чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, дитиною громадянина України.

(розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

6. При оформленні е-Візи для поїздок з метою лікування подається запрошення закладу охорони здоров'я.

(розділ II доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

7. При оформленні е-Візи для поїздок з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил;

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

звернення державного органу іноземної держави або міжнародної організації.

(розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

8. При оформленні е-Візи для поїздок з метою виконання службових обов'язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації подається звернення відповідного іноземного засобу масової інформації згідно з підпунктом 11 пункту 7 Правил.

(розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525,
у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 9)

9. Після здійснення іноземцем операцій, передбачених пунктом 2 цього розділу, візове клопотання вважається поданим. На вказану іноземцем при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти надсилається автоматично сформоване повідомлення про завершення подання візового клопотання.

III. Розгляд візового клопотання уповноваженою особою

1. Уповноважена особа здійснює розгляд поданого візового клопотання у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом строку, що не перевищує 9 робочих днів.

2. Розгляд візового клопотання включає:

звірку наданих іноземцем відомостей;

аналіз наявної інформації у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

перевірку наявності платіжного документа про сплату консульського збору за оформлення е-Візи відповідно до пункту 1 розділу VI цих Вимог;

визначення строку дії е-Візи та строку перебування на території України.

3. За результатами розгляду візового клопотання уповноважена особа приймає рішення про оформлення е-Візи або відмову в її оформленні.

IV. Оформлення е-Візи

1. Оформлена е-Віза надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. До е-Візи вноситься така інформація:

номер е-Візи;

двовимірний штрих-код (QR-код);

сканована копія фотокартки іноземця;

прізвище та ім'я іноземця, дата народження, місце народження, стать, громадянство, номер паспортного документа;

дати початку та закінчення строку дії е-Візи;

строк перебування на території України;

кодове позначення мети поїздки;

дата оформлення е-Візи.

3. До двовимірного штрих-коду (QR-коду) вноситься інформація, передбачена пунктом 2 цього розділу.

4. У разі відсутності у паспортному документі іноземця відомостей про:

прізвище або ім'я - у відповідних полях е-Візи проставляються символи XX;

дату народження або її частину - проставляються символи XX - для дня, XX - для місяця, XX - для року.

5. Залежно від мети поїздки встановлюються кодові позначення:

С-01 (е) - ділова;

С-02 (е) - приватна;

С-06 (е) - туризм;

С-07 (е) - лікування;

С-09 (е) - діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту;

С-11 (е) - виконання службових обов'язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.

(пункт 5 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

6. Для в'їзду на територію України та виїзду з території України е-Віза подається іноземцем у роздрукованому вигляді разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

7. Департамент консульської служби МЗС надає інформацію про оформлені е-Візи Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній міграційній службі України, Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України у порядку, визначеному Положенням про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03 квітня 2008 року N 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за N 396/15087.

V. Відмова в оформленні е-Візи

1. Рішення про відмову в оформленні е-Візи із зазначенням підстав такої відмови надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним при реєстрації на веб-сайті МЗС адресу електронної пошти.

2. У разі відмови в оформленні е-Візи іноземець може подати повторне звернення про оформлення е-Візи відповідно до цих Вимог.

3. Оскарження іноземцем рішення про відмову в оформленні е-Візи здійснюється відповідно до пункту 30 Правил.

VI. Консульський збір за оформлення е-Візи

1. За оформлення е-Візи справляється консульський збір відповідно до пункту 33 Правил.

(абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

Консульський збір, сплачений в іноземній валюті з використанням електронних платіжних засобів через веб-сайт МЗС, перераховується в національній валюті України за курсом, визначеним відповідно до умов договору між МЗС та банком-еквайром, до державного бюджету на бюджетний рахунок, відкритий в Державній казначейській службі України за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 "Кошти, отримані за вчинення консульських дій".

2. Сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

 

Директор Департаменту
консульської служби Міністерства
закордонних справ України

С. О. Погорельцев

 

Форма

УКРАЇНА
е-ВІЗА

  

UKRAINE
e-VISA

 

 
 
 
ФОТО
 
 
 
 


  

Номер е-Візи

e-Visa No.

 

Прізвище

Surname

Ім'я

Given name

Дата народження

Date of birth

Місце народження

Place of birth

Стать

Sex

Громадянство

Nationality

Номер паспортного документа

Passport No.

е-Віза дійсна
з ___.___.____ до ___.___.____

e-Visa valid
from ___.___.____ until ___.___.____

Строк перебування ___ днів

Duration of stay __ days

Кодове позначення мети поїздки
 

Code designation for the purpose of visit

Дата оформлення ___.___.____

Date of issue ___.___.____

 

Для в'їзду на територію України та виїзду з території України е-Віза подається іноземцем у роздрукованому вигляді разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

For entry into and exit from the territory of Ukraine the foreigner shall present e-Visa printed hard copy along with his/her passport document to the Ukraine's State Border Guard authorities and shall keep it for the whole period of stay in Ukraine.

 

Форма

ВІЗОВА АНКЕТА

1. Прізвище(а) (згідно з паспортним документом)

 
 
 
ФОТО
 
 
 Службові відмітки
 
Дата подання візової анкети:
 
Номер візової анкети:
 
Подані документи:
паспортний документ
поліс медичного страхування
фінансове забезпечення
документ, що підтверджує мету поїздки
 
Прийняте рішення:
в оформленні відмовити
оформити
 
Віза дійсна:
з __.__.____
до __.__.____
 
Строк перебування: __ днів
 
Дата оформлення:
 
Прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи:

2. Прізвище(а) при народженні / попереднє(і) прізвище(а)

3. Ім'я/імена (згідно з паспортним документом)

4. Дата народження
(день, місяць, рік)

5. Місце народження

7. Громадянство (згідно з паспортним документом)

6. Країна народження

8. Стать чоловіча жіноча

9. Цивільний стан
  неодружений/незаміжня    одружений/заміжня
  розлучений/а    вдівець/вдова

10. Ідентифікаційний або персональний номер (за наявності)

11. Тип паспортного документа
закордонний паспорт   дипломатичний паспорт    службовий паспорт
офіційний паспорт    спеціальний паспорт    інший проїзний документ (потрібне зазначити)

12. Номер паспортного документа

13. Дата видачі

14. Дійсний до

15. Орган видачі (згідно з паспортним документом)

16. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника

17. Номер(и) телефону(ів) у міжнародному форматі

18. Мета поїздки
  ділова
  приватна
  туризм
  лікування
  діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту
  виконання службових обов'язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації

19. Запланований строк перебування в Україні: з __.__.____ до __.__.____

20. Попередні візи для в'їзду в Україну (отримані впродовж останніх трьох років)
  ні
  так - строк(и) дії візи: з __.__.____ до __.__.____

21. Здійснення в'їзду на тимчасово окуповану територію України АР Крим і м. Севастополь
після 10 червня 2015 року
  ні
  так - мета поїздки:
      орган видачі спеціального дозволу:
      строк дії спеціального дозволу: з __.__.____ до __.__.____

22. Адреса місця проживання заявника в Україні (назва готелю, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

23. Прізвище, ім'я, дата народження фізичної особи, яка запрошує в Україну (адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

24. Найменування юридичної особи, що запрошує/направляє в Україну (адреса місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

25. Прізвище, ім'я контактної особи - представника юридичної особи, що запрошує/направляє в Україну (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

26. Фінансове забезпечення поїздки в Україну та перебування на її території здійснюється
  заявником   приймаючою стороною стороною, що направляє

27. Місце і дата заповнення

Мені відомо, що сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

Мені відома така інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно зазначити в цій візовій анкеті, та надання однієї фотокартки є обов'язковими для розгляду візового клопотання; мої персональні дані, відомості, зазначені в цій візовій анкеті, а також фотокартка будуть передані до компетентних органів України для розгляду при прийнятті рішення щодо оформлення е-Візи.

Заявляю, що відомості, викладені мною в цій візовій анкеті, правдиві. Усвідомлюю, що подання неправдивих відомостей може бути причиною відмови в оформленні е-Візи та відмови у в'їзді в Україну за наявності оформленої е-Візи.

Я зобов'язуюсь виїхати з території України до закінчення строку дії оформленої е-Візи.

Мене поінформовано, що е-Віза є однією з вимог для в'їзду на територію України.

Факт отримання е-Візи не означає, що я маю право на відшкодування, якщо я порушив(ла) положення законодавства України, внаслідок чого мені заборонили в'їзд в Україну. Виконання вимог в'їзду перевірятиметься при проходженні прикордонного контролю, у тому числі щодо:

  наявності дійсного поліса медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України;

  наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні і для повернення до держави походження чи можливості отримання достатнього фінансового забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в'їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року N 884

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних

Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене
  ні   так

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

 

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ,
громадянам яких оформлюється е-Віза

Австралія

Співдружність Багамських островів

Барбадос

Королівство Бахрейн

Беліз

Багатонаціональна держава Болівія

Королівство Бутан

Республіка Вануату

Республіка Гаїті

Республіка Ґватемала

Республіка Гондурас

Ґренада

Співдружність Домініки

Домініканська Республіка

Республіка Еквадор

Республіка Індонезія

Королівство Камбоджа

Китайська Народна Республіка

Республіка Кірібаті

Республіка Колумбія

Республіка Коста-Ріка

Держава Кувейт

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Республіка Маврикій

Малайзія

Мальдівська Республіка

Республіка Маршаллові Острови

Мексиканські Сполучені Штати

Федеративні Штати Мікронезії

Республіка Союзу М'янма

Республіка Науру

Федеративна Демократична Республіка Непал

Республіка Нікараґуа

Нова Зеландія

Султанат Оман

Республіка Палау

Республіка Перу

Республіка Ель-Сальвадор

Незалежна держава Самоа

Королівство Саудівська Аравія

Республіка Сейшельські Острови

Сент-Вінсент і Ґренадини

Сент-Люсія

Республіка Сінгапур

Соломонові Острови

Республіка Сурінам

Королівство Таїланд

Демократична Республіка Тімор-Лешті

Республіка Трінідад і Тобаґо

Тувалу

Республіка Фіджі

Ямайка

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 06.12.2018 р. N 525)

 

Форма

Рішення про відмову в оформленні е-Візи

Шановний/шановна

______________________________________________________________________________________

Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України розглянуто Ваше звернення про оформлення е-Візи для в'їзду в Україну та за результатами прийнято рішення про відмову в оформленні е-Візи.

Підстави для відмови:

  1) загроза національній безпеці або охороні громадського порядку;

  2) загроза забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

  3) наявність відомостей про іноземця у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

  4) встановлення, що поданий паспортний документ іноземця недійсний або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

  5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;

  6) відсутність в іноземця дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;

  7) відсутність в іноземця достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

  8) відсутність доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця;

  9) відсутність документів, що дають можливість встановити намір іноземця залишити територію України до закінчення строку дії е-Візи;

  10) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення е-Візи.

Іноземець, якому відмовлено в оформленні е-Візи, має право оскаржити таке рішення, звернувшись до департаменту консульської служби МЗС України з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом двох місяців з дати отримання іноземцем рішення про відмову в оформленні е-Візи. У разі відмови в оформленні е-Візи іноземець може подати повторне звернення про оформлення е-Візи.

____________

Опрос