Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросам на информацию, распорядителем которой является Государственное агентство Украины по вопросам кино

Министерство культуры Украины (2)
Порядок, Приказ от 26.12.2017 № 1444
действует с 13.02.2018

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Держкіно за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Держкіно є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно, затвердженого наказом Міністерства культури України від 26 грудня 2017 року N 1444.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається фінансово-економічним відділом Держкіно.

6. У разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок структурний підрозділ Держкіно подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до фінансово-економічного відділу Держкіно.

7. На підставі отриманої Заявки фінансово-економічний відділ Держкіно протягом одного робочого дня виписує рахунок на здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Рахунок передається структурному підрозділу Держкіно, в якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, територіально зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів від запитувача інформації на реєстраційний рахунок Держкіно фінансово-економічний відділ Держкіно передає структурному відділу Держкіно, в якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою фінансово-економічного відділу Держкіно, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати візування.

Облік платіжних документів (рахунків та виписок з реєстраційного рахунку) здійснюється фінансово-економічним відділом Держкіно.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Начальник управління
сценічного і візуального мистецтва

П. М. Білаш

 

Заявка N __________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________________
(назва документа)

______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Примітка. За відсутності даних ставиться прочерк.

Виконавець

 

 

___________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного
підрозділу, який готує проект
відповіді запитувачу інформації

 

 

___________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

 

Рахунок N ________
від "___" ____________ 20__ року
на здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Надавач послуг: Державне агентство України з питань кіно

Реєстраційний рахунок: _________________________________________________________________

МФО банку: ___________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ: 37508051

Платник: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно

 

 

 

Усього до сплати ______________________________________________ грн _______________ коп.

Виконавець

___________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос