Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок определения размера платы, взимаемой за сверхнормативные сбросы сточных вод в системы централизованного водоотвода

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 01.12.2017 № 316
редакция действует с 06.01.2022

Порядок
визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства розвитку громад та територій України
 від 9 листопада 2021 року N 286

(У тексті Порядку: слова "каналізаційні очисні споруди (КОС)", "каналізаційні очисні споруди" замінено словами "очисні споруди системи централізованого водовідведення"; слова "виробник" у всіх відмінках і числах замінено словом "виконавець" у відповідних відмінках і числах" згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 9 листопада 2021 року N 286)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний на території України порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі - споживачі).

(пункт 2 розділу I у редакції наказу Міністерства
 розвитку громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286)

3. Терміни, використані у цьому Порядку, вжито в таких значеннях:

абзац другий пункту 3 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства розвитку
 громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286,
у зв'язку з цим абзаци третій - десятий
 вважати відповідно абзацами другим - дев'ятим)

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначається Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316 (далі - Правила) та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі - місцеві правила приймання);

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

(абзац третій пункту 3 розділу I у редакції наказу Міністерства
 розвитку громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286)

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

зливова система централізованого водовідведення - комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємств;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286)

абзац шостий пункту 3 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства розвитку
 громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об'єктів;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627 (далі - Правила користування), та Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 56/31508.

(абзац восьмий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286)

II. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, місцевим правилам приймання та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавців, оплачуються споживачами у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виконавцю за весь об'єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виконавця (Pc) розраховує виконавець за формулою

  

,

де Т - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3;

Qd - об'єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;

Qpd - об'єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3;

Qpz - об'єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

Kk - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. У разі відхилення показника pH від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

  

,

де ХСК - хімічне споживання кисню;

БСК5 - біохімічне споживання кисню протягом п'яти діб.

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК ≤ 80 мг/дм3.

(пункт 6 розділу II доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства розвитку громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286)

7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40° C або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9. У разі виявлення виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Kk) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

  

.

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. Якщо виконавцем встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Kk = 5.

11. Якщо виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

  

,

де Cfi - фактична концентрація в стічних водах споживача i-ої речовини;

ДКi - допустима концентрація i-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев'яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об'єкта.

13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виконавця у порядку та в строки, що передбачені місцевими правилами приймання та/або договором.

14. Середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення - Wg = 10hgYF

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об'єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - Wg = 0,2(10hgYF).

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 "ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств".

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 "ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств").

Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі", становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, Opm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

Opm = 10mpYpmFpm,

де:

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m;

m - питома витрата води на миття покриттів (приймається 1,35 л/м2 на одне миття);

p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

Fpm - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

Ypm - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги та споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі.

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається).

(пункт 14 розділу II у редакції наказу Міністерства
 розвитку громад та територій України від 09.11.2021 р. N 286)

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. В. Токаренко

Опрос