Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 22.12.2017 № 1119
действует с 02.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2017

м. Київ

N 1119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2018 р. за N 51/31503

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року N 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 419/20732 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац двадцять перший Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів додатка 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків кредитора" зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків кредитора, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").";

2) у додатку 3 до Порядку слова і цифру "(назва програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))1" замінити словами "(найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))";

3) у додатках 1, 2 до Порядку:

абзац шостий Порядку заповнення Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів викласти в такій редакції:

"У рядку "КВК" зазначаються код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету або Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.";

абзац дев'ятий Порядку заповнення Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів викласти в такій редакції:

"У рядку "КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)" зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код та найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).";

4) у додатках 3, 4 до Порядку:

абревіатуру та цифру "(КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС))1" замінити абревіатурою "(КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС))";

виноску "1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів." виключити.

2. Унести до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1.12 розділу I виключити;

2) абзац другий пункту 3.5 розділу III виключити;

3) у підпункті "а" пункту 8.4 розділу VIII слова ", а до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" виключити.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Опрос