Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Министерства образования и науки Украины от 08 апреля 2016 года N 381

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 11.12.2017 № 1576
действует с 02.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2017

м. Київ

N 1576

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 січня 2018 р. за N 22/31474

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року N 381

Відповідно до абзацу шостого підпункту 6 пункту 5 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" та пунктів 8, 23 Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 652 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року N 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за N 678/28808;

2) Зміни до Положення про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року N 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за N 679/28809.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Зміни
до Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту

1. У підпункті 1 пункту 11 слова "кваліфікації, рівня та ступеня вищої освіти" замінити словами "рівня, ступеня вищої освіти та спеціальності".

2. Пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Копія свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, виданого особі, зберігається в МОН.".

3. Доповнити Положення новим пунктом такого змісту:

"16. У разі втрати, знищення або пошкодження свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту особі видається його дублікат з новим реєстраційним номером.

Для розгляду питання про видачу дубліката свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту до МОН подаються:

особиста заява особи;

копія першої сторінки документа, що посвідчує особу;

копія втраченого, знищеного або оригінал пошкодженого свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту (за наявності).".

4. У додатках:

1) у додатку 2 рядки:

замінити рядками:

2) додаток 3 викласти у такій редакції:

Форма

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про державне визнання документа про вищу духовну освіту

ВДО N _________
від __ ____________ 20__ року

Документ про вищу духовну освіту

_______________________________________,
(назва та номер)

виданий на ім'я

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________

закладом вищої духовної освіти

_______________________________________ (повне найменування закладу вищої духовної освіти) _______________________________________
_______________________________________,

наказом Міністерства освіти і науки України від __ ____________ 20__ року N ____
визнано еквівалентним відповідно до системи вищої освіти України:

 

рівень

_______________________________________
(початковий/перший/другий)

ступінь

_______________________________________
(молодший бакалавр / бакалавр / магістр)

спеціальність

_______________________________________
(назва спеціальності)

____________________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.".

 

 

5. У тексті Положення та додатках до нього слова "вищі духовні навчальні заклади" та "вищі навчальні заклади" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "заклади вищої духовної освіти", "заклади вищої освіти" у відповідних відмінках і числах.

 

Директор департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Опрос