Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению об апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 06.12.2017 № 1571
действует с 30.01.2018

ЗМІНИ
до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Основними завданнями апеляційної комісії є:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд апеляційної комісії, з питань, що належать до її компетенції;

2) розгляд апеляційних заяв щодо:

оскарження рішень регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти;

результатів зовнішнього оцінювання;

3) розгляд клопотань регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання, а також додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.".

2. У пункті 6:

1) підпункт 3 після слова "форми" доповнити словами "з розгорнутою відповіддю";

2) у підпункті 4 слова "встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами завдань відкритої форми" замінити словами "здійснення повторної перевірки виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю";

3) у підпункті 5 слова "визначення результатів технічної обробки сертифікаційних робіт" замінити словами "перевірки якості комп'ютерної обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання".

3. Після пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Члени апеляційної комісії зобов'язані:

дотримуватися вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі цього Положення;

забезпечувати конфіденційність інформації про заявників, отриманої під час виконання функцій члена апеляційної комісії.

8. У разі порушення вимог пункту 7 цього Положення члени апеляційної комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством України.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 16 вважати відповідно пунктами 9 - 18.

4. У пункті 9 слова "загальноосвітніх і вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти".

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за сім календарних днів до завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначаються:

1) голова апеляційної комісії;

2) заступник голови апеляційної комісії;

3) секретар(і) комісії, який(і) не є її членом(ами) і не має(ють) права голосу під час прийняття рішення.".

6. У пункті 12:

1) у підпункті 1 слова "повторне оцінювання завдань сертифікаційних робіт" замінити словами "повторну перевірку виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю";

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) технічні групи у складі не менше двох осіб із числа працівників регіональних центрів, які перевіряють якість комп'ютерної обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання шляхом зіставлення результатів автоматизованої обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з фактичними даними, зазначеними в них.".

7. Пункт 14 після слів "голова апеляційної комісії" доповнити словами ", а в разі його відсутності - заступник голови апеляційної комісії".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Кононенко

Опрос