Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 06.12.2017 № 1571
действует с 30.01.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2017

м. Київ

N 1571

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2018 р. за N 2/31454

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 271/26716, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 272/26717, що додаються.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗМІНИ
до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Основні завдання регламентної комісії:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд регламентної комісії, з питань, що належать до її компетенції;

2) прийняття рішень щодо реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, які подали до регіонального центру оцінювання якості освіти комплект реєстраційних документів, сформований із порушенням вимог, встановлених Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року N 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за N 118/29986;

3) розгляд питань щодо можливості створення в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами;

4) розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

5) з'ясування достовірності обставин і фактів, що дає можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;

6) розгляд документів, складених у пунктах проведення зовнішнього оцінювання, пунктах обробки та пунктах перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень процедури зовнішнього оцінювання учасниками в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

7) порушення перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотань щодо:

анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб;

додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.".

2. У пункті 5:

1) абзац третій після слова "оцінювання" доповнити словами ", отримувати від них письмові пояснення";

2) в абзаці четвертому слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти".

3. Після пункту 5 доповнити новими пунктами 6, 7 такого змісту:

"6. Члени регламентної комісії зобов'язані:

дотримуватися вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі цього Положення;

забезпечувати конфіденційність інформації про заявників, отриманої під час виконання функцій члена регламентної комісії.

7. У разі порушення вимог пункту 6 цього Положення члени регламентної комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством України.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 12.

4. Абзац другий пункту 8 після слова "голова" доповнити словами ", а в разі його відсутності - заступник голови регламентної комісії".

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Склад регламентної комісії затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначаються:

1) голова регламентної комісії;

2) заступник голови регламентної комісії;

3) секретар(і) комісії, який(і) не є її членом(ами) і не має(ють) права голосу під час прийняття рішення.".

6. Пункт 10 після слова "голова" доповнити словами ", а в разі його відсутності - заступник голови регламентної комісії".

7. У пункті 11:

1) у підпункті 2 слово "апеляційні" виключити;

2) у підпункті 3 слова "що необхідні для здійснення розгляду апеляційних заяв" замінити словами "необхідні для розгляду заяв".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Кононенко

Опрос