Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету

Минфин
Приказ от 12.12.2017 № 1019
действует с 05.01.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2017

м. Київ

N 1019

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2017 р. за N 1582/31450

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (із змінами):

1) друге речення абзацу дев'ятого рахунку 10 "Основні засоби" доповнити словами ", та плодоносних рослин, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю";

2) абзац перший рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" доповнити словами ", крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами), підпункт 5.1.8 підпункту 5.1 пункту 5 доповнити словами "та плодоносні рослини".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року N 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за N 1456/11736 (із змінами):

1) пункт 3 доповнити новим підпунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.";

2) пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"Плодоносні рослини - довгострокові біологічні активи, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

3) у додатку:

у графі "Активи" слова "виноградники" та "сади" замінити відповідно словами "виноградники**" та "сади**";

доповнити виноскою такого змісту:

"** Плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, на які не поширюється Положення (стандарт) 30.".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос