Идет загрузка документа (144 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины "Технические требования и административные процедуры для сертификации аэродромов"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 06.11.2017 № 849
действует с 01.09.2018

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2017

м. Київ

N 849

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2017 р. за N 1574/31442

Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів"

Відповідно до частин першої та п'ятої статті 11, частини першої статті 65 Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, з метою впровадження Регламенту Комісії (ЄС) N 139/2014 від 12 лютого 2014 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів" (далі - Авіаційні правила), що додаються.

2. Сертифікати аеродромів, що видані відповідно до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року N 796, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 року за N 1357/11637 (із змінами), залишаються чинними протягом встановленого в них строку дії.

3. Внести до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року N 796, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 року за N 1357/11637 (із змінами), таку зміну:

пункт 1.1 глави 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Ці Правила не застосовуються до аеродромів, сертифікованих відповідно до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 листопада 2017 року N 849, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 року за N 1574/31442.".

4. Управлінню аеродромів та аеропортів Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Голодняк Г. Г.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. першого заступника Голови Коршука С. М.

 

Голова Державіаслужби

О. В. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів"

I. Загальні положення

1. Дія цих Авіаційних правил поширюється на аеродроми, експлуатантів аеродромів та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, які відповідають таким умовам:

аеродроми, включаючи розташоване обладнання, відкриті для громадського користування та обслуговують комерційні повітряні перевезення і на них проводяться зльоти та посадки за приладами та:

мають злітно-посадкову смугу з твердим покриттям завдовжки 800 метрів або більше або

обслуговують лише гелікоптери, а також:

обслуговують більше ніж 10000 пасажирів на рік та більше ніж 850 перельотів, пов'язаних із вантажними операціями.

2. Ці Авіаційні правила застосовуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) для здійснення нагляду за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

3. Експлуатант аеродрому може провадити діяльність з наземного обслуговування за умови проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності за окремими Авіаційними правилами.

4. Для реалізації цих Авіаційних правил уповноважений орган застосовує прийнятні методи визначення відповідності (АМС) та інструктивні матеріали (GM), сертифікаційні специфікації (CS), розроблені Європейським агентством з безпеки авіації (EASA), враховуючи останні ревізії.

5. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:

1) додаток I "Терміни, що застосовуються у Додатках II - IV";

2) додаток II "Вимоги до уповноваженого органу - Аеродроми" (Part-ADR.AR);

3) додаток III "Організаційні вимоги - Експлуатанти аеродромів" (Part-ADR.OR)";

4) додаток IV "Експлуатаційні вимоги - Аеродроми" (Part-ADR.OPS).

6. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги щодо:

1) встановлення та повідомлення заявнику сертифікаційного базису, що застосовується до аеродрому, зазначеного у Додатках II та III до цих Авіаційних правил;

2) видачі, зберігання, внесення змін, обмеження, призупинення або анулювання сертифікатів аеродрому, а також сертифікатів організацій, що здійснюють діяльність на аеродромі, включаючи експлуатаційні обмеження, пов'язані з особливостями аеродрому, зазначені у Додатках II та III до цих Авіаційних правил;

3) експлуатації аеродрому відповідно до сертифікаційних специфікацій та вимог, зазначених у Додатку IV до цих Авіаційних правил.

4) обов'язків власників сертифікатів аеродромів, зазначених у Додатку III до цих Авіаційних правил;

5) підстав для прийняття рішення щодо незастосування вимог до аеродромів, на яких обслуговується не більше ніж 10 000 пасажирів на рік та не більше ніж 850 перельотів, пов'язаних із вантажними операціями, інформування аеродромів, до яких застосовуються дані вимоги, та процедури перегляду уповноваженим органом наданих звільнень аеродромам;

6) підстав, за яких необхідно заборонити, обмежити або встановити певні вимоги для забезпечення безпеки польотів, що зазначені у Додатку III до цих Авіаційних правил;

7) певних умов та процедур для визначення і нагляду за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, згідно з Додатками II та III до цих Авіаційних правил.

7. Уповноважений орган, який проводить сертифікацію аеродромів і здійснює нагляд за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, повинен виконувати вимоги, викладені у Додатку II до цих Авіаційних правил.

8. Експлуатанти аеродромів та провайдери, що надають послуги з управління на пероні, повинні виконувати вимоги, викладені у Додатку III до цих Авіаційних правил.

9. Експлуатанти аеродромів повинні виконувати вимоги, викладені у Додатку IV до цих Авіаційних правил.

II. Визначення термінів

1. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких визначеннях:

аудит (audit) - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів та їх об'єктивної оцінки для визначення ступеня дотримання вимог;

діючий документ щодо прийнятих відхилень (Deviation Acceptance and Action Document - DAAD) - документ, визначений уповноваженим органом, з метою надання доказів для обґрунтування відхилень від сертифікаційних специфікацій;

експлуатант аеродрому - юридична особа, що здійснює експлуатацію або що має намір забезпечувати експлуатацію одного або більше аеродромів і має сертифікат, виданий уповноваженим органом;

захисна поверхня перешкод (obstacle protection surface) - поверхня, встановлена для індикатора глісади візуального заходу на посадку, вище якого об'єкти або збільшення розмірів існуючих об'єктів не допускається, крім випадків, коли новий об'єкт або збільшений у розмірах буде затінений існуючим нерухомим об'єктом;

інспекція (inspection) - незалежне оцінювання шляхом обстежень і суджень, що супроводжуються відповідними вимірюваннями, тестуваннями з метою перевірки дотримання відповідних вимог;

літак (aeroplane) - моторне повітряне судно із жорстким крилом, важче за повітря, політ якого забезпечується динамічною взаємодією повітря з його крилом;

перешкода (obstacle) - усі фіксовані (тимчасові чи постійні) та рухомі об'єкти або їх частини, що:

розташовані на площі, призначеній для наземного руху повітряного судна, або

перевищують певну поверхню, призначену для захисту повітряного судна в польоті, або

розташовані поза межами цих поверхонь та які були оцінені як небезпека для аеронавігації;

перон (apron) - визначена територія, призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки чи висадки пасажирів, завантаження пошти або вантажів, заправки паливом, стоянки або технічного обслуговування;

поверхня обмеження перешкод (obstacle limitation surface) - поверхня, яка визначає межі, до яких об'єкти можуть виступати в повітряному просторі;

повітряне судно (aircraft) - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

послуги з управління на пероні (apron management service) - надання послуг з управління діяльністю та рухом повітряних суден і транспортних засобів на пероні;

постійний нагляд (continuing oversight) - заходи, які проводяться для реалізації програми з нагляду в будь-який час уповноваженим органом для перевірки того, що умови, за яких сертифікат було видано, постійно виконуються;

рух (movement) - зліт або посадка повітряних суден;

сертифікаційні специфікації (certification specifications) - технічні стандарти із зазначенням засобів, щоб показати відповідність цим Авіаційним правилам і які можуть бути використані для сертифікації;

уповноважений орган (Competent Authority) - центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

2. Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

III. Нагляд за аеродромами

1. Уповноваженим органом визначено центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

2. Уповноважений орган не повинен залежати від експлуатантів аеродромів та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні. Ця вимога досягається шляхом відокремлення функціональних обов'язків уповноваженого органу, експлуатантів аеродромів і провайдерів, що надають послуги з управління на пероні. Уповноважений орган повинен здійснювати свої повноваження неупереджено і прозоро.

3. Уповноважений орган повинен мати необхідні можливості та ресурси для виконання вимог цих Авіаційних правил.

4. Персонал уповноваженого органу не повинен виконувати наглядові функції у разі виникнення конфлікту інтересів.

5. Персонал, призначений уповноваженим органом для проведення сертифікації та/або нагляду, повинен мати повноваження для виконання наступного:

1) вивчати документи, дані, процедури і будь-які інші матеріали, що відносяться до сертифікації та/або нагляду;

2) мати копії або виписки з таких документів, даних, процедур та інших матеріалів;

3) вимагати усних пояснень на місці;

4) мати допуск до перевірки аеродромів, відповідних приміщень, робочих місць або інших відповідних областей та транспортних засобів;

5) проводити аудит, дослідження, тести, вправи, оцінки та перевірки;

6) накладати або ініціювати примусові заходи залежно від обставин.

6. Виконання вимог пункту 5 цього розділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

IV. Винятки з правил

1. Уповноважений орган щороку аналізує трафік пасажирських і вантажних перевезень через аеродроми України. Якщо протягом останніх трьох років поспіль показники трафіку по аеродромах склали більше ніж 10 000 перевезень пасажирів на рік та більше ніж 850 перельотів, пов'язаних із вантажними операціями, уповноважений орган приймає рішення щодо необхідності сертифікації таких аеродромів відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

V. Відхилення від сертифікаційних специфікацій

1. Уповноважений орган може приймати заявки на отримання сертифіката, включаючи відхилення від сертифікаційних специфікацій, якщо виконуються такі умови:

1) відхилення не кваліфікуються як еквівалентний рівень безпеки згідно з ADR.AR.C.020, не кваліфікується як спеціальні умови згідно з ADR.AR.C.025 Додатку II до цих Авіаційних правил;

2) відхилення існували до набрання чинності цими Авіаційними правилами;

3) вимоги цих Авіаційних правил стосуються наявних відхилень, доповнених пом'якшувальними заходами та введеними коригувальними діями;

4) виконано додаткову оцінку ризику для кожного відхилення.

2. Уповноважений орган повинен узагальнювати дані, що підтверджують виконання умов, зазначених у діючому документі щодо прийнятих відхилень (DAAD). DAAD повинен додаватися до сертифікату. Уповноважений орган повинен визначити термін дії DAAD.

3. Експлуатант аеродрому та уповноважений орган повинні встановити, що умови, зазначені в пункті 1 цього розділу, продовжують виконуватися. Якщо така умова не виконується, DAAD повинні бути змінені, призупинені або відкликані.

VI. Захист приаеродромної території

1. Уповноважений орган повинен впевнитися, що проводяться консультації щодо впливу на рівень безпеки польотів об'єктів, які заплановано побудувати та які розташовані у межах поверхонь обмеження перешкод аеродрому, захисних поверхонь та інших пов'язаних з аеродромом поверхонь.

2. Уповноважений орган повинен впевнитися, що проводяться консультації щодо впливу на рівень безпеки польотів об'єктів, які заплановано побудувати та які розташовані поза межами поверхонь обмеження перешкод аеродрому, захисних поверхонь та інших пов'язаних з аеродромом поверхонь, і які перевищують висоту, встановлену уповноваженим органом.

3. Уповноважений орган повинен забезпечити координацію з іншими державними органами щодо захисту приаеродромної території аеродромів, розташованих поблизу національних кордонів.

VII. Моніторинг приаеродромної території

1. Уповноважений орган повинен гарантувати, що здійснюється моніторинг діяльності на приаеродромній території та землекористування, такій як:

1) будь-який розвиток чи зміни у землекористуванні (відомчої належності) аеродрому;

2) будь-який розвиток, який може створити перешкоду у вигляді турбулентності, що може становити небезпеку для польотів повітряних суден;

3) використання вогнів, що можуть дезінформувати пілотів повітряних суден;

4) використання віддзеркалювальних поверхонь, які можуть осліпити;

5) діяльність, яка сприяє скупченню птахів та тварин, що створює небезпеку для польотів повітряних суден;

6) джерела без видимого випромінювання або рухомі, або нерухомі об'єкти, які можуть перешкоджати чи вплинути на дію авіаційного зв'язку, навігації та спостереження.

VIII. Управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи

1. Повинно бути забезпечено оцінювання небезпеки від дикої природи за допомогою:

1) створення процедури реєстрації та звітування про зіткнення представників дикої природи з повітряними суднами;

2) збору інформації від експлуатантів повітряних суден, персоналу аеродрому та інших джерел про наявність тваринного світу, що становить потенційну небезпеку для польотів повітряних суден;

3) поточної оцінки небезпеки, що створюється представниками дикої природи, компетентним персоналом.

2. Звіти про зіткнення з представниками дикої природи повинні збиратися і надсилатися до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) для включення до бази даних Інформаційної системи зіткнень з птахами (IBIS).

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

Терміни, що застосовуються у Додатках II - IV

1. Наведені у Додатках II - IV терміни вживаються в таких значеннях:

аварійне обслуговування (alerting service) - обслуговування, яке забезпечується сповіщенням відповідних організацій про повітряні судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям за їх запитом;

аеродромне обладнання (aerodrome equipment) - будь-яке обладнання, прилади, додаткові пристрої, програмне забезпечення або аксесуар, що використовуються або призначені для використання з метою сприяння експлуатації повітряних суден на аеродромі;

аеронавігаційне обслуговування (air navigation services) - обслуговування, яке здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування на всіх етапах польоту повітряних суден, що включає організацію повітряного руху, зв'язок, навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, метеорологічне обслуговування та надання аеронавігаційної інформації;

аеронавігаційні дані (aeronautical data) - представлення аеронавігаційних фактичних даних, концепції або інструкції у формалізованому порядку, придатному для зв'язку, інтерпретації або оброблення;

альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance) - ті методи, які пропонують альтернативу існуючим прийнятним методам визначення відповідності (АМС), або ті, які пропонують нові засоби для встановлення відповідності з цими Авіаційними правилами, що відрізняються від прийнятних методів визначення відповідності (АМС);

візуальні засоби (visual aids) - індикатори та сигнальні пристрої, маркування, вогні, знаки та маркери або їх комбінації;

дальність видимості на злітно-посадковій смузі (runway visual range - RVR) - відстань, у межах якої пілот повітряного судна, що знаходиться на осьовій лінії злітно-посадкової смуги (далі - ЗПС), може бачити маркування ЗПС або вогні, що обмежують ЗПС або позначення осьової лінії;

диспетчерське обслуговування аеродрому (aerodrome control service) - диспетчерське обслуговування аеродромного повітряного руху;

диспетчерське обслуговування повітряного руху (air traffic control - ATC) - обслуговування, що здійснюється з метою:

1) запобігання зіткнень

між повітряними суднами;

повітряних суден з перешкодами в зоні маневрування; або

2) прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного руху;

захід на посадку нижче за стандартну категорію I (lower than Standard Category I operation) - інструментальний (точний) захід на посадку за категорією I з використанням відносної висоти прийняття рішення (DH) та за умови дальності видимості на ЗПС (RVR) не нижче ніж 400 м;

захід на посадку інший, ніж стандартна категорія II (other than Standard Category II operation) - захід на посадку з використанням системи посадки за приладами (ILS) або мікрохвильової системи посадки (MLS), де деякі або всі елементи точного заходу на посадку за категорією II світлової системи недоступні, а також:

висота прийняття рішення нижче 60 м (200 футів), але не нижче ніж 30 м (100 футів);

дальність видимості на ЗПС не менше 350 м;

заявлені дистанції (declared distances):

наявна дистанція розбігу (take-off run available - TORA);

наявна дистанція зльоту (take-off distance available - TODA);

наявна дистанція перерваного зльоту (accelerate-stop distance available - ASDA);

наявна посадкова дистанція (landing distance available - LDA);

злітно-посадкова смуга (runway) - визначена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки та зльоту повітряних суден;

злітно-посадкова смуга обладнана (instrument runway) - один із наступних типів злітно-посадкових смуг, призначених для виконання польотів повітряних суден з використанням схем заходу на посадку за приладами:

1) ЗПС обладнана для неточного заходу на посадку - ЗПС, яка обладнана візуальними та будь-якими невізуальними засобами, що призначені для посадки після виконання етапу заходу на посадку за приладами типу А при видимості не менше ніж 1000 м;

2) ЗПС обладнана для точного заходу на посадку по I категорії - ЗПС, яка обладнана візуальними та не візуальними засобами, що призначені для посадки після виконання заходу на посадку за приладами типу В з відносною висотою прийняття рішення (DH) не менше ніж 60 м (200 футів) та/або при видимості не менше ніж 800 м, або при дальності видимості на ЗПС не менше ніж 550 м;

3) ЗПС обладнана для точного заходу на посадку по II категорії - ЗПС, яка обладнана візуальними та невізуальними засобами, що призначені для посадки після виконання заходу на посадку за приладами типу В з відносною висотою прийняття рішення (DH) менше 60 м (200 футів), але не менше ніж 30 м (100 футів) та при дальності видимості на ЗПС не менше ніж 300 м;

4) ЗПС обладнана для точного заходу на посадку по III категорії - ЗПС, яка обладнана діючими до/та вздовж всієї поверхні ЗПС візуальними та не візуальними засобами, призначеними для посадки після виконання заходу на посадку за приладами типу В, та:

A - для заходу на посадку та посадки з відносною висотою прийняття рішення (DH) менше 30 м (100 футів) або без обмеження за висотою прийняття рішення та при дальності видимості на ЗПС не менше ніж 175 м;

B - для заходу на посадку та посадки з відносною висотою прийняття рішення (DH) менше 15 м (50 футів) або без обмеження за висотою прийняття рішення та при дальності видимості на ЗПС менше 175 м, але не менше ніж 50 м;

C - для заходу на посадку та посадки без обмежень за відносною висотою прийняття рішення та дальністю видимості на ЗПС.

Візуальні засоби не обов'язково повинні відповідати за перерахунком наявним невізуальним засобам. Критерієм вибору візуальних засобів є умови, в яких (як очікується) виконуватимуть польоти;

кінцева смуга гальмування (stopway) - спеціально підготовлена прямокутна ділянка, що розташовується наприкінці дистанції розбігу, призначена для припинення руху повітряного судна у разі перерваного зльоту;

маркер (marker) - об'єкт, встановлений над рівнем землі для позначення перешкод або кордону;

маркування (marking) - символ або група символів, що розміщені на поверхні робочої площі аеродрому для передачі аеронавігаційної інформації;

метеорологічне обслуговування (meteorological services) - обслуговування, що включає послуги із забезпечення метеорологічними прогнозами, консультаціями та спостереженнями, а також іншою метеорологічною інформацією та послугами, що надаються для суб'єктів авіаційної діяльності;

місце стоянки повітряного судна (aircraft stand) (далі - МС) - визначена ділянка на пероні, призначена для стоянки повітряного судна;

можливості людини (human performance) - здібності людини та межі можливостей, що впливають на безпеку й ефективність авіаційної діяльності;

навігаційні послуги (navigation services) - засоби і послуги, які забезпечують повітряне судно інформацією щодо позиціонування і синхронізації;

наявна дистанція зльоту (take-off distance available - TODA) - сума наявної довжини розбігу і довжини вільної зони, якщо вона передбачена;

наявна дистанція перерваного зльоту (accelerate-stop distance available - ASDA) - доступна довжина розбігу плюс довжина кінцевої смуги гальмування, якщо це передбачено;

наявна дистанція розбігу (take-off run available - TORA) - довжина ЗПС, яка є наявною та придатною для розбігу літака, що виконує зліт;

наявна посадкова дистанція (landing distance available) - довжина ЗПС, яка є наявною та придатною для пробігу літака після посадки;

небезпечні вантажі (dangerous goods) - вироби або речовини, що можуть створювати загрозу для здоров'я, безпеки, майна або навколишнього природного середовища і зазначені в переліку Технічних інструкцій, або які класифіковані відповідно до Технічних інструкцій;

необладнана злітно-посадкова смуга (non-instrument runway) - ЗПС, призначена для повітряних суден, що виконують візуальний захід на посадку або захід на посадку за приладами до точки, після якої заходження на посадку може продовжуватися у візуальних метеорологічних умовах;

низька видимість зльоту (low visibility take-off - LVTO) - зліт при дальності видимості на ЗПС нижче ніж 400 м, але не менше ніж 75 м;

обслуговування повітряного руху (air traffic services) - у відповідних випадках польотно-інформаційне забезпечення, аварійне обслуговування, консультативне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу та аеродромне диспетчерське обслуговування);

перонна руліжна доріжка (apron taxiway) - частина системи руліжних доріжок, розташована на пероні та призначена для забезпечення маршруту руління через перон;

площа маневрування (manoeuvring area) - частина аеродрому, призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден, за виключенням перону;

польотне інформаційне обслуговування (flight information service) - обслуговування, метою якого є надання консультацій та інформації для забезпечення безпечного і ефективного виконання польотів;

прийнятні методи визначення відповідності (Acceptable Means of Compliance - AMC) - необов'язкові стандарти для відповідності вимогам цих Авіаційних правил;

принципи людського фактора (human factors principles) - принципи, які застосовуються до авіаційного проектування, сертифікації, підготовки, експлуатації та технічного обслуговування і для безпечної взаємодії між людиною й іншими компонентами системи шляхом належного врахування можливостей людини;

процедури низької видимості (low visibility procedures) - процедури, що застосовуються на аеродромі з метою забезпечення безпечної роботи при видимості нижче стандартної категорії I, іншої ніж стандартна категорія II, категорії II і III заходження на посадку та низької видимості при зльотах;

робоча площа (movement area) - частина аеродрому, призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден, що складається з площі маневрування та перону (перонів);

руліжна доріжка (taxiway) (далі - РД) - визначений шлях на сухопутному аеродромі, встановлений для руління повітряних суден та призначений для з'єднання однієї частини аеродрому з іншою, у тому числі:

смуга руління повітряного судна на стоянці;

перонна руліжна доріжка;

швидкісна руліжна доріжка;

сертифікаційні умови (terms of the certificate) включають:

покажчик розташування ICAO;

умови роботи аеродрому (VFR/IFR, день/ніч);

злітно-посадкові смуги - наявні дистанції;

тип злітно-посадкової смуги (смуг) та умови заходу на посадку;

встановлений код аеродрому;

можливість використання аеродрому для повітряних суден з більшою кодовою літерою;

надання послуг з управління на пероні (так/ні);

рівень необхідного пожежного захисту;

система управління безпекою польотів (safety management system) - системний підхід до управління безпекою польотів, що включає необхідну організаційну структуру, розподіл обов'язків, керівні принципи та процедури;

служба аеронавігаційної інформації (aeronautical information service) - служба, створена в конкретно встановленій зоні дії, яка відповідає за надання аеронавігаційної інформації/даних, необхідних для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності повітряної навігації;

смуга, вільна від перешкод (clearway) - визначена прямокутна ділянка суші або водної поверхні, обрана або підготовлена як придатна площа, над якою літак може здійснювати частину свого первинного набору висоти до встановленої висоти;

смуга руління повітряного судна на стоянці (aircraft stand taxilane) - частина перону, визначена як руліжна доріжка та призначена для забезпечення підходу тільки до місць стоянки повітряних суден;

Технічні інструкції (Technical Instructions) - остання чинна редакція Технічних інструкцій з безпечного перевезення небезпечних вантажів по повітрю (Doc 9284-AN/905) з урахуванням будь-яких доповнень, затверджених та опублікованих Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO);

тип злітно-посадкової смуги (runway type) - обладнана або необладнана ЗПС;

цикл періодичного нагляду (oversight planning cycle) - період часу, протягом якого перевіряється дотримання вимог цих Авіаційних правил;

цілісність (integrity) - певна гарантія того, що аеронавігаційні дані та їх значення не втрачені або не змінювалися з моменту підготовки даних або санкціонованого внесення поправок;

швидкісна руліжна доріжка (rapid exit taxiway) - руліжна доріжка, що примикає під гострим кутом до ЗПС та призначена для забезпечення сходу з неї на підвищеній швидкості літака, що приземлився, з метою скорочення часу перебування на ЗПС;

якість даних (data quality) - ступінь або рівень імовірності того, що надані дані відповідають вимогам користувача даних щодо точності, роздільної здатності та цілісності.

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

Вимоги до уповноваженого органу - Аеродроми (Part-ADR.AR)

Підрозділ A - Загальні вимоги (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Сфера застосування

Цей Додаток встановлює вимоги до уповноваженого органу, який здійснює сертифікацію та нагляд за аеродромами, експлуатантами аеродромів і провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

ADR.AR.A.005 Уповноважений орган

Уповноважений орган здійснює:

(a) сертифікацію і нагляд за аеродромами та експлуатантами аеродромів;

(b) нагляд за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

ADR.AR.A.010 Документація з нагляду

(a) Уповноважений орган повинен надати відповідні законодавчі акти, стандарти, правила, технічні публікації та пов'язані з ними документи своєму персоналу для виконання завдань і обов'язків.

(b) Уповноважений орган повинен представити законодавчі акти, стандарти, правила, технічні публікації та пов'язані з ними документи для експлуатантів аеродромів та інших зацікавлених сторін з метою сприяння дотриманню встановлених вимог.

ADR.AR.A.015 Методи визначення відповідності

(a) Для встановлення відповідності з цими Авіаційними правилами можуть бути використані прийнятні методи визначення відповідності (AMC), розроблені уповноваженим органом. У разі дотримання прийнятних методів визначення відповідності (AMC) вимоги цих Авіаційних правил будуть виконані.

(b) Можуть бути використані альтернативні методи визначення відповідності для встановлення відповідності з цими Авіаційними правилами.

(c) Уповноважений орган повинен створити систему, щоб послідовно оцінити, як альтернативні методи визначення відповідності, які використовуються експлуатантами аеродромів чи провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, забезпечуються на відповідність цим Авіаційним правилам.

(d) Уповноважений орган оцінює альтернативні методи визначення відповідності, надані експлуатантом аеродрому або провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, відповідно до ADR.OR.A.015, аналізуючи документацію, що додається, і за потреби проводить інспекцію аеродрому, експлуатанта аеродрому чи провайдера, що надає послуги з управління на пероні.

Коли уповноважений орган вважає, що альтернативні методи визначення відповідності, надані експлуатантом аеродрому або провайдером, що надає послуги з управління на пероні, відповідають цим Авіаційним правилам, він невідкладно:

(1) повідомляє заявника про те, що альтернативні методи визначення відповідності можуть бути реалізовані і в разі необхідності змінює сертифікат;

(2) не застосовується;

(3) не застосовується;

(4) інформує у разі потреби інші сертифіковані аеродроми, що розташовані на території України.

(e) У разі якщо уповноважений орган використовує альтернативні методи визначення відповідності для відповідності цим Авіаційним правилам, він повинен:

(1) зробити їх доступними для експлуатантів аеродрому та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні;

(2) не застосовується.

ADR.AR.A.025 Інформування Європейського агентства з безпеки авіації (EASA)

Не застосовується.

ADR.AR.A.030 Негайне реагування на проблеми з безпеки польотів

(a) Уповноважений орган впроваджує систему, щоб відповідним чином збирати, аналізувати й поширювати інформацію про безпеку.

(b) Система повинна бути впроваджена з метою аналізу будь-якої відповідної інформації про безпеку польотів, отриману без затримки, та надання будь-якої інформації, у тому числі рекомендацій або коригувальних дій, які необхідно вжити для вчасного реагування на проблеми безпеки за участю аеродромів, експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, визначені цими Авіаційними правилами.

(c) Після отримання інформації, зазначеної в пунктах (a) і (b) цієї частини, уповноважений орган вживає заходів щодо вирішення проблеми з безпеки польотів, включаючи видачу директив з безпеки відповідно до ADR.AR.A.040.

(d) Заходи, вжиті відповідно до пункту (c) цієї частини, повинні бути негайно доведені до відома експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, які повинні дотримуватися їх у рамках цих Авіаційних правил.

ADR.AR.A.040 Директиви з безпеки

(a) Уповноважений орган повинен видати директиву з безпеки, якщо встановлено небезпечний стан, що вимагає негайної дії, включаючи підтвердження відповідності з будь-якими поправками або додатковими сертифікаційними специфікаціями, які уповноважений орган вважає необхідними.

(b) Директиви з безпеки повинні бути спрямовані на експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, та у разі потреби мають містити щонайменше таку інформацію:

(1) ідентифікація небезпечних умов;

(2) визначення пошкодженої конструкції, обладнання або процедури;

(3) необхідні дії та їх обґрунтування, в тому числі поправки або додаткові сертифікаційні специфікації, яких необхідно дотримуватись;

(4) строк для дотримання необхідних дій;

(5) дата набрання чинності.

(c) Не застосовується.

(d) Уповноважений орган перевіряє відповідність експлуатанта аеродрому та провайдера, що надає послуги з управління на пероні, діючим директивам з безпеки.

Підрозділ B - Управління (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Система управління

(a) Уповноважений орган повинен встановити і підтримувати систему управління, в тому числі щонайменше:

(1) задокументовані політику та процедури, щоб описати свою організацію, засоби і методи для забезпечення дотримання вимог цих Авіаційних правил. Ці процедури повинні постійно оновлюватися і використовуватися як основні робочі документи, які використовує уповноважений орган для виконання покладених завдань;

(2) достатню кількість персоналу, у тому числі інспекторів, задіяних у перевірках аеродромів, для виконання покладених завдань та обов'язків. Такий персонал повинен бути кваліфікований для виконання покладених завдань і мати необхідні знання, досвід, регулярну перепідготовку для постійного забезпечення компетентності. Система повинна забезпечувати планування достатньої кількості персоналу для виконання всіх пов'язаних завдань;

(3) забезпечувати належними засобами та службовими приміщеннями для виконання покладених завдань;

(4) уніфікований процес контролю за дотриманням вимог системи менеджменту з відповідними вимогами та процедурами, в тому числі створення процесу внутрішнього аудиту та процесу управління ризиками.

(b) Уповноважений орган для кожного напряму діяльності, включеної до системи управління, призначає одну або кількох відповідальних осіб за управління відповідним завданням(и).

(c) Уповноважений орган має встановити процедури для участі у взаємному обміні всією необхідною інформацією з іншими організаціями.

ADR.AR.B.010 Розподіл завдань для кваліфікованих осіб

(a) Завдання, пов'язані з первинною сертифікацією або постійним наглядом за особами або організаціями, що підпадають під дію цих Авіаційних правил, повинні виконувати тільки кваліфіковані особи. При розподілі завдань уповноважений орган повинен забезпечити:

(1) систему на місці для початкової і постійної оцінки кваліфікованих осіб відповідно до цих Авіаційних правил;

ця система та результати оцінок мають бути документально оформлені;

(2) укладену угоду із суб'єктами господарювання, затверджену обома сторонами, з прийнятним рівнем управління, в якій, зокрема, зазначаються:

(i) завдання, що мають бути виконані;

(ii) декларації, звіти і записи, які повинні надаватися;

(iii) технічні умови, які мають бути забезпечені під час виконання таких завдань;

(iv) сфера відповідальності;

(v) захист інформації, отриманої під час проведення таких завдань.

(b) Уповноважений орган повинен гарантувати, що процес внутрішнього аудиту та процес управління ризиками, як вимагає ADR.AR.B.005 (a) (4), охоплює увесь процес сертифікації або поточні завдання з нагляду, що ним виконуються.

ADR.AR.B.015 Зміни в системі управління

(a) Уповноважений орган повинен мати діючу систему для визначення змін, які впливають на його здатність виконувати свої завдання і обов'язки, як зазначено в цих Авіаційних правилах. Ця система повинна давати змогу для вжиття заходів (у разі потреби), щоб гарантувати, що система управління залишається адекватною й ефективною.

(b) Уповноважений орган повинен своєчасно оновлювати свою систему управління, щоб відображати будь-які зміни в цих Авіаційних правилах.

(c) Не застосовується.

ADR.AR.B.020 Облік

(a) Уповноважений орган повинен забезпечити систему обліку, збереження, доступності та надійного відстеження:

(1) задокументованої політики та процедур у системі управління;

(2) навчання, кваліфікації та визначення повноважень її персоналу;

(3) розподілу завдань для кваліфікованих осіб, які включають елементи, що вимагає ADR.AR.B.010, а також детальну інформацію про виділені завдання;

(4) процесу сертифікації і поточного нагляду за аеродромами та експлуатантами аеродромів;

(5) процесу подання декларації та поточного нагляду за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні;

(6) документації, що стосується випадків еквівалентного рівня забезпечення безпеки і спеціальних умов у сертифікаційному базисі, а також будь-якого діючого документа щодо прийняття відхилення (DAAD);

(7) не застосовується;

(8) невідповідності, коригувальних дій та дати закінчення дій, і спостережень;

(9) примусово вжитих заходів;

(10) інформацію про безпеку та подальші заходи;

(11) використання положень про гнучкість.

(b) Уповноважений орган повинен вести список усіх виданих сертифікатів і отриманих декларацій.

(c) Звіти, пов'язані із сертифікацією аеродрому та експлуатантом аеродрому, або з декларацією провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, повинні зберігатися протягом усього терміну дії сертифіката чи декларації.

(d) Записи, що стосуються пунктів з (a) (1) по (a) (3) і пунктів від (a) (7) по (a) (11) цієї частини мають зберігатися протягом щонайменше п'яти років.

Підрозділ C - Нагляд, сертифікація та правозастосування (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Нагляд

(a) Уповноважений орган перевіряє:

(1) дотримання сертифікаційного базису і всіх вимог, що пред'являються до аеродромів і експлуатантів аеродромів до видачі сертифіката;

(2) постійне дотримання сертифікаційного базису та відповідних вимог до аеродромів та експлуатантів аеродромів чи провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, відповідно до задекларованих зобов'язань;

(3) вжиття необхідних заходів з безпеки, визначених в ADR.AR.A.030 (c) і (d) цих Авіаційних правил.

(b) Для цієї перевірки необхідно:

(1) забезпечити персонал, відповідальний за безпеку польотів, необхідною документацією для виконання своїх функцій;

(2) забезпечити експлуатантів аеродромів чи провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, даними про забезпечення безпеки польотів;

(3) ґрунтуватися на результатах аудитів та перевірок, у тому числі позапланових перевірок (за потреби);

(4) забезпечити уповноважений орган даними, необхідними для подальших дій (за потреби), в тому числі заходами, передбаченими ADR.AR.C.055 цих Авіаційних правил.

(c) Нагляд виконується з урахуванням результатів минулих перевірок та встановлених пріоритетів з безпеки.

(d) Уповноважений орган здійснює збір і оброблення інформації, яка буде використовуватися для нагляду, в тому числі (за потреби) для позапланових перевірок.

(e) У межах своїх повноважень з нагляду уповноважений орган приймає рішення щодо попереднього погодження будь-яких перешкод, робіт та іншої діяльності в районах, контрольованих експлуатантом аеродрому, відповідно до ADR.OPS.B.075 цих Авіаційних правил, які можуть створити загрозу безпеці і негативно впливати на роботу аеродрому.

ADR.AR.C.010 Програма з нагляду

(a) Для кожного експлуатанта аеродрому та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, які декларують свою діяльність, Уповноважений орган повинен:

(1) створити і підтримувати програму з нагляду, що охоплює заходи, які вимагаються ADR.AR.C.005 цих Авіаційних правил;

(2) застосовувати відповідний цикл періодичного нагляду, не більше ніж 48 місяців.

(b) Програма з нагляду повинна включати в кожному циклі нагляду аудити та перевірки, у тому числі (за потреби) позапланові перевірки.

(c) Програма з нагляду та періодичний цикл повинні відображати показники безпеки експлуатанта аеродрому та ступінь ризику на аеродромі.

(d) Програма з нагляду повинна включати дані про терміни, коли аудити та перевірки очікуються і коли вони були проведені.

ADR.AR.C.015 Ініціювання процесу сертифікації

(a) Під час отримання заявки для первинної видачі сертифіката уповноважений орган повинен оцінити заявку та перевірити дотримання вимог цих Авіаційних правил.

(b) Якщо це стосується діючого аеродрому, уповноважений орган встановлює умови, за яких експлуатант аеродрому може працювати в період сертифікації, якщо не визначено, що виконання польотів та інша діяльність на аеродромі повинні бути призупинені. Уповноважений орган повинен інформувати експлуатанта аеродрому про графік процесу сертифікації та провести сертифікацію в найкоротший термін.

(c) Уповноважений орган повинен встановити і повідомити заявнику сертифікаційний базис відповідно до ADR.AR.C.020 цих Авіаційних правил.

ADR.AR.C.020 Сертифікаційний базис

Сертифікаційний базис має бути створений і доведений до відома заявника уповноваженим органом та складатися з:

(a) сертифікаційних специфікацій, які уповноважений орган визнає прийнятними під час проектування та експлуатації аеродрому і які діють на момент подання заявки для видачі сертифіката, якщо тільки:

(1) заявником не буде обрано дотримання більш пізніх змін до сертифікаційних специфікацій; або

(2) уповноважений орган вважає, що дотримання таких змін є необхідним;

(b) будь-якого положення, для якого еквівалентний рівень безпеки був прийнятий уповноваженим органом для демонстрації заявником;

(c) будь-якої спеціальної умови, запропонованої відповідно до ADR.AR.C.025 цих Авіаційних правил, якщо уповноважений орган вважає за необхідне включити її до сертифікаційного базису.

ADR.AR.C.025 Спеціальні умови

(a) Уповноважений орган повинен визначати спеціальні детальні технічні специфікації, що називаються спеціальними умовами для аеродрому, якщо відповідні сертифікаційні специфікації, зазначені у ADR.AR.C.020 (а) цих Авіаційних правил, є недостатніми або недоречними, тому що:

(1) сертифікаційні специфікації не можуть бути виконані за рахунок фізичних, топографічних або аналогічних обмежень, пов'язаних з розташуванням аеродрому;

(2) аеродром має незвичайні конструктивні особливості;

(3) досвід від експлуатації цього аеродрому або інших аеродромів, що мають подібну конфігурацію, свідчить, що є небезпека для польотів.

b) Спеціальні умови повинні містити такі технічні специфікації, включаючи обмеження або процедури, яких повинні дотримуватися, та які уповноважений орган вважає необхідними для забезпечення дотримання вимог цих Авіаційних правил.

ADR.AR.C.035 Видача сертифікатів

(a) Уповноважений орган може вимагати будь-який огляд, інспекцію, оцінку безпеки, якщо він вважає це за необхідне для видачі сертифіката.

(b) Уповноважений орган видає:

(1) єдиний сертифікат аеродрому;

(2) не застосовується.

(c) Уповноважений орган видає сертифікат, передбачений у пункті (b) цієї частини відповідно до положень Доповнення 1 до цього Додатка, коли експлуатант аеродрому продемонстрував відповідність вимогам ADR.OR.B.025 і ADR.OR.E.005 цих Авіаційних правил.

(d) Сертифікат включає сертифікаційний базис аеродрому, керівництво аеродрому і (за потреби) будь-які інші умови експлуатації або обмеження, встановлені уповноваженим органом, і будь-який діючий документ щодо прийнятих відхилень (DAAD).

(e) Сертифікат видається на необмежений строк. Характеристики діяльності експлуатанта аеродрому зазначаються у сертифікаційних умовах відповідно до положень Доповнення 2 до цього Додатка та додаються до сертифіката.

(f) Якщо обов'язки експлуатанта аеродрому передаються до інших відповідних організацій, вони повинні бути чітко визначені і вказані у сертифікаційних умовах.

g) Невідповідності, інші ніж 1 рівень, які не можуть бути усунені до дати видачі сертифіката, повинні бути оцінені та (за потреби) пом'якшені корегуючими заходами. План корегуючих дій з усунення невідповідностей повинен бути затверджений уповноваженим органом.

h) Для того, щоб експлуатант аеродрому впроваджував зміни на аеродромі без попереднього погодження з уповноваженим органом, як зазначено в ADR.OR.B.040 (d) цих Авіаційних правил, уповноважений орган повинен затвердити процедуру впровадження таких змін і визначити, як такі зміни буде виконувати експлуатант аеродрому та повідомляти уповноваженому органу.

ADR.AR.C.040 Зміни

(a) Під час отримання заявки про внесення змін до сертифіката відповідно до ADR.OR.B.040 цих Авіаційних правил, що вимагає попереднього схвалення, уповноважений орган повинен оцінити їх застосування і (за потреби) повідомити експлуатанта аеродрому щодо:

(1) застосованих сертифікаційних специфікацій, які застосовуються до запропонованих змін, і які впливають на дату подання заявки, якщо тільки:

(a) заявник не обирає дотримання пізніше виданих змін;

(b) уповноважений орган вважає за необхідне дотримання таких пізніше виданих змін;

(2) будь-яких інших сертифікаційних специфікацій, якщо уповноважений орган встановлює пряму залежність із пропонованою зміною;

(3) будь-якої спеціальної умови і поправки до спеціальних умов, встановлених уповноваженим органом відповідно до ADR.AR.C.025 цих Авіаційних правил, якщо уповноважений орган вважає це за потрібне;

(4) внесених поправок до сертифікаційного базису, якщо вони впливають на запропоновані зміни.

(b) Уповноважений орган повинен затвердити зміни, коли експлуатант аеродрому продемонстрував відповідність вимогам ADR.OR.B.040 і (за потреби) ADR.OR.E.005 цих Авіаційних правил.

(c) Якщо схвалена зміна впливає на сертифікаційні умови, уповноважений орган повинен їх змінити.

(d) Уповноважений орган повинен схвалити будь-які умови, за яких експлуатант аеродрому може працювати під час встановлення змін.

(e) Без застосування додаткових примусових заходів, коли експлуатант аеродрому впроваджує зміни, що вимагають попереднього схвалення, без отримання схвалення уповноваженого органу, як це визначено в пункті (a) цієї частини, уповноважений орган розглядає необхідність призупинення, обмеження або анулювання сертифіката.

(f) Якщо зміни не вимагають попереднього схвалення, уповноважений орган оцінює інформацію, надану експлуатантом аеродрому, відповідно до ADR.OR.B.040 (d) цих Авіаційних правил для перевірки їх на відповідність вимогам. У разі недотримання вимог уповноважений орган повинен:

(1) повідомити експлуатанта аеродрому про невідповідність вимогам і вимагати подальших змін;

(2) у разі невідповідностей рівня 1 або рівня 2 діяти відповідно до ADR.AR.C.055 цих Авіаційних правил.

ADR.AR.C.050 Декларації провайдерів, що надають послуги з управління на пероні

a) Під час подання декларації з метою надання послуг з управління на пероні аеродрому, уповноважений орган повинен впевнитися, що декларація містить всю інформацію, яка вимагається Part-ADR.OR цих Авіаційних правил, та підтвердити заявнику отримання декларації.

b) Якщо декларація не містить інформації, яка вимагається, або містить інформацію, що вказує на невідповідність встановленим вимогам, уповноважений орган повинен поінформувати провайдера, що надає послуги з управління на пероні, та експлуатанта аеродрому про невідповідності та запитати необхідну інформацію. У разі потреби уповноважений орган здійснює перевірку провайдера, що надає послуги з управління на пероні, та експлуатанта аеродрому. У разі підтвердження невідповідності уповноважений орган повинен вжити заходів, передбачених ADR.AR.C055 цих Авіаційних правил.

c) Уповноважений орган повинен вести реєстр декларацій, поданих провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, які перебувають під його наглядом.

ADR.AR.C.055 Невідповідності, висновки, корегуючі дії та вжиті заходи

a) Уповноважений орган для забезпечення нагляду відповідно до ADR.AR.C005 (a) цих Авіаційних правил повинен мати систему, що забезпечує проведення аналізу виявлених невідповідностей з метою визначення їх впливу на безпеку.

b) 1 рівень невідповідностей встановлюється уповноваженим органом під час виявлення будь-якої суттєвої невідповідності із сертифікаційним базисом аеродрому, встановленого вимогами цих Авіаційних правил, з керівництвом або процедурами експлуатанта аеродрому, провайдера, що надає послуги з управління на пероні, із сертифікаційними умовами, сертифікатом або із змістом заявки на сертифікацію, яка зменшує безпеку польотів або створює серйозну загрозу безпеці польотів.

До невідповідностей 1 рівня належать:

(1) недопущення інспекторів уповноваженого органу на аеродром та до інфраструктури будівель і споруд експлуатанта аеродрому або провайдера, що надає послуги з управління на пероні, як зазначено в ADR.OR.C.015 цих Авіаційних правил, у період звичайного робочого часу та після двох письмових запитів;

(2) отримання або підтримання дійсності сертифіката шляхом фальсифікації наданих документальних свідчень;

(3) докази зловживання або неналежного використання сертифіката;

(4) відсутність відповідального керівника.

c) До невідповідностей 2 рівня уповноважений орган повинен відносити будь-яку суттєву невідповідність із сертифікаційним базисом аеродрому, встановленим вимогами цих Авіаційних правил, з керівництвом або процедурами експлуатанта аеродрому, провайдера, що надає послуги з управління на пероні, із сертифікаційними умовами, сертифікатом або зі змістом заявки на сертифікацію, яка може знизити рівень безпеки польотів або бути небезпечними.

d) Коли під час нагляду або іншим шляхом виявлено невідповідності, уповноважений орган повинен, не порушуючи вимог, встановлених цими Авіаційними правилами, поінформувати експлуатанта аеродрому або провайдера, що надає послуги з управління на пероні, про невідповідності письмово та вимагати прийняття корегуючих дій щодо усунення невідповідностей.

(1) У разі невідповідностей 1 рівня уповноважений орган повинен здійснити негайні та необхідні дії з метою заборони або обмеження діяльності та (за потреби) вжити необхідних заходів щодо анулювання сертифіката, відхилення заявки, обмеження або призупинення дії сертифіката чи заявки в цілому або частково (залежно від ступеня невідповідності) доти, доки не будуть виконані результативні корегуючі дії експлуатантом аеродрому або провайдером, що надає послуги з управління на пероні.

(2) У разі невідповідностей 2 рівня уповноважений орган повинен:

(a) встановити експлуатанту аеродрому або провайдеру, що надає послуги з управління на пероні, період для впровадження корегуючих дій, які зазначені в плані дій, та необхідні для цього типу невідповідності;

(b) оцінити корегуючі дії та план дій, запропонований експлуатантом аеродрому або провайдером, що надає послуги з управління на пероні, та у разі, якщо за результатами оцінки встановлено, що вони достатні для усунення невідповідності, прийняти їх.

(3) У разі якщо експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, не в змозі надати на розгляд прийнятний план корегуючих дій або виконати корегуючі дії у визначений ним термін чи терміни, встановлені уповноваженим органом, невідповідності відносять до 1 рівня, що потребують дій, зазначених у пункті (d) (1) цієї частини.

(4) Уповноважений орган повинен вести облік усіх невідповідностей, які були віднесені до 1 рівня та щодо усунення яких необхідно вжити заходів, а також усіх корегуючих дій та даних про заходи щодо усунення таких невідповідностей.

(e) Для випадків, коли невідповідності не підпадають під 1 та 2 рівні, уповноваженим органом може бути запроваджений нагляд.

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

ДОПОВНЕННЯ 1 (ADR.AR.C.035 (b)(1)

ДОДАТОК II (ADR.AR.C)

ФОРМА СЕРТИФІКАТА

  

СЕРТИФІКАТ АЕРОДРОМУ [НАЗВА]
AERODROME CERTIFICATE [NAME OF AERODROME]

UA-XXX

[НОМЕР СЕРТИФІКАТА]

Відповідно до положень Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів", а також до наведених далі умов
Державна авіаційна служба України засвідчує, що

Pursuant to the aviation rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to aerodromes certification" and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration of Ukraine hereby certifies

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА ЕКСПЛУАТАНТА АЕРОДРОМУ]

[COMPANY NAME AND ADDRESS]

є експлуатантом аеродрому [НАЗВА АЕРОДРОМУ] та спроможний забезпечити експлуатацію аеродрому відповідно до цих Авіаційних правил України, сертифікаційного базису аеродрому, сертифікаційних умов та керівництва аеродрому.

as the aerodrome operator of the [NAME OF AERODROME] and to perform aerodrome operation in accordance with the provisions of the aviation rules of Ukraine, the aerodrome certification basis, the terms of the certificate and the aerodrome manual.

Цей Сертифікат не підлягає передаванню та залишається дійсним на необмежений час, якщо від нього не відмовляться, не буде тимчасово зупинена його дія або він не буде анульований.

This Certificate is not transferable and shall remain valid for an unlimited duration, unless sooner suspended or revoked, will continue in effect until otherwise terminated.

Дата первинної видачі:
Date of original issue:

Номер ревізії / дата:
Revision No / Date:

Підпис:
Signature:

П. І .Б.
Голова (заступник Голови) Державної авіаційної служби України
Chairman (Deputy Chairman) State Aviation Administration of Ukraine

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

ДОПОВНЕННЯ 2 (ПУНКТ ADR.AR.C.035 (e)

ДОДАТОК II (ADR.AR.C)

ФОРМА СЕРТИФІКАЦІЙНИХ УМОВ

СЕРТИФІКАЦІЙНІ УМОВИ

Номер сертифіката: [КОД ДЕРЖАВИ]1:

 

Назва аеродрому - індекс місця розташування ICAO2:

 

Умови експлуатації3:

 

ЗПС - наявні дистанції4:

 

Типи заходження на посадку5:

 

Код аеродрому6:

 

Тип ПС вищої кодової літери та умови його експлуатації7:

 

Надання послуг з управління на пероні8:

 

Рівень необхідного пожежного захисту9:

 

Додаткові відомості10:

 

Опис сертифікаційних умов:

1 Сертифікату аеродрому має бути присвоєний державний код (повинен використовуватися дволітерний ISO-код (ISO 3166 alpha-2). Приклад: UA - 001.

2 Підлягає зазначенню: офіційна назва аеродрому та індикатор місця розташування ICAO для аеродрому.

3 Підлягає зазначенню: день/ніч та інструментальний/візуальний захід на посадку (IFR/VFR).

4 Підлягає зазначенню: ASDA, LDA, TODA, TORA в метрах для кожного напрямку кожної ЗПС, включаючи перехресний зліт, якщо таке застосовується.

5 Підлягає зазначенню: тип ЗПС (необладнана, обладнана, неточний захід на посадку). У випадку точного заходження на посадку має бути вказано, який тип заходження на посадку:

Стандартна категорія I;

Нижче за стандартну категорію I;

Точний захід на посадку категорії II;

Інший ніж стандартна категорія II;

Точний захід на посадку категорії III-A;

Точний захід на посадку категорії III-B;

Точний захід на посадку категорії III-C.

6 Підлягає зазначенню: код аеродрому (цифра/літера).

7 Підлягає зазначенню: тип ПС вищої кодової літери та умови його експлуатації (схвалена уповноваженим органом процедура експлуатації ПС вищої кодової літери).

8 Підлягає зазначенню: назва постачальника послуг з управління на пероні у разі надання таких послуг (або не надаються експлуатантом аеродрому).

9 Підлягає зазначенню: рівень необхідного пожежного захисту відповідно до Додатка IV (Частина-ADR.OPS) цих Авіаційних правил.

10 Підлягає зазначенню: будь-яка інша інформація, яку уповноважений орган вважає за необхідне внести.

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

Організаційні вимоги - Експлуатанти аеродромів (Part - ADR.OR)

Підрозділ A - Основні вимоги (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Сфера застосування

Цей додаток встановлює вимоги, які повинні виконувати:

(a) експлуатанти аеродромів, на яких поширюється дія цих Авіаційних правил щодо сертифікації, управління, керівництв та інших обов'язків;

(b) провайдера, що надає послуги з управління на пероні.

ADR.OR.A.010 Уповноважений орган

Обов'язки із сертифікації та нагляду за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, покладено на уповноважений орган.

ADR.OR.A.015 Методи відповідності

(a) Експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, може використовувати альтернативні методи визначення відповідності вимогам цих Авіаційних правил.

(b) Якщо експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, хоче застосувати альтернативні методи визначення відповідності, інші ніж прийняті уповноваженим органом, для виконання вимог цих Авіаційних правил перед їх застосуванням необхідно надати уповноваженому органу повний опис цих методів. Необхідно надати усі керівництва або процедури, в які внесено зміни, а також документацію для підтвердження того, що вимоги цих Авіаційних правил будуть виконуватися.

Експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, може застосовувати альтернативні методи визначення відповідності після їх погодження уповноваженим органом та опублікування, як це зазначено в ADR.AR.A.015 (d) цих Авіаційних правил.

(c) Якщо сам експлуатант аеродрому не надає послуги з управління на пероні, використання альтернативних методів визначення відповідності для таких послуг згідно з пунктами (a) та (b) цієї частини також потребує узгодження з експлуатантом аеродрому, де ці послуги надаються.

Підрозділ B - Сертифікація (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Сертифікаційні зобов'язання аеродромів та експлуатантів аеродромів

Перед початком експлуатації аеродрому або після зняття обмежень відповідно до розділу IV цих Авіаційних правил експлуатант аеродрому повинен отримати відповідний сертифікат від уповноваженого органу.

ADR.OR.B.015 Заявка на сертифікацію аеродрому

(a) Заявка на сертифікацію аеродрому повинна надаватися у встановленій уповноваженим органом формі відповідно до Доповнення 1 до цього Додатка.

(b) Заявнику необхідно надати до уповноваженого органу такі дані:

(1) офіційне найменування організації, поштову та електронну адреси;

(2) інформацію та дані щодо:

(i) розміщення аеродрому;

(ii) типу операцій, що виконуються на аеродромі;

(iii) плану аеродрому та обладнання на аеродромі відповідно до сертифікаційних специфікацій;

(3) будь-які запропоновані відхилення, виявлені відповідно до сертифікаційних специфікацій;

(4) документаційне підтвердження відповідності вимогам, встановленим цими Авіаційними правилами. Така документація має включати процедуру, що входить до керівництва аеродрому та описує, яким чином зміни, що не потребують попереднього погодження, будуть контролювати та доводити до відома уповноваженого органу;

(5) докази відповідності ресурсів для експлуатації аеродрому відповідно до встановлених вимог, у тому числі спроможність забезпечити можливість підтримання техніки та обладнання в належному стані, своєчасне проходження підготовки та перепідготовки персоналом служб, здійснення поточного та капітального ремонтів елементів аеродрому та його обладнання тощо;

(6) документаційне підтвердження відносин заявника з власником аеродрому та/або власником землі;

(7) ім'я та інформацію про відповідального керівника та інших призначених осіб відповідно до розділу ADR.OR.D.015 цих Авіаційних правил;

(8) копію керівництва аеродрому, розробленого відповідно до ADR.OR.E.005 цих Авіаційних правил.

(c) Інформацію, зазначену у підпунктах (7) та (8) цієї частини, можна надавати пізніше, у терміни, визначені уповноваженим органом, але не пізніше дати видачі сертифіката.

ADR.OR.B.025 Підтвердження відповідності

(a) Експлуатант аеродрому повинен:

(1) виконувати та документувати всі дії, інспектування, тестування, необхідне тренування, оцінки з безпеки та надавати зазначену інформацію уповноваженому органу:

(i) відповідати визначеному сертифікаційному базису, сертифікаційним специфікаціям, включаючи зміни до них, будь-якій прийнятій директиві з безпеки, вимогам цих Авіаційних правил;

(ii) переконатися в тому, що аеродром, обмежувальні поверхні перешкод та захисні поверхні, а також інші площі аеродрому не мають властивостей та особливостей, небезпечних для експлуатації;

(iii) переконатися в тому, що льотні процедури на аеродромі схвалені;

(2) надавати уповноваженому органу інформацію щодо методів визначення відповідності;

(3) доводити уповноваженому органу свою відповідність пункту (a) (1) цієї частини.

(b) Інформація щодо генерального плану аеродрому, що включає схеми, результати інспектування, тестування та інші, пов'язані з цим записи, повинна зберігатися в експлуатанта аеродрому, який має за запитом надати доступ до інформації уповноваженому органу відповідно до ADR.OR.D.035 цих Авіаційних правил.

ADR.OR.B.030 Сертифікаційні умови та повноваження власника сертифіката

Експлуатант аеродрому повинен відповідати положенням та повноваженням, зазначеним у сертифікаційних умовах.

ADR.OR.B.035 Продовження дії сертифікату

(a) Сертифікат продовжує діяти, коли виконуються такі умови:

(1) експлуатант аеродрому відповідає вимогам, визначеним цими Авіаційними правилами, аеродром відповідає встановленому сертифікаційному базису, визначеному відповідно до ADR.OR.C.020 цих Авіаційних правил;

(2) уповноважений орган, який має доступ до експлуатанта аеродрому згідно з ADR.OR.C.015 цих Авіаційних правил, визначає постійне дотримання вимог цих Авіаційних правил;

(3) сертифікат не був анульований або від нього відмовилися.

(b) У разі відмови від сертифіката або якщо сертифікат анульовано, його повертають до уповноваженого органу.

ADR.OR.B.037 Продовження дії декларації провайдера, що надає послуги з управління на пероні

Декларація, яку подає провайдер, що надає послуги з управління на пероні, відповідно до ADR.OR.B.060 продовжує діяти у разі виконання таких вимог:

(a) провайдер, що надає послуги з управління на пероні, та відповідні засоби обслуговування відповідають вимогам цих Авіаційних правил, враховуючи ADR.OR.C.020 цих Авіаційних правил;

(b) уповноважений орган, який має доступ до провайдера, що надає послуги з управління на пероні згідно з ADR.OR.C.015 цих Авіаційних правил, визначає постійне дотримання вимог цих Авіаційних правил;

(c) декларація не була відкликана провайдером, що надає послуги з управління на пероні, або анульована уповноваженим органом.

ADR.OR.B.040 Зміни

(a) Попереднього погодження з уповноваженим органом потребують зміни, що стосуються:

(1) сертифікаційних умов, сертифікаційного базису та обладнання аеродрому, що впливає на безпеку польотів;

(2) елементів, що істотно впливають на систему управління експлуатанта аеродрому відповідно до вимог ADR.OR.D.005 (b) цих Авіаційних правил.

(b) Для інших змін, які необхідно попередньо погоджувати з уповноваженим органом відповідно до вимог цих Авіаційних правил, експлуатант аеродрому повинен звернутися до уповноваженого органу за погодженням.

(c) Заявку на внесення змін, зазначених у пунктах (a) та (b) цієї частини, необхідно подавати до того, як такі зміни будуть впроваджені, щоб уповноважений орган визначив постійне дотримання вимог цих Авіаційних правил і (за потреби) вніс зміни до сертифіката та сертифікаційних умов.

Зміни повинні впроваджуватися тільки після отримання офіційного схвалення уповноваженим органом згідно з ADR.OR.C.040 цих Авіаційних правил.

Під час дії змін експлуатант аеродрому повинен експлуатувати аеродром відповідно до умов, схвалених уповноваженим органом.

(d) Зміни, які не потребують попереднього погодження з уповноваженим органом, контролюються та повідомляються уповноваженому органу відповідно до процедури, визначеної ADR.AR.C.035 (h) цих Авіаційних правил.

(e) Експлуатант аеродрому повинен надавати уповноваженому органу відповідну документацію згідно з пунктом (f) цієї частини та ADR.OR.E.005 цих Авіаційних правил.

(f) У рамках системи управління згідно з ADR.OR.D.005 цих Авіаційних правил, коли експлуатант аеродрому пропонує зміни, що стосуються аеродрому, його експлуатації, організаційної структури або системи управління, він повинен:

(1) визначити взаємозв'язок з іншими сторонами, яких стосуються зміни, скласти план, оцінити безпеку та координувати ці дії з іншими задіяними організаціями;

(2) пом'якшити дію на інші сторони, яких стосуються зміни, на систематичній основі;

(3) забезпечити всебічну оцінку змін із залученням усіх необхідних засобів;

(4) переконатися, що повні та вагомі аргументи, докази і критерії безпеки встановлені і задокументовані в оцінці з безпеки, а також, що зміна позитивно впливає на безпеку польотів щоразу, коли це можливо.

ADR.OR.B.050 Продовження відповідності сертифікаційним специфікаціям

Під час внесення поправок до сертифікаційних специфікацій експлуатант аеродрому повинен:

(a) переглянути сертифікаційні специфікації для визначення тих, які можна застосовувати на аеродромі;

(b) за необхідності ініціювати процес внесення змін відповідно до ADR.OR.B.040 цих Авіаційних правил та впроваджувати ці зміни на аеродромі.

ADR.OR.B.060 Декларація провайдера, що надає послуги з управління на пероні

(a) Провайдери, що надають послуги з управління на пероні, які задекларували свої можливості та засоби для виконання обов'язків, пов'язаних із наданням таких послуг, відповідно до угоди з експлуатантом аеродрому для надання послуг на аеродромі повинні:

(1) надати уповноваженому органу всю відповідну інформацію та задекларувати її відповідність усім вимогам, встановленим цими Авіаційними правилами, використовуючи форму, визначену уповноваженим органом відповідно до Доповнення 2 до цього Додатка;

(2) надати уповноваженому органу перелік альтернативних методів визначення відповідності, які використовуються відповідно до ADR.OR.A.015 (b) цих Авіаційних правил;

(3) підтримувати діяльність відповідно до встановлених вимог та інформації, заявленої у декларації;

(4) повідомляти уповноважений орган про будь-які зміни в його декларації або у методах відповідності, які використовуються, шляхом подання документів щодо внесення змін до декларації;

(5) надавати послуги відповідно до керівництва аеродрому та дотримуватися всіх положень, що містяться в керівництві.

(b) Перед тим, як припинити свою діяльність, провайдер, що надає послуги з управління на пероні, повинен повідомити уповноважений орган та експлуатанта аеродрому.

ADR.OR.B.065 Припинення діяльності

Експлуатант аеродрому, який має намір припинити діяльність на аеродромі, повинен:

(a) повідомити уповноважений орган у найстисліший термін;

(b) надати таку інформацію необхідним постачальникам послуг аеронавігаційної інформації;

(c) повернути сертифікат уповноваженому органу не пізніше дати остаточного припинення діяльності;

(d) переконатися, що необхідних заходів було вжито з метою запобігання ненавмисному використанню аеродрому екіпажем повітряного судна, за винятком, якщо уповноважений орган погодив використання аеродрому з іншою метою.

Підрозділ C - Додаткові обов'язки експлуатанта аеродрому (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Обов'язки експлуатанта аеродрому

(a) Експлуатант аеродрому відповідає за безпеку операцій та технічне обслуговування на аеродромі відповідно до:

(1) цих Авіаційних правил;

(2) сертифікаційних умов;

(3) змісту керівництва аеродрому та

(4) інших керівництв з експлуатації обладнання, що є на аеродромі, за потреби.

(b) Експлуатант аеродрому повинен безпосередньо або через відповідні організації забезпечувати такі сервісні послуги:

(1) організацію надання аеронавігаційного обслуговування відповідно до рівня повітряного руху й умов експлуатації на аеродромі;

(2) розробку та технічне обслуговування льотних процедур відповідно до вимог законодавства.

(c) Експлуатант аеродрому повинен співпрацювати з уповноваженим органом для забезпечення того, щоб відповідна інформація щодо безпеки повітряних суден була вказана в керівництві аеродрому та відповідним чином опублікована. Така інформація повинна включати:

(1) винятки або обмеження щодо вимог цих Авіаційних правил;

(2) умови, щодо яких еквівалентний рівень безпеки польотів був прийнятий уповноваженим органом як частина сертифікаційного базису;

(3) спеціальні умови або обмеження щодо використання аеродрому.

(d) Якщо на аеродромі спостерігається розвиток небезпечної ситуації, експлуатант аеродрому повинен негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб небезпечні ділянки аеродрому не використовувалися повітряним судном.

ADR.OR.C.015 Доступ

З метою визначення відповідності вимогам цих Авіаційних правил експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, повинні надати безперешкодний доступ будь-якій особі з повноваженнями, наданими уповноваженим органом, до:

(a) будь-яких засобів, документів, записів, даних, процедур або матеріалів, що використовуються для діяльності об'єкта сертифікації або декларування, незалежно від того чи надаються вони на договірних умовах, чи ні;

(b) виконання або засвідчення будь-яких дій, перевірки, випробування, оцінки або тренування, якщо уповноважений орган вважає за необхідне.

ADR.OR.C.020 Невідповідності та коригуючі дії

Після отримання повідомлення про виявлені невідповідності експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, повинен:

(a) визначити основну причину невідповідності;

(b) встановити коригуючий план дій;

(c) продемонструвати впровадження коригуючих дій в узгоджений із уповноваженим органом період, як це визначено в ADR.AR.C.055 (d) цих Авіаційних правил.

ADR.OR.C.025 Негайна реакція на проблеми з безпеки - дотримання директив з безпеки

Експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, повинен вжити заходів щодо безпеки, включаючи директиви з безпеки, що розроблені уповноваженим органом відповідно до ADR.AR.A.030 (c) і ADR.AR.A.040 цих Авіаційних правил.

ADR.OR.C.030 Повідомлення про подію

(a) Експлуатант аеродрому та провайдер, що надає послуги з управління на пероні, повинні інформувати уповноважений орган та будь-яку іншу організацію, визначену державою, де розташовано аеродром, про інциденти, серйозні інциденти та авіаційні події.

(b) Відповідно до пункту (a) цієї частини експлуатант аеродрому повинен неупереджено інформувати уповноважений орган та організації, відповідальні за проектування аеродромного обладнання, щодо будь-яких порушень належного функціонування, технічних дефектів, перевищень технічних параметрів, подій або інших обставин, що можуть загрожувати безпеці, за винятком тих, що призвели до інциденту або серйозного інциденту.

(c) Експлуатант аеродрому повинен неупереджено інформувати про події, зазначені в пунктах (a) і (b) цієї частини, та повідомляти всю необхідну інформацію про умови, що відомі експлуатанту аеродрому або провайдеру, що надає послуги з управління на пероні.

(d) Повідомлення мають бути сформовані експлуатантом аеродрому або провайдером, що надає послуги з управління на пероні, якомога швидше, але в будь-якому випадку протягом 72 годин із визначенням умов, що стосуються повідомлення, за винятком виключних обставин, які цьому можуть завадити.

(e) За необхідності експлуатант аеродрому або провайдер, що надає послуги з управління на пероні, повинен доповісти уповноваженому органу щодо вжитих заходів для попередження подібної події у майбутньому.

ADR.OR.C.040 Заходи з дотримання правил пожежної безпеки

Експлуатант аеродрому передбачає заходи з дотримання правил пожежної безпеки, які забороняють:

(a) куріння на робочій площі, в інших місцях діяльності на аеродромі або в зонах аеродрому, де зберігаються паливо або інші легкозаймисті матеріали;

(b) розпалювати відкритий вогонь або проводити види робіт, які можуть створити загрозу пожежі на території:

1) де зберігається паливо або інші легкозаймисті матеріали;

2) на робочій площі, в інших місцях діяльності на аеродромі, визначених експлуатантом аеродрому.

ADR.OR.C.045 Використання алкоголю, психотропних речовин і ліків

(a) Експлуатант аеродрому повинен встановити процедури щодо споживання алкоголю, психотропних речовин і ліків для:

(1) персоналу, який задіяний у процесах експлуатації, рятування та пожежогасіння, а також обслуговування на аеродромі;

(2) персоналу, який працює без супроводу в робочій зоні аеродрому або інших операційних зонах.

(b) Ці процедури повинні включати такі вимоги до зазначеного персоналу:

(1) не споживати алкоголь під час чергування;

(2) не виконувати ніяких дій під впливом:

(i) алкоголю або будь-яких психотропних речовин;

(ii) лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Підрозділ D - Управління (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Система управління

(a) Експлуатант аеродрому повинен впровадити та супроводжувати систему управління, поєднуючи її із системою управління безпекою польотів (SMS)

(b) Система управління повинна містити:

(1) чітко визначені межі обов'язків експлуатанта аеродрому, в тому числі вищого керівника, відповідального за безпеку;

(2) опис усіх принципів і підходів експлуатанта аеродрому щодо безпеки, відображеної у документі з політики безпеки, підписаного вищим керівником;

(3) уніфікований процес, який гарантує, що ризики під час проведення операцій визначені;

(4) уніфікований процес, що гарантує наявність аналізу, оцінки та зменшення факторів ризику для безпеки польотів під час експлуатації аеродрому;

(5) засоби для перевірки ефективності забезпечення безпеки польотів експлуатанта аеродрому, враховуючи показники та цілі ефективності забезпечення безпеки польотів системи управління безпекою польотів та підтвердження ефективності системи контролю за факторами ризику для безпеки польотів;

(6) встановлений процес для:

(i) визначення змін в організації експлуатанта аеродрому, системи управління, аеродрому або його експлуатації, що можуть вплинути на експлуатацію, процедури або обслуговування;

(ii) опису заходів для гарантування безпечної діяльності до впровадження змін;

(iii) усунення або зміни системи контролю факторами ризику для безпеки польотів, які більше не застосовуються та неефективні через зміни в експлуатаційному середовищі;

(7) уніфікований процес для перегляду системи управління, зазначеній у пункті (a) цієї частини, для визначення причин нестандартної діяльності системи управління безпекою польотів, визначення наслідків нестандартної діяльності та усунення або пом'якшення таких причин;

(8) програма підготовки у сфері безпеки польотів, яка гарантує, що персонал, який бере участь у проведенні операцій з рятування та пожежогасіння, обслуговування й управління на аеродромі, підготовлений і компетентний для виконання обов'язків у системі управління безпекою польотів;

(9) уніфіковані засоби для обміну інформацією з безпеки польотів, які гарантують, що персонал у повному обсязі усвідомлює систему управління безпекою польотів, повідомляє про критичну інформацію з безпеки польотів та пояснює причину застосування особливих дій з безпеки та введення або зміни процедури з безпеки польотів;

(10) координацію системи управління безпекою польотів з планом заходів на випадок аварійної обстановки на аеродромі (далі - аварійний план аеродрому), координацію аварійного плану аеродрому з відповідними планами дій у надзвичайних ситуаціях інших організацій, погодженого із суб'єктами, що забезпечують аеродромну діяльність і сервіс;

(11) встановлений процес контролю відповідності організації вимогам законодавства.

(c) Експлуатант аеродрому повинен документувати всі ключові процеси управління.

(d) Система управління повинна бути пропорційна рівню організації та її діяльності, беручи до уваги небезпеку та ризики, що можуть бути спричинені цією діяльністю.

(e) У випадку коли експлуатант аеродрому має також сертифікат на аеронавігаційне обслуговування він має гарантувати, що система управління охоплює всі види діяльності, вказані в сертифікаті.

ADR.OR.D.007 Управління аеронавігаційними даними та аеронавігаційною інформацією

(a) У межах системи управління експлуатант аеродрому повинен впроваджувати та супроводжувати систему управління якістю, яка охоплює:

(1) діяльність із підготовки аеронавігаційних даних;

(2) діяльність із забезпечення аеронавігаційною інформацією.

(b) Експлуатант аеродрому повинен розробити процедури для управління безпекою та захистом об'єктів щодо:

(1) діяльності з підготовки аеронавігаційних даних;

(2) діяльності із забезпечення аеронавігаційною інформацією.

ADR.OR.D.010 Контрактні види діяльності

(a) Контрактні види діяльності включають усі види діяльності на аеродромі відповідно до умов, зазначених у сертифікаті, та виконуються іншими організаціями, що мають власний сертифікат на такі види діяльності або за відсутності сертифіката працюють під керівництвом експлуатанта аеродрому. Експлуатант аеродрому має бути впевнений у тому, що контрактні послуги або послуги, що надаються сторонніми організаціями, сервісне обслуговування, обладнання або система, відповідають вимогам цих Авіаційних правил.

(b) Коли експлуатант аеродрому доручає частину своєї діяльності організації, що не має власного сертифіката на виконання діяльності відповідно до цієї частини, організація, яку залучають за контрактом, повинна працювати під керівництвом і наглядом експлуатанта аеродрому. Експлуатант аеродрому має бути впевнений, що уповноважений орган схвалив діяльність організації, залученої за контрактом, на виконання діяльності відповідно до встановлених вимог.

ADR.OR.D.015 Вимоги до персоналу

(a) Експлуатант аеродрому повинен призначити відповідального керівника, який має повноваження гарантувати, що всі види діяльності можуть бути профінансовані та виконуються відповідно до встановлених вимог. Керівник повинен бути відповідальним за установлення та підтримання ефективної системи управління.

(b) Експлуатант аеродрому повинен призначити відповідальних осіб з управління та нагляду за такими сферами діяльності:

(1) експлуатаційний сервіс на аеродромі;

(2) технічне обслуговування аеродрому.

(c) Експлуатант аеродрому повинен призначити відповідальну особу або групу відповідальних осіб за розвиток, обслуговування та щоденне управління системою управління безпекою польотів.

Ці особи повинні працювати незалежно від інших осіб в організації, мати прямий доступ до відповідального керівника та керівника з питань безпеки і підпорядковуватись безпосередньо відповідальному керівнику.

(d) Експлуатант аеродрому повинен мати достатню кількість кваліфікованого персоналу для планування завдань і виконання діяльності.

(e) Експлуатант аеродрому повинен призначати достатню кількість персоналу з визначенням обов'язків, беручи до уваги структуру організації та кількість задіяного персоналу.

(f) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що персонал, задіяний у роботі, технічному обслуговуванні та управлінні на аеродромі, отримав навички відповідно до програми підготовки.

ADR.OR.D.017 Підготовка персоналу та перевірка його кваліфікації

(a) Експлуатант аеродрому повинен готувати та впроваджувати програми підготовки для персоналу з експлуатації, утримання та управління на аеродромі.

(b) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що персонал, який працює без супроводження на робочій площі аеродрому або інших його робочих ділянках, відповідно підготовлений.

(c) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що персонал, зазначений у пунктах (a) і (b) цієї частини, продемонстрував свої здібності щодо виконання обов'язків шляхом кваліфікаційних перевірок через певні інтервали часу для підтвердження професійної придатності.

(d) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що:

(1) для впровадження програм підготовки залучають кваліфікованих, досвідчених інструкторів та експертів;

(2) для забезпечення навчання використовуються необхідні методи та засоби.

(e) Експлуатант аеродрому повинен:

(1) підтримувати відповідну кваліфікацію, мати результати кваліфікаційних перевірок для демонстрації відповідності вимогам цим Авіаційним правилам;

(2) за бажанням зацікавлених осіб персоналу надавати їм результати перевірок;

(3) якщо співробітник наймається іншим роботодавцем, за його бажанням надавати результати кваліфікаційних перевірок новому роботодавцю.

ADR.OR.D.020 Вимоги до обладнання

(a) Експлуатант аеродрому повинен забезпечити, щоб відповідне обладнання було доступне для власного персоналу або персоналу, найнятого за договором, укладеним для забезпечення експлуатації аеродрому та технічного обслуговування.

(b) Експлуатант аеродрому повинен визначити відповідні площі на аеродромі, які будуть використовуватися для зберігання небезпечних вантажів, що перевозяться через аеродром відповідно до Технічних інструкцій.

ADR.OR.D.025 Координація з іншими організаціями

Експлуатант аеродрому повинен:

(a) гарантувати, що система управління аеродрому спрямована на координацію та зв'язок з процедурами безпеки інших організацій, що здійснюють роботу або надають послуги на аеродромі;

(b) гарантувати, що такі організації мають процедури безпеки, які задовольняють вимоги цих Авіаційних правил, викладені у керівництві аеродрому.

ADR.OR.D.027 Програми з безпеки польотів

Експлуатант аеродрому повинен:

(a) встановлювати, скеровувати та впроваджувати програми для поширення безпеки польотів та обміну відповідною інформацією, та

(b) заохочувати організації, що працюють або надають послуги з обслуговування на аеродромі, брати участь у цих програмах.

ADR.OR.D.030 Системи надання даних із безпеки польотів

(a) Експлуатант аеродрому повинен встановлювати та впроваджувати систему надання даних із безпеки польотів для всього персоналу, організацій, що працюють або надають послуги з обслуговування на аеродромі, з метою поширення безпеки польотів та безпечного використання аеродрому.

(b) Експлуатант аеродрому відповідно до ADR.OR.D.005 (b) (3) цих Авіаційних правил повинен:

(1) вимагати, щоб персонал та організації, вказані в пункті (a) цієї частини, використовували систему повідомлень про безпеку для обов'язкових повідомлень про інциденти, серйозні інциденти та авіаційні події;

(2) гарантувати, що система надання даних із безпеки польотів може бути використана для добровільних повідомлень про дефекти, відмови та небезпечні фактори, що можуть вплинути на безпеку.

(c) Система надання даних із безпеки польотів має захищати особу, яка надала повідомлення, заохочувати її добровільне повідомлення та гарантувати анонімність повідомлення.

(d) Експлуатант аеродрому повинен:

(1) реєструвати всі подані повідомлення;

(2) залежно від обставин аналізувати, оцінювати повідомлення для класифікації недоліків і визначення тенденцій;

(3) гарантувати, що всі організації, які працюють або надають послуги з обслуговування на аеродромі та мають стосунок до безпеки польотів, беруть участь в аналізі таких повідомлень, та визначені коригуючі та/або превентивні заходи впроваджені;

(4) здійснювати розслідування усіх повідомлень;

(5) утримуватися від обвинувачень, використовуючи тільки принципи корпоративної культури.

ADR.OR.D.035 Зберігання записів

(a) Експлуатант аеродрому повинен впровадити відповідну систему зберігання записів, включаючи всі види діяльності відповідно до цих Авіаційних правил.

(b) Формат записів має бути визначений у керівництві аеродрому.

(c) Записи мають бути захищені від пошкодження, внесення несанкціонованих змін і крадіжки.

(d) Записи мають зберігатися протягом п'яти років, за винятком зазначених нижче, які зберігаються таким чином:

(1) сертифікаційний базис аеродрому, альтернативні засоби визначення відповідності, що застосовуються, діючі сертифікати аеродрому або експлуатанта аеродрому - до закінчення терміну їх дії;

(2) договори з іншими організаціями - протягом терміну їх дії;

(3) керівництва з експлуатації обладнання та систем, що використовуються на аеродромі, - протягом терміну їх використання;

(4) звіти з оцінки безпеки - протягом терміну дії систем або процедур на аеродромі;

(5) результати підготовки, підвищення кваліфікації персоналу, медичні записи, а також результати перевірок - протягом чотирьох років після закінчення їх застосування або закінчення терміну дії аудиту уповноваженим органом;

(6) діючий реєстр небезпечних факторів;

(e) усі записи мають бути захищені відповідно до чинного законодавства.

Підрозділ E - Керівництво аеродрому та документація (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Керівництво аеродрому

(a) Експлуатант аеродрому повинен розробити та підтримувати в актуальному стані керівництво аеродрому.

(b) Зміст керівництва аеродрому має відображати сертифікаційний базис і вимоги, викладені в цьому розділі та розділі Part-ADR.OPS цих Авіаційних правил, та не повинні суперечити сертифікаційним умовам. Керівництво аеродрому має містити або посилатися на всю необхідну інформацію з безпечного використання, роботи та технічного обслуговування аеродрому, а також його обладнання, обмеження перешкод, інформацію щодо поверхонь захисту та інших сфер, пов'язаних із аеродромом.

(c) Керівництво аеродрому може бути в окремих частинах.

(d) Експлуатант аеродрому має гарантувати обслуговуючому персоналу та іншим організаціям вільний доступ до частин керівництва аеродрому, які стосуються виконання їхніх обов'язків.

(e) Експлуатант аеродрому повинен:

(1) надавати до уповноваженого органу поправки, ревізії та розширені додатки керівництва аеродрому, які відповідно до ADR.OR.B.040 цих Авіаційних правил вимагають попереднього схвалення уповноваженим органом, заздалегідь до дати введення їх в дію та гарантувати, що вони не будуть застосовуватися до ухвалення їх уповноваженим органом;

(2) надавати до уповноваженого органу поправки та зміни до керівництва аеродрому заздалегідь до дати введення їх в дію, якщо запропоновані поправки або зміни вимагають тільки повідомлення уповноваженого органу відповідно до ADR.OR.B.040 (d) та ADR.OR.B.015 (b) цих Авіаційних правил.

(f) Незважаючи на пункт (e) цієї частини, коли поправки або зміни вимагаються в інтересах безпеки польотів, вони можуть бути опубліковані та застосовані негайно за умови надання заявки на будь-яке схвалення.

(g) Експлуатант аеродрому повинен:

(1) переглядати зміст керівництва аеродрому, щоб переконатися, що всі поправки внесені;

(2) включати всі поправки та зміни, яких вимагає уповноважений орган;

(3) вимагати від обслуговуючого персоналу та інших відповідних організацій знання всіх відповідних змін, що стосуються виконання їхніх обов'язків.

(h) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що будь-яка інформація з інших ухвалених документів або будь-які поправки з тих документів правильно відображені в керівництві аеродрому. Це не звільняє експлуатанта аеродрому від публікацій у керівництві аеродрому іншої консервативної інформації та процедур.

(i) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що:

(1) керівництво аеродрому написано мовою, яку вимагає уповноважений орган; та

(2) персонал повинен розуміти мову в тих частинах керівництва, що стосуються виконання їхніх обов'язків.

(j) Експлуатант аеродрому гарантує, що керівництво аеродрому було:

(1) підписано відповідальним керівником аеродрому;

(2) надруковано або представлено в електронному вигляді, доступному для перевірки;

(3) має систему для контролю за документами, яка відображена в керівництві аеродрому;

(4) охоплює принципи людського фактора та створено у вигляді, що сприяє його підготовці, використанню й аналізу.

(k) Експлуатант аеродрому повинен мати один комплект і копію керівництва аеродрому та можливість представити його уповноваженому органу.

(l) Зміст керівництва аеродрому повинен містити:

(1) загальні положення;

(2) систему управління аеродромом, кваліфікаційні вимоги та вимоги до підготовки персоналу;

(3) відомості щодо розташування аеродрому;

(4) відомості щодо аеродрому, що потребують повідомлення до збірника аеронавігаційної інформації;

(5) відомості щодо експлуатаційних процедур на аеродромі, його обладнання та заходів із безпеки.

ADR.OR.E.010 Вимоги до ведення документації

(a) Експлуатант аеродрому повинен забезпечити наявність та доступність документації та змін до неї.

(b) Експлуатант аеродрому повинен забезпечити поширення оперативних інструкцій та іншої інформації.

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

ДОПОВНЕННЯ 1 (ADR.OR.B.015)

ДОДАТОК III (ADR.OR.B)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА СЕРТИФІКАЦІЮ

ЗАЯВКА НА СЕРТИФІКАЦІЮ АЕРОДРОМУ __________________

1. Загальна інформація ADR.OR.B.015 (b) (1)

1) Офіційне найменування організації

 

2) Контактний номер телефону та факсу, e-mail адреса для зв'язку із уповноваженим органом

 

3) Дані про відповідальних співробітників для зв'язку із уповноваженим органом

 

2. Інформація про аеродром ADR.OR.B.015 (b) (2)

1) Назва аеродрому - індекс місця розташування ICAO

 

2) Місце розташування аеродрому

 

3) Код аеродрому

 

3) Географічні координати та перевищення контрольної точки аеродрому (КТА)

 

4) Перевищення та хвиля геоїду аеродрому

 

5) Перевищення порогів штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС), кінця ШЗПС і будь-яких точок значного підвищення або пониження уздовж ЗПС

 

6) Магнітне схилення

 

7) Істинний азимут, цифрове позначення ЗПС

 

8) Розташування будь-яких аеродромних місць перевірки VOR

 

9) Кліматичні умови експлуатації аеродрому

 

10) Розрахунковий тип повітряного судна, що експлуатується на аеродромі

 

11) Розміри фізичних характеристик аеродрому (ШЗПС, РД, МС тощо)

 

12) Наявні дистанції

 

13) Повздовжні та поперечні ухили елементів аеродрому

 

14) Тип покриття та міцність аеродромних покриттів

 

15) Система управління та контролю наземного руху

 

16) Візуальні засоби

 

17) Рівень необхідного пожежного захисту

 

18) Експлуатація у денний та/чи нічний час та інструментальний/візуальний захід на посадку (IFR/VFR)

 

19) Типи заходження на посадку для кожної ЗПС

 

20) Зона приземлення для вертольотів

 

Схеми аеродрому

 

1) План аеродрому з нанесенням межі аеродрому, основних елементів аеродрому (ЗПС, РД, МС тощо), засобів радіотехнічного забезпечення (РТЗ), світлосигнального обладнання (ССО), аварійно-рятувальних станцій, перешкод у межах аеродрому, а також опис основного обладнання (світлосигнального, метео-, радіотехнічного обладнання тощо), необхідного для роботи аеродрому

 

2) Поздовжній профіль по осі ЗПС

 

3) Схема маркування аеродромних покриттів (ЗПС, РД, МС, маршрутів руління)

 

4) Схема розміщення світлосигнального обладнання аеродрому

 

5) Схема прожекторного освітлення перону та МС

 

6) Схема електрозабезпечення аеродрому, об'єктів засобів ОПР, посадки, радіонавігації, зв'язку, метеообладнання, аварійно-рятувальних станцій

 

Обмеження та врахування перешкод

 

1) Опис, висота, розміщення перешкод відповідно до належних вимог до аеронавігаційних даних (ADR.OPS.A.005 та AMC1 ADR.OPS.A.005)

 

2) Схеми поверхонь обмеження перешкод та будь-яких інших захисних поверхонь

 

3. Відхилення від сертифікаційних специфікацій ADR.OR.B.015 (b) (3)

1) Випадки еквівалентного рівня безпеки (ELOS) з наданням підтверджуючих матеріалів щодо відповідності вимогам цих Авіаційних правил

 

2) Спеціальні умови (SC) з наданою оцінкою безпеки та розрахунком ризиків

 

3) Діючий документ щодо прийнятих відхилень (DAAD)

 

4. Угоди з третіми сторонами ADR.OR.B.015 (b) (4)

1) Угоди з іншими організаціями, які виконують контрактні види діяльності та мають власний сертифікат або працюють під наглядом експлуатанта аеродрому

 

2) Процедура управління змінами на аеродромі

 

5. Ресурси для забезпечення діяльності аеродрому ADR.OR.B.015 (b) (5)

1) Інформація щодо організаційної структури та управління, їх відповідності масштабам і обсягам діяльності експлуатанта аеродрому

 

2) Інформація щодо фінансових ресурсів, у тому числі спроможності забезпечити можливість підтримання техніки та обладнання в належному стані, своєчасного проходження підготовки та перепідготовки персоналом служб, проведення поточного та капітального ремонту елементів аеродрому та його обладнання тощо

 

6. Взаємозв'язок експлуатанта аеродрому з власником аеродрому та/або власником землі ADR.OR.B.015 (b) (6)

1) Угода експлуатанта аеродрому з власником аеродрому та/або власником землі

 

7. Інформація щодо керівного складу експлуатанта аеродрому ADR.OR.B.015 (b) (7)

1) Дані щодо кваліфікацій та досвіду призначених відповідальних осіб згідно з вимогами цих Авіаційних правил

 

8. Керівництво аеродрому ADR.OR.B.015 (b) (8)

1) Керівництво аеродрому та правки до нього мають бути подані до уповноваженого органу в паперовому та електронному форматах

 

9. Інші відомості

1) Експлуатант аеродрому може надати будь-які додаткові дані, що підтверджують відповідність вимогам цих Авіаційних правил

 

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

ДОПОВНЕННЯ 2 (ADR.OR.B.060)

ДОДАТОК III (ADR.OR.B)

ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРОВАЙДЕРА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ НА ПЕРОНІ

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРОВАЙДЕРА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ НА ПЕРОНІ

Провайдер, що надає послуги з управління на пероні:
Найменування та адреса організації:
Контактні дані відповідального керівника:

Дата початку експлуатації:

Аеродром(и), на якому (яких) надаються послуги з управління на пероні:

Діючі вимоги, встановлені у Part-ADR.OPS стосовно надання послуг з управління на пероні, задокументовані та відображені у керівництві аеродрому

До заяви додається перелік процедур, що застосовуються у роботі, та альтернативних методів визначення відповідності з посиланням на замінені ними прийнятні методи визначення відповідності до ADR.OR.A.015 (c)

Послуги з управління на пероні надаються відповідно до змісту керівництва аеродрому

Співробітники провайдера, що надає послуги з управління на пероні, пройшли початкову підготовку та проходять підготовку з підвищення кваліфікації для постійного підтримання необхідних навичок

Уповноважений орган буде повідомлено про будь-які зміни в експлуатації, що впливають на вищенаведені дані

Я підтверджую достовірність інформації, наданої у цій декларації

Дата та підпис відповідального керівника

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

 

Експлуатаційні вимоги - Аеродроми (Частина - ADR.OPS)

Підрозділ A - Дані аеродрому (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Дані аеродрому

Експлуатант аеродрому повинен забезпечити таке:

(a) визначати, документувати та підтримувати відповідні дані аеродрому та послуг, що надаються;

(b) надавати дані щодо аеродрому та послуг, що надаються, користувачам аеродрому та відповідним провайдерам обслуговування повітряного руху та аеронавігаційної інформації;

ADR.OPS.A.010 Вимоги до якості даних

Експлуатант аеродрому повинен мати офіційні договори з організаціями, з якими він обмінюється аеронавігаційними даними та/або аеронавігаційною інформацією.

(a) Усі відповідні дані щодо аеродрому та послуг, що надаються, мають надаватися експлуатантом аеродрому з відповідним рівнем якості та цілісності.

(b) Коли відповідні дані щодо аеродрому та послуг, що надаються, публікуються, експлуатант аеродрому повинен:

(1) контролювати дані щодо аеродрому та послуг, що надаються, відповідні повідомлення провайдерів обслуговування повітряного руху і провайдерів аеронавігаційної інформації;

(2) повідомляти провайдерів аеронавігаційної інформації про всі необхідні зміни для гарантування правильних й повних даних щодо аеродрому та послуг, що надаються;

(3) повідомляти провайдерів обслуговування повітряного руху та провайдерів аеронавігаційної інформації про неправильність даних, що публікуються та виходять від експлуатанта аеродрому.

ADR.OPS.A.015 Координація між експлуатантом аеродрому та провайдерами аеронавігаційної інформації

(a) Для гарантування провайдерам аеронавігаційної інформації отримання ними інформації і своєчасного формування передпольотної інформації та необхідної польотної інформації експлуатант аеродрому повинен укласти договори про повідомлення щодо аеронавігаційної інформації таким чином:

(1) інформації щодо умов на аеродромі, видалення пошкодженого повітряного судна, рятування і пожежогасіння та системи візуальної індикації глісади;

(2) технічного стану обладнання, послуг, що надаються, засобів аеронавігації на аеродромі;

(3) будь-якої іншої інформації залежно від експлуатаційної необхідності.

(b) До публікування змін у системі повітряної навігації експлуатант аеродрому повинен передбачити інтервал часу, необхідний для оброблення і публікації відповідного матеріалу.

Підрозділ B - Надання послуг з обслуговування на аеродромі, обладнання та його встановлення (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Надання послуг

Послуги відповідно до підрозділу В цього Додатка мають надаватися на аеродромі експлуатантом аеродрому безпосередньо або із залученням інших організацій.

ADR.OPS.B 005 План заходів на випадок аварійної обстановки на аеродромі (Аварійний план аеродрому)

Експлуатант аеродрому повинен мати та впроваджувати План заходів на випадок аварійної обстановки на аеродромі (Аварійний план аеродрому), який:

a) включає аварійні ситуації з повітряними суднами та інші аварійні ситуації, які можуть виникнути на аеродромі;

b) забезпечує взаємодію відповідних організацій у разі виникнення аварійної обстановки на аеродромі або його околицях;

c) містить інформацію щодо процедур для періодичної перевірки на відповідність Плану і оцінки результатів з метою підвищення ефективності запланованих заходів.

ADR.OPS.B 010. Послуги з аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення

a) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що:

1) забезпечуються аварійно-рятувальні та протипожежні заходи й обладнання;

2) забезпечується наявність відповідного обладнання, вогнегасних речовин і можливості своєчасного надання достатньої кількості персоналу для виконання аварійно-рятувальних робіт;

3) персонал для виконання аварійно-рятувальних робіт на території аеродрому та його околицях має відповідну підготовку, спорядження і кваліфікацію;

4) персонал служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення для якісного виконання своїх функціональних обов'язків відповідає за медичними показниками.

b) Експлуатант аеродрому повинен розробити і впровадити програму тренувань для персоналу, задіяного в аварійно-рятувальному та протипожежному забезпеченні на аеродромі;

c) Експлуатант аеродрому повинен впровадити періодичні перевірки на професійну відповідність персоналу служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення.

d) Експлуатант аеродрому повинен забезпечити:

1) залучення досвідчених та кваліфікованих інструкторів для впровадження тренувальної програми;

2) використання відповідного обладнання та засобів для проведення тренувань.

e) Експлуатант аеродрому зобов'язаний:

1) підтримувати необхідний рівень кваліфікації, тренувань та облікової документації з професійної підготовки персоналу для демонстрації відповідності вимогам;

2) надавати на вимогу зазначену інформацію персоналу про проходження вказаної підготовки;

3) у разі якщо особа підпорядковується іншому роботодавцю, надавати на вимогу інформацію щодо цієї особи новому роботодавцю.

f) Тимчасове зниження категорії аеродрому за рівнем необхідного пожежного захисту через непередбачені обставини не вимагає попереднього узгодження з уповноваженим органом.

ADR.OPS.B.015 Контроль та інспектування площі маневрування та пов'язаних з нею об'єктів

(a) Експлуатант аеродрому повинен контролювати стан площі маневрування та технічний стан пов'язаних з нею об'єктів і доповідати про всі важливі питання відповідним провайдерам повітряного руху та провайдерам аеронавігаційної інформації незалежно від їх тимчасового або постійного характеру.

(b) Експлуатант аеродрому повинен регулярно інспектувати площу маневрування аеродрому та пов'язані з нею об'єкти.

ADR.OPS.B.020 Зниження ризику зіткнення з об'єктами живої природи

Експлуатант аеродрому повинен:

(a) оцінювати ризик зіткнення з об'єктами живої природи на аеродромі та в зоні аеродрому;

(b) встановлювати методи та заходи для мінімізації ризику зіткнення повітряних суден з об'єктами живої природи на аеродромі та в зоні аеродрому;

(c) повідомляти органи місцевого самоврядування та уповноважений орган, якщо аналіз і оцінка об'єктів живої природи на аеродромі та в зоні аеродрому створює потенційні загрози зіткнення.

ADR.OPS.B.025 Експлуатація транспортних засобів

Експлуатант аеродрому повинен встановлювати та впроваджувати процедури тренувань, оцінки та видачі документа, який надає допуск водіям, що працюють на площі маневрування аеродрому.

ADR.OPS.B.030 Система керування та контролю руху по поверхні аеродрому

Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що на аеродромі діє система керування та контролю руху по поверхні аеродрому.

ADR.OPS.B.035 Експлуатація в зимових умовах

Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що забезпечені та впроваджені засоби та процедури з метою експлуатації в зимових умовах.

ADR.OPS.B.040 Експлуатація в нічних умовах

Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що забезпечені і впроваджені засоби та процедури з метою експлуатації в нічних умовах.

ADR.OPS.B.045 Експлуатація в умовах низької видимості

(a) Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що забезпечені і впроваджені засоби та процедури з метою експлуатації в умовах низької видимості.

(b) Процедури низької видимості повинні бути попередньо схвалені уповноваженим органом.

ADR.OPS.B.050 Експлуатація в складних погодних умовах

Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що забезпечені і впроваджені засоби та процедури з метою експлуатації в складних погодних умовах.

ADR.OPS.B.055 Якість палива

Експлуатант аеродрому повинен перевіряти організації, що беруть участь у зберіганні та заправці паливом повітряних суден, стосовно того, що процедури, які вони використовують, гарантують заправку повітряних суден незабрудненим паливом та належної специфікації.

ADR.OPS.B.065 Аеродромні візуальні засоби та електричні системи

Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що аеродромні візуальні засоби та електричні системи функціонують правильно.

ADR.OPS.B.070 Безпека робіт (операцій) на аеродромі

(a) Експлуатант аеродрому повинен встановити та впровадити процедури для гарантії того, що:

(1) безпека повітряних суден не зазнає впливу з боку аеродромних операцій;

(2) безпека аеродромних операцій не зазнає впливу з боку аеродромної діяльності.

ADR.OPS.B.075 Забезпечення контролю за приаеродромною територією

(a) Експлуатант аеродрому повинен контролювати аеродром та його околицю:

(1) обмеження перешкод та поверхні обмеження перешкод відповідно до сертифікаційного базису, інші поверхні та площі, пов'язані з аеродромом, для того, щоб у межах своєї компетенції застосувати відповідні дії для зниження ризиків перетину об'єктами зазначених поверхонь;

(2) маркування та світлоогородження перешкод для того, щоб мати можливість вжити заходів у межах своєї компетенції;

(3) небезпека, пов'язана з людською діяльністю на землі, для того, щоб мати можливість вжити заходів у межах своєї компетенції.

(b) Експлуатант аеродрому повинен мати відповідні процедури для зменшення ризиків, пов'язаних із перешкодами, будівництвом та іншою діяльністю на контрольованій території, яка може створити небезпеку повітряним суднам навколо аеродрому або на аеродромі.

ADR.OPS.B.080 Маркування та світломаркування транспортних засобів та інших мобільних об'єктів

Експлуатант аеродрому повинен гарантувати, що транспортні засоби та інші мобільні об'єкти на площі маневрування аеродрому, за виключенням повітряних суден, мають маркування, а транспортні засоби, що використовуються вночі або в умовах низької видимості, мають світлове маркування. Для обладнання, що використовується для обслуговування повітряних суден, та для транспортних засобів, що працюють тільки на пероні, можуть бути зроблені винятки.

ADR.OPS.B.090 Використання аеродрому повітряними суднами з більшою кодовою літерою

(a) За винятком аварійних ситуацій з повітряними судами, експлуатант аеродрому може дозволяти використовувати аеродром повітряними суднами з більшою кодовою літерою за умови отримання попереднього погодження уповноваженим органом використовувати аеродром або його частини повітряними суднами з більшою кодовою літерою на відміну від проектних характеристик, що вказані в сертифікаті.

(b) Для демонстрації відповідності пункту (a) цього розділу мають застосовуватися положення ADR.OR.B.040 цих Авіаційних правил.

Підрозділ C - Технічне обслуговування (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Загальні положення

Експлуатант аеродрому повинен встановити та впровадити програму технічного обслуговування, включаючи профілактичне обслуговування там, де це необхідно, щоб забезпечити обслуговування обладнання аеродрому відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

ADR.OPS.C.010 Покриття, інші наземні поверхні та дренажна система

(a) Експлуатант аеродрому повинен перевіряти поверхні на площі маневрування аеродрому, включаючи покриття злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону, поверхонь, що до них примикають, та дренажну систему для регулярної оцінки їх технічного стану відповідно до програми технічного обслуговування.

(b) Експлуатант аеродрому повинен:

(1) проводити технічне обслуговування поверхонь площі маневрування з метою попередження та видалення предметів, що можуть пошкодити повітряне судно або погіршити роботу його систем;

(2) проводити технічне обслуговування поверхонь злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону для попередження формування нерівностей покриття;

(3) використовувати відповідне технічне обслуговування, коли характеристики зчеплення усієї ЗПС або її незабруднених частин нижчі номінального рівня. Частота цих вимірювань повинна бути достатньою для отримання тенденції характеристик зчеплення на ЗПС.

ADR.OPS.C.015 Візуальні засоби та електричні системи

Експлуатант аеродрому повинен встановлювати та впроваджувати систему профілактичного технічного обслуговування візуальних засобів та електричних систем для гарантування правильного функціонування світлосигнального обладнання, маркування їх відповідно до встановлених вимог.

 

Заступник начальника управління
аеродромів та аеропортів

Г. Д. Ідрісова

Опрос