Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Министерство иностранных дел Украины

МИД
Приказ от 01.12.2017 № 532
действует с 20.02.2018

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством закордонних справ України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство закордонних справ України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

• особі у разі надання інформації про себе;

• якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

• щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України, затвердженого наказом МЗС від 01 грудня 2017 року N 532.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

6. Структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Фінансового департаменту за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління генерального секретаріату.

7. На підставі отриманої заявки Фінансовий департамент упродовж двох робочих днів виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Міністерства закордонних справ України, у якому знаходиться запитувана інформація (або Управлінню генерального секретаріату), для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Запитувач інформації подає структурному підрозділу (або Управлінню генерального секретаріату) квитанцію, підтверджуючу оплату.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міністерства закордонних справ України Фінансовий департамент передає Управлінню генерального секретаріату копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Фінансового департаменту, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління генерального секретаріату для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Т. в. о. начальника Управління
Генерального секретаріату

О. І. Мисик

 

ЗАЯВКА N ____________
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

_______________________________________________________________________________________
(назва документа)

______________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або назва об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Виконавець

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
який володіє запитуваною інформацією

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

 

 

 

 

Надавач послуг: Міністерство закордонних справ України

Реєстраційний рахунок: _____________________________

МФО банку: __________

Код за ЄДРПОУ: ____________

Платник: ________________________________

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20 __ року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

______________________________________________________________________________________
(назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до сплати

________________________________________________________________________
(сума словами)

________________________________________________________ грн ______________________ коп.

Виконавець

____________________________
(посада)

___________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос