Идет загрузка документа (292 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экологии и природных ресурсов Украины с областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями по вопросам охраны окружающей природной среды

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Порядок, Приказ от 31.03.2017 № 150
действует с 30.01.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2017

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2017 р. за N 1568/31436

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту "ї" частини першої статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та пункту 7 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, з метою забезпечення ефективної взаємодії Мінприроди з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями та координації їх роботи в сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища, що додається.

2. Департаменту стратегії та європейської інтеграції (Карнаух Л. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник голови Київської
міської державної адміністрації

П. Пантелеєв

Перший заступник голови
Чернігівської обласної
державної адміністрації

Л. Сахневич

Перший заступник голови Чернівецької
обласної державної адміністрації

М. Павлюк

Перший заступник голови Черкаської
обласної державної адміністрації

В. Коваль

Голова Хмельницької
облдержадаміністрації

О. Корнійчук

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

С. М. Рищук

Перший заступник голови
Тернопільської обласної
державної адміністрації

І. Б. Крисак

Голова Сумської обласної
державної адміністрації

М. О. Клочко

Голова Рівненської обласної
державної адміністрації

О. Муляренко

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації

І. А. Піддубний

Перший заступник голови Одеської
обласної державної адміністрації

О. Д. Терещук

Перший заступник голови Миколаївської
облдержадміністрації, виконувач функцій і
повноважень голови облдержадміністрації

В. В. Бонь

Голова Львівської обласної
державної адміністрації

О. Синютка

Голова Луганської обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

Перший заступник голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації

С. Коваленко

Голова Київської обласної
державної адміністрації

О. Л. Горган

Перший заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації

М. В. Савка

Перший заступник голови
Запорізької облдержадміністрації

Д. О. Давтян

Голова Вінницької обласної
державної адміністрації

В. Коровій

Голова Волинської обласної
державної адміністрації

В. Гунчик

Голова Закарпатської обласної
державної адміністрації

Г. Г. Москаль

Заступник голови - керівник апарату
Житомирської облдержадміністрації

О. О. Ясюнецький

Заступник голови
Донецької облдержадміністрації

В. В. Ремський

Заступник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

В. В. Пруцаков

Перший заступник голови Харківської
обласної державної адміністрації

М. Л. Беккер

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та спрямований на забезпечення узгодженості, планомірності й ефективності реалізації державної екологічної політики.

2. Взаємодія Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

II. Шляхи та завдання взаємодії

1. Взаємодія з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснюється шляхом:

обміну інформацією;

проведення навчально-методичних заходів з питань охорони навколишнього природного середовища;

вироблення спільних позицій з питань удосконалення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

вироблення спільних позицій щодо мінімізації несприятливого впливу діяльності суб'єктів господарювання на стан навколишнього природного середовища;

аналізу стану навколишнього природного середовища на національному та регіональному рівнях;

здійснення інших заходів, передбачених законодавством.

2. Першочерговим завданням взаємодії є вироблення спільних позицій з питань:

підготовки методичних рекомендацій з розроблення положення про підрозділ з питань екології та природних ресурсів з обов'язковим урахуванням у них галузевих повноважень, необхідних для реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

запровадження норм європейського екологічного права в українському законодавстві;

удосконалення системи управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в галузеві та регіональні;

підвищення рівня обізнаності населення, сприяння реалізації права громадян на доступ до екологічної інформації;

підготовки пропозицій до проектів державних цільових програм та регіональних екологічних програм і планів, їх фінансово-економічного забезпечення;

удосконалення механізмів участі громадськості при прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища;

організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

підтримки реалізації громадських ініціатив під час проведення міжрегіональних екологічних фестивалів, виставок, свят, інших масових заходів;

запровадження процесу "Довкілля для України" на регіональному рівні;

створення та забезпечення функціонування Загальнодержавної автоматизованої системи екологічних даних та структурних реєстрів, запровадження відповідних пілотних проектів;

надання методичної та методологічної підтримки в організації та забезпеченні виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, визначених законодавством;

створення робочих груп з підготовки проектів нових або внесення змін до чинних нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

III. Обмін інформацією та надання методологічної допомоги

1. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації надають до Мінприроди інформацію щодо:

стану реалізації та підготовки нових проектів міжнародної технічної допомоги у сфері охорони навколишнього природного середовища (щопівроку);

регіональних та місцевих природоохоронних ініціатив, програм, планів - чинних та тих, що розробляються (щороку);

доповідей про стан навколишнього природного середовища відповідних територій та даних про стан навколишнього природного середовища, джерела забруднення, екологічно небезпечні аварії та ситуації (щороку);

паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об'єктів утворення відходів, об'єктів оброблення та утилізації відходів (електронні копії документів у міру надходження);

результатів комплексних інвентаризацій складів з непридатними пестицидами після проведення інвентаризацій (щороку);

екологічних паспортів регіонів за відповідний рік за формою, наведеною у додатку до цього Порядку (щороку);

планів створення/оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та звітів про створення/оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду на відповідний рік (щороку).

2. Мінприроди забезпечує:

надання методичної допомоги у залученні коштів міжнародних донорів;

надання методичної допомоги у здійсненні оцінки впливу на довкілля планованої діяльності;

надання роз'яснень щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

надання інформації про індикативні показники збільшення площі природно-заповідного фонду за областями (щороку);

ведення переліку суб'єктів, які отримали та позбавлені ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та особливо небезпечними хімічними речовинами;

ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами;

визначення переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян;

надання інформаційної допомоги щодо актуальних змін законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

надання інформації щодо затверджених лімітів спеціального використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

надання методологічної підтримки в організації та виконанні повноважень у природоохоронній сфері, визначених законодавством.

IV. Порядок та терміни надання інформації

1. Інформація надається в паперовому та електронному вигляді на електронну адресу, визначену Мінприроди та доведену до відома обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Структурні підрозділи Мінприроди відповідно до компетенції забезпечують узагальнення наданої інформації та її використання для вироблення пропозицій щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Інформація надається:

щомісяця, щокварталу та щопівроку до 15 числа місяця, що настає за звітним;

щороку до 01 березня року, що настає за звітним, за винятком щорічних доповідей про стан навколишнього природного середовища, термін надання яких - до 01 вересня, та екологічних паспортів регіонів, термін надання яких - до 01 липня року, що настає за звітним.

V. Міжрегіональне співробітництво

З метою взаємоузгодження діяльності місцевих органів виконавчої влади двох або декількох регіонів, що спрямована на спільне вирішення питань екологічного розвитку цих територій, Мінприроди бере на себе функції організації міжрегіонального співробітництва.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу стратегічного
планування та екологічної політики

Н. С. Трофименко

 

Екологічний паспорт

________________________________________________
(назва одиниці адміністративно-територіального устрою України)

Карта-схема регіону

___________ рік

ЗМІСТ

Назва

Зміст, сторінка

1. Загальна характеристика

 

2. Чисельність населення

 

3. Фізико-географічна характеристика

 

4. Перелік екологічно небезпечних об'єктів

 

5. Атмосферне повітря

 

6. Водні ресурси

 

7. Земельні ресурси

 

8. Лісові ресурси

 

9. Надра

 

10. Рослинний світ

 

11. Тваринний світ

 

12. Природно-заповідний фонд

 

13. Формування екологічної мережі

 

14. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

 

15. Радіаційна безпека

 

16. Моніторинг довкілля

 

17. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

 

18. Міжнародне співробітництво

 

19. Планування природоохоронної діяльності

 

20. Найважливіші екологічні проблеми регіону

 

20.1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних проблем

 

20.2. Аналіз найважливіших екологічних проблем

 

Примітки

 

I. Загальна характеристика

Дата утворення ____________________________________________

 

Територія, км2 _____________________________________________

 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць ______________

 

Кількість міст ______________________________________________

 

з них обласного підпорядкування _____________________________

 

Кількість селищ ____________________________________________

 

Кількість сільських населених пунктів  _________________________

 

Чисельність населення, тис. осіб ______________________________

з них:

міське ____________________________________________________

сільське __________________________________________________

 

Щільність населення,
тис. осіб на 1 км2 __________________________________________

 

II. Чисельність населення

Таблиця 1

Назва міста

Площа, км2

Щільність наявного населення, тис. осіб/ км2

1

2

3

Міста обласного підпорядкування

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Міста районного підпорядкування

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Райони

 

 

 

Усього

 

 

III. Фізико-географічна характеристика (стислий опис - до 2 арк.)

IV. Перелік екологічно небезпечних об'єктів

Таблиця 2

N
з/п

Підприємства (найбільші забруднювачі)

Вид економічної діяльності

Відомча належність (форма власності)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Атмосферне повітря

Довідка про стан атмосферного повітря (у довільній формі)

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 20__ рік та два попередніх

Таблиця 3

Показники

_____ рік

_____ рік

_____ рік

1

2

3

4

Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до:

 

 

 

другої групи

 

 

 

третьої групи

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км2, т

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг

 

 

 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст

Таблиця 4

Назва забруднюючої речовини

Місто

Середньорічний вміст, мг/м3

Середньодобові ГДК, мг/м3

Максимальні разові ГДК, мг/м3

Максимальний вміст, мг/м3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний рік

Таблиця 5

N
з/п

Назва об'єкта

Частка викидів забруднюючої речовини

Частка оснащення джерел викидів газоочисними установками (ГОУ), %

Ефективність роботи ГОУ, %

Зменшення обсягів викидів за рахунок впровадження природоохоронних заходів, т/рік *

усього викидів, т/рік

до загального обсягу викидів об'єкта, %

до загального обсягу викидів населеного пункту, %

очікуване

фактичне

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Графи 8, 9 заповнюються тільки щодо виконаних заходів.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

Таблиця 6

N
з/п

Види економічної діяльності

Обсяги викидів за регіоном

тис. т

відсотків до загального підсумку

1

2

3

4

Усього

 

100,0

1

За видами економічної діяльності, у тому числі:

 

 

1.1

 

 

 

VI. Водні ресурси

Довідка про водний фонд (у довільній формі)

Дозвільна діяльність у сфері водокористування

Таблиця 7

Дозволи на спеціальне водокористування

За роками

_______ рік

_______ рік

_______ рік

короткостроковий (до 3 років)

довгостроковий

короткостроковий (до 3 років)

довгостроковий

короткостроковий (3 роки)

довгостроковий

3 - 5 років

5 -10  років

10 - 25 років

3 - 5 років

5 - 10 років

10 - 25 років

3 - 5 років

5 - 10 років

10 - 25 років

У разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видано вперше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видано повторно на новий строк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анульовано*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі використання води водних об'єктів місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видано вперше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видано повторно на новий строк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анульовано*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються підстави для анулювання дозволу на спеціальне водокористування та перелік підприємств, до яких застосовано такий захід.

Водні об'єкти регіону

Таблиця 8

Водні об'єкти

Кількість одиниць

Примітка

Усього

 

 

у тому числі:

 

 

місцевого значення

 

 

з них передано в оренду, зокрема:

 

 

водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення)

 

 

ставків

 

 

озер

 

 

замкнених природних водойм

 

 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

 

 

загальнодержавного значення

 

 

з них передано в оренду, зокрема:

 

 

водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення)

 

 

ставків

 

 

озер

 

 

замкнених природних водойм

 

 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

 

 

Динаміка водокористування за 20__ рік та два попередніх

Таблиця 9

Показники

Одиниця виміру

_____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

Забрано води з природних джерел, усього

млн м3

 

 

 

у тому числі:
поверхневої

 
млн м3

 

 

 

підземної

млн м3

 

 

 

морської

млн м3

 

 

 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу

м3

 

 

 

Використано свіжої води, усього

млн м3

 

 

 

у тому числі на потреби:

господарсько-питні

 
млн м3

 

 

 

виробничі

млн м3

 

 

 

сільськогосподарські

млн м3

 

 

 

зрошення

млн м3

 

 

 

рибогосподарські

млн м3

 

 

 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу

м3

 

 

 

Втрачено води при транспортуванні

млн м3

 

 

 

% до забраної води

 

 

 

Скинуто зворотних вод, усього

млн м3

 

 

 

у тому числі:
у підземні горизонти

 
млн м3

 

 

 

у накопичувачі

млн м3

 

 

 

на поля фільтрації

млн м3

 

 

 

у поверхневі водні об'єкти

млн м3

 

 

 

не віднесених до водних об'єктів

млн м3

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об'єкти,

 

 

 

 

усього

млн м3

 

 

 

з них:
нормативно очищених, усього

 
млн м3

 

 

 

у тому числі:
на спорудах біологічного очищення

 
млн м3

 

 

 

на спорудах фізико-хімічного очищення

млн м3

 

 

 

на спорудах механічного очищення

млн м3

 

 

 

нормативно (умовно) чистих без очищення

млн м3

 

 

 

забруднених, усього

млн м3

 

 

 

у тому числі:
недостатньо очищених

 
млн м3

 

 

 

без очищення

млн м3

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об'єкти у розрахунку на одну особу

млн м3

 

 

 

Використання води за видами економічної діяльності у 20__ році та двох попередніх

Таблиця 10

Види економічної діяльності

_____ рік

_____ рік

_____ рік

усього, млн м3

% економії свіжої води за рахунок оборотної

усього, млн м3

% економії свіжої води за рахунок оборотної

усього, млн м3

% економії свіжої води за рахунок оборотної

1

2

3

4

5

6

7

Усього за регіоном

 

 

 

 

 

 

За видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин основними водокористувачами - забруднювачами поверхневих водних об'єктів

Таблиця 11

Найменування водокористувача-забруднювача

Наявність, потужність (м3/добу), ефективність використання (використання потужності) очисних споруд

_____ рік

_____ рік

_____ рік

об'єм скидання зворотних вод, тис. м3

у тому числі об'єм скидання забруднених (без очищення) та недостатньо очищених зворотних вод, тис. м3

кількість забруднюючих речовин, що скидаються разом із зворотними водами, т

об'єм скидання зворотних вод, тис. м3

у тому числі об'єм скидання забруднених (без очищення) та недостатньо очищених зворотних вод, тис. м3

кількість забруднюючих речовин, що скидаються разом із зворотними водами, т

об'єм скидання зворотних вод, тис. м3

у тому числі об'єм скидання забруднених (без очищення) та недостатньо очищених зворотних вод, тис. м3

кількість забруднюючих речовин, що скидаються разом із зворотними водами, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(водний об'єкт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні об'єкти

Таблиця 12

Скидання забруднюючих речовин за регіоном

_____ рік

_____ рік

_____ рік

обсяг забруднюючих речовин, тис. т

обсяг забруднюючих речовин, тис. т

обсяг забруднюючих речовин, тис. т

1

2

3

4

Перелік скинутих забруднюючих речовин

 

 

 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах водних об'єктів регіону за звітний рік (мг/л)

Таблиця 13

Місце спостереження за якістю води

Показники складу та властивостей

завислі речовини

БСК5

мінера-
лізація

сульфати

хлориди

амоній сольо-
вий

нітрати

нафто-
продукти

ХСК

розчи-
нений кисень

фосфати

цинк

марганець

фториди

залізо

нітрити

мідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ОБРВ (1990 р.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм.

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод

Таблиця 14

Назва водного об'єкта

Кількість контрольних створів, у яких здійснювались вимірювання, од.

Відібрано та проаналізовано проб води, од.

Кількість показників, од.

Кількість випадків та назва речовин з перевищенням ГДК, од.

усього

у тому числі з перевищенням ГДК

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотні води, що скидаються у морське середовище*

Таблиця 15

Скидання зворотних вод

1

2

усього, тис. м3

з них неочищених, %

 

 

____________
* Для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей та м. Севастополя.

Основні водоносні горизонти

Таблиця 16

Геологічний індекс водовмісних порід

Кількість прогнозних ресурсів, тис. м3/добу

Кількість експлуатаційних запасів, тис. м3/добу

1

2

3

Примітка. У цьому розділі надається також інформація щодо фактів аварійних залпових скидів у регіоні та інших фактів надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних із забрудненням водних об'єктів.

VII. Земельні ресурси

Довідка про земельний фонд (у довільній формі)

Структура земельного фонду регіону

Таблиця 17

Основні види земель та угідь

_____ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

усього, тис. га

% до загальної площі території

усього,
тис. га

% до загальної площі території

усього, тис. га

% до загальної площі території

усього, тис. га

% до загальної площі території

усього, тис. га

% до загальної площі території

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальна територія

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сільськогосподарські угіддя, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перелоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сіножаті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пасовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ліси та інші лісовкриті площі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них вкриті лісовою рослинністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Забудовані землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Відкриті заболочені землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інші землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього земель (суша)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Території, що покриті поверхневими водами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушені, відпрацьовані та рекультивовані землі

Таблиця 18

Землі

_____ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

1

2

3

4

5

6

Порушені, тис. га

 

 

 

 

 

% до загальної площі території

 

 

 

 

 

Відпрацьовані, тис. га

 

 

 

 

 

% до загальної площі території

 

 

 

 

 

Рекультивовані, тис. га

 

 

 

 

 

% до загальної площі території

 

 

 

 

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний рік

Таблиця 19

Види земель

Усього земель на початок року

Проведено консервацію

Потребують консервації

Перебувають у стані консервації

тис. га

% до загальної площі території

тис. га

% до загальної площі території

тис. га

% до загальної площі території

тис. га

% до загальної площі території

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об'єктів за звітний рік та чотири попередні

Таблиця 20

Водоохоронні зони та прибережні захисні

За роками

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

6

Загальна площа встановлених водоохоронних зон водних об'єктів, га
з них внесених до державного земельного кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа прибережних захисних смуг водних об'єктів, га
з них внесених до державного земельного кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширеність процесів деградації земель

Таблиця 21

Види деградованих земель

Площа земель, підданих впливу, тис. га

% від загальної площі території

1

2

3

Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)

 

 

Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії

 

 

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії

 

 

Землі (с/г угіддя) із кислими ґрунтами

 

 

Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами

 

 

Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами

 

 

Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами

 

 

Землі (с/г угіддя) осолоділі

 

 

Землі (с/г угіддя) перезволожені

 

 

Землі (с/г угіддя) заболочені

 

 

Землі (с/г угіддя) кам'янисті

 

 

Забруднені землі (с/г угіддя), що не використовуються у с/г виробництві

 

 

Виробництво органічної продукції та сировини

Таблиця 22

Рік

Площа, на якій виробляються органічна продукція та сировина

Об'єкти, яким надано статус спеціальних сировинних зон

тис. га

% від загальної площі регіону

площа, тис. га

% від загальної площі території

кількість, од.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрошувані землі

Таблиця 23

Зрошувальні землі

_____ рік

_____ рік

_____ рік

усього, тис. га

% від загальної площі

усього, тис. га

% від загальної площі

усього, тис. га

% від загальної площі

1

2

3

4

5

6

7

Площа зрошуваних земель, на якій забезпечено належне функціонування інфраструктури зрошувальних систем

 

 

 

 

 

 

у тому числі систем крапельного зрошення

 

 

 

 

 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за результатами агрохімічної паспортизації для земель сільськогосподарського призначення (раз на 5 років)

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу

Таблиця 24

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, %

дуже низький
< 1,1

низький
1,1 - 2,0

середній
2,1 - 3,0

підвищений
3,1 - 4,0

високий
4,1 - 5,0

дуже високий
> 5,0

1

2

3

4

5

6

7

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується

Таблиця 24.1

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Корнфілд)

дуже низький
< 100

низький
101,0 - 150,0

середній
151,0 - 200,0

підвищений
> 200

1

2

3

4

5

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю

Таблиця 24.2

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту

дуже низький
< 5

низький
5 - 8

середній
9 - 15

підвищений
16 - 30

високий
31 - 60

дуже високий
> 60

1

2

3

4

5

6

7

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору

Таблиця 24.3

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький
< 20

низький
21 - 50

середній
51 - 100

підвищений
101 - 150

високий
151 - 200

дуже високий
> 200

1

2

3

4

5

6

7

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію

Таблиця 24.4

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький
 Ј 20

низький
21 - 40

середній
41 - 80

підвищений
81 - 120

високий
121 - 180

дуже високий
> 180

1

2

3

4

5

6

7

Поширеність небезпечних екзогенних геологічних процесів (за останні 5 років)

Таблиця 25

Рік

Підтоплення

Карст

Зсуви

площа, тис. км2

% від площі території регіону

площа поширення порід, здатних до карстування, тис. км2

%

кількість карсто-
проявів, од.

загальна кількість, од.

площа, км2

%

кількість активних, од.

площа активних, км2

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Лісові ресурси

Лісовий фонд регіону в розрізі земель цільового призначення та категорій земель (станом на 01.01._____ року)

Таблиця 26

N
з/п

Постійні лісокористувачі, власники лісів, інші землекористувачі, у користуванні яких є лісові ділянки, землі запасу

Загальна площа, га

Лісові землі, тис. га

вкриті лісовою рослинністю

не вкриті лісовою рослинністю

усього лісових земель

усього

із них лісові культури

незімкнуті лісові культури

зруби

галявини, біополяни

лісові дороги, просіки, розриви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Землі лісогосподарського призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Землі іншого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нелісові землі, землі лісогосподарського призначення (станом на 01.01._____ року)

Таблиця 27

N
з/п

Постійні лісокористувачі, власники лісів

Рілля

Сінокоси

Пасовища

Піски

Болота

Води

Яри, схили, кар'єри

Інші нелісові землі

Загальна площа нелісових земель, га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення рубок головного користування за ____ рік

Таблиця 28

Назва лісокористувачів

Категорія лісів

Усього, тис. м3

У тому числі за господарствами (ліквідна деревина, тис. м3)

хвойні

твердолистяні

м'яколистяні

площа, га

запас, м3

площа, га

запас, м3

площа, га

запас, м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Лісовідновлення за _____ рік (у розрізі лісокористувачів, власників лісів)

Таблиця 29

N
з/п

Лісокористувачі, власники лісів, інші землекористувачі, у користуванні яких є лісові ділянки

Лісовідновлення, га

у тому числі

усього

посадка лісу, га

посів лісу, га

природне відновлення лісу, га

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) за ____ рік (у розрізі лісогосподарських підприємств)

Таблиця 30

N
з/п

Лісокористувачі, власники лісів

Створення нових лісових насаджень, га

лісорозведення, га

природне самозаліснення земель, га

усього обліковано нових лісів, га

у тому числі посадка/посів, га

усього

 

 

заліснення непродуктивних земель, га

заліснення ярів, балок, кар'єрів, га

заліснення інших земель, га

створення полезахисних лісових смуг, га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення лісогосподарських заходів, пов'язаних із вирубуванням деревини, за ____ рік

Таблиця 31

N
з/п

Лісокористувачі, власники лісів

Площа, га / Ліквідна деревина, тис. м3

рубки догляду

лісовідновні рубки

санітарні рубки

розрубка ліній електропередач, автомобільних доріг тощо

розчистка ліній електропередач, автомобільних доріг тощо

інші рубки

усього рубок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Загиблі лісові культури, насадження та незімкнуті лісові культури природного відновлення за ____ рік

Таблиця 32

Назва

Лісокористувачі та землекористувачі, які мають у користуванні лісові ділянки

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1. Усього загиблих лісових насаджень, га

 

 

 

 

 

 

у тому числі від:
пожеж

 

 

 

 

 

 

несприятливих погодних умов

 

 

 

 

 

 

хвороб та шкідників лісу

 

 

 

 

 

 

господарської діяльності людини (забудова, лінії електропередач, затоплення, газопроводи тощо)

 

 

 

 

 

 

з них загиблих лісових культур, га

 

 

 

 

 

 

у тому числі від:
пожеж

 

 

 

 

 

 

несприятливих погодних умов

 

 

 

 

 

 

хвороб та шкідників лісу

 

 

 

 

 

 

господарської діяльності людини (забудова, ліній електропередач, кар'єри, газопроводи тощо)

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

2. Усього загиблих незімкнутих лісових насаджень, га

 

 

 

 

 

 

3. Усього пошкоджених, загиблих ділянок природного поновлення, га

 

 

 

 

 

 

Заготівля лісових ресурсів побічного користування та другорядних лісових матеріалів за лісокористувачами в розрізі місцевих рад

Таблиця 33

N
з/п

Постійні лісокористувачі, власники лісів, органи місцевого самоврядування

Лісові ресурси побічного користування, встановлений ліміт / фактично заготовлено

Другорядні лісові матеріали, встановлений ліміт / фактично заготовлено

гриби

ягоди

лікарські рослини

плоди

горіхи

випас худоби

сінокосіння

підстилка

очерет

тощо

живиця

пні

луб

деревні соки

деревна зелень

новорічні ялинки

тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Рослинний світ

Довідка про рослинний світ (у довільній формі)

Види рослин та грибів, що охороняються

Таблиця 34

Види рослин та грибів

_____ рік

_____ рік

_____ рік

1

2

3

4

Загальна кількість видів рослин та грибів регіону, од.

 

 

 

Кількість видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, од.

 

 

 

Кількість видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території регіону, од.

 

 

 

Кількість видів рослин та грибів, занесених до додатків до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, од.

 

 

 

Кількість видів рослин та грибів, занесених до додатків до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од.

 

 

 

Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення дикорослих рослин та грибів

Таблиця 35

Усього видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, од.

Усього рослинних природних угруповань, занесених до Зеленої книги України, од.

Кількість видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, відтворених на територіях та об'єктах ПЗФ, назва (українська, латинська), од.

Кількість популяцій видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, які зникли, назва (українська, латинська), од.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на території області (станом на 01.01.20__ року)

Таблиця 36

Назва виду (українська, латинська)

Червона книга України

Бернська конвенція

Регіонально-
рідкісні види

CITES

Європейський червоний список

Червоний список МСОП

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Інформація про інвазійні (чужорідні) види рослин

Таблиця 37

Назва виду (українська, латинська)

Занесення виду до карантинного списку

Заходи із запобігання розповсюдженню виду

1

2

3

Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану рослинного світу

Таблиця 37.1

Назва, терміни та місце проведення дослідження або заходу

Обсяг фінансування

Виконавець/виконавці

Основні досягнуті результати, наявні публікації (якщо результати розміщено в Інтернеті, надається посилання)

1

2

3

4

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Таблиця 37.2

N
з/п

Назви районів, у тому числі територій селищних, сільських рад

Назва рослинного ресурсу

Ліміт, т

Кількість виданих дозволів, шт.

встановлений

фактично використаний

1

2

3

4

5

6

X. Тваринний світ

Довідка про тваринний світ (у довільній формі)

Види тваринного світу, що охороняються

Таблиця 38

Види тваринного світу

_____ рік

_____ рік

_____ рік

1

2

3

4

Загальна кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України, од.

 

 

 

Загальна кількість видів тваринного світу на території області, що охороняються, од.

 

 

 

Кількість видів тварин, занесених до додатків до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од.

 

 

 

Кількість видів тварин, занесених до додатків до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), од.

 

 

 

Кількість видів тварин, занесених до додатків до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, CMS), од.

 

 

 

Кількість видів тварин, що охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.

 

 

 

Кількість видів тварин, що охороняються відповідно до Угоди про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.

 

 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.____ року)

Таблиця 39

Назва виду (українська і латинська)

Червона книга України

Бернська конвенція

CITES

CMS

AEWA

EUROBATS

Європейський червоний список

МСОП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік видів тварин, які охороняються і які з'явились чи зникли в регіоні за останні три роки

Таблиця 40

Назва виду

З'явились

Зникли

Причина

___ рік

___ рік

___ рік

__ рік

___ рік

__ рік

__ рік

___ рік

__ рік

1

2

3

4

Інформація про чужорідні види тварин

Таблиця 41

Назва виду (українська і латинська (наукова))

Результати досліджень, заходи контролю чисельності

1

2

 

 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин)

Таблиця 42

Види мисливських тварин

_____ рік

_____ рік

_____ рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Добування основних видів мисливських тварин (особин)

Таблиця 43

Рік

Види мисливських тварин

Затверджений ліміт добування

Видано ліцензій

Добуто

Не використано ліцензій

Причина невикористання

1

2

3

4

5

6

7

20__

 

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

 

Динаміка вилову риби

Таблиця 44

Рік

Назва водного об'єкта

Затверджений ліміт вилову, т/рік

Фактичний вилов, т/рік

1

2

3

4

20__

 

 

 

20__

 

 

 

20__

 

 

 

Кількість виявлених фактів браконьєрства

Таблиця 45

Роки

Виявлено фактів браконьєрства, од.

1

2

20__ рік

 

20__ рік

 

20__ рік

 

Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану дикої фауни і заходів, вжитих щодо охорони тваринного світу, у тому числі на виконання вимог міжнародних договорів України у галузі дикої фауни та рішень її керівних органів

Таблиця 46

Назва, терміни та місце проведення дослідження або заходу

Обсяг фінансування

Виконавець/виконавці

Основні досягнуті результати, наявні публікації (якщо результати розміщено в Інтернеті, вказується посилання)

1

2

3

4

Дослідження щодо стану популяцій диких тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи охорони та відновлення тваринного світу

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Природно-заповідний фонд

Довідка про природно-заповідний фонд (у довільній формі)

Перелік цінних природних територій, що резервуються для створення нових або розширення існуючих об'єктів ПЗФ

Таблиця 47

Рішення про резервування

Назва території/об'єкта, яку/який запропоновано створити

Площа, га

Місцезнаходження

Підприємство, установа чи організація, у віданні яких перебувають території

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами (станом на 01.01.____ року)

Таблиця 48

Категорії об'єктів ПЗФ

Об'єкти ПЗФ

% площі окремих категорій до загальної площі ПЗФ

загальнодержавного значення

місцевого значення

разом

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

усього

у тому числі надана в постійне користування

усього

у тому числі надана в постійне користування

усього

у тому числі надана в постійне користування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Природні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні ландшафтні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказники, усього

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

у тому числі:
ландшафтні

 

 

 
X

 

 

 
X

 

 

 
X

 

лісові

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

ботанічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

загальнозоологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

орнітологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

ентомологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

іхтіологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

гідрологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

загальногеологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

палеонтологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

карстово-спелеологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Пам'ятки природи, усього

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

у тому числі:
комплексні

 

 

 
X

 

 

 
X

 

 

 
X

 

ботанічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

зоологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

гідрологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

геологічні

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Заповідні урочища

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Ботанічні сади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендрологічні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологічні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка структури природно-заповідного фонду

Таблиця 49

Категорії територій та об'єктів ПЗФ

На 01.01.20__ року

На 01.01.20__ року

На 01.01.20__ року

На 01.01.20__ року

На 01.01.20__ року

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Природні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні ландшафтні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказники загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказники місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятки природи загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятки природи місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповідні урочища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботанічні сади загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботанічні сади місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендрологічні парки загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендрологічні парки місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологічні парки загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологічні парки місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактична площа ПЗФ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% фактичної площі ПЗФ від площі адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Сумарна площа територій та об'єктів ПЗФ без урахування площі тих об'єктів ПЗФ, що входять до складу територій інших об'єктів ПЗФ.

Водно-болотні угіддя міжнародного значення

Таблиця 50

Кількість, од.

Усього, тис. га

% від загальної площі території

1

2

3

XII. Формування екологічної мережі

Довідка про стан формування екомережі (у довільній формі з наведенням в розрізі адміністративних одиниць, загальної площі екомережі, стану розроблення/затвердження програм і схем формування екомережі; переліку, обсягів фінансування та результатів природоохоронних заходів, направлених на формування, охорону та використання екомережі)

Складові структурних елементів екологічної мережі в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону

Таблиця 51

N
з/п

Одиниці адміністративно-
територіального устрою регіону

Загальна площа, тис. га

Загальна площа екомережі, тис. га

Складові елементи екомережі, тис. га

об'єкти ПЗФ

водно-
болотні угіддя

відкриті заболочені землі

водоохоронні зони

прибережні захисні смуги

ліси та інші вкриті лісом площі

курортні та лікувально-
оздоровчі території

рекреаційні території

землі під консервацію

відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

пасовища, сіножаті

радіоактивно забруднені землі, що не використовуються в господарстві

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переліки територій та об'єктів екологічної мережі

Таблиця 51.1

N
з/п

Серійний номер

Назва

Назва органу, дата прийняття та N рішення про включення території та об'єкта до переліку

Місце розташування

Площа, га

Обліковий/кадастровий номер та цільове призначення

Власник (користувач) земельної ділянки

Стисла характеристика природоохоронної цінності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буферні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сполучні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлювальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буферні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сполучні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлювальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Довідка про стан у сфері поводження з відходами (у довільній формі)

Загальні показники поводження з відходами за звітний період

Динаміка основних показників поводження з відходами I - IV класів небезпеки, тис. т (за формою статзвітності N 1-відходи)

Таблиця 52

N
з/п

Показники

_____ рік

_____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

1

Утворено

 

 

 

2

Одержано від інших підприємств

 

 

 

3

Спалено

 

 

 

3.1

у тому числі з метою отримання енергії

 

 

 

4

Використано (утилізовано)

 

 

 

5

Направлено в сховища організованого складування (поховання)

 

 

 

6

Передано іншим підприємствам

 

 

 

7

Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок

 

 

 

8

Наявність на кінець звітного року у сховищах організованого складування та на території підприємств

 

 

 

Підприємства - основні накопичувачі промислових відходів (за даними статзвітності N 1-відходи)

Таблиця 53

N
з/п

Підприємства

Найменування відходу

Клас небезпеки

Накопичено відходів станом на початок звітного періоду, т

Фактично утворилось відходів на підприємстві за _____ рік (звітний), т

Накопичено відходів станом на кінець звітного року, т

Місце накопичення відходів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Вказуються підприємства, які накопичують значні обсяги промислових відходів.

Інфраструктура місць видалення відходів (МВВ) за критерієм екологічної безпеки

Таблиця 54

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці (область, район)

Місця видалення відходів категорії Г - надзвичайно небезпечні

Місця видалення відходів категорії В - небезпечні

Місця видалення відходів категорії Б - помірно небезпечні

Місця видалення відходів категорії А - малонебезпечні

діючі, од.

закриті, од.

діючі, од.

закриті, од.

діючі, од.

закриті, од.

діючі, од.

закриті, од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан обліку та паспортизації місць видалення відходів (МВВ) (на 01.01.____ року)

Таблиця 55

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці (область, район)

Кількість непаспортизованих МВВ, од.

Кількість паспортизованих МВВ, од.

Паспортизовано МВВ за звітний період, од.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Інфраструктура утилізації та оброблення відходів

Таблиця 56

Назва адміністративно-територіальної одиниці (область, район)

Пункти приймання/збирання зношених шин, од.

Пункти приймання/збирання відходів електронного та електричного обладнання, од.

Пункти приймання транспортних засобів на утилізацію, од.

Пункти та установки централізованого знешкодження медичних відходів, од.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами на території регіону

Таблиця 57

N
з/п

Назва

Місцезнаходження

Контактні дані
(веб-адреса, телефон, електронна пошта)

Спеціалізація (операції та види небезпечних відходів)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини

Таблиця 58

N
з/п

Назва

Місцезнаходження

Контактні дані (веб-адреса, телефон, електронна пошта)

Спеціалізація (види вторинної сировини)

1

2

3

4

5

Впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів (приймання/збирання/вилучення небезпечних відходів у складі побутових відходів від населення)

Таблиця 59

N
з/п

Найменування населеного пункту

Загальна кількість мешканців у населеному пункті, тис. осіб

Кількість приймальних пунктів небезпечних відходів у складі побутових (усього), од.

Кількість місць тимчасового розміщення небезпечних відходів у складі побутових до їх передачі спеціалізованим підприємствам, од.

Загальний обсяг небезпечних відходів, які збираються приймальними пунктами, т

Номенклатура та обсяг небезпечних відходів, які збираються приймальними пунктами

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами

Стан зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів та їх знешкодження (станом на кінець 01.01.20__ року)

Таблиця 60

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці (область, район)

Кількість, т

Кількість складів, од.

Стан складських приміщень

добрий, од.

задовільний, од.

незадовільний, од.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

XIV. Радіаційна безпека

Експлуатація атомних електростанцій та пунктів захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ)

Таблиця 61

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці (область, район), назва АЕС та підприємства

Кількість ядерних та радіаційно небезпечних об'єктів (усього), од.

АЕС

Підприємства, що здійснюють захоронення радіоактивних відходів (РАВ)

кількість реакторів, од.

радіаційний фон в 30-кілометровій зоні АЕС, мкЗв/год

кількість ПЗРВ, од.

кількість РАВ, м3 загальна активність, Бк

радіаційний фон на території ПЗРВ, мкЗв/год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)

Таблиця 62

N
з/п

Власник ДІВ

Адреса власника ДІВ

Примітка

1

2

3

4

Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими джерелами природного походження

Таблиця 63

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці (область, район)

Кількість населення, осіб

Радіаційний фон на території, мкЗв/год

Питома активність забруднюючих радіонуклідів, Бк/кг

цезій-137 (техногенний)

стронцій-90 (техногенний)

радій (природний)

торій (природний)

калій (природний)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Моніторинг довкілля

Мережа спостережень за станом довкілля

Таблиця 64

N
з/п

Суб'єкти моніторингу довкілля

Кількість точок спостережень, од.

атмосферне повітря

стаціонарні джерела викидів в атмосферне повітря

поверхневі води

джерела скидів зворотних вод у поверхневі води

морські води

джерела скидів зворотних вод у морські води

підземні води

джерела скидів зворотних вод у глибокі підземні водоносні горизонти

ґрунти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транскордонні системи спостережень*

Таблиця 64.1

N
з/п

Країна-партнер, з якою проводиться спільний моніторинг

Кількість точок спостережень

Показники, за якими проводяться спостереження

Періодичність проведення спостережень

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

____________
* У разі наявності транскордонних систем спостережень.

Доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища

Таблиця 65

N
з/п

Орган, відповідальний за підготовку та висвітлення інформації про стан довкілля

Назва публікації, видання

Періодичність підготовки публікації, видання

Інтернет-посилання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

XVI. Міжнародне співробітництво

Таблиця 66

Назва угоди

Дата підписання

Термін дії угоди

Примітка

1

2

3

4

 

 

 

 

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги

Таблиця 66.1

N
з/п

Назва проекту

Термін реалізації

Джерело фінансування

Вартість проекту

Залишок коштів станом на кінець року

Результати, що мали бути досягнуті відповідно до ТЗ

Досягнуті результати

1

2

3

4

5

6

7

8

Перелік інвестиційних проектів

Таблиця 66.2

N
з/п

Назва проекту

Термін реалізації

Джерело фінансування

Вартість проекту

Залишок коштів станом на кінець року

Результати, що мали бути досягнуті відповідно до проекту

Наявні експертизи проектної документації

1

2

3

4

5

6

7

8

XVII. Планування природоохоронної діяльності

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм

Таблиця 67

N
з/п

Назва програми

N та дата прийняття

Кількість коштів у звітному році за програмою

виділено, тис. грн

фактично профінансовано, тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Взаємодія із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

Таблиця 68

Показники

Одиниця виміру

_____ рік

_____ рік

_____ рік

1

2

3

4

5

1. Інформаційно-просвітницькі заходи, у тому числі із залученням:

 

 

 

 

періодичних видань

од.

 

 

 

телебачення

од.

 

 

 

радіомовлення

од.

 

 

 

мережі Інтернет

од.

 

 

 

виставкових заходів

од.

 

 

 

2. Консультації з громадськістю, у тому числі:

 

 

 

 

громадські слухання

од.

 

 

 

круглі столи

од.

 

 

 

зустрічі з громадськістю

од.

 

 

 

семінари

од.

 

 

 

громадська приймальня (кількість відвідувачів)

од.

 

 

 

інтернет-конференції

од.

 

 

 

інтерактивне спілкування (теле-, радіодіалоги)

од.

 

 

 

Громадські організації, що діють на території області (загальнодержавні, місцеві)

Таблиця 69

N
з/п

Організації

Юридична адреса

1

2

3

 

 

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у ____ роках

Таблиця 70

N
з/п

Назва природоохоронного заходу

Загальна кошторисна вартість (згідно з проектом), тис. грн

Термін реалізації заходу (згідно з проектом)

Ступінь готовності природоохоронного заходу, %

Обсяг фактичних видатків з Державного фонду, тис. грн

Обсяг фактичних видатків з інших джерел, тис. грн

Інформація щодо стану виконання природоохоронного заходу (завершення або введення в експлуатацію)

1

2

3

4

5

6

7

8

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у _____ роках

Таблиця 71

N
з/п

Назва природоохоронного заходу

Загальна кошторисна вартість (згідно з проектом), тис. грн

Термін реалізації заходу (згідно з проектом)

Ступінь готовності природоохоронного заходу, %

Обсяг фактичних видатків з обласного фонду, тис. грн

Обсяг фактичних видатків з інших джерел, тис. грн

Інформація щодо стану виконання природоохоронного заходу (завершення або введення в експлуатацію)

1

2

3

4

5

6

7

8

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Основні екологічні проблеми області

1. Основні чинники та критерії для визначення основних екологічних проблем, у тому числі пов'язаних із:

1) забрудненням атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та автотранспорту;

2) забрудненням водних об'єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства;

3) проблемами щодо умов скидання шахтних і кар'єрних вод у водні об'єкти;

4) забрудненням підземних водоносних горизонтів;

5) порушенням гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону;

6) підтопленням земель та населених пунктів регіону;

7) поводженням з відходами I - III класів небезпеки;

8) утилізацією відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших галузей промисловості;

9) організацією контролю радіаційної безпеки щодо впливу на навколишнє природне середовище АЕС, об'єктів з радіоактивними відходами, при ліквідації накопичувачів (хвостосховищ) відходів виробництв з підвищеними рівнями радіоактивності та рекультивації земель, що мають радіоактивне забруднення;

10) поширенням екзогенних геологічних процесів;

11) охороною, використанням та відтворенням дикої фауни і флори;

12) проблемами природно-заповідного фонду.

2. Аналіз основних екологічних проблем:

1) що вимагають вирішення на міжнародному рівні;

2) загальнодержавного значення;

3) місцевого значення;

4) вирішення яких не потребує залучення значних матеріальних (фінансових) ресурсів.

Примітки:

1. Екологічний паспорт регіону (далі - ЕПР) має бути у друкованому (формат А4, ламінована обкладинка) та електронному виглядах.

2. Текст - шрифт Times New Roman, кегль шрифта - 14, один інтервал. Таблиці - шрифт Times New Roman, кегль шрифта - 11.

3. Останній аркуш ЕПР має містити прізвища з ініціалами, номери телефонів та посади відповідальних за підготовку розділів ЕПР виконавців.

4. ЕПР має бути затверджений головою обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Кількість примірників - 2 одиниці.

6. Таблиці, що передбачають аналіз інформації за кілька років, заповнюються, у тому числі, за два роки, що передують звітному.

7. У таблицях, де наводиться інформація на певну дату, за таку дату приймається 01 січня року, наступного за звітним.

8. Перелік таблиць, наведених в ЕПР, є обов'язковим. Залежно від особливостей регіону структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій можуть бути введені до відповідного розділу ЕПР додаткові таблиці.

9. До таблиці 13 - місцем спостереження за якістю води є точка моніторингу.

10. До таблиць 36, 39 - скорочення:

Бернська конвенція - Конвенція про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ існування в Європі;

CITES - Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

CMS - Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин;

AEWA - Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів;

МСОП - Міжнародний союз охорони природи;

EUROBATS - Угода про збереження кажанів у Європі.

____________

Опрос