Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения аттестации лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Приказ от 18.12.2017 № 4057/5
действует с 26.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2017

м. Київ

N 4057/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2017 р. за N 1555/31423

Про затвердження Змін до Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", статті 57 Закону України "Про Національну поліцію" та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2017 року N 172/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2017 року за N 107/29975, що додаються.

2. Департаменту персоналу (Сова Н. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Атестаційні комісії

1. Для проведення атестації осіб рядового і начальницького складу утворюються такі атестаційні комісії:

1) Вища атестаційна комісія апарату Міністерства юстиції України, склад якої затверджується Державним секретарем Міністерства юстиції України;

2) Атестаційні комісії Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Академії Державної пенітенціарної служби, центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, склад яких затверджується наказом керівника відповідного органу чи установи.

2. Комісія утворюється у складі не менше шести осіб.

Головою Комісії призначається керівник або заступник керівника органу чи установи.

Секретар Комісії призначається з числа працівників відповідного органу або установи.

У разі відсутності голови Комісії на її засіданні головує один з членів Комісії, який обирається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

Секретар Комісії відповідає за підготовку та ведення матеріалів, пов'язаних з роботою Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на одного із членів Комісії, що фіксується у протоколі засідання Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі в його роботі не менше половини складу Комісії.

3. Вища атестаційна комісія апарату Міністерства юстиції України проводить атестацію:

1) начальника та заступників начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) начальників та заступників начальників міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

3) керівників Академії Державної пенітенціарної служби, центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - навчальні заклади) та їх заступників.

До складу Вищої атестаційної комісії входить начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, крім випадку, коли атестуванню підлягають начальник та заступники начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

До роботи Вищої атестаційної комісії залучаються з правом дорадчого голосу представники Генеральної прокуратури України (за згодою), Міністерства внутрішніх справ України (за згодою).

4. Атестаційна комісія Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України проводить атестацію:

1) начальників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та їх заступників;

2) осіб рядового і начальницького складу апарату Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;

3) керівників самостійних структурних підрозділів міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, навчальних закладів та їх заступників.

До складу Атестаційної комісії Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України входять представники Міністерства юстиції України.

До роботи Атестаційної комісії Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України залучаються з правом дорадчого голосу представники Генеральної прокуратури України (за згодою), Міністерства внутрішніх справ України (за згодою).

5. Атестаційна комісія міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції проводить атестацію:

1) керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 4 цього розділу;

2) осіб рядового і начальницького складу апарату управління, крім осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 3 та підпункті 3 пункту 4 цього розділу.

До складу Атестаційної комісії міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції можуть входити представники Міністерства юстиції України (за згодою).

До складу Атестаційної комісії міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції входять представники Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

До роботи Атестаційної комісії міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції залучаються з правом дорадчого голосу представники прокуратури (за згодою).

6. Атестаційна комісія установ виконання покарань та слідчих ізоляторів проводить атестацію рядового і начальницького складу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 4 та підпункті 1 пункту 5 цього розділу.

До складу Атестаційної комісії установ виконання покарань та слідчих ізоляторів можуть входити за згодою представники Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, місцевих органів влади.

До складу Атестаційної комісії установ виконання покарань та слідчих ізоляторів входять представники міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

7. Атестаційна комісія навчального закладу проводить атестацію осіб рядового і начальницького складу закладу, крім осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цього розділу.

До складу Атестаційної комісії навчального закладу входять за згодою представники Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.".

2. Доповнити новим розділом VII такого змісту:

"VII. Апеляційні атестаційні комісії

1. У Міністерстві юстиції України створюються такі апеляційні атестаційні комісії:

1) Вища апеляційна атестаційна комісія;

2) Апеляційна атестаційна комісія Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;

3) Апеляційна атестаційна комісія міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

До повноважень Вищої апеляційної атестаційної комісії входить розгляд скарг осіб рядового і начальницького складу на рішення Вищої атестаційної комісії апарату Міністерства юстиції України, Атестаційної комісії Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та Атестаційної комісії навчального закладу.

До повноважень Апеляційної атестаційної комісії Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України входить розгляд скарг осіб рядового і начальницького складу на рішення Атестаційних комісій міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

До повноважень Апеляційної атестаційної комісії міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції входить розгляд скарг осіб рядового і начальницького складу на рішення Атестаційної комісії установи виконання покарань, слідчих ізоляторів.

2. До складу апеляційних атестаційних комісій (далі - Апеляційна комісія) входять голова та члени Комісії.

Головою Апеляційної комісії призначається керівник або заступник керівника органу чи установи.

Секретар Апеляційної комісії призначається з числа працівників відповідного органу чи установи.

У разі відсутності голови Апеляційної комісії на її засіданні головує один з членів Апеляційної комісії, який обирається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

Секретар Апеляційної комісії відповідає за підготовку та ведення матеріалів, пов'язаних з роботою Апеляційної комісії.

У разі відсутності секретаря Апеляційної комісії виконання його обов'язків покладається на одного із членів Апеляційної комісії, що фіксується у протоколі засідання Апеляційної комісії.

Апеляційна комісія утворюється у складі не менше шести осіб.

Засідання Апеляційної комісії вважається правомочним за умови участі в його роботі не менше половини складу Апеляційної комісії.

Персональний склад Апеляційної комісії затверджується наказом державного органу.

Формою роботи Апеляційної комісії є засідання. Засідання Апеляційної комісії є правомочним за умови участі в його роботі не менше половини складу Апеляційної комісії.

3. Особа рядового чи начальницького складу, щодо якої прийнято рішення, визначене у пункті 1 розділу VI цього Порядку, має право подати скаргу на рішення відповідної атестаційної комісії.

Скарга подається протягом 10 робочих днів після оголошення результатів атестації безпосередньо до відповідної Апеляційної комісії особисто або шляхом надсилання рекомендованим листом на адресу Апеляційної комісії.

Скарги, подані з порушенням строку чи установленого порядку, не приймаються і не розглядаються.

Апеляційна комісія може прийняти рішення щодо виклику особи рядового чи начальницького складу, яка подала скаргу.

Запрошення на співбесіду проводиться шляхом надсилання листа, в тому числі на електронну адресу скаржника.

Якщо особа рядового чи начальницького складу (у разі запрошення) не з'явилася на засідання, Апеляційна комісія приймає рішення за відсутності скаржника за наявними матеріалами, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання Апеляційної комісії.

4. Апеляційна комісія має право витребувати матеріали атестування осіб рядового і начальницького складу, які подали скаргу, з кадрового підрозділу відповідного органу чи установи.

Витребування матеріалів здійснюється шляхом надсилання до відповідного кадрового підрозділу письмового запиту або надсилання тексту запиту факсимільним повідомленням (факсом), електронною поштою, телефонограмою.

Після отримання запиту кадровий підрозділ зобов'язаний протягом двох календарних днів надіслати матеріали атестації на адресу відповідної Апеляційної комісії.

Апеляційні комісії проводять розгляд матеріалів та голосування за відсутності скаржника.

Апеляційні комісії на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів щодо особи рядового чи начальницького складу шляхом відкритого голосування приймають одне з таких рішень:

про відхилення скарги особи;

про скасування рішення відповідної атестаційної комісії та прийняття нового рішення.

Рішення Апеляційної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Апеляційної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Апеляційної комісії.

Рішення Апеляційної комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують голова і члени Апеляційної комісії, які брали участь у прийнятті рішення, та секретар Апеляційної комісії.

Рішення Апеляційної комісії заносяться до атестаційного листа, який підписується головою та секретарем Апеляційної комісії, та протягом 5 робочих днів надсилаються для обов'язкового негайного виконання керівнику, якому надано право на призначення особи рядового чи начальницького складу на посаду та звільнення з посади або зі служби в органах чи установах Державної кримінально-виконавчої служби України.

Протоколи Апеляційної комісії зберігаються в кадровому підрозділі органу чи установи, де проходить службу особа рядового чи начальницького складу, яка проходила атестацію.

Скарга залишається без розгляду, якщо до прийняття рішення Апеляційної комісії від особи рядового чи начальницького складу, яка її подала, до Апеляційної комісії надійшла заява про відмову від скарги.

Про залишення скарги без розгляду Апеляційна комісія повідомляє особу рядового чи начальницького складу у письмовій формі протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення.

Рішення Апеляційної комісії надсилається протягом 10 календарних днів з дати його прийняття на адресу, зазначену особою рядового чи начальницького складу у скарзі, а у разі її відсутності - на адресу органу чи установи, де проходить службу особа рядового чи начальницького складу.

Рішення Апеляційної комісії може бути оскаржене в судовому порядку.".

 

Директор департаменту персоналу

Н. П. Сова

Опрос