Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 29.11.2017 № 632
действует с 02.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017

м. Київ

N 632

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2017 р. за N 1549/31417

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України

Відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та з метою удосконалення організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року N 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за N 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 20 жовтня 2015 року N 569), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови СБУ
генерал-лейтенант

П. Демчина

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України

В. А. Троян

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України

1. У розділі I:

1) у пункті 12:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"чергового частини - від кімнат для зберігання зброї, від ставниці у вартовому приміщенні (загальна кімната);

начальника варти - від складів (сховищ) зі стрілецькою зброєю та боєприпасами, приміщень (шаф, ящиків) з особистою зброєю, ставниці у вартовому приміщенні (кімната для попередньої варти), від сховищ із бойовими машинами та транспортними засобами (завантаженими боєприпасами), приміщень для ремонту стрілецької зброї;";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"чергового стоянки частини - приміщень стоянки літальних апаратів.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцятим;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"З метою забезпечення надійного зберігання стрілецької зброї та боєприпасів командирам військових частин забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України (крім арсеналів, баз та складів зберігання ракетно-артилерійського озброєння) та начальникам (керівникам) навчальних закладів дозволяється укладати договори в установленому порядку з поліцією охорони Національної поліції України стосовно прийняття під охорону місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів.";

2) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

"13. Відкриття (закриття) кімнати для зберігання зброї здійснюється черговим підрозділу з дозволу командира підрозділу та в його присутності, про що робиться запис в книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5) відповідно після відкриття та перед закриттям кімнати для зберігання зброї. Про прийняте рішення щодо відкриття кімнати для зберігання зброї командир підрозділу повідомляє чергового частини. У нічний час та у разі оголошення тривоги в частині відкриття (закриття) кімнати для зберігання зброї здійснюється за командою чергового частини.";

3) пункт 17 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Отримана військовослужбовцем зі складу особиста зброя та боєприпаси негайно в той самий день здаються на зберігання черговому частини (оперативному черговому) або особі, яка в управлінні відповідає за зберігання та видачу зброї і боєприпасів, під підписи того, хто здав, і того, хто прийняв зброю, в окремому розділі книги видачі зброї та боєприпасів роти.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

4) після пункту 17 доповнити новим пунктом 18 такого змісту:

"18. Місця для несення служби і відпочинку осіб добового наряду, озброєних пістолетами, обладнуються металевими ґратами на вікнах та надійними внутрішніми засувами на дверях. До зазначених приміщень черговою службою допускаються службові особи, визначені наказом командира військової частини. Допуск інших осіб здійснюється з дозволу начальника штабу військової частини.

Під час приймання (здавання) зброї та боєприпасів у кімнаті чергового військової частини дозволяється бути тільки помічнику чергового військової частини, іншим особам перебувати забороняється.".

У зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 19.

2. У розділі II:

1) пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Дозволяється ведення книги обліку за номерами і закріплення озброєння та техніки (додаток 12) у службі РАО військової частини в електронному вигляді. У такому разі щокварталу здійснюється її друкування. Роздруковані примірники мають бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою "Для пакетів", зареєстровані в книзі реєстрації облікових документів (додаток 28) служби РАО військової частини та зберігатися в окремій справі.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункт 2 після абзацу шостого доповнити новими абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту:

"Книга огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів роти, форму якої наведено в додатку 11 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, зберігається:

у чергового військової частини - в кімнаті для зберігання зброї чергового військової частини на шафі (ящику) з особистою зброєю та боєприпасами;

у підрозділах - у командира підрозділу.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;

3) пункт 5 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"Перед входом у кімнату для зберігання зброї вивішується витяг із Кримінального кодексу України про відповідальність за викрадення зброї та боєприпасів.";

4) абзац другий пункту 11 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

5) у пункті 15:

абзац перший викласти у такій редакції:

"15. Стрілецька зброя (у тому числі спортивна і навчальна) закріплюється за військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу (крім військовослужбовців, у яких штатна зброя - пістолет) під особистий підпис у відомості закріплення зброї за особовим складом (додаток 14), яка реєструється у службі діловодства військової частини.";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Приймання стрілецької зброї від особового складу підрозділу (крім військовослужбовців, у яких штатна зброя - пістолет) проводиться шляхом списання її у відомості закріплення зброї за особовим складом.".

3. Абзац третій пункту 3 розділу V викласти у такій редакції:

"Стрілецька зброя поточного постачання зберігається окремо від стрілецької зброї непорушного запасу в штатній упаковці, яка опломбовується за периметром середини ящика пломбою начальника складу РАО. У такому разі пістолети можуть зберігатися в одному приміщенні з іншою зброєю як у штатній упаковці, так і в металевих шафах (ящиках), які замикаються і запечатуються печаткою начальника складу РАО.".

4. Пункт 2 розділу X викласти у такій редакції:

"2. Військовослужбовці отриману стрілецьку зброю та боєприпаси повинні постійно тримати при собі.

У разі тимчасового виходу (виїзду) військовослужбовців до населених пунктів, у тому числі тих, що не належать до району відповідальності підрозділу, для вирішення особистих чи службових питань стрілецька зброя та боєприпаси здаються відповідальному за облік стрілецької зброї і боєприпасів підрозділу або черговому підрозділу з внесенням відповідних змін до опису зброї, яка зберігається у шафі (ящику) (додаток 22).".

5. У тексті Інструкції:

слова "відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "територіальних органів Національної поліції України" у відповідних відмінках;

абревіатуру "МВС" замінити словами "Національна поліція України" у відповідних відмінках.

 

Начальник Озброєння
Збройних Сил України
генерал-майор

М. М. Шевцов

Опрос