Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений

Министерство здравоохранения
Приказ от 27.11.2017 № 1477
действует с 22.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017

м. Київ

N 1477

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2017 р. за N 1518/31386

Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

На виконання пунктів 25 та 84 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року N 615, абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року N 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за N 488/1513, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров'я (Півень Н. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України 

О. М. Чаузов 

Голова Державної регуляторної
служби України 

К. Ляпіна 

 

Зміни
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

1. У розділі 1:

1) підпункт 1.1.3 пункту 1.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.1.4, 1.1.5 вважати відповідно підпунктами 1.1.3, 1.1.4;

2) підпункт 1.3.3 пункту 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3.3. Гранично допустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см2 або 6 В/м.";

3) у пункті 1.4:

у підпункті 1.4.5 позицію 8 таблиці 1.2 викласти у такій редакції:

"

8

Метрові хвилі

30 - 300 МГц

10 - 1 м

6 В/м

";

підпункт 1.4.7 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.4.8 - 1.4.14 вважати відповідно підпунктами 1.4.7 - 1.4.13;

4) у пункті 1.6:

підпункт 1.6.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.6.2 - 1.6.6 вважати відповідно підпунктами 1.6.1 - 1.6.5.

підпункт 1.6.1 викласти у такій редакції:

"1.6.1. Розділ робочого проекту "Оцінка впливу на навколишнє середовище" повинен містити результати розрахунку меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови. Розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проводиться на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:

найменування;

адреса;

ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;

потужність кожного передавача і їх кількість;

місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання;

тип кожної антени;

коефіцієнт підсилення антени;

висота розташування фазового центра кожної антени;

кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);

робочі частоти (діапазон частот);

тип модуляції;

коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу;

діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;

час і режим роботи на випромінювання;

матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.";

підпункт 1.6.2 викласти у такій редакції:

"1.6.2. Розрахунок рівнів ЕМП слід проводити в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови.";

підпункт 1.6.5 викласти у такій редакції:

"1.6.5. Власник РТО забезпечує дотримання гранично допустимих рівнів ЕМП. Вимірювання рівнів ЕМП проводяться суб'єктами господарювання, акредитованими на право ведення таких видів діяльності.

За результатами вимірювань складається Протокол досліджень електромагнітного поля (додаток N 4).".

2. Доповнити новим додатком 4, що додається.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

Н. Півень

 

_______________________________________
              (повне найменування, місцезнаходження,
         ідентифікаційний код суб'єкта господарювання)

Свідоцтво на право проведення досліджень
_______________________________________
                                       (номер, дата)

ПРОТОКОЛ*
досліджень електромагнітного поля N _____

____________________
(дата проведення)

1. Дата проведення досліджень __________________________________________________________

2. Адреса (або місце розташування) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Мета досліджень ____________________________________________________________________

4. Засоби вимірювальної техніки _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування, тип, заводський номер)

5. Відомості про повірку ________________________________________________________________
                                                                                                                     (номер свідоцтва, час дії)

6. Нормативна документація, відповідно до якої:

1) ___________________________________________________________________________________
                                                                                         (проводяться дослідження)

2) ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (оцінюються результати)

7. Присутні від власника РТО ___________________________________________________________
                                                                                                        (посади, прізвища, імена, по батькові)

___________________________________
                                      (підписи)

8. Посади, прізвища, імена, по батькові осіб, що проводять дослідження:

___________________________

____________
(підпис)

___________________________

____________
(підпис)

___________________________

____________
(підпис)

9. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані ________________________________________

10. Результати досліджень

N з/п

Тип джерела випромінювання

Робоча частота

Потуж-
ність

Режим роботи джерела випромі-
нювання

Відстань від джерела випромі-
нювання

Висота від підлоги чи поверхні землі,
м

Час перебу-
вання в зоні дії

Щільність потоку енергії,
мкВт/см

При-
мітка

дослід-
жуване значення

ГДР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження
проводив

______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

11. Висновок (відповідність нормативу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
суб'єкта господарювання)

____________
(підпис)

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

____________

Опрос