Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о порядке составления отчета о вкладах физических лиц в участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц - форма отчетности N 1Ф

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 21.11.2017 № 5113
действует с 05.01.2018

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф

1. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають звіт щодекади, щомісяця станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення їх до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату;";

2) абзац четвертий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"Звіти станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату неплатоспроможний банк подає не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).".

2. У розділі III:

1) у пункті 3.1 слова та цифри "від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (із змінами)" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року N 89";

2) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Частина I звіту визначає суму вкладів кожного вкладника учасника Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 "вклади всього" - визначається сума рядків 1.1, 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1 і 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2 і 4.2.

Рядок 2 "чисті вклади всього" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2610 "Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" - включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2630 "Строкові вклади (депозити) фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - у частині вкладів фізичних осіб та коштів фізичних осіб - підприємців, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.

Рядок 3 "ощадні сертифікати всього" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Рядок 4 "нараховані витрати всього" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2618 "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.";

3) абзаци вісімнадцятий - двадцять перший пункту 3.9 викласти в такій редакції:

"2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2610 "Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;";

4) у пункті 3.11:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"2604 "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесят третій вважати відповідно абзацами восьмим - шістдесят четвертим;

в абзацах шістнадцятому, дев'ятнадцятому слова та цифри "постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року N 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за N 731/25508)" замінити словами та цифрами "пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку")";

абзаци двадцять третій - тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"3320 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3328 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 "Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки" - у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

При розподілі ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2 - 9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1 - 9.2.14.

Рядок 9.3 "Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строками повернення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2610 "Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" - у частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2618 "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання" в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2630 "Строкові вклади (депозити) фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб".

При розподілі вкладів (депозитів) за строками у рядках 9.3.1 - 9.3.13 відображаються дані щодо вкладів (депозитів), які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.";

абзаци тридцять п'ятий - тридцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - шістдесятим.

 

Директор департаменту
дистанційного та інспекційного
моніторингу діяльності банків

О. Л. Дещеня

Опрос