Идет загрузка документа (127 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения Министерством инфраструктуры Украины проверок субъектов первичного финансового мониторинга

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 28.09.2017 № 328
действует с 05.01.2018

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2017

м. Київ

N 328

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2017 р. за N 1484/31352

Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Управлінню запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 15 листопада 2010 року N 823 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за N 1225/18520.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПОРЯДОК
проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі - Суб'єкт) та їх відокремлених підрозділів, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мінінфраструктури, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.

2. Дія цього Порядку поширюється на Суб'єкти та/або їх відокремлені підрозділи, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мінінфраструктури.

3. Мінінфраструктури має право здійснювати планові та позапланові перевірки, у тому числі безвиїзні.

Планова перевірка - перевірка діяльності Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, проведення якої передбачено планом перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 1).

Позапланова перевірка - перевірка, проведення якої не передбачено в плані перевірок.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, пов'язана з виходом працівників Мінінфраструктури за місцезнаходженням Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, не пов'язана з виходом працівників Мінінфраструктури за місцезнаходженням Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі.

Перевірці підлягають Суб'єкти та/або їх відокремлені підрозділи.

Державна служба фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) має право брати участь у проведенні перевірок за погодженням з Мінінфраструктури.

II. Організація та підготовка проведення перевірки

1. Підставою для проведення Мінінфраструктури планової перевірки Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану перевірок на відповідний квартал.

План проведення перевірок затверджується наказом Мінінфраструктури.

Планова перевірка Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не рідше одного разу на три роки на підставі наказу Мінінфраструктури про проведення виїзної та/або безвиїзної перевірки.

2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення періоду, за який проведено попередню планову перевірку (далі - період, що підлягає перевірці).

3. Планова перевірка передбачає заплановану Мінінфраструктури перевірку відповідності діяльності Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає перевірці.

Питання, охоплені плановою перевіркою за період, що підлягає перевірці, з урахуванням пункту 2 цього розділу, не можуть бути об'єктом наступної планової перевірки.

4. Планова перевірка охоплює перелік питань щодо додержання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6 - 12, 17 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, перевірці підлягають такі питання:

дотримання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства під час призначення працівника, відповідального за проведення фінасового моніторингу;

дотримання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства під час постановки на облік у Держфінмоніторингу;

виконання працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, своїх обов'язків, зокрема щодо інформування керівника Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші заходи, вжиті для реалізації вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

наявність правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та їх відповідність вимогам законодавства;

порядок здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, передбачених Законом;

встановлення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта - юридичної особи;

здійснення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом оцінки ризику своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Міністерством фінансів України, та наявність документів, що підтверджують її проведення;

вжиття заходів Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом у разі встановлення ділових відносин з клієнтами, щодо яких встановлено високий рівень ризику, благодійними та неприбутковими організаціями;

порядок зберігання документів щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта);

повнота і своєчасність виявлення фінансових операцій та дотримання порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, та операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

дотримання порядку подання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом до Держфінмоніторингу інформації (повнота, своєчасність, достовірність) про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

дотримання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства стосовно зупинення фінансових операцій;

результати виконання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом доручень (рішень, запитів) Держфінмоніторингу;

організація професійної підготовки працівників і керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, а також підготовка персоналу Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

вжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається до Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

результати внутрішніх перевірок діяльності Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

Перелік питань для перевірки, наведених у цьому пункті, не є вичерпним.

5. Мінінфраструктури письмово повідомляє Суб'єкта та/або його відокремлений підрозділ про проведення планової перевірки.

Повідомлення про проведення планової перевірки підписується Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра згідно з функціональними обов'язками та надсилається до Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Планова перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про її проведення.

У разі відсутності у Мінінфраструктури підтвердження про отримання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про проведення планової перевірки до Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу повторно, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надходження повідомлення від оператора поштового зв'язку (із зазначенням причин невручення) направляється повідомлення про проведення планової перевірки.

У разі повторного повернення до Мінінфраструктури повідомлення про проведення планової перевірки у зв'язку з неможливістю вручення його Суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу працівниками Мінінфраструктури складається акт про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (додаток 2).

6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мінінфраструктури за період, що підлягає перевірці.

7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмове повідомлення органів державної влади та/або місцевого самоврядування про ознаки порушення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

на виконання судових рішень та на вимогу правоохоронних органів;

за ініціативою Мінінфраструктури у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;

виявлення Мінінфраструктури нових документів (обставин), які не були (не могли бути) відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки;

подання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом до Мінінфраструктури інформації/документів, що свідчать про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які не були надані під час планової чи позапланової перевірки;

необхідність перевірки виконання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом законної вимоги стосовно усунення порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Повторна перевірка питань, які перевірялися раніше, здійснюється лише за рішенням суду та/або за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні.

8. Перевірка здійснюється робочою групою Мінінфраструктури. Держфінмоніторинг має право брати участь у проведенні перевірок за погодженням з Мінінфраструктури.

9. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мінінфраструктури для проведення перевірки - дві особи.

10. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 робочих днів.

11. Для проведення виїзної перевірки видаються посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки (далі - Посвідчення) (додаток 3) у двох примірниках, які підписуються Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра.

У Посвідченні зазначаються склад робочої групи, її керівник, а також повноваження членів робочої групи та посадових осіб Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

12. У разі потреби строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів. У разі продовження строку перевірки робиться відмітка у відповідних полях Посвідчення.

13. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Посвідчення керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу. Про отримання другого примірника Посвідчення керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу власноруч робить відмітку на першому примірнику Посвідчення.

Керівник робочої групи за своїм підписом у разі потреби разом із Посвідченням надає керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу запит про надання документів, необхідних для проведення виїзної перевірки (додаток 4).

У разі продовження строку проведення перевірки засвідчена копія Посвідчення з відміткою про його продовження надається керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

14. Облік виданих Посвідчень ведеться в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 5).

Журнал ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді.

Кожному Посвідченню, внесеному до журналу, присвоюється порядковий номер у межах одного календарного року.

Після завершення перевірок перший примірник Посвідчення разом з матеріалами перевірки зберігається в Мінінфраструктури згідно з номенклатурою.

III. Проведення планової перевірки

1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (в тому числі інформацію з обмеженим доступом), які стосуються діяльності Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Члени робочої групи відповідно до цього Порядку мають право вимагати та отримувати від керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу достовірну інформацію, копії документів, засвідчених у встановленому законодавством порядку.

4. У разі існування у Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу лише електронного документа керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу зобов'язаний надати копію електронного документа на папері, засвідчену в установленому законодавством порядку.

У разі якщо керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу не може надати копію електронного документа на папері, проводиться огляд електронного документа, про що складається акт огляду електронного документа (додаток 6).

IV. Проведення позапланової перевірки

1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна позапланова перевірка здійснюється у разі неможливості проведення перевірки за місцезнаходженням Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 7 розділу II цього Порядку, Міністром (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником Міністра згідно з функціональними обов'язками. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за період, що підлягав перевірці, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень цього розділу, а також розділів II та V Порядку.

V. Проведення безвиїзної перевірки

1. Безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Мінінфраструктури на підставі отриманих від Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Планова або позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі наказу Мінінфраструктури, яким визначається склад робочої групи та її керівник.

3. Для одержання від Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу достовірної інформації, документів, копій документів або витягів з документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки, на адресу Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки (додаток 7) з вимогою надання відповідних документів або інформації, що міститься в них. Повідомлення про проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки та підстави для її проведення зазначаються у запиті про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки.

4. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки, надати Мінінфраструктури всі необхідні для її проведення документи або засвідчені в установленому законодавством порядку їх копії.

У разі неможливості надати необхідні документи Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ письмово (листом або в поясненні) зазначає причини їх неподання.

5. У разі відсутності у Мінінфраструктури підтвердження про отримання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом запиту про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки, до Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу повторно направляється запит про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки.

У разі повторного повернення до Мінінфраструктури запиту про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки, у зв'язку з неможливістю вручення його Суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу працівниками Мінінфраструктури складається акт про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (додаток 2).

VI. Оформлення результатів перевірок

1. За результатами планових або позапланових виїзних перевірок робоча група складає у двох примірниках акт виїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - акт виїзної перевірки) (додаток 8).

Акт виїзної перевірки підписують керівник, члени робочої групи та керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.

2. У разі якщо виїзні перевірки здійснювались у відокремлених підрозділах Суб'єкта, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть викладатися в різних актах виїзної перевірки.

При цьому до акта виїзної перевірки Суб'єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

3. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу підписати акт виїзної перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис про таку відмову на двох примірниках акта перевірки. Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу має право надати письмові зауваження до акта виїзної перевірки.

На першому примірнику акта виїзної перевірки керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу ставить підпис про отримання другого примірника акта виїзної перевірки, перший примірник зберігається в Мінінфраструктури разом з матеріалами перевірки згідно з номенклатурою.

4. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу отримати другий примірник акта виїзної перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику акта виїзної перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис про таку відмову на двох примірниках акта виїзної перевірки у місці, визначеному для підпису про його отримання представником Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів другий примірник акта виїзної перевірки направляється Суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5. Зауваження до акта виїзної перевірки можуть надаватися керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника акта виїзної перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною акта виїзної перевірки.

6. У разі неможливості вручення оператором поштового зв'язку Суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу другого примірника акта виїзної перевірки, надісланого рекомендованим листом, через відмову представників Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу отримати рекомендований лист, другий примірник акта виїзної перевірки вважається врученим Суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу у день, зазначений оператором поштового зв'язку в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

7. За результатами планових або позапланових безвиїзних перевірок робоча група складає та підписує в одному примірнику акт безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - акт безвиїзної перевірки) (додаток 9).

8. Про результати планової або позапланової безвиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) Суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається повідомлення про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (додаток 10) рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта безвиїзної перевірки.

9. До примірника акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки Мінінфраструктури обов'язково додаються матеріали перевірки (копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені керівником (особою, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки).

Інформація, що міститься в акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки, не підлягає розголошенню членами робочої групи та співробітниками Мінінфраструктури, яким вона стала відома. Акт виїзної перевірки та/або акт безвиїзної перевірки, а також матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

10. Акт виїзної перевірки та/або акт безвиїзної перевірки складається об'єктивно з вичерпним описом виявлених фактів і даних.

11. Не допускається викладати в акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки припущення та/або факти, не підтверджені документально.

12. В акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник робочої групи вказує в акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в описовій частині акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки.

13. Будь-які виправлення та доповнення в акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово. Повідомлення про описку додається до акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки та є його невід'ємною частиною.

14. У разі ненадання Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки, в описовій частині акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

15. Якщо член робочої групи не згодний зі змістом акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки, він зобов'язаний викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до акта виїзної перевірки та/або акта безвиїзної перевірки.

16. Зауваження (заперечення) до акта виїзної перевірки можуть надаватися Суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника акта виїзної перевірки або до дати прийняття рішення Комісією Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (для безвиїзної планової або позапланової перевірки). Ці зауваження (заперечення) є невід'ємною частиною акта виїзної та/або акта безвиїзної перевірки.

17. Акт виїзної перевірки та/або акт безвиїзної перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його повного підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 11), що зберігається разом з матеріалами перевірок у Мінінфраструктури.

VII. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи

1. Керівник, члени робочої групи під час проведення перевірки мають право:

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі недопуску до проведення перевірки, реальної загрози життю, здоров'ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства.

2. Керівник, члени робочої групи під час проведення перевірки зобов'язані:

вручити керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу другий примірник Посвідчення. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, представника Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку про отримання другого примірника Посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на першому примірнику Посвідчення та засвідчує його своїм підписом;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, скласти акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу у проведенні виїзної/безвиїзної перевірки (додаток 12).

3. Акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу в проведенні виїзної/безвиїзної перевірки складається у разі:

1) недопуску робочої групи до приміщень Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу;

2) відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити на першому примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею другого примірника Посвідчення;

3) відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу повернути перший примірник Посвідчення;

4) відмови (ухилення) керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надати всі необхідні для проведення перевірки документи.

4. У разі відсутності Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням складається акт про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 13).

5. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу запити про надання документів, необхідних для проведення виїзної перевірки, із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.

VIII. Права та обов'язки посадових осіб Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу

1. Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки має право отримувати від робочої групи інформацію про порядок та план проведення перевірки, права та обов'язки робочої групи і посадових осіб Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Посадові особи Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника (особи, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу відповідними документами;

поставити на першому примірнику Посвідчення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Посвідчення, повернути перший примірник Посвідчення керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи за їх запитами документи, копії документів, витяги з документів, необхідні для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

3. Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) Суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу може оскаржити дії членів робочої групи посадовій особі Мінінфраструктури, яка видала Посвідчення на проведення перевірки, або в судовому порядку.

 

Начальник управління запобігання
корупції, внутрішніх розслідувань
та державного фінансового моніторингу

В. М. Нехарошов

 

ПЛАН
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ___ квартал 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу

Реквізити суб'єкта первинного фінансового моніторингу (код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

Вид перевірки

Період, протягом якого необхідно провести перевірку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

_________________________________
(посада керівника самостійного структурного
підрозділу Мінінфраструктури)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

АКТ
про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу

_______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу,
_______________________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для
_______________________________________________________________________________________
фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі _____________________________________________________________________________
                                                                            (зазначається підстава для проведення перевірки)

керівником та членами робочої групи:

______________________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
встановлено таке: _______________________________________________________________________
                                                                 (стислий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки суб'єкта
                                                                        первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

У зв'язку із вищевикладеним вважаємо неможливим проведення перевірки дотримання зазначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Керівник та члени робочої групи:

_______________
(посада)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Примірник N ___

ПОСВІДЧЕННЯ
N ______ від ___ ____________ 20__ року
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

_______________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

На підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та ________________________________________________
                                                                                                                                                        (реквізити наказу)

__________________________________________________________________ - керівника робочої групи
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членів робочої групи:
_______________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

УПОВНОВАЖЕНО

провести виїзну/безвиїзну планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт перевірки: ________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу
_______________________________________________________________________________________
                        та/або його відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер 
                                                  облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

На підставі цього посвідчення керівник та члени робочої групи мають право:

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу письмові пояснення;

у разі якщо є дані, які свідчать про недопуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров'ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства;

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Керівник та члени робочої групи зобов'язані:

вручити суб'єкту, керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (особам, які виконують їх обов'язки) копію посвідчення на право проведення перевірки;

повідомити письмово керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи, причину і мету перевірки, права, обов'язки та відповідальність суб'єкта первинного фінансового моніторингу і посадових осіб суб'єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 3 розділу VII Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28 вересня 2017 року N 328, скласти акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки.

Посадові особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок та план проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи і посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу;

оскаржити дії членів робочої групи до керівника органу державного фінансового моніторингу, який здійснював перевірку, або до суду в установленому законодавством порядку.

Посадові особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт первинного фінансового моніторингу та/або його відокремлений підрозділ здійснюють свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (або осіб, які виконують їх обов'язки) відповідними документами;

поставити на першому примірнику посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії посвідчення на право проведення перевірки, повернути примірник посвідчення на право проведення перевірки керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідні для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

Строк проведення перевірки: з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Період, який перевіряється: з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

______________________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірку продовжено до "___" ____________ 20__ року.

______________________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник посвідчення на проведення перевірки отримав:

_______________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

"___" _________ 20__ року

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 

Керівнику ______________________________________________________
______________________________________________________
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження
______________________________________________________

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Я, ___________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи, якій доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

на підставі ____________________________________________________________________________,
(дата, номер наказу та/або посвідчення)

виданого _____________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

повідомлення про проведення перевірки від ___________________ N _________

вимагаю згідно з пунктом 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у термін до ___ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення такі інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:

______________________________________________________________________________________

_____________________________
(посада)

______________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Запит отримав:

Керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу

 

 

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

__________________
(дата та час отримання)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Посвідчення

Дані суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу

Вид перевірки

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Відмітка про продовження терміну дії посвідчення

N
з/п

дата видачі

найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу

код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Акт
огляду електронного документа

______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

_____________________________________
(місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки, виданого _____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала посвідчення)

"___" ____________ 20__ року N __,

______________________________________________________________ - керівником робочої групи
                                         (посада, прізвище, ініціали)

та члени робочої групи

_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ініціали)

під час перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу оглянули електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник та члени робочої групи:

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 

Керівнику ____________________________________________
_____________________________________________________
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження
_____________________________________________________

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Міністерство інфраструктури України, керуючись пунктом 13 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", повідомляє про проведення відповідно до ___________________________________________________________
                                                                                      (зазначається підстава для проведення планової або позапланової

______________________________________________________________________________________
безвиїзної перевірки)

______________________ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
               (вид перевірки)

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
______________________________________________________________________________________
                                                                              (період проведення (за наявності))

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи, якій відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимагаю надати для перевірки у термін до "___" __________ 20 __ року такі інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________
(посада)

______________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Запит отримав:

Керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу

 

 

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

_____________
(підпис)

___________________
(дата та час отримання)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Примірник N ___

Акт N ____
виїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року

Вступна частина

Вид перевірки _________________________________________________________________________
(планова, позапланова)

Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Адреса, за якою проводилась перевірка: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                               (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*) _________________________________________

Банківські реквізити: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Засоби зв'язку: _________________________________________________________________________
          (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________
(посада)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________
(посада)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________
(посада)

Перевірка проводилася в присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________
(посада)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________

N
з/п

Питання, які підлягали перевірці

Результат перевірки

 

 

 

 

 

 

Період діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

______________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб,

_____________________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N

з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Структурна одиниця нормативно-правового акта

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник та члени робочої групи:

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Акт перевірки складено у двох примірниках:

перший примірник зберігається у _________________________________________________________

другий примірник зберігається у __________________________________________________________

Примірники Акта перевірки для ознайомлення та підписання отримав:

______________________________
(П. І. Б. керівника суб'єкта (особи, яка
виконує його обов'язки) первинного
фінансового моніторингу та/або
відокремленого підрозділу)

________________
(підпис)

_______________
(дата)

Керівник та члени робочої групи

Представники суб'єкта первинного фінансового моніторингу

_____________
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

_______
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

_______
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

_______
(дата)

Один примірник Акта перевірки отримав:

______________________________
(П. І. Б. керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

____________
(дата)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Акт
безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

Вид перевірки: _____________________
                                          (планова, позапланова)

Вступна частина

Строк проведення перевірки з "__" ____________ 20__ року до "__" ____________ 20__ року.

Код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*): _________________________________________
______________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:
______________________________________________________________________________________

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Період діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, який перевірявся: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

______________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь на питання: ___________________________________________________________________

Відповідь на питання: ___________________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Структурна одиниця нормативно-правового акта

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт перевірки складено в одному примірнику, який зберігається у ______________________________
______________________________________________________________________________________

Члени робочої групи

Керівник (особа, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу

_____________
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(дата)

________________________________
(П. І. Б.)

_________________________________
(підпис)

_________________________________
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(дата)

_____________
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(дата)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

Міністерством інфраструктури України на підставі ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
в період з "__" ____________ 20__ року до "__" ____________ 20__ року проведено безвиїзну перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

______________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

Під час перевірки виявлено порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Структурна одиниця нормативно-правового акта

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

За результатами перевірки складено Акт від "__" ____________ 20__ року N ___ безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 

_________________
(посада)

________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

Реєстрація акта перевірки

Дані суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу

Вид перевірки

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Період перевірки

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Інформація про сплату штрафних санкцій

Примітка

N
з/п

дата реєстрації

дата підписання

найменування

обліковий ідентифі-
катор

код області

вид заходу впливу

сума

номер та дата документа про сплату

штрафні санкції*

адміністра-
тивні штрафи**

припис про усунення порушень*

подання матеріалів до право-
охоронних органів*

подання до суду про обмеження, тимчасове припинення чи анулювання ліцензій (дозволів)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

____________
* У графах ставиться:

"+" - у разі застосування вказаного виду заходу впливу;

"-" - у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Акт
про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу у проведенні виїзної/безвиїзної перевірки

______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення або наказу на проведення перевірки, виданого
_______________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала посвідчення)

"___" ____________ 20___ року N _____,

_________________________________________________________________ - керівник робочої групи
                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени робочої групи
______________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді на перевірку суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження) встановили:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                              (стислий виклад обставин відмови)

Керівник та члени робочої групи:

______________
(посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________
(посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________
(посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Акт
про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб, (серія і номер паспорта*))

м. __________________

"___" _________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого __________________________________

__________________________________________________ "___" ____________ 20__ року N _______,
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала посвідчення)

________________________________________________________________ - керівник робочої групи
                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени робочої групи
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу встановили:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), місце проживання, дата та час прибуття (година, хвилини), наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), інформація, отримана від власника приміщення, інші встановлені відомості)

Керівник та члени робочої групи:

______________
(посада)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________
(посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос