Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение лицу пенсии

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 03.11.2017 № 26-1
редакция действует с 04.10.2019

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2017

м. Київ

N 26-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 грудня 2017 р. за N 1464/31332

Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою правління Пенсійного фонду України
від 26 липня 2019 року N 10-1

Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року N 672-р, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, що додається.

2. Установити, що пенсійні посвідчення, видані до набрання чинності цією постановою, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни їх в установленому порядку на нові.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року N 4-1 "Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за N 427/9026 (із змінами).

4. Юридичному департаменту (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Машкіна В. Г.

 

Голова правління

О. Б. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Генеральний Секретар
ВГО "Національна Асамблея
інвалідів України"

В. Назаренко 

Голова ВОІ СОІУ

В. В. Назаренко

В. о. Голови Національного
банку України

Я. В. Смолій

 Уповноважений
Верховної Ради України 
з прав людини

В. В. Лутковська

 

Порядок
оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії.

2. Пенсійні посвідчення виготовляються на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення (додаток 1) особи, якій призначено пенсію, що подається до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії.

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною, заява на виготовлення пенсійного посвідчення подається батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання/перебування, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників (далі - законні представники), за місцезнаходженням таких закладів (органів).

Пенсійні посвідчення виготовляються у паперовій формі згідно зі зразком та описом бланка пенсійного посвідчення, наведеними у додатку 2 до цього Порядку, або у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, містить графічну та електронну інформацію про власника, ключі кваліфікованого електронного підпису (далі - електронне пенсійне посвідчення).

(абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

Внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, видаються платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року N 7-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за N 633/28763.

Особам, яким видано електронне пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення в паперовій формі не видається.

3. У разі якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування, втрачено, особі призначено інший вид пенсії або змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за заявою одержувача пенсії видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

Заміна пенсійного посвідчення здійснюється за процедурою, визначеною для виготовлення пенсійного посвідчення. При заміні пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає органу Пенсійного фонду України попередньо видане пенсійне посвідчення за наявності, електронне пенсійне посвідчення - банку, які знищуються відповідним органом Пенсійного фонду України або банком.

4. Пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку виявлення помилки в записах, скасування рішення про призначення пенсії, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, а також у випадках втрати придатності пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

5. У цьому Порядку скорочення та терміни вживаються у таких значеннях:

Абзац другий пункту 5 розділу I виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1
,
у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - восьмим
)

банк - уповноважений на виплату та доставку пенсії і грошової допомоги банк, з яким укладено договір відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року N 1596 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року N 662), у якому передбачено можливість, у тому числі технічну, виготовлення електронних пенсійних посвідчень;

банківський платіжний додаток - сукупність даних, які дають змогу використовувати електронне пенсійне посвідчення з метою надання банком повного спектра банківських послуг відповідно до правил платіжних систем та внутрішніх нормативних актів банку;

веб-портал Пенсійного фонду України - сукупність програмно-технічних засобів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, що забезпечують оперативне приймання, оброблення, зберігання та передачу інформації (даних) під час виготовлення електронних пенсійних посвідчень з дотриманням адресності та заходів щодо захисту відповідних видів інформації (даних);

одержувач пенсії - особа, якій призначено пенсію згідно із законодавством України, або її законний представник, зазначений в абзаці другому пункту 2 цього розділу;

персоналізатор електронних пенсійних посвідчень - юридична особа, з якою банком укладено договір про персоналізацію електронного пенсійного посвідчення;

персоналізація електронних пенсійних посвідчень - нанесення графічної інформації і запис електронної інформації про власника електронного пенсійного посвідчення (включаючи запис додатків, даних власника щодо його пенсійного забезпечення, ключів кваліфікованого електронного підпису), а також банківського платіжного додатка.

(абзац сьомий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

II. Інформація для виготовлення пенсійних посвідчень

1. Виготовлення пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення та таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, імені та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років);

7) групи, підгрупи, причини інвалідності із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань;

8) терміну дії посвідчення.

Особам, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, у пенсійному посвідченні реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається.

2. Пенсійне посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, у посвідченні додатково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові законного представника.

3. Відомості про групу, підгрупу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність, зазначаються в посвідченні незалежно від виду призначеної пенсії.

Особам з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, яким установлено інвалідність та призначено пенсію, у посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад, "особа з інвалідністю підгрупи Б I групи / загальне захворювання по зору").

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у посвідченні після виду пенсії зазначається найменування органу, в якому особа перебувала на службі.

У посвідченнях, виданих особам з інвалідністю, використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та найменувань органів, у яких особа перебувала на військовій службі:

загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального захворювання;

інвалідність з дитинства;

трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового каліцтва;

професійне захворювання - інвалідність внаслідок професійного захворювання;

інвалідність внаслідок війни - для осіб, зазначених у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дитина з інвалідністю - особа віком до 18 років, якій встановлено інвалідність;

дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (02 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років, відповідно до статті 1 Закону України "Про соціальний захист дітей війни";

інвалідність армії - для осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби;

інвалідність ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС - особи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - категорія 1;

інвалідність потерпілого від аварії на ЧАЕС - особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - категорія 1;

інвалідність внаслідок Революції гідності - особа з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

Держспецзв'язку - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;

ДПС - Державна прикордонна служба України;

ДКВС - Державна кримінально-виконавча служба України;

ДСНС - Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

ДФС - Державна фіскальна служба України;

МВС - Міністерство внутрішніх справ України;

Мінінфраструктури - Міністерство інфраструктури України;

Міноборони - Міністерство оборони України;

Національна гвардія - Національна гвардія України;

Національна поліція - Національна поліція України;

СБУ - Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки - Служба зовнішньої розвідки України;

УДО - Управління державної охорони.

III. Виготовлення пенсійних посвідчень у паперовій формі

1. Сформовані відомості для виготовлення пенсійних посвідчень подаються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об'єднаними управліннями до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щотижня в електронній формі до 12:00 понеділка тижня, наступного за тим, у якому ці відомості були зібрані.

Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки одержувача пенсії.

2. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі не пізніше 12:00 вівторка тижня, наступного за тим, у якому ці відомості були зібрані, подають до Пенсійного фонду України зведені відомості в електронній формі разом з електронними копіями фотокарток.

3. Подання відомостей здійснюється засобами інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України.

4. Пенсійний фонд України на підставі відомостей, отриманих від територіальних органів Фонду, забезпечує у двотижневий строк виготовлення посвідчень та ведення обліку їх виготовлення.

До початку виготовлення пенсійних посвідчень здійснюється перевірка наявності раніше призначених пенсій (виготовлених посвідчень) особам, щодо яких подано відомості для виготовлення пенсійних посвідчень.

Закупівля бланків пенсійних посвідчень здійснюється Пенсійним фондом України з урахуванням частини третьої статті 3, частини другої статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги" відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

5. Для організації приймання і передавання пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та територіальних органах Фонду згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання і передавання посвідчень (далі - відповідальні особи).

6. Передача виготовлених пенсійних посвідчень територіальним органам здійснюється за актом приймання-передавання пенсійних посвідчень за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Передавання посвідчень здійснюється від Пенсійного фонду України головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі не рідше ніж двічі на місяць, від головних управлінь підвідомчим їм управлінням Фонду не пізніше ніж у дводенний строк з моменту їх отримання.

7. Пенсійні посвідчення до їх передавання або видачі зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

8. Знищення пенсійних посвідчень проводиться комісіями чисельністю не менше 3 осіб, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних органів Пенсійного фонду України.

Головою комісії за посадою є начальник територіального органу Пенсійного фонду України.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.

9. Строк дії пенсійного посвідчення в паперовій формі не обмежується, крім випадків, коли пенсію призначено на визначений строк.

IV. Виготовлення електронних пенсійних посвідчень

1. Виготовлення електронного пенсійного посвідчення здійснюється банком, у якому одержувачем відкрито рахунок для виплати пенсії.

2. Виготовлення електронного пенсійного посвідчення здійснюється на базі міжнародних платіжних систем або внутрішньодержавної національної платіжної системи за вибором одержувача пенсії.

Електронні пенсійні посвідчення містять банківський платіжний додаток, а також чип-модуль з контактним та безконтактним інтерфейсами з можливістю запису інформації згідно з описом інформації, що зберігається в електронному пенсійному посвідченні в електронному вигляді, наведеної у додатку 4 до цього Порядку. Чип-модуль з контактним та безконтактним інтерфейсами повинен мати сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації для можливості використання його як засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - КЕП).

(абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

Дизайн електронних пенсійних посвідчень визначається банком за погодженням з Пенсійним фондом України з урахуванням вимог платіжних систем, зразка та технічного опису бланка електронного пенсійного посвідчення, наведених у додатку 5 до цього Порядку.

3. Тарифи (комісійні винагороди) за надання послуг банку, умови видачі та порядок обслуговування у банку електронних пенсійних посвідчень у частині платіжної картки встановлюються банком відповідно до законодавства у сфері банківської діяльності, правил банківського обслуговування та внутрішніх документів банку.

4. Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки визначається банком і не може перевищувати трьох років.

Пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

З метою забезпечення використання електронного цифрового підпису (далі - КЕП) протягом терміну дії електронного пенсійного посвідчення до чип-модуля записується не менше двох пар ключів.

(абзац третій пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється виготовлення нового електронного пенсійного посвідчення.

5. Обмін інформацією здійснюється:

між Пенсійним фондом України та банком - в обсязі, необхідному для відкриття рахунків, обліку видачі, активації, блокування, знищення, втрати електронного пенсійного посвідчення;

між Пенсійним фондом України та персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - в обсязі, необхідному для персоналізації електронного пенсійного посвідчення та обліку його виготовлення в частині пенсійного посвідчення;

між банком та кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - в обсязі, необхідному для ідентифікації одержувача пенсії, перевірки наданих ним даних, що включаються у кваліфікований сертифікат відкритого ключа, та передачі інформації, необхідної для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

(абзац четвертий пункту 5 розділу IV у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

6. Передача інформації, необхідної для виготовлення електронного пенсійного посвідчення, здійснюється через веб-портал Пенсійного фонду України після підключення банку, персоналізатора електронних пенсійних посвідчень та кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі - зовнішні користувачі прикладних сервісів) до інформаційних сервісів цього порталу.

(абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

Банк на договірній основі з кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг здійснює ідентифікацію отримувача пенсії та передає інформацію кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг, необхідну для його реєстрації і формування кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа. Відкритий ключ отримувача пенсії подається на сертифікацію виключно у вигляді самопідписаного запиту, який засвідчується електронним підписом за допомогою відповідного йому особистого ключа. Підтвердження володіння отримувачем пенсії відповідним особистим ключем здійснюється без розкриття його особистого ключа шляхом перевірки електронного підпису на запиті за допомогою відкритого ключа, що міститься у запиті.

(абзац другий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

Передача та оброблення інформації, пов'язаної з виготовленням та обліком електронних пенсійних посвідчень, в автоматизованих системах (підсистемах) зовнішніх користувачів прикладних сервісів веб-порталу Пенсійного фонду України (далі - автоматизовані системи) здійснюються за наявності комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби КЕП, що використовуються у роботі автоматизованих систем зовнішніх користувачів прикладних сервісів, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, вимоги щодо яких передбачено Положенням про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року N 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 року за N 651/15342 (зі змінами).

(абзац четвертий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

Структура, формат та строк передачі файлів, які містять інформацію, що надається відповідно до цього Порядку, вимоги до їх контролю, процедури взаємодії автоматизованих систем та змін до них визначаються Пенсійним фондом України та зовнішніми користувачами прикладних сервісів відповідними спільними рішеннями, що оформлюються окремими протоколами, підготовленими та підписаними сторонами відповідно до вимог цього Порядку.

Інформація, що надається відповідно до вимог цього розділу, використовується з додержанням вимог Законів України "Про інформацію", "Про банки і банківську діяльність", "Про захист персональних даних" виключно для потреб, визначених цим Порядком.

Забезпечення захисту інформації під час її оброблення здійснюється суб'єктами інформаційного обміну відповідно до законодавства.

7. Перелік даних, щодо яких здійснюється інформаційний обмін, визначається з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, ідентифікації та реєстрації фізичних осіб як отримувачів електронних довірчих послуг відповідно.

(пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

8. Під час виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється облік:

Пенсійним фондом України - заяв, документів для персоналізації, всіх стадій виготовлення електронних пенсійних посвідчень;

банком - відкриття рахунків, доставки персоналізованих електронних пенсійних посвідчень у відділення банку, їх зберігання, видачі, знищення, активації;

персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - персоналізації електронних пенсійних посвідчень, передачі банку персоналізованих електронних пенсійних посвідчень для подальшої відправки у відповідні відділення, формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

(абзац четвертий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 26.07.2019 р. N 10-1)

9. Електронне пенсійне посвідчення має бути підготовлено до видачі протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії територіальним органом Пенсійного фонду України.

10. Електронне пенсійне посвідчення як електронний платіжний засіб може бути вилучено банком у випадках, передбачених законодавством, що регулює порядок емісії електронних платіжних засобів, правилами відповідної платіжної системи та внутрішніми нормативними документами банку.

Вилучення електронного платіжного засобу з обігу, в тому числі шляхом механічного знищення чип-модуля електронного пенсійного посвідчення, здійснюється банком, про що в електронному вигляді повідомляється Пенсійний фонд України.

11. Використання електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки здійснюється відповідно до законодавства.

V. Видача пенсійних посвідчень

1. Пенсійне посвідчення видається особі, якій призначено пенсію, особисто або її законному представнику у разі пред'явлення документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду (банку) ідентифікувати одержувача пенсій та його законного представника, а також документів, що підтверджують статус законного представника (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), та додатково у разі, якщо законний представник є резидентом, - документів, виданих відповідними контролюючими органами, що засвідчують його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

2. Видача пенсійних посвідчень здійснюється зазначеним у заяві територіальним органом Пенсійного фонду України, електронних пенсійних посвідчень - зазначеним у заяві відділенням банку.

3. Видача пенсійних посвідчень територіальним органом Пенсійного фонду здійснюється під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

4. У разі звернення одержувача пенсії до відділення банку банк здійснює ідентифікацію його особи. Активація банківського платіжного додатка на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та введення ПІН-коду до електронного цифрового підпису здійснюються одержувачем пенсії.

Разом з електронним пенсійним посвідченням видається інструкція щодо його використання.

 

Директор департаменту
інформаційних систем та
електронних реєстрів

О. М. Малецький

 

 
 
 
фото
 
 
 


______________________________________
______________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
на виготовлення пенсійного посвідчення

  

  

Прошу пенсію виплачувати через _________________________________________________________
                                                                          (найменування відокремленого підрозділу, філії, відділення, представництва банку)
__________________________ на поточний рахунок _________________________________________
                                                                                                                       (заповнюється у разі наявності відкритого рахунку у банку)

  Прошу виготовити пенсійне посвідчення, яке одночасно є платіжною карткою.*

Отримати пенсійне посвідчення, яке одночасно є платіжною карткою, зобов'язуюсь у відділенні (підрозділі, філії, представництві) банку N ___________ за адресою
_____________________________________________________________________________________.

  Прошу виготовити пенсійне посвідчення, яке зобов'язуюсь отримати в управлінні Пенсійного фонду України за місцем свого перебування на обліку як одержувача пенсії (або для одержувачів пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" в ________________ управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання).*

  Я даю згоду на мою реєстрацію в акредитованому центрі сертифікації ключів та безоплатне формування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї заяви я приєднуюсь до Договору про надання послуг електронного цифрового підпису та його умов, встановлених акредитованим центром сертифікації ключів, що розміщені на його інформаційному ресурсі, та засвідчую, що погоджуюсь з умовами Регламенту роботи акредитованого центру сертифікації ключів та Договору про надання послуг електронного цифрового підпису та зобов'язуюсь їх виконувати відповідно до законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(підпис заявника)

____________
* Заповнюється одна із позицій за вибором заявника.

 

ЗРАЗОК ТА ОПИС
бланка пенсійного посвідчення

1. Зразок бланка пенсійного посвідчення

Лицьовий бік

  

Зворотний бік

Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує призначення особі пенсії.

Пенсіонер має право на одержання лише одного виду пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органи Пенсійного фонду України про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.

Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення.

Держзнак ________. Зам. 0-000, 20__ р.

2. Опис бланка пенсійного посвідчення.

1. Бланк пенсійного посвідчення (далі - посвідчення) має вигляд прямокутного аркуша паперу із закругленими кутами.

2. Посвідчення друкується на захищеному папері способом офсетного та високого друку з включеннями у вигляді крапок, які світяться під дією ультрафіолетового проміння жовтим та синім кольорами.

3. З лицьового боку надруковано:

фарбою жовтого кольору - зображення малого Державного Герба України;

фарбою червоного кольору - контур зображення малого Державного Герба України, фрагменти сіток різної геометрії, сітка з ліній, виконаних мікротекстом у позитивному зображенні "Пенсійний фонд України" (висота літер 0,20 мм), дві лінії мікротексту в негативному зображенні "Пенсійне посвідчення", зображення малого Державного Герба, що повторюються;

фарбою темно-жовтого кольору - фрагменти сіток різної геометрії, спеціальні растрові зображення;

фарбою, невидимою при денному світлі, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння слабкого блакитного свічення, в центрі посвідчення виконано орнаментальний рисунок.

Захисною фарбою чорного кольору у верхній частині посвідчення надруковано слово "УКРАЇНА", нижче "Пенсійний фонд України", "ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ" та знак "N". У нижній частині бланка цією самою фарбою надруковано слово "Серія" та три літери, що її позначають, а також печатка Пенсійного фонду України.

Посвідчення має два чистих поля розміром:

35,0 х 50,0 мм - для ідентифікації власника посвідчення;

15,0 х 30,0 мм - для розміщення ідентифікаційного штрих-коду власника посвідчення.

Посвідчення має шестизначну нумерацію, виконану захисною фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння оранжевого свічення.

4. Зі зворотного боку надруковано:

фарбами червоного та жовтого кольору - дві антисканерні сітки з псевдорельєфним рисунком у вигляді решітки та словами "Пенсійне посвідчення". Одну із сіток виконано райдужним друком з використанням фарби жовтого кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння жовтого свічення;

фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння червоного свічення, - текст такого змісту:

"Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує призначення особі пенсії.

Пенсіонер має право на одержання лише одного виду державної пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомити органи Пенсійного фонду України про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.

Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення.

Реквізити виготовлювача: Держзнак. ________. Зам. (номер замовлення із п'яти цифр (0-0000)) та рік виготовлення бланка.

5. Після внесення відомостей про власника посвідчення документ ламінується захисною термоплівкою розміром 105,0 х 74,0 ± 0,5 мм.

 

АКТ
приймання-передавання пенсійних посвідчень
від "___" ____________ 20__ року N _______

Прийнято пенсійні посвідчення від _______________________________________________________
                                                                                                                                 (найменування органу
                                                                                                                              Пенсійного фонду України)
через ________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ініціали відповідальної особи)

N з/п

N пенсійного посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку видане пенсійне посвідчення

Відомості про виявлені помилки

Відомості про повернення пенсійних посвідчень

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього отримано:

_________________

Усього повернуто:

_________________

Відповідальна особа

__________________________
(найменування органу
Пенсійного фонду України,
що передав пенсійне посвідчення)

_______
(підпис)

______________________
(посада, прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

__________________________
(найменування органу
Пенсійного фонду України,
що прийняв пенсійне посвідчення)

_______
(підпис)

______________________
(посада, прізвище, ініціали)

 

ОПИС ІНФОРМАЦІЇ,
що зберігається в електронному пенсійному посвідченні в електронному вигляді

Доступ до інформації, що зберігається на електронному пенсійному посвідченні та обробляється, а також доступ до реквізитів електронного пенсійного посвідчення для забезпечення оновлення змінних полів здійснюються з урахуванням такого:

Тип поля

Відкриті поля

Закриті поля

Незмінні поля

Не містять персональну інформацію, надруковану на картці.
Зчитування: без обмежень.
Перезапис: неможливий

Містять персональну інформацію, незмінні, надруковані на картці.
Зчитування: потребують ПІН-коду або електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) власника.
Перезапис: неможливий

Змінні поля

Не містять персональну інформацію, що може бути оновлена уповноваженим працівником Пенсійного фонду України.
Зчитування: без обмежень.
Перезапис: потребують ЕЦП (або інших механізмів авторизації) відповідальної особи в Пенсійному фонді України

Містять персональну інформацію, що може бути оновлена уповноваженим працівником Пенсійного фонду України.
Зчитування: потребують ПІН-коду або ЕЦП власника.
Перезапис: потребують ЕЦП (або інших механізмів авторизації) відповідальної особи в Пенсійному фонді України

Функції роботи з карткою

У таблиці вказано перелік функцій електронного пенсійного посвідчення, доступність функцій для категорій користувачів та механізм доступу.

Функція

Власник електронного пенсійного посвідчення

Уповноважений працівник Пенсійного фонду України

Третя (стороння) особа

наявність доступу

механізм доступу

наявність доступу

механізм доступу

наявність доступу

механізм доступу

Читання відкритої інформації

Так

Вільний

Так

Вільний

Так

Вільний

Читання закритої інформації (крім фото та підпису особи)

Так

ПІН-код

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Читання фото особи

Так

ПІН-код

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Читання підпису особи

Так

ПІН-код

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення змінної інформації (крім фото та підпису особи)

Ні

Відсутній

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення фото особи

Ні

Відсутній

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення підпису особи

Ні

Відсутній

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення ключа та сертифіката

Ні

Відсутній

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

Обчислення ЕЦП

Так

ПІН-код

Ні

Відсутній

Ні

Відсутній

Генерація необхідних даних для шифрування

Так

ПІН-код

Ні

Відсутній

Ні

Відсутній

Заміна/активація/деактивація ПІН-коду власника

Так

ПІН-код

Так

Автентифікація*

Ні

Відсутній

____________
* Автентифікація може бути зроблена на будь-якому з криптоалгоритмів, підтримуваних карткою; DES, AES, RSA, ECC (ДСТУ 4145).

Структура інформації, що має зберігатися на картці

N з/п

Назва поля

Код поля

Тип та значність

Обов'язкове поле (так, ні)

Інформація для графічної частини

Відкрите поле

Змінне поле

1

Дата та час формування файла в Пенсійному фонді України

date_time

Character (19)

Так

Ні

Так

Так

2

Ідентифікатор електронного пенсійного посвідчення

id_epp

Character (12)

Так

Так

Так

Ні

3

Номер облікової картки застрахованої особи

num_zo

Character (10)

Так

Так

Так

Ні

4

Прізвище

ln

Character (70)

Так

Так

Так

Ні

5

Ім'я

nm

Character (50)

Так

Так

Так

Ні

6

По батькові

ftn

Character (50)

Ні

Так

Так

Ні

7

Стать

st

Number (1)

Так

Так

Ні

Ні

8

Дата народження

date_birth

Character (8)

Так

Так

Ні

Ні

9

Контактний номер телефону

num_tel

Character (30)

Так

Ні

Ні

Так

10

Транслітерація П. І. Б.

lnf_lat

Character (172)

Ні

Ні

Ні

Ні

11

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

numident

Character (10)

Ні

Ні

Ні

Так

12

Тип документа

type_doc

Number (1)

Так

Ні

Ні

Так

13

Серія та номер документа

ser_num

Character (10)

Так

Ні

Ні

Так

14

Дата видачі документа

date_doc

Character (8)

Так

Ні

Ні

Так

15

Ким видано документ

issued_doc

Character (50)

Так

Ні

Ні

Так

16

Вільне поле

 

 

 

 

 

 

17

Адресні дані місця проживання особи:

країна

country_reg

Character (50)

Так

Ні

Так

Так

індекс

post_reg

Character (6)

Так

Ні

Так

Так

область

region_reg

Character (50)

Ні

Ні

Так

Так

район

area_reg

Character (100)

Ні

Ні

Так

Так

населений пункт

settl_reg

Character (100)

Так

Ні

Так

Так

вулиця

street_reg

Character (100)

Ні

Ні

Ні

Так

будинок

house_reg

Character (5)

Ні

Ні

Ні

Так

корпус

corps_reg

Character (2)

Ні

Ні

Ні

Так

квартира

apart_reg

Number (5)

Ні

Ні

Ні

Так

18

Адресні дані місця перебування:

країна

country_act

Character (50)

Так

Ні

Так

Так

індекс

post_act

Character (6)

Так

Ні

Так

Так

область

region_act

Character (50)

Ні

Ні

Так

Так

район

area_act

Character (100)

Ні

Ні

Так

Так

населений пункт

settl_act

Character (100)

Так

Ні

Так

Так

вулиця

street_act

Character (100)

Ні

Ні

Ні

Так

будинок

house_act

Character (5)

Ні

Ні

Ні

Так

корпус

corps_act

Character (2)

Ні

Ні

Ні

Так

квартира

apart_act

Number (5)

Ні

Ні

Ні

Так

19

Код органу Пенсійного фонду України

opfu_cod

Character (5)

Так

Так

Так

Так

20

Назва органу Пенсійного фонду України

opfu_name

Character (100)

Так

Ні

Так

Так

21

Номер особового рахунку

or_num

Character (12)

Так

Так

Так

Ні

22

Вид пенсії

pens_vid

Character (100)

Так

Так

Так

Ні

23

Група інвалідності

gr_inv

Character (1)

Ні

Ні

Так

Так

24

Причина інвалідності

gr_inv

Character (1)

Ні

Ні

Так

Так

25

Термін інвалідності

inv_reason

Character (50)

Ні

Так

Так

Ні

26

Особливий статус

spec_status

Character (2)

Ні

Ні

Так

Ні

27

Дата призначення пенсії

date_start

Character (8)

Так

Ні

Ні

Ні

28

Термін закінчення виплати пенсії

date_and

Character (8)

Ні

Ні

Ні

Так

29

Код банку (МФО), через який здійснюються пенсійні виплати

bank_mfo

Character (6)

Так

Ні

Ні

Так

30

Номер філії/відділення банку, де особа отримуватиме картку

bank_num

Character (10)

Так

Ні

Ні

Так

31

Найменування банку, де особа отримуватиме пенсійні виплати

bank_name

Character (100)

Так

Ні

Ні

Так

32

Термін закінчення дії електронного пенсійного посвідчення

date_andpp

Character (8)

Ні

Так

Так

Ні

33

Ім'я файла з фото особи

foto_name

Character (20)

Так

Ні

Ні

Так

34

Тег із файлом фото

foto_data

-

Ні

Так

Ні

Так

35

Тег із файлом підпису особи

sign_data

-

Ні

Так

Ні

Так

36

Контрольна сума (ЕЦП) для відкритих полів

-

-

Так

Ні

Так

Ні

37

Контрольна сума (ЕЦП) для закритих полів

-

-

Так

Ні

Ні

Так

38

Контрольна сума (ЕЦП) для змінних полів

-

-

Так

Ні

Ні

Так

39

Електронно-цифровий підпис (ключ)

-

-

Так

Ні

Ні

Так

 

1. Зразок бланка електронного пенсійного посвідчення:

  

2. Технічний опис бланка електронного пенсійного посвідчення

Усі написи друкуються українською мовою захисною фарбою чорного кольору, якщо не вказано інше.

Зворотний бік картки складається з 6 обов'язкових зон:

зона 1 розміщена над магнітною стрічкою і містить текст, надрукований в один рядок: "Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753";

зона 2 розміщена під зоною 1 та під магнітною стрічкою і містить одним рядком слова "Пенсійне посвідчення" та знак "N". У цьому самому рядку надруковано номер облікової картки застрахованої особи (ОКЗО), що складається з 10 символів, включаючи ведучі нулі;

зона 3 розміщена під зоною 2 з лівого боку електронного пенсійного посвідчення та містить такі елементи:

графічний елемент (кольорове фото власника електронного пенсійного посвідчення заввишки 30 мм та завширшки 25 мм, обличчя має займати 70 - 80 % фотокартки);

текстове поле під фотокарткою (надруковано значення унікального ідентифікатора персоналізованої картки);

зона 4 розміщена під зоною 2 праворуч від зони 3 та містить послідовно згори донизу надруковані назви та значення полів:

прізвище (1 або 2 рядки. У випадку, коли прізвище не вміщується в одному рядку, друкується на 2 рядках, а рядки нижче зміщуються на 1 рядок вниз);

ім'я (1 рядок);

по батькові (1 рядок. Якщо по батькові в особи відсутнє, значення поля залишається порожнім);

стать (значення поля вказується словом "жіноча" або "чоловіча");

дата народження (значення поля у форматі dd.mm.yyyy, де dd - день народження особи (2 символи), mm - місяць народження особи (2 символи), yyyy - рік народження особи (4 символи));

вид пенсії (3 рядки. Якщо значення вміщується в одному рядку, другий та третій рядки залишаються порожніми, якщо значення вміщується на двох рядках, третій рядок залишається порожнім. У разі якщо прізвище надруковане на двох рядках, для цього поля залишаються лише 2 рядки);

зона 5 розташована під зоною 4 праворуч від зони 3 і містить 2 текстових поля та 1 графічне:

термін дії (значення у форматі dd.mm.yyyy, де dd - день закінчення терміну дії (2 символи), mm - місяць закінчення терміну дії (2 символи), yyyy - рік закінчення терміну дії (4 символи) - в одному дизайні з полями зони 4;

підпис власника (напис друкується безпосередньо перед графічним полем із зображенням підпису власника електронного пенсійного посвідчення);

графічне поле розташоване в правому нижньому куті, надруковано захисною фарбою чорного кольору. Висота поля 5,5 мм, ширина - 26,6 мм, в середині поля міститься зображення підпису власника електронного пенсійного посвідчення.

Мінімальні вертикальні відступи від краю картки до друкованих елементів з лівого та правого боку - 2 мм.

Горизонтальний відступ між зонами 5 та 6 становить 2 мм.

Мінімальний вертикальний відступ між зоною 4 та зонами 5, 6 (між правим краєм фотокартки та першими символами текстових полів) становить 3,5 мм.

 

ЖУРНАЛ
обліку пенсійних посвідчень
в ______________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

N з/п

N пенсійного посвідчення

N та дата акта приймання-передавання пенсійних посвідчень

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала пенсійне посвідчення

Документ, що був пред'явлений під час отримання пенсійного посвідчення, із зазначенням його реквізитів

Підпис особи, яка видала пенсійне посвідчення

Підпис особи, яка отримала пенсійне посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

Примітка. Колонки 1 - 4 заповнюються відразу після приймання пенсійних посвідчень за актом приймання-передавання.

____________

Опрос