Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за качеством вещевого имущества, поставляемого для нужд Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Порядок, Приказ от 19.07.2017 № 375
действует с 29.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2017

м. Київ

N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2017 року за N 1461/31329

Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України

Відповідно до підпункту 34 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730), та з метою здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за якістю речового майна органом військового управління, який уповноважений на здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається централізовано для потреб Збройних Сил України (далі - представник замовника) за укладеними Міністерством оборони України (далі - замовник) договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (далі - договір) із суб'єктами господарювання (далі - постачальник), які постачають речове майно (далі - товар) для потреб Збройних Сил України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

контрольний зразок - одиниця товару або його частина, затверджені в установленому порядку, характеристики яких прийняті за основу під час виготовлення та контролю такого самого товару;

партія товару - будь-яка визначена кількість товару з однаковою назвою та властивостями, виготовленого з одних матеріалів та оформленого одним документом про відповідність, а також розміщеного окремо в приміщенні для приймання і призначеного для відвантаження;

приймальний контроль товару за якістю - контроль товару, за результатами якого приймається рішення щодо його придатності для постачання та (або) використання.

Термін "документ про відповідність" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

3. Питання щодо здійснення контролю за якістю матеріалів, з яких виготовляється товар, та інші питання щодо здійснення контролю за якістю товару, не врегульовані цим Порядком, регулюються умовами договору.

II. Організація приймального контролю товару за якістю

1. Постачальник до початку поставки товару за договором письмово повідомляє представника замовника оголошенням (додаток 1) про готовність партії товару до приймання та місце здійснення приймального контролю товару за якістю. Після отримання оголошення представник замовника протягом трьох робочих днів розпочинає приймальний контроль товару за якістю у приміщеннях постачальника.

2. Під час приймального контролю товару за якістю представник замовника перевіряє пакування, маркування та лінійні виміри товару згідно з нормативною або технічною документацією, а також відповідність контрольному зразку за його наявності. Обсяг вибірки товару для перевірки визначається нормативною або технічною документацією.

У разі позитивних результатів перевірки перевірені зразки товару клеймуються представником замовника відповідно до вимог нормативної або технічної документації. За відсутності місця для клейма або в разі неприпустимості нанесення клейма на відібрані для перевірки зразки товару, клеймо наноситься на тару.

3. Під час приймального контролю товару за якістю (військова форма одягу, спеціальний одяг, санітарно-господарське майно, постільні речі, спорядження, засоби індивідуального захисту, знаки розрізнення та їхні окремі складові) представник замовника за участю представника постачальника здійснює відбір зразків товару із партії товару для перевірки відповідності вимогам нормативної або технічної документації у випробувальній лабораторії, акредитованій на технічну компетентність та незалежність.

Відбір зразків товару, який не зазначено в абзаці першому цього пункту, не здійснюється та лабораторні випробування не проводяться. Постачальник такого товару надає представнику замовника документи, що підтверджують якість, безпечність та походження товару.

Обсяг перевірки відповідності зразків товару визначається Міністерством оборони України. Дані щодо обсягу перевірки розміщуються на офіційному сайті Міністерства оборони України. Кількість відібраних зразків товару, необхідних для перевірки випробувальними лабораторіями, визначається нормативною або технічною документацією.

Представник замовника опечатує відібрані зразки та складає акт відбору зразків товару (додаток 2). Відібрані зразки товару для проведення лабораторних випробувань не входять до загальної кількості партії товару та замінюються постачальником на аналогічні.

Результати лабораторних випробувань (оригінали документів) надаються представнику замовника.

Постачальник у своєму приміщенні забезпечує окреме зберігання партії товару, з якої відібрано зразки, до надходження результатів лабораторних випробувань.

У разі незгоди з результатами лабораторних випробувань постачальник може ініціювати повторний відбір зразків товару відповідно до вимог цього Порядку та перевірку не менше ніж у трьох інших випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, або повторно надає відібрані зразки товару відповідно до вимог цього Порядку до випробувальної лабораторії, акредитованої на технічну компетентність та незалежність, для проведення не менше ніж трьох лабораторних випробувань відповідно до визначеного обсягу перевірки відповідності зразків товару. Результати таких лабораторних випробувань є остаточними. Відповідність товару вимогам нормативної або технічної документації встановлюється за результатами більшості позитивних висновків випробувальних лабораторій.

4. У разі якщо постачальник не забезпечив у своєму приміщенні окреме зберігання партії товару, з якої відібрано зразки, до надходження результатів лабораторних випробувань та за результатами приймального контролю товару за якістю виявлено невідповідність товару вимогам нормативної або технічної документації, приймання товару не здійснюється.

Повторний приймальний контроль за якістю товару проводиться відповідно до вимог цього Порядку.

5. Результати приймального контролю товару за якістю оформлюються актом приймального контролю товару за якістю (додаток 3).

 

Начальник Головного управління розвитку
та супроводження матеріального забезпечення
Збройних Сил України
полковник

Д. О. Марченко

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування постачальника (П. І. Б.))

ОГОЛОШЕННЯ N ____

"___" ____________ 20__ р. пред'являються на приймальний контроль якості представнику замовника ____________________________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, ініціали)

за договором з Міністерством оборони України від "___" ____________ 20__ р. N _______

Назва товару та нормативної та/або технічної документації

Основні параметри та розміри

Кількість

Примітка

 

 

 

 

Усього

 

 


Примітка. Форма таблиці може змінюватись залежно від предмета закупівлі та умов конкретного договору.

Продукція перевірена, відповідає _______________________________________________________
                                                                                                            (нормативна та/або технічна документація)

Представник постачальника

_______________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Оголошення отримав
"___" ____________ 20___ р.

Уповноважена особа представника замовника

 
 
_______________________
(підпис)

 
 
_________________________
(ініціали, прізвище)

Начальник (командир в/складу (в/ч)) _____________________________________________


ПОВІДОМЛЕННЯ N ______

Прийняті _______________________ відправлені на Вашу адресу _____________________________
                                   (назва товару)
на станцію ___________________________. Фактура N _________ від "___" ____________ 20__ р.

N
з/п

Накладні

Номер контейнерів,
вагонів

Вид упаковки (ящики, кіпи, мішки тощо)

Вага
брутто

Відмітка

дата

номер

одинарні

подвійні


Представник постачальника ___________ _______________
                                                                         (підпис)         (прізвище, ініціали)

ПОСВІДЧЕННЯ N _____

Зазначені в акті товари завезено на в/склад (у в/ч) N ____ "___" ____________ 20__ р.
у кількості ____________________________ прийняті на облік _______ "___" ____________ 20__ р.

Тара і упаковка _______________________________________________________________________

Начальник (командир в/складу (в/ч)) ___________________________ _________________________
                                                                                                                            (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

Начальник обліково-операційного відділення ____________________ ________________________
                                                                                                                           (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

 

АКТ N _____
відбору зразків товару

_______________________________
     (місце складання акта)

______________________________
(дата)                                

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили відбір зразків товару)
у ___________________________________________________________________________________
                                   (найменування постачальника (прізвище, ініціали), у якого здійснюється відбір зразків товару)
у присутності _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові представника постачальника)
за договором (договорами) про поставку від "___" ____________ 20__ р. N ________

здійснено відбір:

N
з/п

Назва товару

Основні параметри та розміри

Кількість

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка. Форма таблиці може змінюватись залежно від предмета закупівлі та умов конкретного договору.

Додаткова інформація:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зауваження представника постачальника:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа представника замовника

_____________________
(посада)

______________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Відповідальний за збереження та направлення відібраних зразків товару до випробувальної лабораторії

_____________________
(посада)

_____________________
  (підпис)

___________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)


 

АКТ N ____
приймального контролю товару за якістю

"___" ____________ 20__ р. _____________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, ініціали)
у присутності представника постачальника ________________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ініціали)

виконав приймальний контроль товару за якістю, який пред'явлено оголошенням
від "___" ____________ 20__ р. N ____ за договором з Міністерством оборони України
від "___" ____________ 20__ р. N ________, та отримав такі результати:

Назва товару та нормативної та/або технічної
 документації

Основні
параметри
та розміри

Кількість

прийнято

забраковано

повернуто для усунення дефектів

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 


Примітка. Форма таблиці може змінюватись залежно від предмета закупівлі та умов конкретного договору.

Детальна інформація про брак (дефекти) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Під час проведення приймального контролю товару за якістю здійснено відбір зразків товару.

Акт відбору зразків товару від "___" ____________ 20__ р. N ______________

Відібрані зразки товару перевірені на відповідність вимогам нормативної та/або технічної документації випробувальною лабораторією _____________________________________________
                                                                                                                                                     (найменування)

Протокол випробувань від "___" ____________ 20__ р. N _______

Усього прийнято _____________________________________________________________________
                                                                                                                  (кількість словами)

Вид контролю товарів __________________________________________________________________
                                                                                                  (суцільний, вибірковий ( %), статистичний)

Прийнятий товар за якістю підлягає відвантаженню на склад _________________________________
за рознарядкою Міністерства оборони України N ________ від "___" ____________ 20__ р.

Уповноважена особа представника замовника

 
__________________________
(підпис)

 
_________________________
(ініціали, прізвище)

Представник постачальника

__________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


Зазначену кількість перевіреного товару опечатано, відповідальне зберігання здійснюється:

представник постачальника

_______________________
        (підпис)

__________________________
     (ініціали, прізвище)


"___" ____________ 20__ р.

____________

Опрос