Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Квалификационной комиссии частных исполнителей

Минюст
Положение, Приказ от 27.11.2017 № 3792/5
редакция действует с 26.02.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017

м. Київ

N 3792/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2017 р. за N 1443/31311

Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 12 квітня 2019 року N 1191/5
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 26 лютого 2020 року N 164-р

Відповідно до статті 19 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2430/5 "Про затвердження Положення про Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1123/29253.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін'юсті Кваліфікаційної комісії приватних виконавців (далі - Кваліфікаційна комісія), її завдання, функції та порядок діяльності.

2. У своїй діяльності Кваліфікаційна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. Основними завданнями Кваліфікаційної комісії є:

визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця.

4. Кваліфікаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

визначає дату складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

розробляє та затверджує перелік тестових завдань (перелік тестових питань теоретичної частини, ситуаційні завдання та практичні завдання) автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

розглядає документи, подані особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, на відповідність вимогам, визначеним Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";

проводить кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

затверджує результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

приймає рішення про видачу посвідчення приватного виконавця.

5. До складу Кваліфікаційної комісії входять дев'ять осіб, чотири з яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири з'їздом приватних виконавців України та один Радою суддів України.

Зазначені органи мають право призначати до складу Кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.

Приватний виконавець може бути делегований до Кваліфікаційної комісії за умови, що:

він не був членом попередніх складів Кваліфікаційної комісії;

щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення.

6. Персональний склад Кваліфікаційної комісії затверджується наказом Мін'юсту.

7. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить два роки.

8. Головою Кваліфікаційної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.

У разі відсутності голови Кваліфікаційної комісії його обов'язки виконує заступник голови Кваліфікаційної комісії.

Голова Кваліфікаційної комісії організовує роботу Кваліфікаційної комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, а також розподіляє обов'язки між її членами.

9. Заступник голови Кваліфікаційної комісії обирається з числа її членів на першому засіданні Кваліфікаційної комісії шляхом відкритого голосування.

10. Секретар Кваліфікаційної комісії обирається Кваліфікаційної комісією з числа її членів.

Секретар Кваліфікаційної комісії забезпечує підготовку проведення засідань Кваліфікаційної комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Кваліфікаційної комісії, ведення протоколів засідань Кваліфікаційної комісії.

11. Засідання Кваліфікаційної комісії проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Кваліфікаційної комісії визначає її голова.

Секретар Кваліфікаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до проведення засідання повідомляє членів Кваліфікаційної комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату і час його проведення.

12. Засідання Кваліфікаційної комісії вважається повноважним у разі присутності на ньому не менше п'яти осіб.

13. Засідання Кваліфікаційної комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Кваліфікаційної комісії.

14. Рішення Кваліфікаційної комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Кваліфікаційної комісії.

У разі рівного розподілу голосів рішення вважається неприйнятим.

15. Рішення Кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії протягом двох робочих днів після засідання Кваліфікаційної комісії.

16. Засідання Кваліфікаційної комісії є гласним.

17. Протокол засідання Кваліфікаційної комісії повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Кваліфікаційною комісією рішення.

18. Член Кваліфікаційної комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.

19. Член Кваліфікаційної комісії зобов'язаний:

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

виконувати доручення голови Кваліфікаційної комісії в межах, передбачених цим Положенням.

20. Член Кваліфікаційної комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Кваліфікаційної комісії.

Відвід члену Кваліфікаційної комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається Кваліфікаційній комісії у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Кваліфікаційної комісії із заявою про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Кваліфікаційної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Кваліфікаційної комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається таким, що не прийняте. Член Кваліфікаційної комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.

21. Пункт 21 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 164-р)

22. На засіданні Кваліфікаційної комісії розгляд питання про допуск особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту починається із заслуховування доповіді члена Кваліфікаційної комісії, який попередньо розглядав заяву особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та додані до неї документи, після чого заслуховуються присутні на засіданні Кваліфікаційної комісії особи, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

23. За результатами проведення засідання Кваліфікаційна комісія приймає рішення про:

допуск особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту;

відмову в допуску особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту;

затвердження дати складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

затвердження переліку тестових завдань (переліку тестових питань теоретичної частини, ситуаційних завдань та практичних завдань) автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

затвердження результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;

видачу посвідчення приватного виконавця.

24. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Кваліфікаційної комісії здійснює Мін'юст.

(пункт 24 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 12.04.2019 р. N 1191/5)

 

Директор Департаменту з
питань правосуддя та
національної безпеки

О. М. Олійник

Опрос