Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Государственное агентство рыбного хозяйства Украины или его территориальные органы

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 08.11.2017 № 600
действует с 08.12.2017

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України або його територіальні органи

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Держрибагентством або його територіальними органами за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Держрибагентство або його територіальні органи є належними розпорядниками інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України або його територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 листопада 2017 року N 600.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом (відповідальною особою) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу.

6. У разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок структурний підрозділ Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, протягом одного робочого дня подає структурному підрозділу (відповідальній особі) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ (відповідальна особа) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і протягом одного робочого дня передає його структурному підрозділу Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

У разі необхідності Держрибагентство або його територіальний орган, що є належним розпорядником запитуваної інформації, у письмовій формі повідомляє запитувача інформації про продовження строку розгляду запиту відповідно до положень частини четвертої статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, що зручна для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Держрибагентства або його територіального органу структурний підрозділ (відповідальна особа) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу передає структурному підрозділу Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, з проставлянням підпису, прізвища, імені, по батькові відповідальної особи та поточної дати.

10. Структурні підрозділи Держрибагентства або його територіального органу, у яких знаходиться запитувана інформація, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти. Надання відповіді запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової несплати Рахунка запитувачем інформації.

В такому разі Держрибагентство або його територіальний орган, що є належним розпорядником інформації, на адресу запитувача інформації надсилає лист з відмовою в задоволенні запиту на інформацію на підставі вимог підпункту 3 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Заступник директора
департаменту - начальник відділу
Департаменту тваринництва

О. О. Альшанова

 

ЗАЯВКА N ____
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація)
_____________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, адреса, телефон

 

Послуги, що надаються

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Виконавець

_____________________
                    (посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу Держрибагентства
або його територіального органу,
у якого знаходиться запитувана інформація

_____________________
                    (посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

 

Надавач послуг _______________________________________________________________________

Реєстраційний рахунок ________________________________________________________________

Код банку ___________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________

Платник _____________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування
_____________________________________________________________________________________
                                запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК N ___
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)

Послуги, що надаються

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн

Кількість сторінок

Сума без ПДВ, грн

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього до сплати
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (сума словами)
__________________________________________________ грн ____________________________ коп.

Виконавець

_____________________
                    (посада)

_______________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос