Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учета аварийных происшествий с судами флота рыбной промышленности

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 08.09.2017 № 500
действует с 05.12.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2017

м. Київ

N 500

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2017 року за N 1403/31271

Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості

Відповідно до статті 10 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Т. в. о. Голови Державного
агентства рибного
господарства України

А. М. Кравченко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ПОЛОЖЕННЯ
про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та суднами флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, довжиною менше 24 метрів (далі - судна), у тому числі пов'язаних із пошкодженням знарядь лову.

2. У цьому Положенні терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

аварійна подія (АП) - подія, послідовність подій або випадок, які виникли у результаті експлуатації судна або у зв'язку з нею та спричинили або могли спричинити загибель людини (людей), заподіяння тяжких тілесних ушкоджень людині (людям), зникнення людини (людей) із судна, залишення судна персоналом (екіпажем) у разі серйозної загрози життю персоналу (екіпажу) судна. До аварійної події також відносяться загибель судна (зникнення судна), участь у зіткненні з іншим судном, конструктивне пошкодження судна, що спричинило втрату ним морехідного стану, після якого проведення відновлювального ремонту судна недоцільно (катастрофа), посадку судна на ґрунт, пошкодження обладнання судна, знарядь лову (з'єднаних із судном), позбавлення судна можливості руху, забруднення навколишнього природного середовища, загрозу навколишньому природному середовищу, зсув вантажу (якщо спричинено втрату судном морехідного стану), локалізоване руйнування двигуна або силової установки, пошкодження конструкцій (тріщини) судна, засобів навігаційного обладнання, гідротехнічних та підводних інженерних споруд без забруднення навколишнього природного середовища та/або без втрати судном морехідного стану;

забруднення навколишнього природного середовища - потрапляння у водні об'єкти матеріалів, речовин або відходів у результаті пошкодження або експлуатації судна, які завдали шкоду водним біоресурсам, здоров'ю людини та її діяльності на водних об'єктах, у тому числі шкоду для рибальства;

зникнення судна - відсутність будь-яких відомостей про судно протягом трьох місяців;

комісія з розслідування АП - комісія, створена наказом органу розслідування АП;

морехідний стан судна - технічна придатність судна до плавання, належним чином спорядження його і забезпечення усім необхідним для плавання, укомплектування персоналом (екіпажем), а також приведення приміщень судна, в яких перевозиться вантаж, у стан, що забезпечує належне приймання, перевезення і збереження вантажу;

морехідні якості судна - один із критеріїв морехідного стану судна, зокрема плавучість, остійність, непотоплюваність, керованість, міцність, водонепроникність тощо;

орган розслідування АП - Державне агентство рибного господарства України (далі - Держрибагентство);

розслідування АП - збір та аналіз інформації про АП, виявлення обставин, визначення причин та факторів, які спричинили АП, складання акта розслідування АП, а також підготовка (у разі необхідності) рекомендацій щодо попередження і запобігання АП та рекомендацій з безпеки мореплавства (судноплавства), включаючи підвищення рівня підготовки персоналу (екіпажу) судна;

пошкодження судна - пошкодження судна, отримане внаслідок АП, яке спричинило втрату міцності його конструкції (корпусу судна), вихід з ладу основних механізмів, обладнання та/або погіршення морехідних якостей судна, необхідність проведення капітального ремонту або заміну пошкоджених елементів конструкції судна;

тяжке тілесне ушкодження людини - отримання особою тілесного ушкодження, заподіяного під час АП, унаслідок чого особа втратила працездатність більше як на 72 години протягом семи діб з дня одержання такого ушкодження.

Інші терміни застосовуються в значеннях, наведених у Водному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України та Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

3. Положення є обов'язковим для виконання:

капітанами суден (судноводіями, стерновими-мотористами);

власниками суден (судновласниками, фрахтувальниками);

капітанами морських рибних портів.

II. Класифікація АП

1. Класифікація за видами:

дуже серйозні АП;

серйозні АП;

інциденти.

2. До дуже серйозних АП належать події, що спричинили:

загибель людини (людей);

зникнення людини (людей) із судна;

залишення судна персоналом (екіпажем) у разі серйозної загрози життю персоналу (екіпажу) судна;

загибель судна;

конструктивне пошкодження судна, яке спричинило втрату ним морехідного стану, після якого проведення відновлювального ремонту судна недоцільне (катастрофа);

зникнення судна;

участь у зіткненні з іншим судном;

забруднення навколишнього природного середовища судном (суднами).

3. До серйозних АП належать події, що спричинили:

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень людині (людям);

серйозне пошкодження судна, його обладнання;

позбавлення судна можливості руху без втрати ним морехідного стану;

зсув вантажу, що спричинив втрату судном морехідного стану;

пошкодження знарядь лову, з'єднаних із судном;

локалізоване руйнування двигуна або силової установки тощо.

4. До інцидентів належать події, що спричинили або могли спричинити:

заподіяння шкоди людині, судну;

загрозу навколишньому природному середовищу;

виникнення експлуатаційних пошкоджень судна або його конструкції без втрати судном морехідного стану, пошкоджень конструкцій (тріщин) судна, обладнання (механізмів), пристроїв та корпусу судна, засобів навігаційного обладнання, гідротехнічних та підводних інженерних споруд без забруднення навколишнього природного середовища.

III. Повідомлення про АП

1. Капітан судна (судноводій, стерновий-моторист) негайно наявними засобами зв'язку (радіозв'язок, канали телефонного або супутникового зв'язку тощо), які забезпечують найбільш швидке проходження інформації про АП, інформує:

власника судна (судновласника, фрахтувальника);

капітана найближчого морського рибного порту (морського порту), якщо АП сталась у морських водах України (виключна (морська) економічна зона, територіальне море або внутрішні морські води України);

адміністрацію місця базування та/або власника (орендаря) місця базування.

Капітан судна (судноводій, стерновий-моторист) вживає можливих заходів щодо зберігання у недоторканності носіїв інформації: суднових, машинних та інших журналів, навігаційних карт, розрахунку остійності судна тощо.

Якщо надання з будь-яких причин інформації про АП капітаном судна (судноводієм, стерновим-мотористом) неможливо, зазначена інформація може бути передана капітаном судна (судноводієм, стерновим-мотористом), яке знаходиться найближче до судна, з яким сталася АП, або власником судна (судновласником, фрахтувальником).

2. Якщо АП із судном сталась в територіальному морі або внутрішніх водах іноземної держави, капітан судна (судноводій, стерновий-моторист), яке плаває під Державним прапором України, повинен повідомити про АП найближчий іноземний морський рятувально-координаційний центр, власника судна (судновласника, фрахтувальника), а також орган розслідування АП та найближчі консульські установи України.

Якщо до АП із судном причетні риболовні судна під прапором іноземної держави, при здійсненні розслідування АП застосовуються положення частини другої глави 7 Кодексу міжнародних стандартів та рекомендованої практики з розслідування аварії або інциденту на морі (Резолюція IMO A.1075(28) від 04 грудня 2013 року та Резолюція MSC.255(84) від 16 травня 2008 року) Комітету з питань безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО).

3. Первинна інформація про АП, що надходить власнику судна (судновласнику, фрахтувальнику) від капітана судна (судноводія, стернового-моториста), включає залежно від виду АП:

тип та реєстраційний (бортовий) номер судна;

назва судна (за наявності);

дата, судновий час АП;

прізвище, ім'я, по батькові капітана судна (судноводія, стернового-моториста);

маршрут судна на момент виникнення АП;

кількість та найменування вантажу;

осадка судна носом і кормою до і після АП, крен;

кількість палива, прісної води на борту судна;

географічні координати місця АП;

фактичні гідрометеорологічні умови;

кількість персоналу (екіпажу) судна;

стислий опис АП та її наслідків;

наявність і ознаки забруднення навколишнього природного середовища;

кількість загиблих та постраждалих, їх посади, прізвища, ім'я та по батькові.

У разі з'ясування нових обставин щодо АП капітан судна (судноводій, стерновий-моторист) зобов'язаний передавати власнику судна (судновласнику, фрахтувальнику) додаткову інформацію для узагальнення.

Капітан судна (судноводій, стерновий-моторист) зобов'язаний також негайно поінформувати капітана найближчого порту про всі зміни навігаційної обстановки, спричинені АП.

4. Власник судна (судновласник, фрахтувальник) після одержання від капітана судна первинної інформації про АП зобов'язаний негайно надіслати органу розслідування АП будь-якими наявними засобами зв'язку письмове повідомлення про аварійну подію (АП) із судном флоту рибної промисловості за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

Оригінал повідомлення про АП у дводенний строк з моменту виявлення АП надсилається власником судна (судновласником, фрахтувальником) поштовим відправленням органу розслідування АП.

Власник судна (судновласник, фрахтувальник) протягом доби надає органу розслідування АП:

письмово викладені відомості про характер АП і обставини, за яких вона відбувалася, з детальним описом у довільній формі;

витяги із суднових документів;

витяги з документів місця базування;

копії суднових документів;

копії кваліфікаційних та медичних документів персоналу (екіпажу) судна;

пояснення причетних до АП осіб і свідків;

схеми, фото- та відеоматеріали, пов'язані з АП, тощо.

5. Нещасний випадок, який стався у результаті АП із персоналом (екіпажем) судна під час перебування судна в рейсі, а також із людьми, які перебували на судні, розслідується згідно вимог чинного законодавства.

IV. Комісія з розслідування АП

1. Орган розслідування АП протягом 48 годин з дати отримання повідомлення про АП реєструє АП в журналі реєстрації аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості, форма якого наведена в додатку 2 до цього Положення, створює комісію з розслідування АП та затверджує її склад.

Про створення комісії з розслідування АП орган розслідування АП повідомляє власника судна (судновласника, фрахтувальника), з яким сталась АП, капітана морського рибного порту або адміністрацію місця базування та/або власника (орендаря) місця базування, де перебуває судно, з яким сталась АП, а також інших зацікавлених юридичних або фізичних осіб (у разі необхідності).

2. Основними завданнями комісії з розслідування АП є здійснення класифікації АП, збір даних про АП, опрацювання та аналіз отриманих даних про АП та складання акта розслідування АП.

Аналіз АП спрямовується на виявлення, вивчення і узагальнення відомостей про:

причини АП;

вплив на АП недосконалих інженерних і технологічних рішень щодо конструкції й устаткування судна;

роль людського фактора у виникненні АП;

вплив зовнішнього фактора;

заходи із запобігання АП;

інші матеріали, пов'язані з безпекою мореплавства (судноплавства), отримані за допомогою спостережень і оцінок АП.

3. До складу комісії з розслідування АП входять голова комісії та її члени, які обираються із числа посадових осіб органу розслідування АП.

Комісія з розслідування АП створюється наказом органу розслідування АП, яким затверджується її склад та встановлюються строки розслідування АП, а також (у разі необхідності) зазначаються організаційні умови проведення розслідування АП.

4. Власник судна (судновласник, фрахтувальник), з яким сталась АП, капітан морського рибного порту або адміністрація місця базування та/або власник (орендар) місця базування зобов'язані сприяти роботі комісії з розслідування АП.

5. Голова комісії з розслідування АП зобов'язаний:

провести організаційне засідання комісії для ознайомлення членів комісії з наявною інформацією щодо АП;

визначити необхідність додаткового залучення експертів (фахівців) до роботи комісії та основні напрями і порядок роботи комісії;

оглянути місце АП;

забезпечувати координацію дій усіх осіб, які беруть участь у розслідуванні АП.

Голова комісії протягом трьох діб з моменту початку розслідування АП надає керівнику органу розслідування АП таку попередню інформацію:

опис обставин АП;

наслідки АП (кількість загиблих людей та персоналу (екіпажу), кількість людей та персоналу (екіпажу), які отримали тяжкі тілесні ушкодження та відомості про них, площа забруднення навколишнього природного середовища тощо).

6. Голова комісії з розслідування АП має право:

приймати рішення з усіх організаційних, методичних і практичних питань розслідування АП;

давати обов'язкові для виконання доручення та вказівки членам комісії з розслідування АП;

направляти за рішенням комісії з розслідування АП на лабораторні випробування та дослідження речові докази, що стосуються АП;

створювати робочі групи;

проводити засідання комісії для вирішення основних організаційних, методичних та практичних питань розслідування АП;

використовувати надані посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, необхідні матеріали і документи з питань, пов'язаних із проведенням розслідування АП, а також додаткові відомості стосовно АП;

залучати до роботи комісії експертів для розв'язання конкретних завдань, що потребують знань у спеціальних галузях науки і техніки;

опитувати (брати пояснення) свідків АП та осіб, причетних до АП.

7. Голова комісії з розслідування АП організовує, проводить і контролює всі етапи розслідування АП, координує дії всіх учасників розслідування АП та приймає рішення з усіх організаційних, методичних і практичних питань розслідування АП.

8. Члени комісії з розслідування АП зобов'язані сумлінно виконувати свої обов'язки, доручення голови комісії, бути неупередженими та об'єктивними, не допускати конфлікту інтересів.

9. Члени комісії з розслідування АП мають право:

опитувати (брати пояснення) свідків АП та осіб, причетних до АП;

ознайомлюватися із всіма матеріалами щодо АП;

проводити огляд місця АП (здійснювати фото- та відеозйомку);

вносити пропозиції голові комісії стосовно залучення експертів (фахівців) до роботи комісії з розслідування АП;

викладати особисту думку в матеріалах, доданих до акта розслідування АП.

V. Етапи розслідування АП

1. Розслідування АП складається з трьох основних етапів:

перший - збір даних про АП;

другий - опрацювання і аналіз отриманих даних;

третій - складання акта розслідування АП.

2. Розслідування АП на першому етапі включає такі основні напрями:

огляд місця АП з метою документування речових доказів;

опитування свідків АП, складання протоколів опитування;

ознайомлення з документами, процедурами і записами.

3. Усі характеристики та особливості місця АП мають бути задокументовані комісією з розслідування АП за допомогою фото- та відеофіксації, малюнків, схем, детального опису або будь-яких інших засобів і способів.

4. Комісія з розслідування АП визначає групу осіб, яких необхідно опитати у зв'язку з АП.

До цієї групи осіб належать:

безпосередні свідки, що перебували на місці АП у момент, коли вона сталася;

особи, які не перебували біля місця, де сталася АП, але можуть надати необхідну інформацію;

особи, причетні до АП;

особи, задіяні у пошуково-рятувальних операціях;

члени персоналу (екіпажу) суден, що перебували на місці АП;

персонал місць базування, причалів, служб регулювання руху суден, служб спостереження тощо.

У разі необхідності можуть бути опитані:

особи, уповноважені власником судна (судновласником, фрахтувальником) на забезпечення безпеки мореплавства (судноплавства) та технічну експлуатацію суден;

представники органів, які здійснювали технічний нагляд за судном.

5. Опитування свідків та причетних до АП осіб проводиться з кожним опитуваним окремо українською мовою або (у разі необхідності) за допомогою перекладача.

Опитування свідків та осіб, причетних до АП, має починатися з роз'яснення мети розслідування.

Пояснення свідків та осіб, причетних до АП, надаються ними власноруч.

За підсумками опитування свідків та осіб, причетних до АП, а також зібраної інформації опитувач (голова комісії або її член) складає протокол опитування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

6. До матеріалів розслідування АП долучаються матеріали, надані свідками й особами, причетними до АП, пояснювальні записки, заяви, листи, скарги з приводу обставин АП тощо.

Усі матеріали, надані комісії з розслідування АП, завіряються підписом особи, що підтверджує факт, а також печаткою (за наявності).

7. Проведення другого етапу розслідування АП здійснюється у такому порядку:

визначення послідовності подій і обставин АП, а також (у разі наявності) виявлення суперечностей у доказах та встановлення небезпечних дій (рішень), умов, помилок, чинників персоналу (екіпажу) судна, які призвели до АП;

опис АП в хронологічній послідовності.

8. Визначення послідовності подій починається з огляду і вивчення наявної інформації з метою з'ясування, яка інформація стосується АП, а також для того, щоб переконатися, що наявна інформація є повною.

Небезпечними вважаються дії персоналу (екіпажу) при надзвичайних ситуаціях або за потенційно небезпечних умов, здійснені з порушенням вимог, що регламентують безпеку плавання, а також бездіяльність персоналу (екіпажу) судна при надзвичайних ситуаціях.

9. Другий етап розслідування АП завершується складанням розгорнутого опису АП в хронологічній послідовності, передумов і розвитку АП та фактів, які її спричинили.

10. На третьому етапі розслідування АП комісією з розслідування АП складається та підписується акт розслідування аварійної події (АП) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, який подається на затвердження керівнику органу розслідування АП, та здійснюється підготовка (у разі необхідності) рекомендацій щодо попередження і запобігання АП у майбутньому.

VI. Інформація, необхідна комісії з розслідування АП для проведення розслідування АП

1. Комісія з розслідування АП залежно від виду АП та спричинених нею наслідків збирає інформацію про АП, судно, персонал (екіпаж) судна, з яким сталася АП, стан водної поверхні, погоду, а також іншу додаткову інформацію, необхідну для розслідуванні конкретної АП:

2. Відомості про АП:

дата, час і місце АП;

докладні відомості про АП і події, що їй передували і настали після неї;

докладні відомості про роботу відповідного устаткування, особливо з несправностями;

перелік осіб, які перебували на містку (для палубних суден);

перелік осіб, які перебували в машинному відділенні (для суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства);

наявність жертв та постраждалих, їх прізвища і посади (за наявності);

докладні відомості про зв'язок, що здійснювався між судном, з яким сталась АП, та іншими суднами, а також береговими радіостанціями, пошуково-рятувальними центрами тощо із розшифровуванням електронних записів (за наявності);

докладні відомості про будь-які тяжкі тілесні ушкодження людей і випадки зі смертельними наслідками;

наявність і ознаки забруднення навколишнього природного середовища;

фактичні гідрометеорологічні умови під час АП;

інша документація, яка має відношення до АП.

3. Відомості про судно:

назва та/або реєстраційний номер судна;

найменування, адреса, контактні дані власника судна (судновласника, фрахтувальника);

дата АП, судновий час;

назва органу, який здійснює технічний нагляд за судном;

тип судна;

рік і місце побудови судна;

прізвище, ініціали капітана судна (судноводія, стернового-моториста);

місце реєстрації (приписки) або місце базування;

радіообладнання (тип, найменування) у разі наявності;

радіолокатор (тип, найменування) у разі наявності;

обладнання для визначення місцезнаходження судна (тип, найменування) у разі наявності;

рятувальні засоби (тип, найменування, дати огляду і закінчення терміну придатності);

основні розміри (довжина, ширина, висота борту, осадка, вантажопідйомність тощо);

тип та потужність двигунів;

кількість палива, прісної води на борту;

маршрут судна на момент виникнення АП;

осадка судна носом і кормою до і після АП, крен судна;

географічні координати місця де сталась АП;

настанови компанії з безпеки мореплавства (судноплавства);

навігаційні карти і записи про їх коригування;

інструкції виробників щодо експлуатації і технічного обслуговування суднового устаткування і механізмів;

копії або витяги з усіх суднових документів, що мають відношення до АП, та документів берегових служб (у разі необхідності);

свідоцтва, акти, сертифікати тощо, визначені законодавством;

машинний журнал (для палубних суден);

судновий журнал (для палубних суден);

суднова роль;

розрахунок остійності (для суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства);

схеми розташування приміщень (відсіків) на судні (для палубних суден).

4. Відомості про осіб персоналу (екіпажу) судна, з яким сталась АП:

кількість людей, персоналу (екіпажу) на борту судна;

прізвище, ім'я, по батькові;

рік народження;

посада на судні;

докладні відомості про тяжкі тілесні ушкодження;

опис нещасного випадку;

надання першої допомоги або інші заходи, ужиті на судні;

сертифікати компетентності з підтвердженнями до них та інші наявні кваліфікаційні документи;

медичні свідоцтва моряка за формою, встановленою Міністерством охорони здоров'я України (для суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства);

трудові договори членів персоналу (копії трудових книжок або наказів про прийняття на роботу);

стаж роботи (на цьому судні, на подібних суднах, на суднах інших типів, на цій посаді, на інших посадах);

кількість годин, відпрацьованих у день АП, та у попередні дні;

кількість годин сну за останні 48 годин перед АП;

вживання ліків;

результати аналізів на вміст наркотиків і алкоголю у крові.

5. Відомості про стан водної поверхні, погоду:

напрямок і сила вітру;

стан водної поверхні, напрямок хвилювання та/або брижі;

стан атмосфери і видимість;

напрямок, швидкість течій з урахуванням місцевих умов;

температура повітря та води.

6. Надання допомоги під час і після АП судну та/або персоналу (екіпажу) судна у випадках:

звернення - хто саме, до кого, за допомогою яких засобів;

якщо допомога була запропонована або надана - ким і якого характеру, чи була допомога ефективною і компетентною;

якщо в наданні допомоги було відмовлено - ким і чому;

якщо допомога була запропонована і відхилена - причини відмови.

7. Додаткова інформація, необхідна при АП:

1) додаткова інформація, необхідна при пожежі, вибуху на судні:

джерело запалювання і початок пожежі;

вжиті заходи;

перелік та стан протипожежного устаткування із зазначенням дат огляду і перевірки;

чи були закриті вентиляційні канали, що ведуть до приміщення, в якому сталась пожежа;

тип матеріалу, який горів і тип матеріалу, який знаходився поруч із місцем пожежі;

обмеження, спричинені димом, температурою чи випарами;

свобода доступу;

наявність доступу до протипожежного устаткування;

підготовленість персоналу (екіпажу) судна - регулярність проведення навчальних пожежних зборів і навчань;

заходи, вжиті береговими пожежними командами;

2) додаткова інформація, необхідна при зіткненні суден:

місцеві та інші спеціальні правила плавання (обов'язкові постанови по порту, інструкції, правила затверджені обласними державними адміністраціями тощо);

перешкоди для маневрування (у разі наявності);

обставини, що погіршували видимість і чутність сигналів;

відомості про інше судно (назва, номер, національна належність тощо);

3) додаткова інформація, необхідна при посадці судна на ґрунт:

останнє точне визначення місцезнаходження судна (метод його визначення);

наявні технічні засоби для визначення місцезнаходження судна (причини невикористання);

стан погоди, наявність течії до і після посадки на мілину;

вплив на показання компаса місцевої магнітної аномалії;

радіолокатор, відповідні шкали дальності, що використовувались;

актуальність на дату АП наявних навігаційних карт;

проміри глибин після посадки судна на мілину, коли і якими засобами здійснені;

рівень рідин в цистернах і відсіках судна, час останнього виміру, засоби вимірювання, якими вона визначена;

осадка судна до і після посадки на мілину, засоби вимірювання, якими вона визначена;

місце посадки на мілину, як визначено;

причини і характер відмови двигуна або керування стерном, якщо вони спричинили посадку на мілину;

готовність якорів, їх використання й ефективність;

характер і розміри ушкодження;

стан судна та вжиті дії після посадки на мілину;

4) додаткова інформація, необхідна при затопленні судна:

крен, осадка (носом, кормою) судна, висота надводного борту при виході з останнього морського порту (місця базування) і зміни, що відбулися в рейсі;

відповідність висоти надводного борту сезону і району плавання;

стан судна, можливий вплив на морехідні якості;

дані про остійність і час її останнього визначення;

чинники, що впливають на остійність (зміна конструкції, характер, вага, розподіл баласту, розташування та вага вантажу, вільні поверхні рідин у цистернах або вода, що вільно переміщається по судну);

розподіл на відсіки за допомогою водонепроникних переборок;

кількість та продуктивність осушувальних та пожежних насосів;

схема розташування та водонепроникність люків, дверей, ілюмінаторів, бортових та інших отворів;

причина і характер початкового надходження води всередині судна;

інші обставини, що спричинили затоплення;

заходи, вжиті для запобігання затопленню;

координати та глибина місця, де затонуло судно, а також прилади і засоби, за допомогою яких вони були встановлені;

передбачені і використані рятувальні засоби і будь-які ускладнення, що виникли під час їх використання;

5) додаткова інформація, необхідна при забрудненні навколишнього природного середовища у результаті АП:

тип забруднювача;

кількість забруднювача на судні;

втрачена кількість забруднювача;

спосіб розміщення і кріплення забруднювача;

танки, приміщення, що одержали пробоїну (за наявності);

заходи, вжиті для зменшення забруднення навколишнього природного середовища;

використані бонові загородження, якщо вони застосовувалися;

6) інформація щодо кожного судна:

час, місцезнаходження, курс і швидкість на момент зіткнення, засоби і прилади, за допомогою яких вони визначені;

час виявлення іншого судна;

пеленг, дистанція до іншого судна і його курс, а також час спостереження і наступні зміни пеленга та дистанції;

розрахунок маневру розходження з іншим судном, метод розрахунку, копія розрахунку (за наявності);

докладні відомості про усі наступні зміни курсу і швидкості суден до моменту зіткнення;

виставлені навігаційні, денні вогні та вогні суднового освітлення, а також ті, що спостерігались;

звукові сигнали, включаючи туманні сигнали, що були подані суднами під час їхньої подачі, час, коли були виявлені сигнали іншого судна;

ведення радіоспостереження, частота, які повідомлення були передані, отримані або випадково почуті;

наявність радіолокаторів на суднах, їх робота під час події (із зазначенням шкал дальності, що використовувалися на кожному з них);

правильність використання стерна;

докладні відомості про візуальні спостереження;

частини кожного із суден, якими вони зіткнулися в перший момент, кут взаємного розташування суден у цей час;

характер і розміри ушкоджень.

VII. Документування АП та оскарження результатів її розслідування

1. Розслідування АП незалежно від місця, де вона сталася, проводиться у стислі строки, але не більше двадцяти діб з моменту видання наказу про створення комісії з розслідування АП.

Орган розслідування АП, що створив комісію з розслідування АП, за поданням голови комісії може продовжити термін її розслідування за обґрунтованими підставами у зв'язку з проведенням тривалих експертиз тощо шляхом внесення змін до наказу органу розслідування про створення комісії з розслідування.

2. Копія акта розслідування АП надсилається власнику судна (судновласнику, фрахтувальнику) органом розслідування АП у дводенний строк після його затвердження керівником органу розслідування АП.

3. У разі виявлення нових доказів, які можуть суттєво вплинути на встановлення обставин АП, а також висновки про причини АП, орган розслідування АП повинен відновити розслідування з метою перегляду або підтвердження своїх висновків у порядку, визначеному розділом IV цього Положення.

4. У разі незгоди власника судна (судновласника, фрахтувальника), з яким сталась АП, з актом розслідування АП він має право оскаржити його до органу розслідування АП у десятиденний строк з дня отримання копії акта розслідування АП.

Термін розгляду скарги органом розслідування АП не може перевищувати тридцяти днів.

У разі незгоди з актом розслідування АП власник судна (судновласник, фрахтувальник) може оскаржити його до суду.

VIII. Облік і аналіз АП

1. Після затвердження акта розслідування АП інформація про АП вноситься в журнал обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості (далі - журнал обліку АП), форму якого наведено у додатку 5 до цього Положення.

Журнал обліку АП ведеться органом розслідування АП та власниками суден (судновласниками, фрахтувальниками) на електронних та паперових носіях.

2. Облік АП здійснюється власниками суден (судновласниками, фрахтувальниками) з метою систематизації й узагальнення характеристик АП для завчасного виявлення і своєчасного запобігання обставинам, що можуть загрожувати безпеці мореплавства (судноплавства), та вжиття заходів щодо попередження АП.

Аналіз АП здійснюється органом розслідування АП та спрямований на виявлення, вивчення й узагальнення відомостей про АП та причини і фактори їх виникнення.

3. Орган розслідування АП здійснює облік та аналіз АП із суднами, а також забезпечує архівне збереження матеріалів розслідування АП.

Власники суден (судновласники, фрахтувальники) ведуть облік АП, які сталися з їх суднами.

Орган розслідування АП не веде облік АП із суднами, які були допущені до плавання не зареєстрованими в установленому порядку, а також із суднами, які експлуатуються громадянами без відома власників суден (судновласників, фрахтувальників).

4. Матеріали розслідування АП зберігаються органом розслідування АП не менше п'яти років з дня завершення розслідування АП, журнали обліку АП - постійно.

5. Матеріали розслідування АП можуть надаватися органом розслідування АП на запит власника судна (судновласника, фрахтувальника), а також органів, представники яких брали участь у розслідуванні АП.

 

Заступник директора
департаменту - начальник відділу
Департаменту тваринництва

О. Альшанова

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про аварійну подію (АП) із судном флоту рибної промисловості

____ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ року

Дата, час (місцевий, київський), місце АП (порт, причал, протока, затока, рейд, річка, водойма, море, океан тощо, відкрите або територіальне море), координати:
______________________________________________________________________________________

Опис АП: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Наслідки АП:

жертви і постраждалі, їх прізвища, ім'я, по батькові, вік, стан здоров'я після АП, інші дані:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

наявність пошкоджень судна, об'єктів і споруд, забруднення навколишнього природного середовища: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані про судно:

тип, назва та/або реєстраційний номер, основні розміри, рік і місце побудови: ____________________
______________________________________________________________________________________

місце базування (порт приписки): _________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові капітана (судноводія, стернового-моториста): _________________________

кількість членів персоналу (екіпажу): _______________________________________________________

маршрут, суднові запаси: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

завантаження судна (кількість та найменування вантажу): _____________________________________
______________________________________________________________________________________

Власник, судновласник або фрахтувальник (найменування, адреса, контактна інформація тощо):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Поточні та прогнозні умови погоди (напрямок і сила вітру, хвилювання, брижі, течія, видимість):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані про інші судна, причетні до АП (назва та/або бортовий номер, держава прапора, місце базування, тип): ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Осадка носом, кормою до і після АП, втрата осадки, крен судна: _______________________________
______________________________________________________________________________________

Додаткова інформація: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Оперативні контактні дані (засоби зв'язку із судном, відповідальними та залученими особами берегового персоналу тощо): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інформацію передав:

_____________________________
(найменування / П. І. Б. власника судна, судновласника, фрахтувальника)

_________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості

Розпочато ___ ____________ 20__ року

Закінчено ___ ____________ 20__ року

N з/п

Дата і час

Вид аварійної події, найменування / П. І. Б. власника судна, судновласника або фрахтувальника, назва судна, відомості про потерпілих

Місце, де сталася аварійна подія, основні обставини та причини виникнення

Заходи оперативного реагування

Заходи, вжиті за результатами розслідування, відмітка про виконання

виникнення аварійної події

отримання інформації про аварійну подію

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОПИТУВАННЯ

 

Місце опитування _________________________
                               _________________________
                                         (вид аварійної події)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проводить опитування)
_____________________________________________________________________________________
опитано у зв'язку з аварійною подією із судном _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (назва судна, місце аварійної події, координати)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку опитано)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (адреса місця проживання)

____________________________
                   (дата та рік народження)

_________________________________________
(освіта)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (займана посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (наявність кваліфікаційних документів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (номер свідоцтва/диплома, ким та коли видано)
стаж роботи ____________________________ років,
у тому числі на займаній посаді ____________ років.

По суті аварійної події опитуваний зазначив:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаткові питання: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ р.

________________
    (підпис опитувача)

__________________
(підпис опитуваного)

Примітка: підпис проставляється на кожній сторінці протоколу опитування.

 

АКТ
розслідування аварійної події (АП)

Комісія з розслідування АП, створена наказом

________________________________________
  (назва органу розслідування АП, номер і дата наказу)

у складі:

голови комісії
____________________________

 

____________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

членів комісії:

 

____________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

____________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

____________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

провела в період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року розслідування АП, що сталася із судном ________________________________________________________________
                                                                                                                      (назва судна)
яке належить __________________________________________________________________________
                                                                     (найменування власника судна (судновласника, фрахтувальника),
                                                                                          його юридична адреса (місце проживання))
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (місце, дата та час АП)

1. Опис АП: __________________________________________________________________________

2. Обставини та причини АП:

1) маршрут судна ______________________________________________________________________

2) кількість членів персоналу (екіпажу) судна і пасажирів (якщо такі були на судні)
_____________________________________________________________________________________

3) вантаж, його кількість, назва та розміщення ______________________________________________

4) метеорологічні умови та характеристики стану водної поверхні перед виникненням АП
_____________________________________________________________________________________

5) роботи, що виконувались на судні (суднах) безпосередньо перед виникненням АП
_____________________________________________________________________________________

6) інші дані, що характеризують обставини, за яких сталася АП ________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Наслідки АП:

1) фактична або можлива загибель судна, залишення судна персоналом на водному об'єкті
______________________________________________________________________________________

2) кількість осіб, що загинули (окремо: членів персоналу судна і пасажирів, якщо такі були на судні) ______________________________________________________________________________________

3) кількість людей, що отримали серйозні тілесні ушкодження (окремо членів персоналу (екіпажу) судна і пасажирів, якщо такі були на судні) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4) обсяг і площа забруднення навколишнього природного середовища і вид забруднюючої речовини ______________________________________________________________________________________

5) повне конструктивне руйнування судна, або утрата ним певних морехідних якостей, або виникнення окремих експлуатаційних обмежень тощо _______________________________________

6) інші негативні наслідки _______________________________________________________________

4. Інформація про судно, персонал судна, потерпілих, організацію роботи з безпеки мореплавства, акваторію порту, роботу комісії з розслідування АП:

1) судно:

тип, назва та/або реєстраційний номер, місце і дата побудови _________________________________
назва органу, що здійснює технічний нагляд за судном, дата, місце, результати останнього огляду, дата чергового огляду ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
дата, місце і обсяг останнього ремонту _____________________________________________________
приписи і зауваження контролюючих органів, які перевіряли судно перед виходом в рейс, щодо недоліків судна ________________________________________________________________________
відповідність судна виду діяльності, яка здійснювалася на час АП ______________________________
відповідність навантаження судна установленим для нього нормам ____________________________
______________________________________________________________________________________
стисла оцінка відповідності технічної експлуатації судна встановленим вимогам
______________________________________________________________________________________

2) персонал (екіпаж) судна (поіменно):

посада, прізвище, ім'я та по батькові, вік, кваліфікація, освіта (найменування навчального закладу та рік закінчення) _________________________________________________________________________
загальний стаж роботи на суднах даного типу та на даній посаді _______________________________
проходження медичного контролю, огляду та інструктажу ____________________________________
знання своїх обов'язків, зазначених у розкладі за тривогами
______________________________________________________________________________________
дані експертизи на алкогольні напої, наркотики тощо ________________________________________

Загальна характеристика складу і фахової підготовки персоналу судна, відповідність укомплектованості судна персоналом свідоцтву про мінімальний склад екіпажу або еквівалентному документу ____________________________________________________________________________
відомості про наявність у персоналу судна професійних навичок з експлуатації судна і знання найважливіших експлуатаційних процедур _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3) відомості про осіб, яким спричинена шкода у результаті АП (поіменно):

прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________
стать _________________________________________________________________________________
рік і місце народження __________________________________________________________________
громадянство _________________________________________________________________________
місце проживання _____________________________________________________________________
статус осіб, які перебували на судні під час АП (член персоналу (екіпажу) судна, назва його посади, пасажир, представник контролюючого органу тощо)
______________________________________________________________________________________
вид завданої шкоди (зникнення із судна, загибель, тяжке тілесне ушкодження людини тощо)
______________________________________________________________________________________
попередня причина загибелі, а в разі спричинення шкоди здоров'ю - попередній медичний діагноз із зазначенням характеру шкоди, завданої здоров'ю потерпілого
______________________________________________________________________________________

4) управління безпекою мореплавства (судноплавства) (для суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства):

відомості щодо особи (осіб) або служби, відповідальної за забезпечення безпеки мореплавства:

відповідальна особа (особи) за забезпечення безпеки мореплавства або служба призначена ______________________________________________________________________________________
                                                                                                            (так/ні)
ресурсами, необхідними для виконання своїх обов'язків, забезпечена ___________________________
                                                                                                                                                                                          (так/ні)
її права та обов'язки вимогам безпеки мореплавства відповідають ______________________________
                                                                                                                                                                                  (так/ні)
прямий зв'язок із суднами та із керівником компанії наявний __________________________________
                                                                                                                                                                          (так/ні)
навчання та перевірка знань з питань безпеки мореплавства проводилися ______________________
                                                                                                                                                                                              (так/ні)
інструкції для забезпечення безпечної експлуатації суден і захисту навколишнього природного середовища на судні наявні ______________________________________________________________
                                                                                                                                         (так/ні)
обсяг установлених повноважень і засобів зв'язку між береговим і судновим персоналом наявний
______________________________________________________________________________________
                                                                                                          (так/ні)
порядок передачі повідомлень про АП та випадки порушення встановленого порядку забезпечення безпеки мореплавства, включаючи вимоги системи управління безпекою наявний _______________
                                                                                                                                                                                                          (так/ні)
порядок підготовки до аварійних ситуацій і дій з їхнього усунення наявний ______________________
                                                                                                                                                                                                (так/ні)
інші питання з організації робіт щодо належного функціонування системи управління безпекою
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5) персонал берегових служб, причетний до АП, якщо АП пов'язана з помилковими діями берегових служб (поіменно):

посада _______________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________
вік ___________________________________________________________________________________
освіта (найменування навчального закладу та рік закінчення) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
загальний стаж роботи _________________________________________________________________
стаж роботи на даній посаді _____________________________________________________________
наявність спеціальної підготовки, інструктажу тощо (де, коли отримано)
_____________________________________________________________________________________

6) стан акваторії (внутрішній і зовнішній рейди, канали, фарватери), якщо АП відбулася в акваторії порту або місця базування _______________________________________________________________

7) результати проведених комісією перевірок, експертиз, випробувань, оглядів, даних технічних засобів контролю ______________________________________________________________________

Стислий опис пояснень свідків про послідовність розвитку АП ________________________________
______________________________________________________________________________________

8) інша інформація ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                (опис речових доказів, зібраних під час проведення розслідування, розшифровка записів
                                самописців, інша інформація, необхідна для обґрунтування висновку про причини АП)

5. Аналіз АП: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(опис дій у хронологічному порядку в процесі виникнення і розвитку АП з розкриттям причинно-наслідкових зв'язків між ними, аналіз виявлених у процесі розслідування небезпечних факторів, що призвели до відхилень у діях посадових осіб та у роботі устаткування, відхилень від норм проектування, виготовлення та експлуатації суднового обладнання і конструкцій, відхилень від правил судноводіння, протипожежних правил та інших нормативних актів, що регламентують безпеку мореплавства (судноплавства), із визначенням ступеня впливу цих відхилень на розвиток АП)

6. Причини АП: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дії персоналу судна, що призвели та/або сприяли виникненню АП; зазначається, які нормативні вимоги при цьому порушені, не виконані, не дотримані (з посиланням на відповідні структурні одиниці нормативних актів), а також виявлені на судні проблеми, пов'язані з безпекою мореплавства (судноплавства), які призвели до помилкових дій персоналу (екіпажу) судна, причетність до АП, якщо це мало місце, інших суден, підприємств, організацій і установ із максимальним визначенням ступеня їх впливу на виникнення та послідовність розвитку АП)

7. Запропоновані заходи щодо усунення причин виникнення АП:

1) заходи щодо ліквідації наслідків АП (у разі необхідності) ____________________________________
______________________________________________________________________________________

2) заходи щодо усунення безпосередніх причин АП __________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Висновки:

1) АП класифікується як _________________________________________________________________
                                                                                               (дуже серйозна АП, серйозна АП, інцидент)

2) перелік суднових документів, що втрачають чинність у зв'язку з АП (якщо АП кваліфікована як дуже серйозна або серйозна АП) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) перелік конкретних порушень вимог із безпеки мореплавства (включаючи посадові інструкції, положення про структурні підрозділи)
_____________________________________________________________________________________

9. Перелік матеріалів, що додаються:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (місце складання акта розслідування АП: населений пункт, район, область)

Акт розслідування АП складено "___" ____________ 20__ року

Голова комісії

________________
              (підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

________________
              (підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
              (підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
              (підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЖУРНАЛ
обліку аварійних подій (АП) із суднами флоту рибної промисловості

Розпочато _______________ 20__ року

Закінчено _______________ 20__ року

N з/п

Дата реєстрації

Найменування судна, тип, належність, рік і місце побудови

Опис АП

П. І. Б. капітана судна (судноводія, стернового-
моториста)

Дані про АП

Орган розслідування АП

N акта розслідування АП, дата затвердження

П. І. Б. посадової особи, яка зробила запис

місце, час (UTC)

класифікація

вид

причина

наслідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос