Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требования к их учету

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 26.10.2017 № 578
действует с 05.12.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2017

м. Київ

N 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2017 р. за N 1381/31249

Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

Відповідно до статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 11 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року N 857 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 серпня 2014 року N 288, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за N 1202/25979, такі зміни:

1) у розділі I:

у абзаці другому пункту 1.1 цифри "12" замінити цифрами "13";

пункт 1.2 після слів "ветеринарної довідки" доповнити словами ", ветеринарно-санітарні паспорти на тварин";

у пункті 1.3 слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" замінити словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

2) у розділі II:

пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"До ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, крім загальних даних про тварину, вносять дані про проведення дегельмінтизації, обов'язкового щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб.";

доповнити розділ новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Пункти 2.1 - 2.4, абзац третій пункту 2.5 не поширюються на правила заповнення ветеринарно-санітарних паспортів на тварин.";

3) розділ III доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта на тварину є огляд тварини державним інспектором ветеринарної медицини, уповноваженим та/або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини та наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до моменту її смерті.";

4) доповнити Правила новим додатком 13, що додається.

2. Департаменту тваринництва у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Голова Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

В. Лапа

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ НА ТВАРИНУ

 

  

PET
PASSPORT
Паспорт домашньої тварини


Код ISO України + номер паспорта


 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

PET
PASSPORT
Паспорт домашньої тварини


 

 

Код ISO України + номер паспорта


Стор. 1 з Х


_____________________________________________________________________________________

 

Пояснення до заповнення паспорта
Explanatory notes for completing the passport

У всіх розділах паспорта використовується такий формат для зазначення:
дати: дд/мм/рррр
часу: 00:00.

In each Section of the passport the following format shall be used to indicate
a date: dd/mm/yyyy
a time: 00:00

Пункти 4 - 6 розділу III заповнюються у разі, якщо тварина має чітке клеймо, нанесене не пізніше 03 липня 2011 року, і не маркована шляхом імплантування мікрочипа (транспондера).
Section III, points 4 - 6: information required where the animal has a clearly readable tattoo applied before 3 July 2011 and is not marked by the implantation of a transponder.

Розділ V заповнюється тільки:
перед перевезенням до іншої держави - члена ЄС /... відповідно до законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин; або
у випадку повернення тварини до ЄС/... після транспортування на окремі території або до третіх країн (заповнюється перед вивезенням тварини з ЄС/...); або
відповідно до вимог законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин згідно з національним законодавством.
Section V: only required
before movement into another Member State/... in accordance with EU animal health legislation; or
where the animal re-enters the Union/... after a movement to territories or third countries (to be completed before the animal leaves the Union/...);
or
in accordance with EU animal health legislation
in accordance with national legislation.

Графу "ДІЄ З2" розділу V не потрібно заповнювати у випадку ревакцинації.
Section V, "VALID FROM2": information not required for booster vaccinations.

Код ISO України + номер паспорта


 

 

Пояснення до заповнення паспорта
Explanatory notes for completing the passport

Розділ VI заповнюється тільки у випадку повернення тварини до ЄС після транспортування на окремі території або до третіх країн відповідно до законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин (заповнюється перед вивезенням тварини з ЄС).
Section VI: only required where the animal re enters the Union after a movement to certain territories or a third countries in accordance with EU animal health legislation (to be completed before the animal leaves the Union).

Розділ VII заповнюється тільки перед в'їздом до окремих держав - членів ЄС відповідно до законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин.
Section VII: only required before movement into certain Member States in accordance with EU animal health legislation.

Розділи VIII - XI заповнюються, якщо цього вимагають території або треті країни, до яких здійснюється перевезення та які визнають цей паспорт.
Section VIII to XI: may be required by territories or third countries of destination which accept the passport.

Розділ X заповнюється у разі, якщо перевезення тварини здійснюється з гігієнічним сертифікатом, передбаченим законодавством ЄС у сфері здоров'я тварин.
Section X: only required where the animal is accompanied by a health certificate in accordance with EU animal health legislation.

Розділ XII: додаткова інформація, що вимагається згідно з національним законодавством.
Section XII: additional information required under national legislation.

Код ISO України + номер паспорта


 

 

I. Інформація про власника
DETAILS OF OWNERSHIP

1. Ім'я: __________________________________________________
Name:

Прізвище: _______________________________________________
Surrname:

Адреса: _________________________________________________
Addres:

Індекс: __________________________________________________
Post-Code:

Місто:___________________________________________________
City:

Країна:__________________________________________________
Country:

Тел.*: ___________________________________________________
Telephone number*:

Підпис: _________________________________________________
Signature:

____________
* Не обов'язково
* Optional

2. Ім'я: __________________________________________________
Name:

Прізвище: _______________________________________________
Surrname:

Адреса: _________________________________________________
Addres:

Індекс: _________________________________________________
Post-Code:

Місто:__________________________________________________
City:

Країна:__________________________________________________
Country:

Тел.*: __________________________________________________
Telephone number*:

Підпис: ________________________________________________
Signature:

____________
* Не обов'язково
* Optional

Код ISO України + номер паспорта


 

 

II. ОПИС ТВАРИНИ
DESCRIPTION OF ANIMAL

ФОТОГРАФІЯ ТВАРИНИ
(не обов'язково)


1. Кличка*: ______________________________________________
Name*:

2. Вид: __________________________________________________
Species:

3. Порода*: ______________________________________________
Breed*:

4. Стать:_________________________________________________
Sex:

5. Дата народження*: _____________________________________
Date of Birth*:

6. Масть: ________________________________________________
Colour:

7. Особливі або яскраво виражені прикмети:
Any notable or discernable features or characteristics: _____________

____________
* Згідно з інформацією власника
* As stated by owner

Код ISO України + номер паспорта


 

 

III. МАРКУВАННЯ ТВАРИНИ
MARKING OF ANIMAL

1. Алфавітно-цифровий код мікрочипа (транспондера)
Transponder alphanumeric code
________________________________________________________

2. Дата імплантування або зчитування* мікрочипа (транспондера)
Date of application or reading* of the transponder
________________________________________________________

3. Місце розташування мікрочипа (транспондера)
Location of the transponder
________________________________________________________

4. Алфавітно-цифровий код клейма
Tattoo alphanumeric code
________________________________________________________

5. Дата нанесення/зчитування клейма
Date of application/date of reading of the tattoo
_____________________________ / __________________________

6. Місце розташування клейма
Location of the tattoo ______________________________________

Маркування необхідно перевіряти перед внесенням будь-якого нового запису до цього паспорта.
The marking must be verified before any new entry is made on this passport.

____________
* Видалити зайве
* Delete as necessary

Код ISO України + номер паспорта


 

 

IV. ВИДАЧА ПАСПОРТА
ISSUING OF THE PASSPORT

П. І. Б. уповноваженого лікаря ветеринарної медицини:
________________________________________________________
Name of the authorised veterinarian:

Адреса: _________________________________________________
Address:

Індекс: _________________________________________________
Post-code:

Місто: __________________________________________________
City:

Країна: _________________________________________________
Country:

Тел.: ___________________________________________________
Telephone number:

E-mail: _________________________________________________
E-mail address:

Дата видачі: ____________________________________________
Date of issuing:

М. П.
ПІДПИС/
STAMP &
SIGNATURE


Код ISO України + номер паспорта


 

 

V. ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ СКАЗУ
VACCINATION AGAINST RABIES

  

ВИРОБНИК І НАЗВА ВАКЦИНИ
MANUFACTURER & NAME OF VACCINE

НОМЕР ПАРТІЇ
BATCH NUMBER

ДАТА ЩЕПЛЕННЯ1
VACCINATION DATE1

ДІЄ З2
VALID FROM2

ДІЄ ДО3
VALID UNTIL3

УПОВНОВАЖЕНИЙ ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
AUTHORISED VETERINARIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

VI. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТИТР АНТИРАБІЧНИХ АНТИТІЛ
RABIES ANTIBODY TITRATION TEST

  

Ветеринарний лікар, який поставив підпис, підтверджує, що бачив офіційний документ, згідно з яким результати дослідження на титр антирабічних тіл зразка крові зазначеної вище тварини, що відібраний на дату, вказану нижче, яке було здійснене в лабораторії, затвердженій ЄС, свідчать про те, що в результаті щеплення проти сказу відбувається утворення сироваткових нейтралізуючих антитіл, кількість яких дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл.
I, the undersigned, confirm that I have seen an official record stating that the rabies antibody titration test performed at an EU-approved laboratory on a sample of blood collected on the date mentioned below from the above described animal proved a response to anti-rabies vaccination at a level of serum neutralising antibody equal to or greater than 0.5 IU/ml.

Дата відбору зразка: ____________________________________________________
Sample collected on:

П. І. Б. уповноваженого лікаря ветеринарної медицини:
____________________________________________________
Name of the authorised veterinarian:

Адреса: _____________________________________________
Address:

Тел.: ________________________________________________
Telephone number:

Дата: _______________________________________________
Date:

М. П.
ПІДПИС/
STAMP &
SIGNATURE 

 

ПОДАЛЬШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
IN CASE OF A FURTHER TEST

  

Ветеринарний лікар, який поставив підпис, підтверджує, що бачив офіційний документ, згідно з яким результати дослідження на титр антирабічних тіл зразка крові зазначеної вище тварини, що відібраний на дату, вказану нижче, яке було здійснене в лабораторії, затвердженій ЄС, свідчать про те, що в результаті щеплення проти сказу відбувається утворення сироваткових нейтралізуючих антитіл, кількість яких дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл.
I, the undersigned, confirm that I have seen an official record stating that the rabies antibody titration test performed at an EU-approved laboratory on a sample of blood collected on the date mentioned below from the above described animal proved a response to anti-rabies vaccination at a level of serum neutralising antibody equal to or greater than 0.5 IU/ml.

Дата відбору зразка: __________________________________
Sample collected on:

П. І. Б. уповноваженого лікаря ветеринарної медицини:
____________________________________________________
Name of the authorised veterinarian:

Адреса: _____________________________________________
Address:

Тел.: _______________________________________________
Telephone number:

Дата: _______________________________________________
Date:

М. П.
ПІДПИС/
STAMP &
SIGNATURE 

 

VII. ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОЗУ
ANTI-ECHINOCOCCUS TREATMENT

  

ВИРОБНИК І НАЗВА ПРЕПАРАТУ

MANUFACTURER & NAME OF PRODUCT

ДАТА1
DATE1

ЧАС2
TIME2

ВЕТЕРИНАР

VETERINARIAN

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 


 

 

VIII. ОБРОБКА ВІД ІНШИХ ПАРАЗИТІВ
OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS

  

ВИРОБНИК І НАЗВА ПРЕПАРАТУ
MANUFACTURER & NAME OF PRODUCT

ДАТА1
DATE1

ЧАС2
TIME2

ВЕТЕРИНАР
VETERINARIAN

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 


 

 

IX. ІНШІ ЩЕПЛЕННЯ
OTHER VACCINATION

  

ВИРОБНИК І НАЗВА ВАКЦИНИ
MANUFACTURER & NAME OF VACCINE

НОМЕР ПАРТІЇ
BATCH NUMBER

ДАТА1
DATE1

ЧАС2
TIME2

ВЕТЕРИНАР
VETERINARIAN

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 


 

 

X. КЛІНИЧНИЙ ОГЛЯД
CLINICAL EXAMINATION

  

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
DECLARATION

ДАТА
DATE

ВЕТЕРИНАР
VETERINARIAN

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNA TURE

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNA TURE

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNA TURE


 

 

XI. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ
LEGALISATION

  

ОРГАН, ЩО ПРОВОДИТЬ ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ
LEGALISATION BODY

ДАТА
DATE

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE


 

 

XII. ІНШЕ
OTHERS

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________

Опрос