Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации санаторно-курортного обеспечения в Государственной специальной службе транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 09.10.2017 № 343
действует с 01.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2017

м. Київ

N 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2017 р. за N 1336/31204

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей" (із змінами) з метою уточнення порядку організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування у Державній спеціальній службі транспорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 30 січня 2012 року N 41, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 230/20543 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату СПО сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Міністр соціальної політики України

А. Рева

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант

М. Мальков

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

1. У розділі I:

1) у пункті 1.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.3. Путівками до санаторно-курортних закладів (далі - путівка) з пільговою оплатою вартості путівок або безкоштовно, за наявності медичних показань та за відсутності протипоказань, на підставі рішень санаторно-курортних відбіркових комісій (далі - СКВК), забезпечуються не більше одного разу на рік:";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, які за станом здоров'я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі (без права на лікування). Особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути інвалід I групи та особа, яка не досягла 16-річного віку;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

абзац тринадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "Військовослужбовці та працівники забезпечуються путівками у період відпустки.".

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають на це право згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", здійснюється відповідно до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 854".

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Відбір хворих на санаторно-курортне лікування здійснюється СКВК, які створені в Адміністрації Держспецтрансслужби, об'єднаних загонах, навчальному центрі, 36 шляхо-відновлювальному загоні, 194 понтонно-мостовому загоні.";

2) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Направлення хворих з госпіталів (лікарень) на реабілітаційне лікування до санаторно-курортних закладів здійснюється ВЛК або лікарською консультативною комісією (далі - ЛКК) цих закладів у порядку, визначеному Інструкцією про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 04 листопада 2016 року N 591, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за N 1538/29668.".

3. У розділі III:

1) пункт 3.3 після слів "у віданні яких перебувають санаторно-курортні заклади" доповнити словами "або до окремих санаторно-курортних закладів.";

2) у пункті 3.6:

абзац четвертий підпункту "а" викласти в такій редакції:

"копію посвідчення, яке дає право на пільги (за наявності);";

підпункт "б" після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"довідку з місця роботи для осіб, які працюють, про те, що вони в поточному році за місцем роботи санаторно-курортними путівками не забезпечувались (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом попереднього та поточного років);".

4. Абзац шостий пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:

"для дітей, крім путівки, - копію свідоцтва про народження, довідку, що підтверджує родинний зв'язок з військовослужбовцем, видану кадровим підрозділом Держспецтрансслужби, та довідку за формою первинної облікової документації N 076/о "Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно", а діти віком від 5 до 18 років, що прибули з батьками на відпочинок та оздоровлення (без санаторно-курортної путівки), - довідку за формою первинної облікової документації N 079/о "Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522 (із змінами); довідку лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри.".

5. У розділі V:

1) у пункті 5.4 слова "величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "трьох прожиткових мінімумів";

2) у пункті 5.5:

після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, які за станом здоров'я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі (без права на лікування);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які проходять військову службу або працюють в Держспецтрансслужбі: учасники бойових дій; інваліди війни - позачергово щороку (із січня по грудень); учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;

3) після пункту 5.5 доповнити новим пунктом 5.6 такого змісту:

"5.6. Путівками з оплатою їх собівартості забезпечуються:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", і особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", які не отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та члени їх сімей;

військовослужбовці, які звільнені з Держспецтрансслужби та отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", але не мають права на пільгове санаторно-курортне лікування відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", та члени їх сімей;

повнолітні діти, у тому числі прийомні діти (старше 18 років), які перебувають на утриманні військовослужбовців та ветеранів військової служби, мають медичні показання для санаторно-курортного лікування та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчання у цих навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу;

військовослужбовці, ветерани війни, ветерани військової служби, члени їх сімей, які використали протягом року своє право на пільгове санаторно-курортне лікування, але за висновком ВЛК потребують повторного направлення на санаторно-курортне лікування у поточному році;

члени сімей інвалідів з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не є ветеранами військової служби;".

У зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.10 вважати відповідно пунктами 5.7 - 5.11;

4) абзац четвертий пункту 5.9 викласти в такій редакції:

"Для цього необхідно подати керівнику підрозділу Держспецтрансслужби разом з рапортом (заявою) про повернення пільгової частини вартості путівки (погодженим з Головою санаторно-курортної відбіркової комісії, яка видала путівку) копію оформленої путівки, довідку про собівартість однієї доби перебування в санаторно-курортному закладі (на день сплати вартості путівки), квитанцію про сплату, документи, що підтверджують розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, копію посвідчення, яке дає право на пільги (за наявності).";

5) після пункту 5.9 доповнити розділ новим пунктом 5.10 такого змісту:

"5.10. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, які мають на це право, виплачується відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 17 червня 2004 року N 785 (із змінами).".

У зв'язку з цим пункти 5.10, 5.11 вважати відповідно пунктами 5.11, 5.12.

6. Доповнити новим розділом такого змісту:

"VI. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування

6.1. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування, здійснюється відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Проїзні документи повинні бути оформлені від місця проживання особи, яка має право на безкоштовний проїзд, до місця, обраного для лікування чи відпочинку, та у зворотному напрямку.

6.2. Відшкодування фактичних витрат за проїзд особі, яка має право на безкоштовний проїзд до санаторно-курортних закладів, здійснюється військовою частиною, де особа отримала санаторно-курортну путівку.

Для відшкодування вартості проїзду особа, яка має право на безкоштовний проїзд, надає документи:

заяву на ім'я керівника підрозділу Держспецтрансслужби;

копію оформленої путівки (зворотний талон до санаторно-курортної путівки або довідку з вихідним номером, завірену підписами уповноважених посадових осіб, що підтверджує перебування особи, яка має право на безкоштовний проїзд, на лікуванні (відпочинку) у санаторно-курортному закладі);

оригінали проїзних документів;

копію посвідчення, що підтверджує право на пільги;

копії сторінок паспорта з реєстрацією місця проживання і довідку про склад сім'ї або зареєстрованих за місцем проживання осіб.

Підставою для відшкодування є наказ керівника підрозділу Держспецтрансслужби щодо відшкодування вартості проїзду особи, яка має право на безкоштовний проїзд.

6.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом, здійснюється незалежно від підпорядкування санаторно-курортних закладів.

6.4. У разі якщо право на безкоштовний проїзд передбачено декількома нормативно-правовими актами, пільга надається за одним з нормативно-правових актів на вибір особи, яка має на це право, відповідно до вибору визначається і оплата.

6.5. Відшкодування видатків на проїзд, передбачених цією Інструкцією, здійснюється відповідно до законодавства і в межах бюджетних призначень на відповідний рік, що виділяються з Державного бюджету України Міністерству інфраструктури України на утримання Держспецтрансслужби.".

7. У тексті Інструкції слова "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління безпеки на
транспорті та технічного регулювання

А. В. Щелкунов

Опрос