Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления (исключения) в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины боевых кораблей и катеров, судов (кораблей и катеров) обеспечения

Минобороны
Порядок, Приказ от 29.09.2017 № 503
действует с 24.11.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2017

м. Київ

N 503

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2017 р. за N 1298/31166

Про затвердження Порядку зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення

Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (зі змінами), з метою впорядкування механізму зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ПОРЯДОК
зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - Військово-Морські Сили) бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення (далі - корабель (судно)), які збудовані за державним оборонним замовленням, передані Міністерству оборони України власниками всіх форм власності, в тому числі у порядку виконання військово-транспортного обов'язку, придбані за міжнародними договорами або отримані у рамках міжнародної технічної допомоги.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

встановлений строк служби корабля (судна) - календарна тривалість експлуатації корабля (судна), встановлена проектною документацією;

головний корабель - перший корабель (судно) проекту, що побудований за новою розробленою конструкторською документацією;

серійний корабель - корабель (судно), збудований(е) після головного, і наступні;

термін "кодифікація" вживається у значенні, наведеному в Положенні про кодифікацію предметів постачання Збройних Сил України, затвердженому наказом Міністра оборони України від 03 квітня 2007 року N 115, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 червня 2007 року за N 566/13833;

термін "орган військового управління" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України";

термін "служби забезпечення органів військового управління" вживається у значенні, наведеному у Положенні про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (зі змінами).

3. Загальна організація роботи із зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил корабля (судна) покладається на командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

4. Рішення щодо зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил корабля (судна) приймається Міністром оборони України за клопотанням командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

5. Виключенню із складу Військово-Морських Сил підлягають кораблі (судна), які:

неможливо використовувати за призначенням внаслідок втрати тактико-технічних характеристик та закінчення встановленого строку служби і відновлення яких економічно недоцільне;

втрачені внаслідок воєнних (бойових) дій (диверсії, терористичного акту, піратського нападу, стихійного лиха, аварії, катастрофи) або інформація про які відсутня;

повертаються їх власникам після оголошення рішення про демобілізацію.

6. Закінчення встановленого строку служби корабля (судна) не може бути підставою для його виключення із складу Військово-Морських Сил, якщо корабель (судно) за своїм технічним станом придатний(е) для подальшого застосування за основним або іншим призначенням і подальша експлуатація корабля (судна) не заборонена відповідною документацією заводів-виробників.

7. У разі якщо корабель (судно) втратив(ло) тактико-технічні характеристики до закінчення встановленого строку служби та його відновлення економічно недоцільне, корабель (судно) виключаються із складу Військово-Морських Сил.

8. Постановка корабля (судна) на облік і всі види забезпечення (списання та зняття з обліку корабля (судна)), присвоєння (анулювання) йому бортового номера здійснюються Командуванням Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - Командування Військово-Морських Сил) після зарахування (виключення) корабля (судна) до (із) складу Військово-Морських Сил.

9. Зарахування (виключення) до (із) складу інших видів (родів військ, сил) Збройних Сил України кораблів (суден) здійснюється відповідно до цього Порядку керівниками органів військового управління Збройних Сил України, до (із) сфери управління якого зараховується (виключається) корабель (судно).

II. Зарахування до складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), які збудовані за державним оборонним замовленням

1. Кораблі (судна), які збудовані за державним оборонним замовленням, зараховуються до складу Військово-Морських Сил за результатами державних випробувань.

2. Формування екіпажу (команди) корабля, судна та прибуття його до суднобудівних підприємств організовується Командуванням Військово-Морських Сил:

на корабель (судно), що будується на вітчизняних суднобудівних підприємствах, - виходячи з терміну початку швартових випробувань, визначених контрактом на будівництво корабля (судна), та із розрахунку прибуття екіпажу (команди) до суднобудівного підприємства не пізніше ніж:

за 3 - 4 місяці - на головні кораблі 1 і 2 рангу та підводні човни;

за 2 - 3 місяці - на головні кораблі 3 рангу;

за 2 місяці - на головні кораблі 4 рангу, серійні кораблі 1 рангу і підводні човни;

за 1 місяць - на головне судно та на серійний корабель 2 - 3 рангу;

за 15 діб - на серійний корабель (судно) водотоннажністю менше 5000 тонн;

на корабель (судно), що будується за кордоном, - виходячи з терміну початку швартових випробувань, визначених контрактом на будівництво корабля (судна), та із розрахунку прибуття екіпажу (команди) до суднобудівного підприємства не пізніше ніж:

за 30 діб - на головні кораблі (судна);

за 15 діб - на серійні кораблі (судна).

3. Після закінчення державних випробувань та прийняття корабля (судна) Командуванням Військово-Морських Сил готується проект наказу Міністерства оборони України про зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) до складу Військово-Морських Сил корабля (судна).

III. Зарахування до складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), які передані Міністерству оборони України власниками всіх форм власності, у тому числі у порядку виконання військово-транспортного обов'язку

1. Кораблі (судна) можуть бути передані Міністерству оборони України за ініціативою (за згодою) власника корабля (судна) або на виконання військово-транспортного обов'язку (встановленого мобілізаційного завдання).

2. З отриманням пропозиції щодо передачі Міністерству оборони України корабля (судна) Командуванням Військово-Морських Сил видається наказ про утворення робочої групи для проведення огляду корабля (судна), з'ясування його технічних (тактико-технічних) характеристик та підготовки висновку щодо доцільності зарахування корабля (судна) до складу Військово-Морських Сил з визначенням його основного призначення та подальшої класифікації, до складу якої включаються необхідні спеціалісти від Командування Військово-Морських Сил.

3. При позитивному висновку робочої групи командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України приймається рішення про організацію подальшої роботи щодо зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) корабля (судна) до складу Військово-Морських Сил, для чого Командуванням Військово-Морських Сил:

видається наказ про утворення комісії з приймання-передавання (приймання) корабля (судна) та організовується її робота;

відпрацьовується проект штату корабля (судна) та надаються пропозиції до Генерального штабу Збройних Сил України щодо проведення організаційно-штатного заходу з формування його екіпажу.

4. До складу комісії з приймання-передавання (приймання) корабля (судна) в обов'язковому порядку включаються представники служб забезпечення Командування Військово-Морських Сил та посадова особа від військової частини, до складу якої надалі буде зараховано корабель (судно).

До складу комісії можуть входити представники від структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, проектних організацій та суднобудівних підприємств, а також власник (представники власника) корабля (судна) (за їх згодою).

5. За результатами роботи комісії складається акт приймання-передавання (приймання) корабля (судна) (додаток 1), який затверджується командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

6. На підставі акта приймання-передавання (приймання) корабля (судна) Командуванням Військово-Морських Сил:

готується проект наказу Міністерства оборони України про зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) корабля (судна) до складу Військово-Морських Сил;

організовується робота з проведення кодифікації складових частин корабля (судна), які можуть бути предметами самостійного постачання.

7. Після оголошення мобілізації Командуванням Військово-Морських Сил:

уточнюється перелік суден, які передаються (сплановані до передачі на виконання військово-транспортного обов'язку) до складу Військово-Морських Сил;

видається наказ про створення комісії з приймання-передавання суден, які передаються їх власниками для забезпечення потреб Військово-Морських Сил в особливий період, та організовується її робота.

8. До складу комісії з приймання-передавання судна, крім представників Військово-Морських Сил, в обов'язковому порядку включаються власник (представники власника) судна, що передається, представник військового комісаріату, який здійснює залучення (вилучення) судна.

9. За результатами роботи комісії складається акт приймання-передавання транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки) (додаток 2), який підписується власником (представником власника) судна, що передається, представником військового комісаріату, яким здійснювалось залучення (вилучення) судна, командиром військової частини, до складу якої зараховується судно.

10. На підставі акта приймання-передавання транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки) Командуванням Військово-Морських Сил:

готується проект наказу Міністерства оборони України про зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) судна до складу Військово-Морських Сил;

організовується робота з проведення кодифікації складових частин судна, які можуть бути предметами самостійного постачання.

11. Порядок формування екіпажів (команд) суден, які передаються їх власниками для забезпечення потреб Військово-Морських Сил в особливий період, визначається документами з організації мобілізаційної роботи.

IV. Зарахування до складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), які придбані за міжнародними договорами або отримані у рамках міжнародної технічної допомоги

1. З метою придбання за міжнародними договорами або отримання у рамках міжнародної технічної допомоги корабля (судна) з необхідними технічними (тактико-технічними) характеристиками Командуванням Військово-Морських Сил видається наказ про утворення робочої групи для проведення огляду корабля (судна), з'ясування його технічних (тактико-технічних) характеристик та підготовки висновку щодо доцільності зарахування корабля (судна) до складу Військово-Морських Сил з визначенням його основного призначення та подальшої класифікації, до складу якої включаються необхідні спеціалісти від Командування Військово-Морських Сил.

2. При позитивному висновку робочої групи командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України приймається рішення про організацію подальшої роботи щодо зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) корабля (судна) до складу Військово-Морських Сил, для чого Командуванням Військово-Морських Сил:

видається наказ про утворення комісії з приймання-передавання (приймання) корабля (судна) та організовується її робота;

відпрацьовується проект штату корабля (судна) та надаються пропозиції до Генерального штабу Збройних Сил України щодо проведення організаційно-штатного заходу з формування його екіпажу.

3. До складу комісії з приймання-передавання (приймання) корабля (судна) в обов'язковому порядку включаються представники служб забезпечення Командування Військово-Морських Сил та посадова особа від військової частини, до складу якої надалі буде зараховано корабель (судно).

Крім того, до складу комісії можуть призначатися представники від структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, проектних організацій та суднобудівних підприємств, а також представники іноземних державних органів, установ та міжнародних організацій, у сфері управління яких перебуває корабель (судно) (за їх згодою).

4. За результатами роботи комісії складається акт приймання-передавання (приймання) корабля (судна), який затверджується командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

5. На підставі акта приймання-передавання (приймання) корабля (судна) Командуванням Військово-Морських Сил:

готується проект наказу Міністерства оборони України про зарахування (прийняття на озброєння та зарахування) корабля (судна) до складу Військово-Морських Сил;

організовується робота з проведення кодифікації складових частин корабля (судна), які можуть бути предметами самостійного постачання.

V. Виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), які неможливо використовувати за призначенням внаслідок втрати тактико-технічних характеристик та закінчення встановленого строку служби і відновлення яких економічно недоцільне

1. Підготовка пропозицій щодо виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), які неможливо використовувати за призначенням внаслідок втрати тактико-технічних характеристик та закінчення встановленого строку служби і відновлення яких економічно недоцільне, розпочинається з клопотання командира (начальника) військової частини, закладу, установи або організації, в оперативному управлінні яких вони безпосередньо перебувають, перед командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

2. З отриманням обґрунтованих пропозицій щодо доцільності виключення корабля (судна) із складу Військово-Морських Сил Командуванням Військово-Морських Сил призначається комісія із визначення технічного стану корабля (судна) та організовується її робота.

До складу комісії призначаються представники служб забезпечення Командування Військово-Морських Сил та командир корабля (судна), що планується до виключення із складу Військово-Морських Сил.

Крім того, до складу комісії можуть призначатися представники від інших органів військового управління, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (за їх згодою).

3. За результатами роботи комісії складається акт обстеження технічного стану корабля (судна) (додаток 3), який затверджується командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

4. У разі порушення клопотання командиром (начальником) військової частини, закладу, установи або організації про виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), що втратили свої тактико-технічні характеристики до закінчення встановленого строку їх служби, командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України у встановленому порядку призначається службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до передчасної втрати тактико-технічних характеристик кораблем (судном). За результатами розслідування та на підставі пропозицій комісії Командуванням Військово-Морських Сил організовується подальша робота щодо виключення корабля (судна) із складу Військово-Морських Сил.

5. На підставі акта обстеження технічного стану корабля (судна) Командуванням Військово-Морських Сил:

готується проект наказу Міністерства оборони України про виключення із складу Військово-Морських Сил корабля (судна);

відпрацьовуються перелік змін до штату корабля (судна) зі зменшенням штатної чисельності екіпажу до мінімально необхідної для забезпечення живучості корабля (судна) та пропозиції до Генерального штабу Збройних Сил України на проведення відповідного організаційно-штатного заходу;

опрацьовуються переліки озброєння, військової техніки та майна, що залишаються на кораблі (судні) (додаток 4), переліки озброєння, військової техніки та майна, що підлягає демонтажу (вилученню) для подальшого використання на кораблях (суднах) (додаток 5), переліки озброєння, військової техніки та майна, що містять дорогоцінні метали і підлягають демонтажу та передачі на склади (додаток 6), відомості про наявність кольорових металів, що залишаються на кораблі (судні) (додаток 7), відомості про кольорові метали, які вилучаються з корабля (судна) для подальшої утилізації (додаток 8).

VI. Виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів (суден), які втрачені внаслідок воєнних (бойових) дій (диверсії, терористичного акту, піратського нападу, стихійного лиха, аварії, катастрофи) або інформація про які відсутня

1. З отриманням бойового донесення (доповіді) про втрату корабля (судна) від командирів військових частин, закладів, установ та організацій командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначається службове розслідування за фактом втрати корабля (судна).

2. До складу комісії з проведення службового розслідування призначаються представники служб забезпечення, інших підрозділів Командування Військово-Морських Сил та військової частини, в оперативному управлінні якої знаходився(лось) корабель (судно).

Крім того, до складу комісії можуть призначатися представники від інших органів військового управління, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (за їх згодою).

3. За результатами роботи комісії складається акт службового розслідування за фактом втрати корабля (судна) (додаток 9), який затверджується командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

4. На підставі акта службового розслідування за фактом втрати корабля (судна) Командуванням Військово-Морських Сил:

готується проект наказу Міністерства оборони України про виключення із складу Військово-Морських Сил корабля (судна);

надаються пропозиції до Генерального штабу Збройних Сил України на проведення організаційно-штатного заходу з розформування (ліквідації) екіпажу (команди) корабля (судна).

VII. Виключення із складу Військово-Морських Сил суден, які повертаються їх власникам після оголошення демобілізації

1. Після оголошення демобілізації Командуванням Військово-Морських Сил:

надаються пропозиції до Генерального штабу Збройних Сил України на проведення організаційно-штатного заходу з розформування (ліквідації) екіпажів (команд) суден;

видається наказ про створення комісії з приймання-передачі суден, які повертаються їх власникам, та організовується її робота.

2. До складу комісії в обов'язковому порядку включаються власник (представники власника) судна, що передається, представники військового комісаріату, яким здійснювалось залучення (вилучення) судна, представники служб забезпечення Командування Військово-Морських Сил та командир (капітан) судна.

Крім того, можуть призначатися представники від структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

3. За результатами роботи комісії складається акт про повернення транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки) (додаток 10), який підписується власником (представником власника) судна, що повертається, представником військового комісаріату, яким здійснювалось залучення (вилучення) судна, та командиром військової частини, із складу якої виключається судно.

4. На підставі акта про повернення транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки) Командуванням Військово-Морських Сил готується проект наказу Міністерства оборони України про виключення судна із складу Військово-Морських Сил.

 

Командувач Військово-Морських Сил
Збройних Сил України
віце-адмірал

І. О. Воронченко

 

АКТ
приймання-передавання (приймання) корабля (судна)

Комісія, утворена наказом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України (Міністерства оборони України) від "___" ____________ 20__ року N ___, у складі голови комісії ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                          (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

її членів: _______________________________________________________________________________
(посади, військові звання, прізвища та ініціали)
______________________________________________________________________________________,

здійснила приймання корабля (судна) _____________________________________________________,
                                                                                                                                (назва корабля (судна))

який перебуває у власності _______________________________________________________________
                        (власник)
______________________________________________________________________________________

та передається до _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Комісія встановила, що корабель (судно): ___________________________________________________

рік побудови __________________, заводський номер ________________________________________

завод-виробник _______________________________________________________________________ встановлений строк служби ________________________________________________________ проведено ремонтів:

середніх ____________ у ________________ роках

поточних ____________ у ________________ роках

проведено модернізацію ________________________________________________________________ остання постановка в док на ремонт __________________________________________________ фактичний строк служби ________________________________________________________________

На момент складання цього Акта корабель (судно) має такі тактико-технічні дані:

довжина ____________________________

ширина _____________________________

осадка ______________________________

водотоннажність _____________________

головна енергетична установка, головні механізми ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (тип, кількість, потужність)

засоби автоматизації, система дистанційного управління головною енергетичною установкою, електротехнікою та загальнокорабельними системами руху ______________________________________________________________________________________

допоміжні механізми ____________________________________________________________________
                                                                                                                (тип, кількість)

швидкість ходу _________________________________________________________________________
                                                                                                               (специфікаційна)

озброєння:

навігаційно-штурманське ________________________________________________________________

ракетно-артилерійське __________________________________________________________________

торпедне, протичовнове _________________________________________________________________

мінно-тральне _________________________________________________________________________

засоби зв'язку __________________________________________________________________________

радіотехнічне __________________________________________________________________________

хімічне ________________________________________________________________________________

авіаційне ______________________________________________________________________________

інші матеріально-технічні засоби __________________________________________________________

Унаслідок тривалого часу експлуатації стан корабля (судна) такий:

корпус, системи та пристрої ______________________________________________________________
                                        (стан зовнішньої обшивки, набору,

______________________________________________________________________________________
палуб, другого дна, систем та пристроїв, головних трас

______________________________________________________________________________________
електрокабелів, можливість та доцільність ремонту)

головна енергетична установка, головні механізми __________________________________________
                                                                                                      (технічний стан,

______________________________________________________________________________________
кількість годин роботи з початку експлуатації та доцільність ремонту)

______________________________________________________________________________________

засоби автоматизації, система дистанційного управління головною енергетичною установкою, електротехнікою та загальнокорабельними системами руху

_____________________________________________________________________________________
(технічний стан кожного засобу та системи, кількість годин роботи з

_____________________________________________________________________________________
початку експлуатації та доцільність ремонту)

допоміжні механізми ____________________________________________________________________
                                 (технічний стан та доцільність ремонту)

навігаційно-штурманське озброєння _______________________________________________________
                                                                 (технічний стан та доцільність ремонту)

ракетно-артилерійське озброєння _________________________________________________________
                                                               (технічний стан та доцільність ремонту)

торпедне, протичовнове озброєння _______________________________________________________
                                                               (технічний стан та доцільність ремонту)

мінно-тральне озброєння ________________________________________________________________
                       (технічний стан та доцільність ремонту)

засоби зв'язку __________________________________________________________________________
               (технічний стан та доцільність ремонту)

радіотехнічне озброєння _________________________________________________________________
                        (технічний стан та доцільність ремонту)

хімічне озброєння ______________________________________________________________________
                      (технічний стан та доцільність ремонту)

авіаційне озброєння _____________________________________________________________________
                  (технічний стан та доцільність ремонту)

інші матеріально-технічні засоби __________________________________________________________
                                                     (технічний стан та доцільність ремонту)

Примітка: відомості про корабель (судно) заповнюються відповідно до наданої документації або фактичного стану корабля (судна).

Опис виявлених дефектів ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інші відомості __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Залишкова (балансова) вартість корабля (судна) становить ___________________________________
______________________________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)

Разом з кораблем (судном) передається технічна документація _________________________________
______________________________________________________________________________________

До акта приймання-передавання додається: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Особи, що підписали цей акт:

Власник корабля (судна) або його представник (у випадку складання акта приймання-передавання):

______________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Голова комісії __________________________________________________________________________
                (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Члени комісії: __________________________________________________________________________
                 (військові звання, підписи, ініціали та прізвища)
______________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

Представник військової частини, до складу якої зараховується корабель (судно): ______________________________________________________________________________________
                                                                               (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

АКТ
приймання-передавання транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки)

Цей акт складено ______________________________________________________________________
(найменування військової частини, установи чи організації,

______________________________________________________________________________________
якій передається транспортний засіб або техніка, військового комісаріату, який здійснює

______________________________________________________________________________________
залучення транспортного засобу або техніки)

в особі _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

про те, що згідно з рішенням _____________________________________________________________
                                              (найменування органу, який прийняв рішення про
______________________________________________________________________________________
залучення транспортного засобу або техніки, номер і дата часткового наряду)

______________________________________________________________________________________

у зв'язку з _____________________________________________________________________________
(зазначити обставини, за яких здійснюється

______________________________________________________________________________________
залучення транспортного засобу або техніки)

у межах виконання військово-транспортного обов'язку здійснено залучення

_____________________________________________________________________________________,
(назва (бортовий номер), тип, номер проекту транспортного засобу або техніки)

власником якого є _____________________________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження

_____________________________________________________________________________________
та код згідно з ЄДРПОУ)

Право власності на транспортний засіб або техніку підтверджується

______________________________________________________________________________________
(назва документа, що встановлює право власності
______________________________________________________________________________________
на транспортний засіб або техніку (за наявності))

Відомості про транспортний засіб або техніку _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
(рік побудови, номер свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України,

______________________________________________________________________________________
відомості про реєстрацію у Державному судновому реєстрі України,

______________________________________________________________________________________
водотоннажність (порожняком та повна), розміри судна, морехідні якості,

______________________________________________________________________________________
швидкість ходу (максимальна та економічна), дальність плавання,

______________________________________________________________________________________
відомості про головну енергетичну установку (назва (марка),

______________________________________________________________________________________
потужність та моторесурс), засоби зв'язку, вантажопідйомні пристрої

______________________________________________________________________________________
та дата їх огляду, рятувальні засоби, вантажопідйомність (пасажиромісткість),

______________________________________________________________________________________
мінімальний склад екіпажу, дата останнього докового ремонту, марка,

______________________________________________________________________________________
кількість та дата огляду колективних засобів рятування, засоби навігації)

Опис виявлених дефектів _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інші відомості _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Залишкова (балансова) вартість __________________________________________________________
                                                           (назва транспортного засобу або техніки)

становить ____________________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)

Оцінку транспортного засобу проведено ___________________________________________________
                                                                 (найменування суб'єкта

_____________________________________________________________________________________
оціночної діяльності)

За результатами оцінки транспортного засобу або техніки складено

______________________________________________________________________________________
(назва документа, що містить висновок про вартість транспортного засобу або

______________________________________________________________________________________
техніки, дата оцінки)

Вартість ______________________________________________________________________________
(назва транспортного засобу або техніки)

за результатами оцінки становить ________________________________________________________
                                                          (сума цифрами та словами)

______________________________________________________________________________________

Особи, що підписали цей акт:

власник транспортного засобу або техніки (або його представник)

_______________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, що діє від імені юридичної особи)

____________
(підпис)

уповноважені особи:

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

_____________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

АКТ
обстеження технічного стану корабля (судна)

"___" ____________ 20__ року

_____________________
(місце складання)

Комісія, призначена наказом _____________________________________________________________
                                                                                                                                 (посада)

від "___" _________ 20__ року N _______, у складі голови комісії _______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

її членів: ______________________________________________________________________________
                                                                               (посади, військові звання, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

провела обстеження технічного стану _____________________________________________________
                                                                                                                                       (назва корабля (судна))

з метою визначення можливості подальшого його використання.

Комісія встановила, що корабель (судно) __________________________________________________,
                                                                                                                                          (назва, проект, серія)

рік побудови __________________, заводський номер _______________________________________

завод-будівник ________________________________________________________________________ встановлений строк служби _____________________________________________________________ проведено ремонтів:

середніх ____________ у ________________ роках

поточних ____________ у ________________ роках

проведено модернізацію _______________________________________________________________ остання постановка в док на ремонт _______________________________________________ фактичний строк служби ________________________________________________________________

На момент складання цього Акта корабель (судно) має такі тактико-технічні дані:

довжина ____________________________

ширина _____________________________

осадка ______________________________

водотоннажність _____________________

головна енергетична установка, головні механізми __________________________________________
______________________________________________________________________________________
(тип, кількість, потужність)
______________________________________________________________________________________

засоби автоматизації, система дистанційного управління головною енергетичною установкою, електротехнікою та загальнокорабельними системами руху ___________________________________

допоміжні механізми ___________________________________________________________________
(тип, кількість)

швидкість ходу ________________________________________________________________________
(специфікаційна)

озброєння:

навігаційно-штурманське ________________________________________________________________

ракетно-артилерійське __________________________________________________________________

торпедне, протичовнове ________________________________________________________________

мінно-тральне _________________________________________________________________________

засоби зв'язку _________________________________________________________________________

радіотехнічне __________________________________________________________________________

хімічне _______________________________________________________________________________

авіаційне _____________________________________________________________________________

інші матеріально-технічні засоби __________________________________________________________

Унаслідок тривалого часу експлуатації стан корабля (судна) такий:

корпус, системи та пристрої _____________________________________________________________
                                (стан зовнішньої обшивки, набору,

______________________________________________________________________________________
палуб, другого дна, систем та пристроїв, головних трас

______________________________________________________________________________________
електрокабелів, можливість та доцільність ремонту)

головна енергетична установка, головні механізми __________________________________________
                                                                                                             (технічний стан,

______________________________________________________________________________________
кількість годин роботи з початку експлуатації та доцільність ремонту)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

засоби автоматизації, система дистанційного управління головною енергетичною установкою, електротехнікою та загальнокорабельними системами руху ___________________________________

______________________________________________________________________________________
(технічний стан кожного засобу та системи, кількість годин роботи з початку

______________________________________________________________________________________
експлуатації та доцільність ремонту)

______________________________________________________________________________________

допоміжні механізми ___________________________________________________________________
                             (технічний стан та доцільність ремонту)

навігаційно-штурманське озброєння ______________________________________________________
                                                                                      (технічний стан та доцільність ремонту)

ракетно-артилерійське озброєння _________________________________________________________
                                                                (технічний стан та доцільність ремонту)

торпедне, протичовнове озброєння _______________________________________________________
                                     (технічний стан та доцільність ремонту)

мінно-тральне озброєння _______________________________________________________________
                              (технічний стан та доцільність ремонту)

засоби зв'язку _________________________________________________________________________
                 (технічний стан та доцільність ремонту)

радіотехнічне озброєння ________________________________________________________________
                       (технічний стан та доцільність ремонту)

хімічне озброєння _____________________________________________________________________
                      (технічний стан та доцільність ремонту)

авіаційне озброєння ____________________________________________________________________
                    (технічний стан та доцільність ремонту)

інші матеріально-технічні засоби _________________________________________________________
                                                          (технічний стан та доцільність ремонту)

Висновки і пропозиції __________________________________________________________________
                                                                                          (технічний стан та технічне обґрунтування доцільності

_____________________________________________________________________________________
виключення із складу корабля (судна))

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                          (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
                                                                          (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
озброєння, військової техніки та майна, що залишаються на кораблі (судні)

_______________________________________________________________________________________
(назва, заводський номер, проект)

військової частини _______________________________________________________________________

N
з/п

Код ВК 001-2000

Назва озброєння, військової техніки та майна (тип, марка)

Заводський номер

Кількість

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Голова комісії __________________________________________________________________________
                  (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
                   (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
озброєння, військової техніки та майна, що підлягає демонтажу (вилученню) для подальшого використання на кораблях (суднах)

_____________________________________________________________________________________
(назва, заводський номер, проект)

військової частини _____________________________________________________________________

N
з/п

Код ВК 001-2000

Назва озброєння, військової техніки та майна (заводський номер)

Тип, марка виробу

Встановлений ресурс (рік, м/год)

Залишок ресурсу (рік, м/год)

Кількість

Пропозиції щодо подальшого використання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії _________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
(посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
озброєння, військової техніки та майна, що містять дорогоцінні метали і підлягають демонтажу та передачі на склади

______________________________________________________________________________________
(найменування, заводський номер, проект)

військової частини _____________________________________________________________________

N
з/п

Код ВК 001-2000

Назва озброєння, військової техніки та майна

Одиниця виміру

Кількість

Кількість дорогоцінних металів за одиницю (г)

золото

срібло

платина

метало-платинова група

за форму-
ляром

виявлено комісією

за форму-
ляром

виявлено комісією

за форму-
ляром

виявлено комісією

за форму-
ляром

виявлено комісією

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії __________________________________________________________________________
         (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
       (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

ВІДОМОСТІ
про наявність кольорових металів, що залишаються на кораблі (судні)

______________________________________________________________________________________
(найменування, заводський номер, проект)

військової частини _____________________________________________________________________

N
з/п

Код ВК 001-2000

Назва озброєння, військової техніки та майна

Одиниця виміру

Кількість

Кількість кольорових металів (т)

Примітки

мідь

сплави міді

алюміній та
його сплави

титан

свинець

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії __________________________________________________________________________
               (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
                 (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

ВІДОМОСТІ
про кольорові метали, які вилучаються з корабля (судна) для подальшої утилізації

______________________________________________________________________________________
(назва, заводський номер, проект)

військової частини ______________________________________________________________________

N
з/п

Код ВК 001-2000

Назва озброєння, військової техніки та майна

Одиниця виміру

Кількість

Кількість кольорових металів (кг)

Пропозиції щодо подальшого використання

Рішення постачального органу

мідь

сплави міді

алюміній та його сплави

титан

свинець

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії __________________________________________________________________________
                  (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
                 (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

АКТ
службового розслідування за фактом втрати корабля (судна)

Комісія, призначена наказом _____________________________________________________________
                                                                                                                                       (посада)

від "___" ____________ 20__ року N _________, у складі голови комісії __________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                     (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

її членів: _______________________________________________________________________________
                                                                          (посади, військові звання, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

за фактом втрати _______________________________________________________________________
                                                                                                           (назва корабля (судна))

встановила, що корабель (судно) __________________________________________________________
                                                                                                                                  (назва, проект, серія)

рік побудови __________, заводський номер ______________, завод-будівник ___________________,

втрачено внаслідок _____________________________________________________________________
                                                                   (стисло про обставини, що призвели до втрати корабля (судна))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

На час втрати на кораблі (судні) були встановлені озброєння, техніка та майно:

головна енергетична установка, головні механізми __________________________________________
                                                                                                         (кількість, технічний стан)

допоміжні механізми ___________________________________________________________________
                           (кількість, технічний стан)

навігаційно-штурманське озброєння _______________________________________________________
                                                               (кількість, технічний стан)

ракетно-артилерійське озброєння _________________________________________________________
                                                                 (кількість, технічний стан)

торпедне, протичовнове озброєння _______________________________________________________
                                                                            (кількість, технічний стан)

мінно-тральне озброєння ________________________________________________________________
                             (кількість, технічний стан)

засоби зв'язку __________________________________________________________________________
(кількість, технічний стан)

радіотехнічне озброєння _________________________________________________________________
                       (кількість, технічний стан)

хімічне озброєння ______________________________________________________________________
                  (кількість, технічний стан)

авіаційне озброєння ____________________________________________________________________
                       (кількість, технічний стан)

інші матеріально-технічні засоби ________________________________________________________
                                     (кількість, технічний стан)

Висновки і пропозиції ___________________________________________________________________
(пропозиції щодо виключення із складу Військово-
______________________________________________________________________________________
Морських Сил втраченого корабля (судна))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії __________________________________________________________________________
        (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
           (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

АКТ
про повернення транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки)

Цей акт складено ______________________________________________________________________
(найменування військової частини,
______________________________________________________________________________________
установи чи організації, що повертає транспортний засіб або техніку, військового
_____________________________________________________________________________________
комісаріату, який здійснив залучення транспортного засобу або техніки)

в особі _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

про те, що згідно з Указом Президента України "Про демобілізацію" у зв'язку із

______________________________________________________________________________________
(зазначити обставини, за яких здійснюється

______________________________________________________________________________________
повернення транспортного засобу або техніки)

у межах виконання військово-транспортного обов'язку здійснено повернення

______________________________________________________________________________________,
(назва (бортовий номер), тип, номер проекту транспортного засобу або техніки)

власником якого є _____________________________________________________________________
            (повне найменування, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
та код згідно з ЄДРПОУ)

Право власності на транспортний засіб або техніку підтверджується ____________________________

______________________________________________________________________________________
(найменування документа, що встановлює право власності

______________________________________________________________________________________
на транспортний засіб або техніку (за наявності))

Відомості про транспортний засіб або техніку _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
(рік побудови, номер свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України,
______________________________________________________________________________________
відомості про реєстрацію у Державному судновому реєстрі України,
______________________________________________________________________________________
водотоннажність (порожняком та повна), розміри судна, морехідні якості, швидкість ходу
______________________________________________________________________________________
(максимальна та економічна), дальність плавання, відомості про головну
______________________________________________________________________________________
енергетичну установку (назва (марка), потужність та моторесурс), засоби зв'язку,
______________________________________________________________________________________
вантажопідйомні пристрої та дата їх огляду, рятувальні засоби, вантажопідйомність
______________________________________________________________________________________
(пасажиромісткість), мінімальний склад екіпажу, дата останнього докового ремонту,
______________________________________________________________________________________
марка, кількість та дата огляду колективних засобів рятування, засоби навігації)

Опис виявлених дефектів  _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інші відомості  _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Оцінку шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації, проведено ____________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування суб'єкта оціночної

______________________________________________________________________________________
діяльності або прізвище, ім'я, по батькові судового експерта)

За результатами оцінки складено _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування документа, що містить висновок про розмір шкоди)

Розмір шкоди, завданої _________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування транспортного засобу або техніки)

за результатами оцінки становить ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума цифрами та словами)

Особи, що підписали цей акт:

власник транспортного засобу або техніки (або його представник)

________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, що діє від імені юридичної особи)

____________
(підпис)

уповноважені особи:

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

_____________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________

Опрос