Идет загрузка документа (392 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Акт, Приказ от 09.08.2017 № 303
действует с 14.11.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017

м. Київ

N 303

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2017 р. за N 1289/31157

Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Відповідно до статей 202, 35 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфіковану форму акта, складеного за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони природного навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, що додається.

2. Державній екологічній інспекції України (Яковлєв І. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Вакараша В. М.

 

Міністр

О. М. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
геології та надр України

О. В. Кирилюк

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

М. Мартинюк

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Нефьодов

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

Г. Карп

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

І. І. Овчаренко

 

  

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Новопечерський пров., 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56,
ел. адреса: info@dei.gov.ua

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ,
складений за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

N

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки
платника податків  , або серія (за наявності) та номер паспорта*

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від . . N

Посвідчення (направлення)
від . . N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

 
  плановий
  позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок перевірки

Завершення перевірки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з . .
по . .

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

  проводився з . .
по . .

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

V. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань стосовно проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальні питання**

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у визначені строки виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 11 ЗУ N 877

1.2

Замовником екологічної експертизи вимоги висновків екологічної експертизи виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 32 ЗУ N 45/95

2

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря визначений згідно з додатком 1 до цього Акта

3

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів визначений згідно з додатком 2 до цього Акта

4

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про використання та охорону земель визначений згідно з додатком 3 до цього Акта

5

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про поводження з відходами визначений згідно з додатком 4 до цього Акта

6

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про природно-заповідний фонд визначений згідно з додатком 5 до цього Акта

7

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів визначений згідно з додатком 6 до цього Акта

8

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів визначений згідно з додатком 7 до цього Акта

9

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі, визначений згідно з додатком 8 до цього Акта

10

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання визначений згідно з додатком 9 до цього Акта

11

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про використання і охорону надр визначений згідно з додатком 10 до цього Акта

____________
** За загальними питаннями перевіряються суб'єкти господарювання з високим, середнім та низьким ступенями ризику. Плановий (позаплановий) захід державного нагляду (контролю) проводиться згідно з цим Актом та переліком питань щодо додержання вимог у сфері законодавства, що перевіряється.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

VI. ОПИС
виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)***

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Так

Ні

Дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово повідомлено не пізніш як за 10 днів до дня здійснення цього заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу надано

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадовою особою органу державного нагляду (контролю) внесено запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю)
(за наявності такого журналу у суб'єкта господарювання)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 6

____________
*** Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання - юридичної особи або її відокремленого підрозділу (уповноваженою ним особою).

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано  . . :

______________________
                   (посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей Акт перевірки надіслано листом від _____________ N ____________

IX. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Мін'юсті

скорочення

найменування

дата і номер

 

 

1. Кодекси та закони України

1

ЛКУ

Лісовий кодекс України

21 січня 1994 року N 3852-XII

 

2

КУпН

Кодекс України про надра

27 липня 1994 року N 132/94-ВР

 

3

ВКУ

Водний кодекс України

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

 

4

ЗКУ

Земельний кодекс України

25 жовтня 2001 року N 2768-III

 

5

ЗУ N 791a

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

27 лютого 1991 року N 791a-XII

 

6

ЗУ N 1264

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

25 червня 1991 року N 1264-XII

 

7

ЗУ N 2456

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

16 червня 1992 року N 2456-XII

 

8

ЗУ N 2707

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

16 жовтня 1992 року N 2707-XII

 

9

ЗУ N 45/95

Закон України "Про екологічну експертизу"

09 лютого 1995 року N 45/95-ВР

 

10

ЗУ N 85/96

Закон України "Про страхування"

07 березня 1996 року N 85/96-ВР

 

11

ЗУ N 187/98

Закон України "Про відходи"

05 березня 1998 року N 187/98-ВР

 

12

ЗУ N 619

Закон України "Про металобрухт"

05 травня 1999 року N 619-XIV

 

13

ЗУ N 1436

Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"

10 лютого 2000 року N 1436-III

 

14

ЗУ N 1478

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

22 лютого 2000 року N 1478-III

 

15

ЗУ N 2894

Закон України "Про тваринний світ"

13 грудня 2001 року N 2894-III

 

16

ЗУ N 3055

Закон України "Про Червону книгу України"

07 лютого 2002 року N 3055-III

 

17

ЗУ N 962

Закон України "Про охорону земель"

19 червня 2003 року N 962-IV

 

18

ЗУ N 963

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

19 червня 2003 року N 963- IV

 

19

ЗУ N 1952

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

01 липня 2004 року N 1952-IV

 

20

ЗУ N 3447

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

21 лютого 2006 року N 3447-IV

 

21

ЗУ N 877

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

22

ЗУ N 3392

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

19 травня 2011 року N 3392-VI

 

23

ЗУ N 3677

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

08 липня 2011 року N 3677-VI

 

24

ЗУ N 1314

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

05 червня 2014 року N 1314-VII

 

25

ЗУ N 124

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

15 січня 2015 року N 124-VIII

 

2. Постанови Кабінету Міністрів України

1

Санітарні правила, затверджені ПКМУ N 555

Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

27 липня 1995 року N 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 756)

 

2

Правила, затверджені ПКМУ N 269

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

29 лютого 1996 року N 269

 

3

Порядок, затверджений ПКМУ N 449

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

23 квітня 1996 року N 449

 

4

Порядок, затверджений ПКМУ N 1100

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

11 вересня 1996 року N 1100

 

5

Порядок, затверджений ПКМУ N 1360

Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

31 серпня 1998 року N 1360

 

6

Правовий режим, затверджений ПКМУ N 2024

Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року N 2024

 

7

Правила, затверджені ПКМУ N 465

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

25 березня 1999 року N 465

 

8

Порядок, затверджений ПКМУ N 2034

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

01 листопада 1999 року N 2034

 

9

Порядок, затверджений ПКМУ N 1655

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

13 грудня 2001 року N 1655

 

10

Правила, затверджені ПКМУ N 303

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

01 березня 2007 року N 303

 

11

Правила, затверджені ПКМУ N 724

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

12 травня 2007 року N 724

 

12

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ N 761

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

23 травня 2007 року N 761

 

13

Правила, затверджені ПКМУ N 929

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

22 жовтня 2008 року N 929

 

14

Типовий договір, затверджений ПКМУ N 420

Типовий договір договору оренди водних об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

29 травня 2013 року N 420

 

15

Технічний регламент, затверджений ПКМУ N 927

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

01 серпня 2013 року N 927

 

16

Порядок, затверджений ПКМУ N 992

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

25 листопада 2015 року N 992

 

17

Порядок, затверджений ПКМУ N 118

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

18 лютого 2016 року N 118

 

18

Порядок, затверджений ПКМУ N 474

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

08 липня 2015 року N 474

 

3. Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Положення, затверджене наказом N 30

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

29 березня 1994 року N 30

08 квітня 1994 року N 72/281

2

Інструкція, затверджена наказом N 41

Форма реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

17 лютого 1999 року N 41

18 березня 1999 року N 169/3462

3

Правила, затверджені наказом N 33

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України

18 березня 1999 року N 33

25 травня 1999 року N 326/3619

4

Тимчасові правила, затверджені наказом N 172

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені Державним комітетом рибного господарства України

31 грудня 1999 року N 172

25 січня 2000 року N 43/4264

5

Порядок, затверджений наказом N 4

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу

22 січня 2004 року N 4

05 лютого 2004 року N 158/8757

6

Інструкція, затверджена наказом N 67

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

16 лютого 2005 року N 67

11 березня 2005 року N 298/10578

7

Положення, затверджене наказом N 245

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

06 липня 2005 року N 245 (у редакції від 21 серпня 2014 року N 273)

29 липня 2005 року N 829/11109

8

Інструкція, затверджена наказом N 4

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України

15 січня 2008 року N 4

28 січня 2008 року N 64/14755

9

Інструкція, затверджена наказом N 27

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

24 січня 2008 року N 27

12 лютого 2008 року N 117/14808

10

Правила, затверджені наказом N 52

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

06 лютого 2009 року N 52

13 квітня 2009 року N 327/16343

11

Правила, затверджені наказом N 364

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України

23 грудня 2009 року N 364

26 січня 2010 року N 85/17380

12

Інструкція, затверджена наказом N 376

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 

18 травня 2010 року N 376

16 червня 2010 року N 391/17686

13

Інструкція, затверджена наказом N 260

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України

19 серпня 2010 року N 260

05 листопада 2010 року N 046/18341

14

Порядок, затверджений наказом N 429

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

30 вересня 2010 року N 429

29 грудня 2010 року N 384/18679

15

Правила, затверджені наказом N 435

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

01 грудня 2010 року N 435

22 грудня 2010 року N 1307/18602

16

Положення, затверджене наказом N 549

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України

17 жовтня 2011 року N 549

19 жовтня 2011 року N 1211/19949

17

Правила, затверджені наказом N 196

Правила експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

04 травня 2012 року N 196

24 травня 2012 року N 821/21133

18

Правила, затверджені наказом N 502

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України

14 серпня 2012 року N 502

05 вересня 2012 року N 1536/21848

19

Регламент, затверджений наказом N 91

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

05 березня 2013 року N 91

22 березня 2013 року N 479/23011

20

Порядок, затверджений наказом N 99

Порядок розроблення водного об'єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

18 березня 2013 року N 99

18 травня 2013 року N 775/23307

21

Інструкція, затверджена наказом N 60

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

08 лютого 2014 року N 60

15 квітня 2014 року N 423/25200

22

Порядок, затверджений наказом N 78

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

16 березня 2015 року N 78

03 квітня 2015 року N 382/26827

23

Інструкція, затверджена наказом N 57

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

07 лютого 2014 року N 57

11 квітня 2014 року N 413/25190

 

Директор Юридичного департаменту

В. А. Бучко

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить:

Високий
Середній
Незначний

  

  

  

  

Частини п'ята, шоста статті 11 ЗУ N 2707

до першої групи

 

 

 

 

 

до другої групи

 

 

 

 

 

до третьої групи

 

 

 

 

 

2

Підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

  

  

  

  

  

 

2.1

вимоги, передбачені стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин, виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.2

заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин вживаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.3

контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.4

спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру розроблені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

2.5

заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря вживаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

3

Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря в процесі господарської та іншої діяльності здійснюється інструментально-
лабораторними вимірюваннями параметрів викидів забруднюючих речовин:

Високий
Середній
Незначний

  

  

  

  

Абзац сьомий частини першої статті 10, стаття 29 ЗУ N 2707

3.1

стаціонарних джерел

 

 

 

 

 

3.2

ефективності роботи газоочисних установок

 

 

 

 

 

3.3

пересувних джерел

 

 

 

 

 

4

Контроль за експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

5

Оснащення споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 10 ЗУ N 2707

6

Суб'єктом господарювання призначено осіб, відповідальних за:

  

  

  

  

  

 

6.1

технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію установок очистки газу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

6.2

належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

6.3

ведення журналу обліку робочого часу установок очистки газу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

7

Проводиться технічне навчання і перевірка знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

7.1

інженерно-технічного персоналу не менше одного разу на три роки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

7.2

обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації установок очистки газу, не менше одного разу на рік

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

8

Розроблено і затверджено інструкцію з експлуатації установок очистки газу відповідно до умов їх роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

9

Розроблено паспорт на кожну установку очистки газу

 

 

 

 

 

Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

10

За результатами огляду складаються акти перевірок технічного стану установок очистки газу на джерелі викиду (утворення)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2.2.10 пункту 2.2 розділу II Правил, затверджених наказом N 52

11

На державний облік об'єкт, який справляє або може справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, взято

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 31 ЗУ N 2707; пункт 1 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1655

12

Нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів, дотримуються

Не встановлено

 

 

 

 

Стаття 9, частина друга статті 17 ЗУ N 2707

13

Екологічні показники нафтопродуктів, значення екологічних норм бензину автомобільного та дизельного палива під час їх оптової та роздрібної торгівлі дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункт "и" статті 202 ЗУ N 1264; додатки 2, 3 до Технічного регламенту, затвердженого ПКМУ N 927

14

Документ про якість (паспорт якості) палива, що виробляється, вводиться в обіг та реалізується на території України, наявний

Високий

 

 

 

 

Пункти 8, 9, додаток 6 до Технічного регламенту, затвердженого ПКМУ N 927

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водокористувач:

1.1

спеціальне водокористування здійснює за наявності дозволу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 44 ВКУ

1.2

умов дозволу та правил спеціального водокористування дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

пункт 6 частини третьої статті 110 ВКУ

1.3

зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання утримує в належному стані, а саме:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ;
пункт 4 Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого ПКМУ N 2024

поверхневі води

 

 

 

 

підземні води

 

 

 

 

1.4

воду (водні об'єкти) використовує відповідно до цілей та умов їх надання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 44 ВКУ

1.5

економно використовує водні ресурси

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 44 ВКУ

1.6

нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ;
пункт 17 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1100

1.7

лімітів забору води дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.8

лімітів використання води дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.9

лімітів скидання забруднюючих речовин дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ

1.10

заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території, здійснюються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ

1.11

здійснює засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання води

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

1.12

контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ;
пункт 25 Правил, затверджених ПКМУ N 465;
пункт 22 Правил, затверджених ПКМУ N 269

1.13

контроль за якістю води водних об'єктів у контрольних створах здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ

1.14

агротехнічні, агролісомеліоративні та гідротехнічні протиерозійні заходи здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 81 ВКУ

1.15

Своєчасно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, про виникнення аварійних забруднень

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 44 ВКУ

1.16

Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, здійснює

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 13 частини першої статті 44 ВКУ

2

Нові і реконструйовані підприємства, цехи, агрегати, комунальні та інші об'єкти пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об'ємів забору і скидання води, забезпечені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 98 ВКУ

3

Водозберігаючі технології впроваджуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 5 статті 81 ВКУ

4

Очисні споруди та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої утримуються в належному стані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ

5

Засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та здійснюють облік об'ємів забору і скидання води, повірені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ;
частина третя статті 17 ЗУ N 1314;
пункт 1 Порядку, затвердженого ПКМУ N 474

6

Водозабірні споруди рибозахисними пристроями обладнано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

7

Водозабірні споруди облаштовані відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

8

Звіти про водокористування за формою N 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Мінприроди N 78, подаються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 25 ВКУ;
пункт 1.3 Порядку, затвердженого наказом N 78

9

Дані, наведені у звітах про водокористування за встановленою формою, є достовірними

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1.13, 1.15 Порядку, затвердженого наказом N 78

10

Вторинні водокористувачі (абоненти) отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 42 ВКУ

11

Водні об'єкти надано у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 51 ВКУ;
Типовий договір, затверджений ПКМУ N 420

11.1

умови використання водних об'єктів, що визначені у договорі оренди, дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 51 ВКУ;
Типовий договір, затверджений ПКМУ N 420

12

Паспорт водного об'єкта розроблено та затверджено відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінприроди N 99

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 51 ВКУ;
пункт 4 Порядку, затвердженого наказом N 99

13

Користування ділянкою надр здійснюється за наявності спеціального дозволу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУпН

14

Свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці затампоновані чи ліквідовані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 105 ВКУ

15

Заходи щодо попередження забруднення підземних вод здійснюються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 105 ВКУ

15.1

локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод обладнані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

16

Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів виконуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 72 ВКУ

17

Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 73 ВКУ

18

Скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з індивідуальним регламентом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 74 ВКУ

19

Використання технологічних водойм (ставки-охолоджувачі, рибницькі ставки, ставки-відстійники тощо) проводиться відповідно до норм і правил експлуатації, визначених у технічних проектах, затверджених у встановленому законодавством порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 74 ВКУ

20

Під час експлуатації водогосподарських та інших об'єктів заходи щодо запобігання шкідливій дії вод вживаються, а саме:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 107 ВКУ

20.1

залуження та створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах, балках та ярах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 107 ВКУ

20.2

будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 107 ВКУ

20.3

спорудження дренажу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої статті 107 ВКУ

20.4

укріплення берегів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 107 ВКУ

21

Режими роботи та правила експлуатації водопідпірних, водопропускних, водозахисних або водозабірних споруд водогосподарських систем дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 78 ВКУ

22

Заборона щодо скидання у водні об'єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 99 ВКУ

23

Власник засобів водного транспорту, трубопроводів, плавучих та інших споруд на водних об'єктах забезпечує охорону вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 101 ВКУ

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про використання та охорону земель

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Наявна державна реєстрація прав на земельну ділянку

Високий

 

 

 

 

Статті 125, 126 ЗКУ;
Частина третя статті 3 ЗУ N 1952

2

Власником і землекористувачем, в тому числі орендарем, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності:

  

2.1

забезпечується захист земель від забруднення, засмічення

Високий

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини першої статті 35 ЗУ N 962

2.2

забезпечується додержання режиму використання земель природоохоронного призначення

 

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 171 ЗУ N 962

2.3

уживаються заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків такого впливу

Високий

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини першої статті 35 ЗУ N 962

3

Режим використання територій, що підлягають особливій охороні, дотримується

Високий

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 7 ЗУ N 963

4

Вимоги щодо заборони провадження у межах зон санітарної охорони діяльності, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 113 ЗКУ

5

Вимоги щодо заборони у межах санітарно-захисних зон будівництва житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 114 ЗКУ

6

Власник або користувач земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених заповідними урочищами, забезпечує режим їх охорони та збереження

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ N 2456

7

Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, здійснюється

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 167 ЗКУ

8

Здійснюється консервація деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я

Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 172 ЗКУ

9

Використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій дотримуються

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий статті 142 ЗКУ

10

Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, що підлягають винесенню з прибережних захисних смуг, відсутні

Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 61 ЗКУ

11

Використання прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах відповідно до частини першої статті 62 ЗКУ дотримується

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 62 ЗКУ

12

У межах пляжної зони прибережних захисних смуг будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, здійснюється

Середній

 

 

 

 

Частина третя статті 62 ЗКУ

13

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду отримано

Високий

 

 

 

 

Пункт 16 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (додаток до ЗУ N 3392)

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про поводження з відходами

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суб'єкт господарської діяльності у сфері поводження з відходами:

  

  

  

  

  

  

1.1

визначає склад і властивості відходів, що утворюються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "в" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.2

на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляє і веде первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "г" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.3

здійснює організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів

Середній

 

 

 

 

Пункт "є" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.3.1

забезпечує за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

1.4

допускає змішування відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.5

допускає зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "з" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.6

здійснює контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "и" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.7

надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "ї" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.8

призначає відповідальних осіб у сфері поводження з відходами

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт "й" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.9

забезпечує професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт "м" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.10

передбачає при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "п" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.11

має дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "с" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

1.12

власниками або наймачами, користувачами, у тому числі орендарями, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладено договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів

 

 

 

 

 

Частина друга статті 351 ЗУ N 187/98

2

Суб'єкт господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, щороку подає декларацію про відходи за формою та в порядку, затвердженими ПКМУ N 118

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 17 ЗУ N 187/98; Порядок, затверджений ПКМУ N 118

3

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами:

  

  

  

  

  

  

3.1

ідентифікує об'єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 34 ЗУ N 187/98

3.2

має декларацію безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 34 ЗУ N 187/98

4

На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів складений спеціальний паспорт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 33 ЗУ N 187/98

5

Паспорт місця видалення відходів ведеться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 Порядку, затвердженого ПКМУ N 2034

6

Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в Порядку, затвердженому ПКМУ N 2034

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина друга статті 4 ЗУ N 619;
Порядок, затверджений ПКМУ N 2034

7

Статистична звітність про відходи подається

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 5 Порядку, затвердженого ПКМУ N 2034

8

Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 27 ЗУ N 187/98;
пункт 11 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1360; пункт 9 Порядку, затвердженого ПКМУ N 2034;
пункт 1 Інструкції, затвердженої наказом N 41

складено

 

 

 

 

ведеться

 

 

 

 

9

Правила транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів додержуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 52 ЗУ N 1264

10

Моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 29 ЗУ N 187/98

11

Перевезення небезпечних відходів за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення, здійснюється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 34 ЗУ N 187/98

12

Відповідальність суб'єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фізичних та/або юридичних осіб, застрахована

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 34 ЗУ N 187/98

13

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 20 частини першої статті 7 ЗУ N 85

14

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, здійснено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 41 частини першої статті 7 ЗУ N 85

15

Правила експлуатації полігонів побутових відходів дотримуються

Високий

 

 

 

 

Правила, затверджені наказом N 435

16

Правила експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами, дотримуються

 

 

 

 

 

Правила, затверджені наказом N 196

17

Приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари, в якій знаходилася продукція підприємств, установ та організацій, або укладання угод з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію забезпечуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт "б" частини першої статті 17 ЗУ N 187/98

18

Суб'єкт господарської діяльності, у власності якого є хоча б один об'єкт поводження з відходами, має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 34 ЗУ N 187/98

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про природно-заповідний фонд

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Режим території та об'єкта природно-заповідного фонду з урахуванням їх класифікації та цільового призначення додержується

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 5, частина друга статті 14, частина перша статті 62 ЗУ N 2456

2

Проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду розроблено

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 14 ЗУ N 2456

2.1

проект організації території затверджено в установленому порядку

Високий

 

 

 

 

Пункт 3.2 розділу III Положення, затвердженого наказом N 245

3

Положення про територію чи об'єкт природно-заповідного фонду затверджене відповідно до вимог статті 5 ЗУ N 2456

Високий

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 5 ЗУ N 2456

4

Проект утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва:

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 38 ЗУ N 2456

4.1

наявний

 

 

 

 

4.2

затверджений

 

 

 

 

5

Первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 59 ЗУ N 2456

6

Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України" заповнена

Високий

 

 

 

 

Підпункт 3.2 пункту 3 Інструкції, затвердженої наказом N 67

7

Охоронне зобов'язання території та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають, передаються під охорону підприємствам, установам, організаціям і громадянам органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, оформлене

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 53 ЗУ N 2456

8

Державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, а також права постійного користування та права оренди земельної ділянки проведено

Високий

 

 

 

 

Стаття 125 ЗКУ

9

Межі територій та об'єктів природно-заповідного фонду закріплено в натурі (на місцевості) межовими знаками

Високий

 

 

 

 

Розділ III Інструкції, затвердженої наказом N 376

10

Вимоги до системи охоронних знаків виконуються

Високий

 

 

 

 

Розділи 2, 3 Положення, затвердженого наказом N 30

11

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 91 ЗУ N 2456

12

Ліміт встановлюється щороку

Високий

 

 

 

 

Пункт 1.4 Інструкції, затвердженої наказом N 27

12.1

для установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення ліміт визначено відповідно до затверджених проектів організації їх території

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.6 Інструкції, затвердженої наказом N 27

12.2

для інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що не мають спеціальних адміністрацій для їх управління, ліміт визначено відповідно до затверджених положень про них

Високий

 

 

 

 

12.3

для новостворених установ природно-заповідного фонду до розроблення та затвердження проектів організації їх території ліміт установлюється відповідно до затверджених положень про них

Високий

 

 

 

 

13

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) здійснюється на підставі дозволу

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 91 ЗУ N 2456

14

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) виданий у межах ліміту

Високий

 

 

 

 

Пункт 1.3 Інструкції, затвердженої наказом N 27

15

Доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначена комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

15.1

інформацію про утворення такої комісії територіальному органу Держекоінспекції надано

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

15.2

акт обстеження насаджень у межах природно-заповідного фонду, що потребують суцільної санітарної рубки, складено

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

16

Документи щодо проведення суцільних санітарних рубок, передбачені пунктом 32 Санітарних правил, подані у повному обсязі

Високий

 

 

 

 

Пункт 32 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

17

Документи для погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів подані у повному обсязі відповідно до пункту 5 Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

18

Заборона на проведення суцільних санітарних рубок, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності у заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, на території природних заповідників, пам'яток природи, заповідних урочищ дотримується

Високий

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

19

Заборона на проведення суцільних санітарних рубок у зонах регульованої і стаціонарної рекреації національних природних парків, буферних зонах біосферних заповідників, загальнозоологічних, ботанічних, лісових, орнітологічних та ландшафтних заказниках дотримується

Високий

 

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

20

Відбір дерев для санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду проводиться за участю головного природознавця

Високий

 

 

 

 

Пункт 8 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

20.1

відбір дерев для санітарних рубок на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, проводиться за участю посадової особи, відповідальної за охорону навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

21

Нумерація дерев, що підлягають вирубуванню, під час відведення насадження для проведення вибіркових санітарних рубок проводиться

Високий

 

 

 

 

Пункт 26 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

21.1

нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки за додатком 4 до Санітарних правил, із зазначенням породи, категорії технічної придатності і підстав для відбору їх для рубки наявна

Високий

 

 

 

 

22

Вимоги щодо заборони проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження тварин (з 01 квітня
по 15 червня) дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 39 ЗУ N 2894

23

Інформація про розроблені та здійснені заходи, спрямовані на збереження, охорону та захист лісів, у якій відображають санітарний стан лісів, обсяги здійснених заходів з поліпшення санітарного стану лісів, визначають основні заходи щодо запобігання чи ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, подана органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальним органам Держлісагентства, а також державним спеціалізованим лісозахисним підприємствам

Високий

 

 

 

 

Пункт 45 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

24

Охорона об'єктів, що занесені до Червоної книги України, забезпечується

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 11 ЗУ N 3055

25

Наукові або науково-технічні ради створені

Високий

 

 

 

 

Частина сьома статті 42 ЗУ N 2456

26

Науково-дослідна робота на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду проводиться

Високий

 

 

 

 

Стаття 41 ЗУ N 2456

26.1

основні напрями наукових досліджень на територіях природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, затверджених Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 42 ЗУ N 2456

27

У заповідній зоні біосферних заповідників дотримується заборона на проведення:

 

  

  

  

  

Частина шоста статті 18 ЗУ N 2456

27.1

рубок головного користування та всіх видів поступових і суцільних рубок

Високий

 

 

 

 

27.2

вирубування дуплястих дерев

Високий

 

 

 

 

27.3

добування піску та гравію в річках та інших водоймах

Високий

 

 

 

 

28

У заповідній зоні національних природних парків дотримується заборона на проведення:

 

  

  

  

  

Частина четверта статті 21 ЗУ N 2456

28.1

рубок головного користування та всіх видів поступових і суцільних рубок

Високий

 

 

 

 

28.2

вирубування дуплястих дерев

Високий

 

 

 

 

28.3

добування піску та гравію в річках та інших водоймах

Високий

 

 

 

 

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суб'єктом господарювання здійснюється ведення лісового господарства з урахуванням господарського призначення лісів, природних умов, а саме:

  

 

  

  

  

  

1.1

посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів забезпечується

Високий

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 64 ЛКУ

1.2

відтворення лісів здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 64 ЛКУ

1.3

підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах забезпечуються

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 64 ЛКУ

1.4

охорона лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 64 ЛКУ

2

Проект організації та розвитку лісового господарства розроблено

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 48 ЛКУ

2.1

Матеріали лісовпорядкування затверджено

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 48 ЛКУ

2.2

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування наявні

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята Прикінцевих положень ЛКУ

3

Право постійного користування лісами посвідчено державним актом на право постійного користування земельною ділянкою

Високий

 

 

 

 

Частина четверта статті 17 ЛКУ

4

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів дотримується

Високий

 

 

 

 

Порядок, затверджений ПКМУ N 761

5

Облік та оцінка якості робіт, пов'язаних з відтворенням лісів, проводиться на основі:

  

  

  

  

  

Пункт 48 Правил, затверджених ПКМУ N 303

5.1

матеріалів проектування

Високий

 

 

 

 

5.2

технічного приймання робіт із створення лісових культур

Високий

 

 

 

 

5.3

технічного приймання природного поновлення

Високий

 

 

 

 

5.4

інвентаризації лісових культур

Високий

 

 

 

 

5.5

атестації незімкнених лісових культур

Високий

 

 

 

 

6

Система, види, способи та організаційно-технічні елементи рубок дотримуються, а саме:

Високий

  

  

 

  

  

6.1

вибіркова система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.2 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.2 Правил, затверджених наказом N 364

6.2

поступова система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.3 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.3 Правил, затверджених наказом N 364

6.3

рівномірно-поступова рубка здійснюється відповідно до вимог пункту 2.4 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.4 Правил, затверджених наказом N 364

6.4

групово-поступова рубка здійснюється відповідно до вимог пункту 2.5 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.5 Правил, затверджених наказом N 364

6.5

смугово-поступова рубка здійснюється відповідно до вимог пункту 2.6 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.6 Правил, затверджених наказом N 364

6.6

суцільна система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.7 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.7 Правил, затверджених наказом N 364

6.7

комбінована система рубок здійснюється відповідно до вимог пункту 2.8 Правил, затверджених наказом N 364

 

 

 

 

Пункт 2.8 Правил, затверджених наказом N 364

7

Вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт, встановлені пунктами 4.1 - 4.9 розділу IV Правил, затверджених наказом N 364, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 4.1 - 4.9 розділу IV Правил, затверджених наказом N 364

8

Заходи, пов'язані із збереженням ґрунтів, передбачені пунктами 5.1 - 5.3 розділу V Правил, затверджених наказом N 364, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 5.1 - 5.3 розділу V Правил, затверджених наказом N 364

9

Вимоги до очищення місць рубок, встановлені пунктами 6.1 - 6.8 розділу VI Правил, затверджених наказом N 364, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 6.1 - 6.8 розділу VI Правил, затверджених наказом N 364

10

Заходи, пов'язані з відновленням лісу, встановлені пунктами 7.1 - 7.6 розділу VII Правил, затверджених наказом N 364, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 7.1 - 7.6 розділу VII Правил, затверджених наказом N 364

11

Система, види, способи та організаційно-технічні елементи рубок вибрані відповідно до вимог пункту 13 Правил, затверджених ПКМУ N 929

Високий

 

 

 

 

Пункт 13 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12

Система, види, способи та організаційно-технічні елементи рубок дотримуються при проведенні:

Високий

  

  

  

  

  

12.1

вибіркової системи рубок відповідно до вимог пункту 14 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 14 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.2

поступової системи рубок відповідно до вимог пункту 15 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 15 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.3

рівномірно-поступової рубки відповідно до вимог пункту 16 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 16 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.4

групово-поступової рубки відповідно до вимог пункту 17 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 17 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.5

смугово-поступової рубки відповідно до вимог пункту 18 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 18 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.6

суцільної системи рубок відповідно до вимог пункту 19 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 19 Правил, затверджених ПКМУ N 929

12.7

комбінованої системи рубок відповідно до вимог пункту 20 Правил, затверджених ПКМУ N 929

 

 

 

 

Пункт 20 Правил, затверджених ПКМУ N 929

13

Вимоги щодо проведення рубок у категоріях лісів з особливим режимом лісокористування, встановлені пунктами 21 - 25 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 21 - 25 Правил, затверджених ПКМУ N 929

14

Вимоги щодо рубки в експлуатаційних лісах, встановлені пунктами 26 - 30 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 26 - 30 Правил, затверджених ПКМУ N 929

15

Вимоги щодо технологічних процесів лісосічних робіт, встановлені пунктами 31 - 40 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 31 - 40 Правил, затверджених ПКМУ N 929

16

Технологічну карту на кожну лісосіку до початку її розробки складено

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 32 Правил, затверджених ПКМУ N 929

16.1

стосовно лісівничих вимог технологічні карти з територіальними органами Держлісагентства, а під час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду - також з облдержадміністраціями погоджено

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 32 Правил, затверджених ПКМУ N 929

17

Заходи, пов'язані із збереженням ґрунтів, передбачені пунктами 41 - 43 Правил, затверджених ПКМУ N 929, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 41 - 43 Правил, затверджених ПКМУ N 929

18

Вимоги щодо очищення місць рубок, встановлені пунктами 44 - 51 Правил, затверджених ПКМУ N 929, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Пункти 44 - 51 Правил, затверджених ПКМУ N 929

19

Заходи, пов'язані з відновленням лісу, встановлені пунктами 52 - 57 Правил, затверджених ПКМУ N 929, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункти 52 - 57 Правил, затверджених ПКМУ N 929

20

Мораторій на рубки головного користування додержується

 

 

 

 

 

Частина перша статті 2 ЗУ N 1436

21

Мораторій на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових деревостанах Карпатського регіону, додержується

 

 

 

 

 

Стаття 3 ЗУ N 1436

22

Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах відповідно до статті 4 ЗУ N 1436 додержується

 

 

 

 

 

Стаття 4 ЗУ N 1436

23

Заборона суцільних рубок головного користування на стрімких схилах відповідно до статті 5 ЗУ N 1436 додержується

 

 

 

 

 

Стаття 5 ЗУ N 1436

24

Обмеження окремих способів рубок у смугах відведення каналів, гідротехнічних та інших споруд міжгосподарського значення відповідно до статті 6 ЗУ N 1436 додержується

 

 

 

 

 

Стаття 6 ЗУ N 1436

25

Екологічні та технологічні вимоги щодо розміщення лісосік відповідно до статті 7 ЗУ N 1436 додержуються

 

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 1436

26

Заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань (включаючи спеціально створені для цього насадження) для потреб виробничої та комерційної діяльності відносяться до спеціального використання, провадяться за плату на підставі спеціального дозволу - лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 449

27

Підставою для рубок формування і оздоровлення лісів є матеріали лісовпорядкування та обстежень, які проводяться власниками лісів і постійними лісокористувачами

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 Правил, затверджених ПКМУ N 724

27.1

у разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням, власники лісів і постійні лісокористувачі повідомляють про це орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласну, Київську та Севастопольську міські держадміністрації

Високий

 

 

 

 

28

Для проведення рубок формування і оздоровлення лісів власником лісів або постійним лісокористувачем видається лісорубний квиток в установленому порядку відповідно до вимог пункту 55 Правил, затверджених ПКМУ N 724, наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 55 Правил, затверджених ПКМУ N 724

29

Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення провадиться лише на спеціально закладених пробних ділянках, що є еталоном для здійснення догляду на всій площі

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 13 Правил, затверджених ПКМУ N 724

29.1

для рубок проріджування та прохідних рубок відбір дерев провадиться на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 13 Правил, затверджених ПКМУ N 724

30

Види, обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів визначено державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства, а також власниками лісів, постійними лісокористувачами на основі погоджених відповідно до вимог статті 291 Лісового кодексу України матеріалів лісовпорядкування, а також результатів оцінки санітарного стану лісових насаджень

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555;
пункт перший частини першої статті 291 ЛКУ

31

Для поліпшення санітарного стану лісів здійснюються такі заходи:

  

  

  

  

  

Пункт 4 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

31.1

вибіркові санітарні рубки

Високий

 

 

 

 

31.2

суцільні санітарні рубки

Високий

 

 

 

 

31.3

ліквідація захаращеності

Високий

 

 

 

 

31.4

профілактика виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб лісу

Високий

 

 

 

 

31.5

боротьба з ними та захист заготовленої деревини від шкідників і хвороб лісу

Високий

 

 

 

 

32

Захист лісів на земельних ділянках зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється в порядку, встановленому частиною першою статті 12, статтею 15 ЗУ N 791a, статтею 102 ЛКУ

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555;
статті 12, 15 ЗУ N 791a;
стаття 102 ЛКУ

33

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, складений власником лісів, постійним лісокористувачем за формою, встановленою додатком 1 до Санітарних правил, погоджено державним спеціалізованим лісозахисним підприємством, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим та відповідним територіальним органом Держлісагентства (у межах природно-заповідного фонду - погоджено також обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями)

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

34

Документи для погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів подані в повному обсязі відповідно до вимог абзацу восьмого пункту 5 Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 5 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35

Санітарні рубки призначаються в насадженнях, ушкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха, що викликають деградацію лісових деревостанів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35.1

листяні насадження під санітарну рубку відводяться за наявності листя на деревах, крім ділянок лісу, пошкоджених внаслідок аварій та стихійного лиха

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35.2

насадження, уражені омелою, кореневою губкою та осіннім опеньком, відводяться під санітарні рубки протягом року

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

35.3

призначення санітарних рубок здійснюється з урахуванням категорій стану дерев, встановлених у додатку 3 до Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 6 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

36

Суцільні санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,1

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 27 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

36.1

мінімальна площа суцільної санітарної рубки становить 0,1 гектара, максимальна визначається фактичними розмірами пошкоджених насаджень, де необхідно провести таку рубку

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 27 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

36.2

під час проведення суцільних санітарних рубок застосовуються технології, які дають змогу максимально зберігати дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, підлісок, трав'яний покрив та ґрунти

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 27 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

37

Власник лісів, постійний лісокористувач відповідно до вимог розпорядження КМУ N 208 "Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах" до Мінприроди згідно з Регламентом, затвердженим наказом N 91, інформацію надав

Високий

 

 

 

 

Пункт 10 Санітарних правил; Регламент, затверджений наказом N 91

38

Відбір дерев для санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду проводиться за участю головного природознавця

Високий

 

 

 

 

Пункт 8 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

38.1

на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, відбір дерев для санітарних рубок проводиться за участю посадової особи, відповідальної за охорону навколишнього природного середовища, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають такі території та об'єкти

Високий

 

 

 

 

39

Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених насаджень, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха (окремих дерев або їх груп)

Високий

 

 

 

 

Пункт 12 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

40

Відбір дерев для рубки, встановлений пунктами 14 - 25 Санітарних правил, дотримується

Високий

 

 

 

 

Пункти 14 - 25 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

41

Під час відведення насадження для проведення вибіркових санітарних рубок проводиться нумерація дерев, що підлягають вирубуванню, починаючи з тих, що мають ступінь товщини стовбура 24 сантиметри і більше на висоті 1,3 метра

Високий

 

 

 

 

Пункт 26 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

41.1

складено нумераційну відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки, згідно з додатком 4 до Санітарних правил із зазначенням породи, категорії технічної придатності і підстав для відбору їх для рубки

Високий

 

 

 

 

42

Пробні площі на місцевості закріплюються пікетними кілками із зазначенням порядкового номера та схематично наносяться на план лісової ділянки, на якій необхідно провести суцільну санітарну рубку

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 29 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

42.1

результати обстежень на пробних площах оформлено у картці пробних площ обстеження санітарного стану насаджень згідно з додатком 5 до Санітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 29 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

43

Обсяги ліквідної деревини, яка заготовляється під час проведення суцільних санітарних рубок у пристиглих, стиглих та перестійних насадженнях у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування, зараховуються до обсягів використання розрахункової лісосіки та обсягів фактично заготовленої в порядку рубок головного користування деревини

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 28 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

44

У разі виникнення потреби у проведенні суцільних санітарних рубок у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування в обсягах, які перевищують розрахункову лісосіку за весь період її дії, проведення рубок головного користування припинено

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 28 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

45

Доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначено комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

45.1

інформацію про утворення такої комісії територіальним органам Держекоінспекції надано

Високий

 

 

 

 

45.2

акт обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки, складено

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 30 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

46

Документи щодо проведення суцільних санітарних рубок, передбачені пунктом 32 Санітарних правил, органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальним органам Держлісагентства подано в повному обсязі

Високий

 

 

 

 

Пункт 32 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

47

Санітарні вимоги до проведення рубок та використання лісових ресурсів, встановлені пунктами 40 - 43 Санітарних правил, дотримано

Високий

 

 

 

 

Пункти 40 - 43 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

48

Збережено окремі повалені сухостійні дерева, які слугують середовищем існування та захисту інших об'єктів живої природи, про що робиться відмітка у матеріалах відводу та лісорубному квитку

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 36 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

49

Під час проведення робіт з ліквідації захаращеності в лісах у межах природно-заповідного фонду (крім хвойних молодняків за межами природних заповідників, заповідних зон і заповідних урочищ) передбачено залишок неліквідної деревини обсягом не менш як 30 куб. м на один гектар

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 36 Санітарних правил, затверджених ПКМУ N 555

50

Заготівля деревини здійснюється протягом року, на який лісосіка призначена для рубки

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 46 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

50.1

вивезення деревини здійснюється з 01 січня року рубки і до 01 квітня наступного року

Високий

 

 

 

 

50.2

строки заготівлі деревини, встановлені абзацом другим пункту 46 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 46 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

50.3

загальний обсяг заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування не перевищує розмір розрахункової лісосіки за період її дії

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 10 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

51

Роботи, пов'язані із здійсненням заготівлі живиці, завершено не пізніше 01 листопада року закінчення підсочування

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 17 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

52

Порядок та строки освоєння лісокультурного фонду встановлюються під час лісовпорядкування

Високий

 

 

 

 

Пункт 39 Правил, затверджених ПКМУ N 303

52.1

щороку уточнюються постійними лісокористувачами і власниками лісів у процесі детального обстеження

Високий

 

 

 

 

53

Відтворення лісів здійснюється з урахуванням екологічних, соціально-економічних та природно-кліматичних умов регіону і передбачає цільове вирощування:

  

  

  

  

  

  

53.1

водоохоронних насаджень на берегах річок, навколо озер, водоймищ, у зонах відводу каналів

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

53.2

ґрунтозахисних насаджень у ярах, балках, на крутосхилах, луках, інших непридатних для використання в сільському господарстві землях, а також полезахисних лісових смугах

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

53.3

захисних лісових насаджень у смугах відводу залізниць, автомобільних доріг тощо

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

53.4

рекреаційно-оздоровчих насаджень у зелених зонах населених пунктів, промислових об'єктів та в місцях масового відпочинку і оздоровлення населення

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

53.5

експлуатаційних насаджень для задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 7 Правил, затверджених ПКМУ N 303

54

Садіння лісових культур проводиться у строки, що забезпечують їх високу приживлюваність і збереженість

Високий

 

 

 

 

Пункт 31 Правил, затверджених ПКМУ N 303

55

Лісові культури доглядаються до віку, після настання якого ділянки переводяться до категорії вкритих лісовою рослинністю земель

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 38 Правил, затверджених ПКМУ N 303

56

Реконструкція насаджень здійснюється шляхом створення суцільних або часткових лісових культур з головних деревних порід

Високий

 

 

 

 

Пункт 42 Правил, затверджених ПКМУ N 303

57

Результати технічного приймання та інвентаризації лісових культур, відомості про природне поновлення постійні лісокористувачі та власники лісів заносять до відповідних форм технічної документації

Високий

 

 

 

 

Пункт 50 Правил, затверджених ПКМУ N 303

58

Лісова охорона постійним лісокористувачем (власником лісів) здійснюється

Високий

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 89 ЛКУ

59

Суб'єктом господарювання, який здійснює спеціальне використання лісових ресурсів:

  

  

  

  

  

  

59.1

не допускається захаращення лісових ділянок, суміжних з лісосіками та територіями, які розчищаються для будівництва та інших потреб

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

59.2

забезпечується збереження підросту і не призначених для рубки дерев

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

59.3

забезпечується збереження та не допускається пошкодження межових, квартальних, ділянкових стовпів, осушувальних мереж, меліоративних та інших споруд, розташованих на ділянках, відведених для користування

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

59.4

незалежно від виду рубки проводиться очищення лісосік від порубкових решток способами і в строки, що визначені Мінагрополітики за поданням Держлісагентства та погоджені з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим

Високий

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

59.5

після закінчення строків заготівлі і вивезення деревини недоруби (не вирубані своєчасно призначені для рубки окремі дерева або групи дерев на розпочатих рубкою лісосіках) та заготовлена деревина на місцях рубок, відсутня

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 761

60

Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 54 ЛКУ

61

Вимоги щодо заборони робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження тварин (з 01 квітня по 15 червня) дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина п'ята статті 39 ЗУ N 2894

62

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 81 ЛКУ

63

Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують створення продуктивних деревостанів з високими захисними властивостями

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 82 ЛКУ

64

Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 82 ЛКУ

65

Заготівля деревини здійснюється з дотриманням вимог, встановлених статтею 70 ЛКУ

Високий

 

 

 

 

Стаття 70 ЛКУ

66

Розрахункову лісосіку - щорічну науково обґрунтовану норму заготівлі деревини в порядку рубок головного користування затверджено за групами порід, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 43 ЛКУ

67

Правила використання корисних властивостей лісу, затверджені наказом N 502, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Правила, затверджені наказом N 502

68

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом:

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 86 ЛКУ

68.1

систематичного спостереження за станом лісів

Високий

 

 

 

 

68.2

своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу

Високий

 

 

 

 

68.3

здійснення профілактики виникнення таких осередків

Високий

 

 

 

 

68.4

їх локалізації і ліквідації

Високий

 

 

 

 

69

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо)

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 80 ЛКУ

70

Зруби і згарища заліснено протягом не більше двох років

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 80 ЛКУ

70.1

терміни залісення продовжено, правомірно

 

 

 

 

71

На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом реконструкції та проведення лісокультурних робіт

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 80 ЛКУ

72

Порядок здійснення проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів власниками лісів (лісокористувачами) передбачений Інструкцією з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженою наказом N 260, дотримується

Високий

 

 

 

 

Інструкція, затверджена наказом N 260

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 17 ЗУ N 2894;
частина третя статті 27 ЗУ N 3677;
Порядок, затверджений ПКМУ N 992

2

Суб'єкт рибного господарства додержується правил рибальства:

  

  

  

  

  

Абзаци четвертий, шостий статті 85 КУпАП; статті 13, 17 ЗУ N 2894; абзац третій частини першої статті 35 ЗУ N 3677; Правила, затверджені наказом N 33

2.1

в рибогосподарських водних об'єктах України

Високий

 

 

 

 

2.2

тимчасових правил та режимів рибальства

Високий

 

 

 

 

Наказ Держкомрибгоспу N 172

3

Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта виконується

 

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 Інструкції, затвердженої наказом N 4

3.1

розроблений на підставі науково-біологічного обґрунтування відповідає

Високий

 

 

 

 

4

Користувач, якому видано Режим, у разі неможливості виконання умов Режиму власними силами на підставі договору залучив інші організації або установи

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.8 розділу 2 Інструкції, затвердженої наказом N 4

5

Експлуатація водозабірних споруд та інших об'єктів, застосування технологій здійснюються за наявності рибозахисних пристроїв

Високий

 

 

 

 

Стаття 861 КУпАП;
пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

6

Введення в дію водозабірних споруд здійснено за наявності рибозахисних пристроїв та облаштованих відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів

Високий

 

 

 

 

Стаття 861 КУпАП;
пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ

7

Суб'єкти рибного господарства:

  

  

  

  

  

  

7.1

здійснюють комплексні рибницько-меліоративні заходи щодо охорони та відтворення, у тому числі штучного, водних біоресурсів, збереження і поліпшення умов їх існування

Високий

 

 

 

 

Абзац дев'ятий статті 35 ЗУ N 3677

7.2

додержуються встановленого режиму господарської діяльності на землях водного фонду та земельних ділянках прибережних захисних смуг

Високий

 

 

 

 

Статті 88, 89 ВКУ;
абзац шостий статті 35 ЗУ N 3677

8

При проведенні фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт обов'язково враховуються вимоги охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, а саме:

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 57 ЗУ N 1264;
частини третя, четверта статті 28, частина перша статті 37, 371 ЗУ N 2894

8.1

вимоги щодо стану середовища існування диких тварин виконуються

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 371 ЗУ N 2894

8.2

організація наукових досліджень здійснюється за визначеними напрямами

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 371 ЗУ N 2894

8.3

вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища здійснюється за відповідними дозволами

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 28 ЗУ N 2894;
Порядок, затверджений ПКМУ N 992

8.4

впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, що відповідають вимогам екологічної безпеки

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 57 ЗУ N 1264

9

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, перебувають під особливою охороною

Високий

 

 

 

 

Абзац восьмий статті 37, стаття 44 ЗУ N 2894

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Утримання диких тварин у неволі здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 8 ЗУ N 3447

2

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, ввезення в Україну з інших країн

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 7 ЗУ N 2894

3

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 21 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого ЗУ N 3392

4

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 51 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого ЗУ N 3392

5

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 52 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого ЗУ N 3392

5.1

переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків та за дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, погодженим:

  

  

  

  

  

Частина перша статті 50 ЗУ N 2894

5.1.1

з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства

Високий

 

 

 

 

5.1.2

з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

Високий

 

 

 

 

6

Умови утримання диких тварин у неволі дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 8 ЗУ N 3447;
розділ III Порядку, затвердженого наказом N 429

7

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться за дозволами на спеціальне використання об'єктів тваринного світу, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 46 ЗУ N 2894;
пункт 67 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що наведений у додатку до ЗУ N 3392

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надані у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, погодженим з:

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 22 ЗУ N 1478

1.1

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий

 

 

 

 

1.2

власником земельних ділянок

Високий

 

 

 

 

1.3

користувачем земельних ділянок

Високий

 

 

 

 

2

Мисливські угіддя надані у користування відповідно до частини другої статті 22 ЗУ N 1478

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 22 ЗУ N 1478

3

Площа мисливських угідь, що надана користувачеві, становить не менше 3 тисяч гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 22 ЗУ N 1478

4

Проект організації та розвитку мисливського господарства розроблено

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 28 ЗУ N 1478

4.1

погоджено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий

 

 

 

 

5

Умови ведення мисливського господарства визначені у договорі, який укладено між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і користувачем мисливських угідь, дотримуються

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 21 ЗУ N 1478

6

Відносини між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь урегульовані відповідними договорами

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 21 ЗУ N 1478

6.1

умови дотримуються

Високий

 

 

 

 

7

Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначені користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених ЗУ N 1478, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 19 ЗУ N 1478

7.1

доведено користувачем мисливських угідь до відома громадськості

Високий

 

 

 

 

8

Користувачем мисливських угідь:

  

  

  

  

  

  

8.1

виконуються біотехнічні заходи

Високий

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.2

виділяються мисливські угіддя для охорони і відтворення мисливських тварин

Високий

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.3

визначається пропускна спроможність мисливських угідь та забезпечується їх упорядкування

Високий

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.3.1

пропускна спроможність мисливських угідь встановлена за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 27 ЗУ N 1478

8.4

додержується режим охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей, у межах наданих у користування мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.5

встановлено ліміт використання мисливських тварин

Високий

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.6

проводяться комплексні заходи, спрямовані на відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування

Високий

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 1478

8.6.1

щороку вкладаються кошти на їх охорону і відтворення з розрахунку на одну тисячу гектарів лісових угідь не менше тридцяти, польових - двадцяти п'яти, водно-болотних - двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Високий

 

 

 

 

9

Дозвіл на добування мисливських тварин для наукових цілей, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, наявний

Високий

 

 

 

 

Частина шоста статті 33 ЗУ N 1478

10

Дозвіл на переселення мисливських тварин в нові місця перебування, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, наявний

Високий

 

 

 

 

11

Дозвіл на збирання пташиних яєць, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, наявний

Високий

 

 

 

 

12

Користувачем в межах мисливських угідь не менш як 20 відсотків площі угідь, на яких полювання забороняється, виділено

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 27 ЗУ N 1478

13

Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

Частина сьома статті 17 ЗУ N 1478

13.1

відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 17 ЗУ N 1478

14

Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться незалежно від строків мисливського сезону працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 32 ЗУ N 1478

14.1

селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій

Високий

 

 

 

 

15

Діагностичний відстріл з метою оцінки епізоотичної ситуації та вивчення стану захворювань серед мисливських тварин проводиться

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II Інструкції, затвердженої наказом N 60

16

Дозволи на діагностичний відстріл видано працівникам, які уповноважені здійснювати охорону мисливських угідь, а для територій та об'єктів природно-заповідного фонду - працівникам, які уповноважені здійснювати охорону територій природно-заповідного фонду

Високий

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III Інструкції, затвердженої наказом N 60

17

Усі добуті у порядку діагностичного відстрілу тварини реєструються у спеціальному журналі (що ведеться користувачем мисливських угідь), який:

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.3 розділу V Інструкції, затвердженої наказом N 60

17.1

прошнурований

Високий

 

 

 

 

17.2

пронумерований

Високий

 

 

 

 

17.3

скріплений печаткою та підписом керівника користувача мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

18

Селекційний відстріл щодо хворих, поранених тварин, старих особин з явними ознаками деградації, дворічного нерозвинутого молодняку, тварин з нехарактерним для виду забарвленням, а при відстрілі самців оленів, лосів, ланей, козуль - особин з недорозвинутими рогами здійснюється

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II Інструкції, затвердженої наказом N 57

19

Користувачем мисливських угідь облік добутих під час селекційного відстрілу тварин здійснюється у спеціальному журналі, який:

Високий

 

 

 

 

Пункт 4.2 розділу IV Інструкції, затвердженої наказом N 57

19.1

прошнурований

Високий

 

 

 

 

19.2

пронумерований

Високий

 

 

 

 

19.3

скріплений печаткою та підписом керівника користувача мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

20

Визначення відтворювальних ділянок погоджено з власником або користувачем земельної ділянки

Високий

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу 3 Порядку, затвердженого наказом N 4

20.1

оформлено наказом користувача мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

21

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 7 ЗУ N 2894

22

Користувачем угідь створено єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на п'ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ N 1478

23

Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги і добуту продукцію полювання визначено відповідним договором, укладеним між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 13 ЗУ N 1478

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

 

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про використання і охорону надр

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Користувачем надр:

 

1.1

забезпечується безпека навколишнього природного середовища

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої статті 24 КУпН

1.2

земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, приводяться в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 24 КУпН

1.3

користування ділянкою надр здійснюється за наявності

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 19 КУпН

 

спеціального дозволу

 

 

 

 

 

 

1.4

у проектах будівництва об'єктів з переробки мінеральної сировини передбачено:

Високий

 

 

 

 

 

1.4.1

раціональне використання, утилізацію, знешкодження або безпечне захоронення відходів переробки (шламу, пилу, стічних вод тощо)

Високий

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 50 КУпН

1.4.2

складування, збереження та визначення порядку обліку відходів виробництва, що містять корисні компоненти, тимчасово здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої статті 50 КУпН

1.4.3

заходи, що гарантують безпеку навколишнього природного середовища, здійснюються

Високий

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 50 КУпН

2

Наявна державна реєстрація прав на земельну ділянку

Високий

 

 

 

 

Статті 125, 126 ЗКУ;
частина третя статті 3 ЗУ N 1952

3

Здійснюються заходи щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 142 ЗКУ

4

Уживаються заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу

Високий

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини першої статті 35 ЗУ N 962

5

У межах зон санітарної охорони діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені, здійснюється

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 113 ЗКУ

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання.

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

"НР" - не розглядалося.

____________

Опрос