Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 28.09.2017 № 262
действует с 01.12.2017

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Держенергоефективності за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Держенергоефективності є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 вересня 2017 року N 262 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, та Порядку відшкодування цих витрат".

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держенергоефективності.

6. Структурний підрозділ Держенергоефективності у разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає структурному підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держенергоефективності заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держенергоефективності протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Держенергоефективності, який готує проект відповіді для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, що територіально зручна для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Держенергоефективності структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держенергоефективності передає структурному підрозділу, який готує проект відповіді запитувачу інформації, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держенергоефективності, з проставленням прізвища, імені, по батькові відповідальної особи та поточної дати.

10. Інформація запитувачу надається впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. В. Токаренко

 

ЗАЯВКА N ____
від ____________ 20__ року на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_______________________________________________________________________________________
(назва документа)

_______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу,

_______________________________________________________________________________________
який готує проект відповіді запитувачу інформації)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, місце проживання / місцезнаходження, телефон

 

Послуги, що надаються

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Примітка. У графі "Кількість сторінок" за відсутності даних ставиться прочерк.

Виконавець

______________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу, який готує проект відповіді запитувачу інформації

 

 

 

______________________
                    (посада)

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

 

РАХУНОК N ________
від ____________ 20__ року для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________________________________
(назва документа)

Надавач послуг

__________________________________________________________

Реєстраційний рахунок

__________________________________________________________

МФО банку

__________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

__________________________________________________________

Платник ________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача -
________________________________________________________________________________________
юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

Послуги, що надаються

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума без ПДВ, грн

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Усього до сплати
___________________________________________________ грн __________________________ коп.
                                                     (сума словами)

Виконавець

_______________________
(посада)

__________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос