Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети Интернет

Минюст
Порядок, Перечень, Приказ от 19.10.2017 № 3233/5
редакция действует с 29.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2017

м. Київ

N 3233/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2017 р. за N 1280/31148

Про затвердження Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 4 грудня 2018 року N 3800/5
,
від 10 грудня 2019 року N 3948/5
,
від 27 березня 2020 року N 1243/5
,
від 18 травня 2020 року N 1706/5

Відповідно до статей 107, 110 Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою врегулювання порядку надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет;

2) Перелік веб-сайтів, до яких дозволяється доступ засудженим.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 01 серпня 2014 року N 1275/5 "Про затвердження Порядку організації надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за N 991/25768.

3. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ПОРЯДОК
організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет

I. Загальні положення

1. Для надання засудженим можливості доступу до глобальної мережі Інтернет (далі - Інтернет) адміністрація установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (далі - установа) забезпечує оптимальний спосіб підключення установи до провайдера, який надає послуги доступу до Інтернету.

2. Для організації надання засудженим послуг доступу до Інтернету у відокремлених приміщеннях житлової зони поза межами локальних дільниць відділень соціально-психологічної служби у місці, доступному для відвідування усіма засудженими установи, або у комп'ютерному класі загальноосвітнього навчального закладу установи обладнується інтернет-клас.

Для надання засудженим можливості користуватися послугою доступу до Інтернету та відправляти онлайн-звернення допускається використання спеціалізованих технічних пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, а також планшетного комп'ютера без можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт з програмно заблокованими камерами (далі - планшет).

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.12.2019 р. N 3948/5
,
абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 27.03.2020 р. N 1243/5,
від 18.05.2020 р. N 1706/5)

3. Послуга доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв'язку через Інтернет надається засудженим у приміщенні інтернет-класу.

За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою планшету надається засудженим безпосередньо у відділеннях соціально-психологічної служби.

(абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2020 р. N 1243/5)

(пункт 3 розділу I у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.12.2019 р. N 3948/5)

4. У структурних дільницях установ, де передбачено тримання засуджених у приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв'язку через Інтернет у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.

За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою планшету таким засудженим надається безпосередньо в камері.

(абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2020 р. N 1243/5)

Засуджені, на яких накладено стягнення у виді поміщення у дисциплінарний ізолятор, карцер або переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), за наявності технічної можливості можуть відправляти онлайн-звернення за допомогою планшету.

(абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2020 р. N 1243/5)

(пункт 4 розділу I у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.12.2019 р. N 3948/5)

5. Для організації доступу робочих місць до Інтернету, визначення їх прав доступу та контролю за використанням веб-ресурсів і часом роботи встановлюється спеціалізований сервер, на якому налаштовується відповідне програмне забезпечення.

6. Роботу інтернет-класу забезпечує посадова особа відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв'язку та інформатизації, яка відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу з питань доступу засуджених до Інтернету (далі - адміністратор).

7. Нагляд за засудженими під час їх перебування в інтернет-класі здійснюється відповідно до вимог статей 102, 103 Кримінально-виконавчого кодексу України.

II. Користування засудженими глобальною мережею Інтернет

1. На підставі Переліку веб-сайтів, до яких дозволяється доступ засудженим, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року N 3233/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за N 1280/31148 (далі - Перелік), адміністрація установи з урахуванням вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року N 2823/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за N 1010/32462 (далі - Правила), розробляє список електронних адрес, до яких дозволяється доступ (далі - список).

(пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 04.12.2018 р. N 3800/5)

За заявою засуджених список може бути доповнений адміністрацією установи електронними адресами, зміст яких не суперечить вимогам статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України.

2. Засуджені можуть створювати електронну поштову скриньку та користуватися нею під контролем адміністрації установи. Засуджений може використовувати виключно особистий обліковий запис електронної поштової скриньки.

Адміністрація установи ознайомлюється зі змістом вхідних та вихідних повідомлень у разі, якщо це необхідно з огляду на індивідуальні ризики окремих засуджених. Засуджений письмово повідомляється про те, що його електронна кореспонденція підлягає перегляду, про що він на повідомленні про перегляд вхідних та вихідних електронних листів (додаток 1) ставить підпис про ознайомлення.

При ознайомленні зі змістом вхідних та вихідних повідомлень адміністрації та персоналу установи, які здійснюють перегляд, забороняється в будь-який інший спосіб використовувати електронну пошту та обліковий запис засудженого, крім дій, спрямованих на ознайомлення зі змістом вхідних та вихідних повідомлень. При здійсненні перегляду електронної пошти засудженого особа, яка вчиняє перегляд, вносить до журналу перегляду електронного листування засуджених (додаток 2) відмітку про дату та час здійснення перегляду електронного листування, прізвище, ім'я, по батькові засудженого, електронна пошта якого була переглянута, адресу облікового запису електронної пошти, яка підлягала перегляду, інформацію про виявлення порушень законодавства та цього Порядку або про їх відсутність, зазначає свої посаду, звання, прізвище, ім'я та по батькові та ставить підпис. У разі якщо доступ до облікового запису мали інші особи, такий обліковий запис видаляється. Про видалення облікового запису адміністрація установи виконання покарань повідомляє засудженого під його особистий підпис.

У разі якщо доступ до облікового запису електронної пошти було отримано іншими особами злочинним шляхом, засуджений у разі встановлення такого факту має письмово повідомити про нього адміністрацію установи.

З метою виконання зазначених вимог засуджені під час реєстрації електронних поштових скриньок або доступу до вже наявних надають адміністратору логін та пароль від поштових скриньок, які адміністратор реєструє у журналі реєстрації логінів та паролів поштових скриньок засуджених (додаток 3).

Доступ до поштових скриньок засудженим, які не надали логіни та паролі від них, забороняється.

3. Адміністрація установи за письмовою заявою засудженого надає дозвіл на користування засобами IP-телефонії та дозвіл на використання засобів відеозв'язку через Інтернет у порядку, передбаченому пунктом 2 розділу XIV Правил, які обліковуються в журналі обліку користування засудженими засобами ІР-телефонії (додаток 4) та в журналі здійснення засудженими відеозв'язку через мережу Інтернет (додаток 5).

Перед першим сеансом користування засудженим засобами ІР-телефонії та відеозв'язку адміністрація установи під його особистий підпис попереджає засудженого про здійснення аудіо- та відеозапису його розмови. Відповідна розписка долучається до особової справи засудженого.

У разі необхідності запис може бути переглянутий адміністрацією установи.

4. Листування між засудженими та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Європейським судом з прав людини, судами, а також іншими відповідними органами міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій, прокурором, захисником у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження, перегляду не підлягає.

5. Під час користування Інтернетом засудженим забороняється:

вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи, коментарі, знаки тощо та реєструватися на веб-сайтах, крім випадків створення та користування електронною поштовою скринькою в порядку, визначеному цим Порядком, а також у разі необхідності здійснення реєстрації для користування дозволеними сайтами;

формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;

відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, що можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого, а також відвідувати сайти, що не входять до Переліку та списку.

6. Користування Інтернетом проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.

7. Відомості про надання засудженим права на користування Інтернетом обов'язково реєструються у журналі обліку надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет (додаток 6).

8. Для упорядкування користування Інтернетом та забезпечення права всіх засуджених адміністратор складає графік роботи інтернет-класу, який затверджується начальником установи.

9. Графік роботи інтернет-класу розміщується у вигляді наочної інформації.

10. Заяви на користування Інтернетом засуджені подають до адміністрації установи.

11. Користування Інтернетом оплачується власними коштами засуджених або коштами інших осіб шляхом їх внесення на електронний гаманець.

При розрахунку для засуджених вартості оплати за користування Інтернетом враховуються вартість тарифного плану підключення установи до провайдера, час, впродовж якого засуджений користувався Інтернетом, витрати на обслуговування мережі та інтернет-класу.

12. Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання Мін'юсту, з дозволу адміністрації установи можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними персональними комп'ютерами з доступом до Інтернету відповідно до цього Порядку.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. М. Кравченко

 

Повідомлення
про перегляд вхідних та вихідних електронних листів

Інформуємо, що Ваше електронне листування відповідно до частини сьомої статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України підлягає перегляду з причини ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Додатково повідомляємо, що відповідно до положень статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України та пункту 4 розділу II Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року N 3233/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за N 1280/31148 листування між засудженими та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Європейським судом з прав людини, судами, а також іншими відповідними органами міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій, прокурором, захисником у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження, перегляду не підлягає.

З повідомленням про перегляд вхідних та вихідних електронних листів ознайомлений.
Засуджений(а) _________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові засудженого(ї))

"__" _________ 20__ року
       (дата ознайомлення)_

                                            ____________________
                                                           (підпис засудженого(ї))  

Посадова особа, що ознайомила засудженого(у) з повідомленням про перегляд вхідних та вихідних електронних листів_____________________________________________________________________
                                                                         (посада, звання, прізвище, ініціали)

"__" _________ 20__ року
         (дата ознайомлення)

                                          _____________________
                                                         (підпис посадової особи)     

Журнал
перегляду електронного листування засуджених

Дата здійснення перегляду

Час здійснення перегляду

Прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї), електронне листування якого (якої) було переглянуто

Обліковий запис електронної пошти засудженого(ї), який було переглянуто

Виявлені порушення

Звання посадової особи, що здійснювала перегляд

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що здійснювала перегляд

Підпис посадової особи, що здійснювала перегляд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЖУРНАЛ
реєстрації логінів та паролів поштових скриньок засуджених

П. І. Б. засудженого(ї)

Поштовий сервер, сайт, де зареєстровано (створено поштову скриньку)

Логін

Пароль

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

  

ЖУРНАЛ
обліку користування засудженими засобами IP-телефонії

Дата

П. І. Б. засудженого(ї)

Дані про особу, якій здійснюється дзвінок за допомогою IP-телефонії

Тривалість (хв.) та час вчинення дзвінка

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

  

ЖУРНАЛ
обліку здійснення засудженими відеозв'язку через мережу Інтернет

Дата

П. І. Б. засудженого(ї)

Дані про особу, з якою відбувається відеозв'язок

Тривалість (хв.) та час вчинення відеозв'язку

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

  

ЖУРНАЛ
обліку надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет

Дата

П. І. Б. засудженого(ї)

Тривалість (хв.) та час надання доступу

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

 

 

 

 

  

ПЕРЕЛІК
веб-сайтів, до яких дозволяється доступ засудженим

1. Офіційні веб-сайти органів державної влади України, державних установ, офіційні веб-сайти інших країн, їх посольств.

2. Офіційні веб-сайти органів місцевого самоврядування.

3. Веб-сайти зареєстрованих засобів масової інформації.

4. Веб-сайти міжнародних організацій.

5. Веб-сайти установ та організацій, що відносяться до сфери освіти та науки, зокрема сайти навчальних закладів.

6. Веб-сайти установ та організацій, що відносяться до сфери культури та мистецтв.

7. Веб-сайти закладів охорони здоров'я.

8. Веб-сайти політичних, громадських та релігійних організацій.

9. Спортивні веб-сайти.

10. Творчі веб-сайти.

11. Довідкові веб-сайти.

12. Юридичні веб-сайти.

____________

Опрос