Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно применения печатей

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.09.2017 № 691
действует с 14.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.09.2017

м. Київ

N 691

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2017 р. за N 1249/31117

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування печаток

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", Закону України від 26 листопада 2015 року N 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування печаток, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. О. Терентьєв

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

І. М. Гаєвський

 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування печаток

1. У Положенні про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року N 8 (із змінами):

1) пункт 1.13 розділу 1 виключити;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

у підпункті "в" слова "нотаріально засвідчені" замінити словами "засвідчені уповноваженою особою емітента";

у підпункті "д" слова "та печаткою" виключити;

у підпункті "е" слова "нотаріально засвідчену" замінити словами "засвідчену уповноваженою особою емітента";

у підпунктах "ж" - "и" слова "нотаріально засвідчену" замінити словами "засвідчену уповноваженою особою емітента";

в абзаці дев'ятому підпункту "і" слова "та печаткою емітента" замінити словами "та підписом уповноваженої особи емітента";

в абзаці тринадцятому підпункту "м" слова "та засвідчується його печаткою" виключити;

3) в абзаці першому пункту 3.2 розділу 3 слова "і засвідчується печатками емітента та інвестиційного керуючого" виключити;

4) у підпунктах 4, 5 пункту 4.1 розділу 4 слова "нотаріально засвідчені" замінити словами "засвідчені уповноваженою особою емітента";

5) у підпункті 7 пункту 5.1 розділу 5 слова "та печаткою" виключити;

6) у додатках 1, 2 літери "М. П." виключити.

2. У Положенні про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року N 8 (із змінами):

1) пункт 1.13 розділу 1 виключити;

2) у розділі 2:

у підпункті "д" слова "та печаткою" виключити;

в абзаці десятому підпункту "и" слова "та печаткою емітента" замінити словами "та підписом уповноваженої особи емітента";

в абзаці дванадцятому підпункту "л" слова "та засвідчується його печаткою" виключити;

3) у пункті 3.2 розділу 3 слова "і засвідчується його печаткою" виключити;

4) у підпунктах 4, 5 пункту 4.1 розділу 4 слова "нотаріально засвідчені" замінити словами "засвідчені уповноваженою особою емітента";

5) у підпункті 6 пункту 5.1 розділу 5 слова "та печаткою" виключити;

6) у додатках 1, 2 літери "М. П." виключити.

3. У Положенні про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 1999 року N 229, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1999 року за N 881/4174 (із змінами):

1) у пункті 2.1 розділу 2:

у підпункті "а" слова "і засвідчену печаткою інвестиційного фонду" виключити;

у підпунктах "б", "е" слова "та печаткою товариства (заявника)" виключити;

у підпункті "д" слова "та печаткою" виключити;

у підпункті "є" слова "та печаткою товариства (заявника)", "та печаткою" виключити;

2) у додатках:

у додатку 1 слова "печатка товариства" виключити;

у додатках 2, 3 літери "М. П." виключити.

4. У Положенні про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року N 104, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2002 року за N 392/6680:

1) у розділі 4:

у пункті 4.1 слова "і завірений печаткою керуючого" виключити;

у пункті 4.2:

підпункт 4.2.1 викласти в такій редакції:

"4.2.1. Довідка про оцінку вартості чистих активів (додаток 1).

При проведенні регулярної оцінки вартості чистих активів довідка про оцінку вартості чистих активів складається на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, підписується керівником інвестиційного керуючого, керівником депозитарію (зберігача) та/або керівником інвестиційної компанії.

При проведенні систематичної оцінки вартості чистих активів довідки про оцінку вартості чистих активів підписуються керівником інвестиційного керуючого та/або керівником інвестиційної компанії.";

у підпункті 4.2.2 слова "та завіряється печаткою інвестиційного керуючого, печаткою депозитарію (зберігача) та/або печаткою інвестиційної компанії" виключити;

у підпункті 4.2.5 слова "та завіряються печаткою інвестиційного керуючого та/або печаткою інвестиційної компанії" виключити;

в абзаці п'ятому пункту 4.3 слова "печаткою і" виключити;

пункт 4.4 виключити;

2) у додатках 1 - 4 літери "М. П." виключити.

5. У Положенні про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333):

1) пункт 4 розділу VI виключити;

2) у додатку літери "М. П." виключити.

6. У Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року N 235, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 328/20641 (із змінами):

1) пункт 3 розділу I виключити;

2) у розділі III:

в абзацах третьому, четвертому пункту 5 слова "та печаткою" виключити;

у підпунктах 6, 8, 9, 11, 12 пункту 7 слова "та печаткою", "(за наявності)" виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Усі документи та інформація подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим підписом керівника ліцензіата.".

7. Пункт 4 розділу I Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (із змінами), викласти в такій редакції:

"4. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника Компанії, або Особи, або особи, яка виконує обов'язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника (кількість) аркушів".".

8. У Положенні про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року N 1902, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 160/22692:

1) у пункті 3 глави 3 розділу IV слова "та скріплюється печаткою (за наявності)" виключити;

2) у пункті 6 глави 4 розділу V слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

3) у додатку 2 літери "М. П." виключити.

9. У Положенні про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1336, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за N 1444/23976:

1) пункт 3 розділу I виключити;

2) у додатку літери "М. П." виключити.

10. У додатку 2 Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2013 року N 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за N 1796/24328, літери "М. П." виключити.

11. У Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 2014 року N 972, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2014 року за N 1631/26408:

1) пункт 5 розділу I виключити;

2) у додатках:

у додатку 1 виноску "** Печатка корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами.", а також літери "М. П.**" виключити;

у додатку 2 літери "М. П." виключити.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Опрос