Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Перечню документов, представляемых арендодателю для заключения договора аренды имущества, относящегося к государственной собственности

Фонд государственного имущества
Приказ от 18.09.2017 № 1464
действует с 31.10.2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2017

м. Київ

N 1464

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2017 р. за N 1235/31103

Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 лютого 2013 року N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2013 року за N 346/22878, що додаються.

2. Управлінню орендних відносин Департаменту законодавчого забезпечення, орендних відносин та розпорядження державним майном подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

  

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

  

Зміни до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

1. У пункті 1:

1) абзац перший після слів "(заява подається в довільній формі, при цьому" доповнити словом "резидентами";

2) абзац третій виключити;

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

3) абзац третій доповнити словами "(легалізовані та перекладені - для нерезидентів)";

4) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

5) абзац сьомий виключити.

2. У пункті 2:

1) абзац перший після слів "(заява подається в довільній формі, при цьому" доповнити словом "резидентами";

2) абзац третій доповнити словами "(легалізовані та перекладені - для нерезидентів)";

3) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

4) абзац восьмий виключити.

3. У пункті 3:

1) абзац перший після слів "(заява подається в довільній формі, при цьому" доповнити словом "резидентами";

2) абзац четвертий доповнити словами "(легалізовані та перекладені - для нерезидентів)";

3) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).".

 

В. о. заступника директора
Департаменту - начальника
Управління орендних відносин

А. Радченко

Опрос