Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления отчетных данных страховщиков относительно предоставления актуарного отчета

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 07.09.2017 № 3701
действует с 07.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.09.2017

м. Київ

N 3701

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2017 р. за N 1230/31098

Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків щодо надання актуарного звіту

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 33 Закону України "Про страхування", підпункту 9 пункту 3 та підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року N 4619) (далі - Порядок), такі зміни:

1) пункт 2.9 глави 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"актуарний звіт (додаток 5)";

2) доповнити Порядок новим додатком 5, що додається.

2. Установити, що:

1) страховики, що здійснюють діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та страховики, що здійснюють страхування життя, подають актуарний звіт до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до пункту 2.9 глави 2 Порядку, починаючи з річної звітності за 2017 рік;

2) страховики, що здійснюють діяльність з добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), та/або добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), та/або добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), та/або добровільного страхування фінансових ризиків, та/або добровільного страхування медичних витрат, при цьому загальний розмір страхових резервів (за виключенням резерву коливань збитковості та резерву катастроф), сформованих за всіма видами страхування на звітну дату, становить понад 6 млн грн, подають актуарний звіт до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до пункту 2.9 глави 2 Порядку, починаючи з річної звітності за 2017 рік;

3) страховики, діяльність яких є іншою, ніж діяльність, зазначена у підпунктах 1 та 2 цього пункту, подають актуарний звіт до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до пункту 2.9 глави 2 Порядку, починаючи з річної звітності за 2020 рік;

4) актуарний звіт підписується особою, яка відповідно до законодавства має право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх.

3. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

Актуарний звіт

за __________ (вказується звітний період)

Я, актуарій ___________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові актуарія, яким складено цей звіт)
свідоцтво _______________________________________________________________ (далі - актуарій),
                                  (номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, 
                                                                     які можуть займатися актуарними розрахунками)
щодо страхових резервів страховика ______________________________________________________
______________________________________________________________________ (далі - страховик):
                                                     (найменування страховика, щодо якого складено актуарний звіт)

(далі в одному із тверджень ставиться позначка"Ц")

  підтверджую адекватність зобов'язань станом на ______________________________ (звітна дата);

  зазначаю про необхідність доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов'язань у розмірі ___________________ тис. грн.

Під адекватністю зобов'язань страховика передбачаю достатність визнаних страхових зобов'язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов'язаних з виконанням таких договорів.

При цьому застерігаю: __________________________________________________________________
_______________________________________________ (застереження надається у разі необхідності)

Детальна інформація щодо адекватності зобов'язань страховика надається у формі 1 для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, або у формі 2 для страховика, що здійснює страхування життя.

Також надаю рекомендації страховику щодо:

1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності страховика ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

2) методів оцінки страховиком своїх зобов'язань ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

3) страхових тарифів страховика _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

4) витрат на ведення справи страховика ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

5) витрат, пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних витрат)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки зору
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у актуарному звіті за попередній звітний період (попередні звітні періоди)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Форма 1. Інформація про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків)

Вид страху-
вання*

Розмір сформо-
ваного страхо-
виком резерву незароб-
лених премій, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароб-
лених премій, та розміром сформо-
ваного страхо-
виком резерву незароб-
лених премій, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 8 таблиці 2 форми 1

Розмір сформо-
ваного страховиком резерву збитків, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 6 таблиці 3 форми 1

Сукупний розмір дефіцитів резерву незароб-
лених премій та резерву збитків, тис. грн, що визна-
чається як max {0; (3)} + max{0; (5)}

Різниця між сумою оцінок адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароб-
лених премій та резерву збитків, та сумою сформо-
ваних страхо-
виком резерву незароб-
лених премій та резерву збитків, тис. грн, що визна-
чається як (3) + (5)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма видами

 

 

 

 

 

 

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 7.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо сформованих страховиком страхових резервів (заповнюється на розсуд актуарія в разі необхідності): _____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву незароблених премій

Вид страху-
вання*

Розмір сформо-
ваного страхо-
виком резерву незароб-
лених премій, тис. грн

Відстрочені аквізиційні витрати, тис. грн

Поточна вартість майбутніх грошових потоків за договорами страху-
вання, що визна-
чається як (5) + (6) - (7) тис. грн

Поточна вартість майбутніх страхових виплат за договорами страхування, тис. грн

Поточна вартість майбутніх витрат на врегулю-
вання збитків за договорами страхування, тис. грн

Поточна вартість майбутніх доходів від реалізації регресних вимог за договорами страхування, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароб-
лених премій, та розміром сформо-
ваного страхо-
виком резерву незароб-
лених премій, що визна-
чається як (4) - (2) + (3), тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма видами

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 8.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, а також в разі необхідності пояснення) величин, наведених у графах 3 - 7 _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву збитків

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву заявлених, але не виплачених збитків, тис. грн

Розмір сформованого страховиком резерву збитків, що виникли, але не заявлені, тис. грн. Якщо такий резерв не формується, зазначається "0"

Сума резерву збитків, розрахована актуарієм ланцюговим методом згідно з пунктом 2 додатка до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року
за N 19/10299, тис. грн

Сума резерву збитків, розрахована актуарієм методом іншим, ніж ланцюговий, тис. грн.
Якщо актуарій не вважає доцільним здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий, зазначається величина згідно з колонкою 4

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн., що визначається як (5) - (2) - (3), тис. грн

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма видами

 

 

Х

Х

 

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 6.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Пояснення щодо статистики та методів, використаних при розрахунку величин, наведених у графах 4, 5:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test)

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву збитків станом на попередню звітну дату, тис. грн

Сума страхових виплат, здійснених у звітному періоді за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн

Розмір сформованого резерву збитків на звітну дату за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн

Дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату, визначається як (4) + (3) - (2), тис. грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом за всіма видами

 

Х

Х

 

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 5.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених збитків і резерву збитків, які виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на врегулювання _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Актуарій

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Форма 2. Інформація про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування життя

Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань

Групи договорів страхування життя

Загальна сума сформо-
ваного резерву довго-
строкових зобов'язань, тис. грн

Розмір загальної суми резерву довго-
строкових зобов'язань без застосування модифікації, тис. грн

Відкладені аквізиційні витрати, тис. грн

Залишок аквізиційних витрат після модифікації, що визначається як (4) + (2) - (3), тис. грн

Справедлива оцінка зобов'язань страховика, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву довго-
строкових зобов'язань, та розміром сформованого страховиком резерву довго-
строкових зобов'язань, що визначається як (6) + (5) - (2), тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

 

 

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку

 

 

 

 

 

 

За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування)

 

 

 

 

 

 

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

 

 

 

 

 

 

За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках))

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма договорами страхування

 

 

 

 

 

 

Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у графах 3, 4 та 6 ________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум

Групи договорів страхування життя

Загальна сума сформованого резерву належних виплат страхових сум, тис. грн

Оцінка зобов'язань щодо належних виплат страхових сум за результатом тесту адекватності зобов'язань страховика, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву належних виплат страхових сум, та розміром сформованого страховиком резерву належних виплат страхових сум, що визначається як (3) - (2), тис. грн

1

2

3

4

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду

 

 

 

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку

 

 

 

За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування)

 

 

 

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

 

 

 

За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках))

 

 

 

Разом за всіма договорами страхування

 

 

 

Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 3 _____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Зобов'язання та активи страховика

Гривня

Євро

Долар США

Золото

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Резерви із страхування життя за договорами з відповідною валютою (банківським металом) страхування, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі резерви належних виплат, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Активи, якими представлено страхові резерви, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі банківські вклади (депозити), тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі банківські метали

 

 

 

 

 

 

у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі облігації, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Загальний розмір активів за балансом (Звітом про фінансовий стан), тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі банківські вклади, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі банківські метали, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі облігації, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Рекомендації актуарія стосовно політики хеджування валютних ризиків страховика _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Дата складання актуарного звіту

Актуарій

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос