Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о принципах формирования наблюдательного совета государственного предприятия "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Министерство молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 11.09.2017 № 3788
действует с 07.11.2017

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2017

м. Київ

N 3788

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2017 р. за N 1216/31084

Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (зі змінами), від 10 березня 2017 року N 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року N 902 "Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", що додається.

2. Відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та спорту України

І. О. Жданов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (далі - Підприємство).

2. Наглядова рада Підприємства формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії Підприємства, спрямованої на організацію та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг, шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість, та призначення представників держави (далі - члени наглядової ради).

3. Наглядова рада Підприємства формується за принципами:

1) незалежності;

2) професіоналізму;

3) компетентності;

4) різноманітності;

5) ефективності;

6) прозорості.

4. Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради Підприємства незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

Незалежним членом наглядової ради Підприємства може бути особа, яка відповідає Вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 142.

5. Професіоналізм членів наглядової ради передбачає наявність відповідного фахового рівня, професійного досвіду, володіння однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

1) наявність досвіду роботи в наглядових радах державних підприємств (у тому числі акціонерних товариств), керування конфліктами та ведення переговорів, стратегічного і оперативного управління;

2) бездоганна ділова репутація;

3) дотримання принципів неупередженості та добропорядності, розвиток та оновлення своїх персональних знань та навичок.

6. Компетентність передбачає наявність досвіду з організації та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг.

Член наглядової ради Підприємства повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, спрямоване на організацію та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право.

7. Різноманітність передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

8. Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функцій:

1) конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Підприємства;

2) здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності керівництва Підприємства;

3) забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

4) прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

5) інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Прозорість передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог законодавства.

10. Для належного виконання наглядовою радою Підприємства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, які включають, зокрема:

1) вищу освіту, зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

2) стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п'ять років;

3) знання у сфері надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг (у тому числі пов'язаних з футболом та легкою атлетикою), тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства.

11. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства перевага надається особам, що мають досвід роботи у міжнародних компаніях у сферах стратегічного управління та розвитку бізнесу, антикризового управління, операційного управління (у тому числі організації та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг), фінансів та аудиту, а також володіють іноземними мовами.

 

Начальник відділу інвестицій та
розвитку спортивної інфраструктури

А. Г. Сдобнова

Опрос