Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об учебно-практическом центре (по отраслевому направлению) профессионально-технического учебного заведения, утвержденному приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14.06.2012 г. N 694

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 11.09.2017 № 1265
действует с 07.11.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2017

м. Київ

N 1265

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2017 р. за N 1203/31071

Про затвердження Змін до Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 р. N 694

Відповідно до статей 18, 21 Закону України "Про професійно-технічну освіту", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, з метою удосконалення нормативно-правового забезпечення професійно-технічної освіти для підвищення якості підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року N 694, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1109/21421, що додаються.

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України П. К. Хобзея.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Зміни
до Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу

1. У розділі I:

пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Положення про НПЦ затверджується професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

пункт 1.2 після слів "підвищення кваліфікації" доповнити словами "педагогічних працівників,";

пункт 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4. НПЦ створюється наказом директора професійно-технічного навчального закладу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.".

2. У розділі II:

пункт 2.1 після слів "навчальними закладами," доповнити словами "центрами зайнятості,";

пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.";

пункт 2.3 після слів "на основі вивчення" доповнити словом ", апробації".

3. У розділі III:

пункт 3.2 після слова "стажування" доповнити словами "та підвищення кваліфікації";

пункт 3.3 після слова "оволодіння" доповнити словом "учнями,";

у пункті 3.7 слова "інформаційно-методичного" замінити словами "навчально-методичного, інформаційного".

4. У розділі IV:

у пункті 4.2 слова "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти";

пункт 4.3 після слова "Крим," доповнити словом "департаментами/".

5. Розділ VI після слів "та навчальним закладом" доповнити словами ", та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.".

6. У тексті Положення слова "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" замінити словами "Міністерства освіти і науки України".

 

Директор департаменту
професійної освіти

М. С. Кучинський

Опрос