Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (относительно использования печатей)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 05.09.2017 № 656
редакция действует с 15.01.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.09.2017

м. Київ

N 656

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2017 р. за N 1195/31063

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо використання печаток)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 грудня 2018 року N 845

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року N 583 "Про порядок подання відповідальною особою небанківської фінансової групи інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про існування, структуру власності небанківської фінансової групи та про зміни щодо структури власності та видів діяльності учасників небанківської фінансової групи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за N 789/21102, виключивши у додатках 1 - 3 літери "М. П.".

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Унести до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (зі змінами), такі зміни:

у пункті 2 розділу II:

у підпункті 2.3.4 підпункту 2.3 слова ", відбиток печатки аудиторської фірми (за наявності)" виключити;

у підпункті 2.4.9 підпункту 2.4 слова ", відбиток печатки аудиторської фірми (за наявності)" виключити.

4. Унести до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 618/23150, такі зміни:

в абзаці четвертому пункту 3 розділу II слова "та печаткою (за наявності)" виключити;

у додатку до Положення літери "М. П." виключити.

5. Унести до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 991, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1119/23651 (зі змінами), такі зміни:

друге речення абзацу двадцять дев'ятого пункту 5 розділу II виключити;

друге речення абзацу двадцять шостому пункту 6 розділу III виключити.

6. У підпункті 4 пункту 5 розділу II Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 липня 2013 року N 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за N 1321/23853 (зі змінами), слова "відбиток печатки аудиторської фірми (за наявності)" виключити.

7. Унести до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 жовтня 2013 року N 2187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1827/24359 (зі змінами), такі зміни:

у підпункті 4 пункту 5 розділу II слова ", відбиток печатки аудиторської фірми (за наявності)" виключити;

у підпункті 11 пункту 2 розділу III слова ", відбиток печатки аудиторської фірми (за наявності)" виключити.

8. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєва та члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

І. М. Гаєвський

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

Опрос