Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценивания эффективности программ социальной поддержки населения

Минфин, Национальная академия наук, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство социальной политики Украины, Государственная служба статистики Украины
Методика, Приказ от 01.09.2017 № 1396/1272/730/243/528
редакция действует с 02.11.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2017

м. Київ

N 1396/1272/730/243/528

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2017 р. за N 1191/31059

Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України,
Державної служби статистики України,
Національної академії наук України
 від 17 вересня 2018 року N 1360/1299/762/186/536

На виконання підпункту 2 пункту 53 Плану заходів на 2016 - 2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року N 573-р,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України (Підлужна Н. В.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 12 березня 2013 року N 114/242/392/85/85 "Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за N 508/23040.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Міністра соціальної політики України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра фінансів України, Голови Державної служби статистики України, Віце-президента Національної академії наук України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Державної служби
статистики України

І. Вернер

Президент Національної
академії наук України

Б. Патон

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Конфедерації
роботодавців України

О. Шевчук

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

Методика
проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

I. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року N 554 "Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення" та підпункту 2 пункту 53 Плану заходів на 2016 - 2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року N 573-р.

Моніторинг та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення (далі - моніторинг) здійснюються з метою підвищення ефективності та удосконалення управління системою соціальної підтримки населення.

2. Методика передбачає розрахунок системи показників, що формується на основі статистичних та адміністративних даних, результатах опитування населення щодо ефективності програм соціальної підтримки населення.

3. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

бідність - це неможливість підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період. Для оцінювання бідності застосовуються відносний або абсолютні критерії;

моніторинг - це систематичний збір, аналіз та подання відповідної інформації для прийняття центральними органами виконавчої влади рішень щодо удосконалення управління системою соціальної підтримки населення;

оцінювання - це виявлення впливу програм соціальної підтримки населення на добробут і самопочуття окремих груп населення в цілому, вимірювання соціальних результатів, що здійснюється шляхом аналізу зміни рівнів бідності.

4. Для проведення моніторингу бідності застосовуються такі основні критерії:

відносний:

сукупні еквівалентні витрати особи нижче 75 відсотків медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат (далі - відносний критерій за витратами);

абсолютні:

загальні еквівалентні доходи особи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць у середньому на одну особу, який затверджується Верховною Радою України в законі про державний бюджет України на відповідний рік (далі - абсолютний критерій за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму);

загальні еквівалентні доходи особи нижче фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць у середньому на одну особу (далі - абсолютний критерій за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

сукупні еквівалентні витрати особи нижче фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць у середньому на одну особу на місяць (далі - абсолютний критерій за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму).

За визначеними критеріями розраховуються відповідні рівні бідності.

Розрахунки показників впливу на бідність:

за відносним критерієм із використанням показника "сукупні еквівалентні витрати в розрахунку на одну умовну особу" та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму проводить Національна академія наук України (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи) (далі - НАН України);

за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму з використанням показника "загальні еквівалентні доходи в розрахунку на одну умовну особу" проводить Держстат.

Для оцінювання впливу на бідність цільових груп використовуються абсолютні критерії, а для оцінювання впливу на суспільство в цілому (показники бідності в країні) - відносний критерій бідності.

5. Основними інформаційними та аналітичними джерелами для проведення моніторингу є:

статистичні дані, які узагальнюються за рік, у тому числі дані вибіркового обстеження умов життя у домогосподарствах (далі - обстеження домогосподарств), та дані опитування населення щодо ефективності програм соціальної підтримки населення (далі - опитування населення);

адміністративні дані, які узагальнюються за рік;

інформаційно-аналітичні матеріали;

нормативно-правові акти, які стосуються програм соціальної підтримки населення.

6. Програми соціальної підтримки населення, за якими здійснюється моніторинг:

допомога при народженні дитини;

абзац третій пункту 6 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
 України, Національної академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

(пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної
 академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

(пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної
 академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим)

субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

7. Моніторинг включає:

поточний моніторинг, який здійснюється один раз на рік на основі обстеження домогосподарств, статистичних та адміністративних даних, за звітний період (за попередній рік). Поточний моніторинг відслідковує зміни у чисельності отримувачів допомоги, обсягах та сумах виплат, оцінює вплив на бідність, дієвість і адресність допомоги, а також дає оцінку програм соціальної підтримки, зазначених у пункті 6 цього розділу, у цілому;

періодичний моніторинг, який здійснюється один раз на п'ять років на основі даних поточного моніторингу та даних опитування населення. Періодичний моніторинг відслідковує зміни в оцінці з боку населення окремих видів допомоги та системи соціальної допомоги в цілому.

II. Порядок проведення моніторингу

1. Для проведення моніторингу щороку не пізніше 01 вересня року, що настає за звітним:

Мінфін надає Мінсоцполітики адміністративні дані згідно з переліком, визначеним підпунктом 1 пункту 2 розділу III цієї Методики;

Мінекономрозвитку надає Мінсоцполітики інформаційно-аналітичні матеріали згідно з підпунктом 3 пункту 2 розділу III цієї Методики.

2. Держстат надає НАН України:

щороку не пізніше 01 вересня року, що настає за звітним періодом, - статистичні дані згідно з переліком, визначеним абзацами першим - четвертим пункту 1 розділу III цієї Методики;

раз на п'ять років не пізніше 01 жовтня року, що настає за звітним періодом, - результати опитування населення згідно з абзацом шостим пункту 1 розділу III цієї Методики.

3. Мінсоцполітики надає НАН України щороку не пізніше ніж 01 вересня року, що настає за звітним періодом, дані згідно з переліком, визначеним підпунктом 2 пункту 2 розділу III цієї Методики, а також дані Мінфіну згідно з переліком, визначеним підпунктом 1 пункту 2 розділу III цієї Методики, та інформаційно-аналітичні матеріали Мінекономрозвитку згідно з підпунктом 3 пункту 2 розділу III цієї Методики.

4. НАН України проводить аналіз основних показників виконання програм соціальної підтримки населення, оцінювання ефективності зазначених програм та їх впливу на бідність і надає Мінсоцполітики інформацію про результати моніторингу:

поточного - щороку не пізніше 01 жовтня року, що настає за звітним періодом;

періодичного - один раз на п'ять років не пізніше 01 грудня року, що настає за звітним періодом.

5. Мінсоцполітики узагальнює інформацію про результати моніторингу та подає її до Кабінету Міністрів України:

поточного - у жовтні року, що настає за звітним періодом;

періодичного - у грудні року, що настає за звітним періодом.

III. Перелік статистичних та адміністративних даних, інформаційно-аналітичних матеріалів

1. Для проведення моніторингу використовуються дані Держстату:

статистичні відомості щодо народжуваності, смертності дітей віком до одного року;

інформація про надання населенню субсидій за формою державних статистичних спостережень N 1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 19 липня 2017 року N 176;

(абзац третій пункту 1 розділу III у редакції наказу Міністерства соціальної політики
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів
України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
 від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

інформація щодо заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг за формою державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 20 липня 2017 року N 181;

(абзац четвертий пункту 1 розділу III у редакції наказу Міністерства соціальної політики
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів
України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
 від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

інформаційна база обстеження умов життя домогосподарств, необхідна для розрахунку показників моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення за переліком даних, що додається, а також розрахунки показників для оцінювання впливу окремих програм соціальної підтримки на бідність, визначену за абсолютними критеріями за доходами;

дані опитування населення.

2. Для проведення моніторингу використовуються такі дані:

1) Мінфіну:

дані за звітний період щодо планових і фактично перерахованих коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

дані за звітний період щодо виконання місцевих бюджетів за видатками на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

(підпункт 1 пункту 2 розділу III у редакції наказу Міністерства соціальної політики
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів
України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
 від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

2) Мінсоцполітики:

звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми за формою звітності N 2 (річна), затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2009 року N 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2009 року за N 1200/17216;

звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за формою звітності N 1-ДСД, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 26 березня 2013 року N 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 року за N 611/23143;

звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою звітності ДСДІ, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 30 травня 2014 року N 335, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за N 641/25418;

дані за звітний період щодо тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

(підпункт 2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
України, Національної академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

дані за звітний період щодо щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

(підпункт 2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
України, Національної академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим)

дані щодо питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до загальної кількості дитячого населення;

3) Мінекономрозвитку:

моніторинг макроекономічних та галузевих показників.

IV. Показники для проведення моніторингу

1. Показники для проведення моніторингу допомоги при народженні дитини:

1) для поточного моніторингу використовуються такі показники:

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги (дані Мінсоцполітики):

середньомісячна кількість отримувачів допомоги при народженні дитини, осіб;

кількість осіб, яким призначено допомогу при народженні дитини;

кількість дітей, на яких призначено допомогу при народженні, осіб;

загальна кількість отримувачів допомоги, осіб;

кількість отримувачів одноразових виплат при народженні, осіб;

кількість отримувачів щомісячних виплат, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру допомоги (дані Мінсоцполітики):

загальний обсяг виплат за звітний період, тис. грн;

загальна сума одноразової допомоги, тис. грн;

середній розмір одноразової виплати, грн;

загальна сума щомісячної допомоги, тис. грн;

середній розмір щомісячної допомоги, грн;

для оцінювання впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютними критеріями:

рівень бідності у країні в цілому, визначений за відносним критерієм:

рівень бідності серед населення після виплати допомоги при народженні дитини (Po), у відсотках, розраховується за формулою (1) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм):

  

,

(1)

де Q - чисельність населення, що визнається бідним відповідно до прийнятої межі бідності;

n - загальна чисельність населення України, яке проживає в домогосподарствах (далі - загальна чисельність населення України).

Наприклад:

чисельність бідного населення за відносним критерієм за витратами у 2015 році становила 8912646 осіб;

загальна чисельність населення України - 38982520 осіб;

рівень бідності становив 22,9 %:

Po =

 8912646
38982520

х 100 % = 22,9 %.

Рівень бідності серед отримувачів допомоги при народженні дитини, визначений за абсолютними критеріями:

рівень бідності серед населення, що проживає у домогосподарствах, у складі яких є одержувачі допомоги (далі - одержувачі допомоги), після її виплати (), у відсотках, розраховується за формулою (2) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму):

  

,

(2)

де  - чисельність бідного населення, що отримує допомогу;

Nі - загальна чисельність отримувачів допомоги.

Наприклад:

чисельність населення, що проживає у домогосподарствах, у складі яких є отримувачі допомоги при народженні дитини, у 2015 році становила 5848482 особи, з них бідних за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму - 4146622 особи;

рівень бідності за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму серед отримувачів допомоги після її виплати становив:

  

х 100 % = 70,9 %.

Розрахунок рівня бідності серед отримувачів допомоги після її виплати за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму проводиться в аналогічному порядку.

Рівень бідності, визначений у країні в цілому за відносним критерієм до виплати допомоги при народженні дитини (P1), розраховується за формулою (3) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм):

  

,

(3)

де Q1 - чисельність населення, бідного за відносним критерієм (без урахування у середньодушових еквівалентних сукупних витратах суми отриманої допомоги);

n - загальна чисельність населення України.

Наприклад:

загальна чисельність населення України у 2015 році становила 38982520 осіб. Чисельність населення, бідного за відносним критерієм (без урахування у середньодушових еквівалентних сукупних витратах суми отриманої допомоги при народженні дитини), становила 9635567 осіб;

рівень бідності населення України за відносним критерієм до виплати допомоги при народженні дитини становив:

P1 =

 9635567
 38982520

х 100 % = 24,7 %.

Рівень бідності серед отримувачів допомоги при народженні за абсолютними критеріями до її виплати (), у відсотках, розраховується за формулою (4) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму):

  

,

(4)

де  - чисельність отримувачів допомоги, які є бідними (без урахування у середньодушових еквівалентних сукупних витратах (загальних доходах) суми отриманої допомоги);

Nі - загальна чисельність отримувачів допомоги.

Наприклад:

чисельність населення, що проживає у домогосподарствах, у складі яких є отримувачі допомоги при народженні дитини, у 2015 році становила 5848482 особи, з них бідних за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму (без урахування у середньодушових еквівалентних сукупних витратах суми отриманої допомоги), - 4729672 особи;

рівень бідності серед отримувачів допомоги до її виплати за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму становив:

  

х 100 % = 80,9 %.

Розрахунок рівня бідності серед отримувачів допомоги до її виплати за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму проводиться в аналогічному порядку;

дієвість допомоги для її фактичних отримувачів (D) розраховується за формулою (5) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств):

  

,

(5)

де Sd - загальна сума допомоги, млн грн;

SI - сума загального доходу домогосподарств - учасників програми, млн грн.

Наприклад:

у 2015 році всі отримувачі допомоги при народженні дитини отримали сумарно 16185 млн грн цієї допомоги. Загальний дохід цих домогосподарств становив 109974 млн грн;

дієвість програми становила:

D =

 16185  
  109974

х 100 % = 14,7 %;

адресність допомоги (A) розраховується за формулою (6) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму):

  

,

(6)

де - сума допомоги, що надається бідному населенню, млн грн;

Sd - загальна сума допомоги, млн грн.

Наприклад:

у 2015 році всі отримувачі допомоги при народженні дитини отримали сумарно 16185 млн грн цієї допомоги. Бідне населення, визначене за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, отримало 11131 млн грн цієї допомоги;

питома вага допомоги, наданої бідному населенню, становила:

A =

 11131
 16185

х 100 % = 68,8 %.

Розрахунок питомої ваги загальної суми допомоги, що надається бідному населенню, за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму проводиться в аналогічному порядку;

рівень охоплення бідного населення допомогою (C) розраховується за формулою (7) (розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму):

  

,

(7)

де  - чисельність бідного населення, що отримує допомогу;

Q - загальна чисельність бідного населення.

Наприклад:

чисельність бідного населення за абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму у 2015 році - 22735671 особа. З них допомогу при народженні дитини отримували 4146622 особи;

рівень охоплення бідного населення допомогою при народженні дитини становить:

C =

  4146622  
  22735671

х 100 % = 18,2 %.

Розрахунок рівня охоплення бідного населення допомогою за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму проводиться в аналогічному порядку;

2) для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

сумарний коефіцієнт народжуваності, на одну жінку (дані Держстату);

кількість народжених за рік, осіб (дані Держстату);

коефіцієнт смертності дітей віком до одного року, на 1000 живонароджених (дані Держстату);

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення);

питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальній кількості дитячого населення, у відсотках (дані Мінсоцполітики).

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
 України, Національної академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536,
у зв'язку з цим пункти 3 - 9 вважати відповідно пунктами 2 - 8)

2. Показники для моніторингу допомоги на дітей одиноким матерям:

1) для поточного моніторингу використовуються такі показники:

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги:

кількість отримувачів допомоги, осіб (дані Мінсоцполітики);

для моніторингу змін обсягу та суми виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн (дані Мінсоцполітики);

середній розмір місячної виплати, грн (дані Мінсоцполітики);

розмір максимальної виплати, грн (дані Мінсоцполітики);

для оцінювання впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютними критеріями:

рівень бідності серед отримувачів допомоги після її виплати, у відсотках (розраховується за формулами (1, 2), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

рівень бідності серед отримувачів допомоги до її виплати, у відсотках (розраховується за формулами (3, 4), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

для оцінювання дієвості допомоги для її фактичних отримувачів:

питома вага допомоги в загальних доходах отримувачів, у відсотках (розраховується за формулою (5), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств);

для оцінювання адресності допомоги:

питома вага загальної суми допомоги, що надається бідному населенню, у відсотках (розраховується за формулою (6), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

рівень охоплення бідного населення допомогою (розраховується за формулою (7), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

2) для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення).

3. Показники для моніторингу допомоги при усиновленні дитини:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги:

кількість осіб, яким призначено допомогу при усиновленні дитини;

кількість дітей, на яких призначено допомогу при усиновленні дитини, осіб;

загальна кількість отримувачів допомоги, осіб;

кількість отримувачів одноразових виплат допомоги, осіб;

кількість отримувачів щомісячних виплат допомоги, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

сума одноразових виплат, тис. грн;

сума щомісячних виплат, тис. грн;

середній розмір одноразової виплати, грн;

середній розмір щомісячних виплат, грн.

4. Показники для моніторингу допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги:

середньомісячна кількість отримувачів допомоги, осіб;

кількість осіб, яким призначено допомогу;

кількість отримувачів допомоги, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

середній розмір виплати, грн.

5. Показники для моніторингу державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям:

1) для поточного моніторингу використовуються такі показники:

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги (дані Мінсоцполітики):

кількість сімей, яким призначено допомогу протягом року;

загальна кількість осіб, які враховані при призначенні допомоги;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат (дані Мінсоцполітики):

сума допомоги (загальний обсяг виплат), тис. грн;

середній розмір допомоги (виплати), грн;

середній розмір допомоги, у розрахунку на 1 особу, грн;

для оцінювання впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютними критеріями:

рівень бідності серед отримувачів допомоги після її виплати, у відсотках (розраховується за формулами (1, 2), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

рівень бідності серед отримувачів допомоги до її виплати, у відсотках (розраховується за формулами (3, 4), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

для оцінювання дієвості допомоги для її фактичних отримувачів:

питома вага допомоги в загальних доходах отримувачів, у відсотках (розраховується за формулою (5), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств);

для оцінювання адресності допомоги:

питома вага загальної суми допомоги, що надається бідному населенню, у відсотках (розраховується за формулою (6), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

рівень охоплення бідного населення допомогою (розраховується за формулою (7), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

2) для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

питома вага сімей, які складаються лише з працездатних осіб, у загальній чисельності отримувачів, у відсотках (дані Мінсоцполітики);

питома вага сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, у загальній чисельності отримувачів, у відсотках (дані Мінсоцполітики);

середній розмір допомоги для сімей, які складаються лише з працездатних осіб, грн (дані Мінсоцполітики);

середній розмір допомоги для сімей, до складу яких входять непрацездатні особи, грн (дані Мінсоцполітики);

питома вага сімей, до складу яких входять особи з інвалідністю, у загальній чисельності отримувачів, у відсотках (дані Мінсоцполітики);

середній розмір допомоги сім'ям, до складу яких входять особи з інвалідністю, грн (дані Мінсоцполітики);

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення).

6. Показники для моніторингу державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін чисельності отримувачів допомоги:

загальна кількість отримувачів державної соціальної допомоги, осіб;

кількість отримувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, осіб;

кількість отримувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи, осіб;

кількість отримувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи, осіб;

кількість отримувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи, осіб;

кількість отримувачів допомоги дітям з інвалідністю з надбавкою на догляд (з урахуванням віку дитини), осіб;

кількість отримувачів допомоги дітям з інвалідністю без надбавки на догляд, осіб;

для моніторингу обсягу та сум виплат (дані Мінсоцполітики):

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

середньомісячний розмір допомоги, у розрахунку на 1 отримувача, грн;

середній (середньомісячний) розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, грн;

середній (середньомісячний) розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи, грн;

середній (середньомісячний) розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи, грн;

середній (середньомісячний) розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи, грн;

середній (середньомісячний) розмір допомоги дітям з інвалідністю з урахуванням надбавки на догляд та віку дитини, в тому числі дітям, захворювання яких пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС, грн;

середній (середньомісячний) розмір допомоги дітям з інвалідністю без урахування надбавки на догляд, в тому числі дітям, захворювання яких пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС, грн.

7. Показники для моніторингу тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги - кількість отримувачів допомоги, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

середній розмір щомісячних виплат, грн.

(розділ IV доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом Міністерства соціальної політики
 України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів
 України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
 від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

8. Показники для моніторингу щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги - кількість отримувачів допомоги, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

середній розмір щомісячних виплат, грн.

(розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом Міністерства соціальної політики
 України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів
 України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
 від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536,
у зв'язку з цим пункти 7, 8 вважати відповідно пунктами 9, 10)

9. Показники для моніторингу субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива:

1) для поточного моніторингу використовуються такі показники:

для моніторингу змін чисельності отримувачів (дані Держстату):

кількість домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку звітного року, одиниць;

кількість домогосподарств, яким призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, одиниць;

для моніторингу обсягу та суми субсидій (дані Держстату):

загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку звітного року, тис. грн;

загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з початку звітного року, тис. грн;

заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг станом на 01 січня, тис. грн (за централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів);

для оцінювання впливу на бідність, визначену за відносним та абсолютними критеріями:

рівень бідності серед отримувачів допомоги після її виплати, у відсотках (розраховується за формулами (1, 2), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

рівень бідності серед отримувачів допомоги до її виплати, у відсотках (розраховується за формулами (3, 4), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

для оцінювання дієвості допомоги для її фактичних отримувачів:

питома вага допомоги в загальних доходах отримувачів, у відсотках (розраховується за формулою (5), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств);

для оцінювання адресності допомоги:

питома вага загальної суми допомоги, що надається бідному населенню, у відсотках (розраховується за формулою (6), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

рівень охоплення бідного населення допомогою (розраховується за формулою (7), розрахунки НАН України за даними обстеження домогосподарств за відносним критерієм та абсолютним критерієм за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму, Держстату - за абсолютним критерієм за доходами нижче законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму та абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму);

2) для періодичного моніторингу, крім показників поточного моніторингу, використовуються такі показники:

розподіл домогосподарств за оцінкою ступеня впливу соціальної допомоги на рівень добробуту домогосподарств, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги за ступенем задоволення якістю відповідної державної програми соціальної допомоги, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл отримувачів допомоги, не задоволених якістю надання державної соціальної допомоги, за основними причинами незадоволення, у відсотках (дані опитування населення).

10. Показники, які характеризують ефективність системи соціальної підтримки в цілому:

для періодичного моніторингу використовуються показники, які характеризують ефективність системи соціальної підтримки в цілому:

оцінка ступеня адресації соціальної допомоги (дані опитування населення);

частка отримувачів допомоги серед тих, хто має на неї право, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл домогосподарств за причинами, через які потенційні користувачі не звертались за допомогою, у відсотках (дані опитування населення);

частка домогосподарств, яким було відмовлено у призначенні допомоги, серед тих, хто звертався для її отримання, за причинами, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл домогосподарств за оцінкою змін у системі соціальної підтримки за останні два роки, у відсотках (дані опитування населення);

розподіл домогосподарств залежно від кількості програм державної соціальної допомоги, в яких вони беруть участь, у відсотках (дані опитування населення);

частка домогосподарств, які не мають права на отримання будь-якої допомоги, але відчувають у ній потребу, за видами допомог, у відсотках (дані опитування населення);

планові та фактично перераховані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за кожний рік звітного періоду, тис. грн (дані Мінфіну);

(абзац десятий пункту 10 розділу IV у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України,
Національної академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

виконання місцевих бюджетів за видатками на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за кожний рік звітного періоду, тис. грн (дані Мінфіну).

(абзац одинадцятий пункту 10 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
 України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України,
Національної академії наук України від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

 

Директор Департаменту
стратегічного планування та
аналізу Мінсоцполітики

Н. Підлужна

Директор Департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики Мінекономрозвитку

Д. Гутенко

Директор Департаменту
видатків бюджету
соціальної сфери Мінфіну

С. Діденко

Директор департаменту обстежень
домогосподарств Держстату

І. Осипова

Завідувач сектору досліджень
рівня життя населення відділу
моделювання соціально-економічних
процесів та структур Інституту
демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України

Л. Черенько

 

Перелік даних інформаційної бази обстеження умов життя домогосподарств, необхідних для розрахунку показників моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

Домогосподарство

1

RIK_FA_1

Рік обстеження

 

 

2

kvart_kd

Квартал обстеження

 

 

3

code_fam

Код домогосподарства

 

 

4

w_q

Статистична вага домогосподарства (кількість домогосподарств, яку представляє відібране домогосподарство)

 

 

5

tp_ns_p

Тип населеного пункту

1

Велике місто

2

Мале місто

3

Сільський населений пункт

6

cod_obl

Регіон (область)

1

Автономна Республіка Крим

5

Вінницька

7

Волинська

12

Дніпропетровська

14

Донецька

18

Житомирська

21

Закарпатська

23

Запорізька

26

Івано-Франківська

32

Київська (без м. Київ)

35

Кіровоградська

44

Луганська

46

Львівська

48

Миколаївська

51

Одеська

53

Полтавська

56

Рівненська

59

Сумська

61

Тернопільська

63

Харківська

65

Херсонська

68

Хмельницька

71

Черкаська

73

Чернівецька

74

Чернігівська

80

м. Київ

85

м. Севастополь

7

hsize

Кількість осіб у домогосподарстві

 

1 - 20

8

type_dom

Тип домогосподарства

1

Домогосподарство з дітьми

2

Домогосподарство без дітей

9

totalinc

Загальний дохід

 

грн

10

totalexp

Сукупні витрати

 

грн

11

ex1

Вартість субсидії на паливо, скраплений газ, отриманої готівкою та безготівково

 

грн

12

ex3

Вартість субсидії на житлово-комунальні послуги, отриманої готівкою та безготівково

 

грн

13

inc9

Допомога на дітей (одноразова допомога у зв'язку з народженням дитини, допомога сім'ям, які виховують дітей до 16 (18) років, інші допомоги)

 

грн

14

 

Рядок виключено

 

 

14

inc9_2

Допомога на дітей одиноким матерям

 

грн

15

inc9_3

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

 

грн

16

inc9_4

Допомога при народженні дитини

 

грн

17

inc9_5

Інші допомоги на дітей

 

грн

18

inc10

Допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

грн

19

inc11_6

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

грн

20

inc11_8

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

 

грн

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики
 України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів
 України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
 від 17.09.2018 р. N 1360/1299/762/186/536)

____________

Опрос