Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения об отделении (группе) пятидневного стационарного присмотра

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 05.09.2017 № 1409
действует с 07.11.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2017

м. Київ

N 1409

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2017 р. за N 1190/31058

Про затвердження Типового положення про відділення (групу) п'ятиденного стаціонарного догляду

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про соціальні послуги", пункту 6 Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 978, підпункту 2 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про відділення (групу) п'ятиденного стаціонарного догляду, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О. В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

В. о. Міністра фінансів України

С. Марченко

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Керівник Секретаріату СПО
сторони роботодавців на
національному рівні

Р. Іллічов

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

А. І. Широков

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Генеральний Секретар НАІУ

В. Назаренко

Виконавчий директор
Всеукраїнської громадської організації
"Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень"

Р. І. Кравченко

Голова ВОІ СОІУ

В. В. Назаренко

Голова виконавчого комітету Всеукраїнської спілки
громадських організацій
"Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Голова ГО "ВЦДУАТО"

О. Д. Ліпіріді

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення (групу) п'ятиденного стаціонарного догляду

I. Загальні положення

1. Відділення (група) п'ятиденного стаціонарного догляду (далі - Відділення) - це структурний підрозділ установи або закладу соціального обслуговування системи соціального захисту населення (далі - установа), що утворюється для надання дітям з інвалідністю віком від 4 до 18 років та/або особам з інвалідністю віком від 18 до 35 років соціальних послуг протягом п'яти робочих днів із метою забезпечення сімейного виховання, якісного догляду за ними, збереження їхніх сімейних і родинних стосунків (далі - підопічні).

Відділення утворюється для надання соціальних послуг не менше ніж 12, але не більше ніж 15 підопічним, які потребують стаціонарного догляду.

Якщо підопічних, які потребують стаціонарного догляду, менше ніж 12 осіб, в установі можуть бути сформовані групи п'ятиденного стаціонарного догляду.

2. Відділення утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням засновника установи.

3. Положення про Відділення затверджується відповідно до положення про установу.

4. Координація роботи Відділення, організаційно-методичне забезпечення та контроль його діяльності здійснюються установою та органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно до підпорядкування.

5. Відділення розміщується у будівлі установи або на території зі спеціально побудованими чи пристосованими приміщеннями, що відповідають будівельним, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам.

6. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Конвенцією про права дитини, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Типовим положенням.

II. Завдання та основні напрями діяльності Відділення

1. Відділення забезпечує:

1) реалізацію завдань, визначених Законом України "Про соціальні послуги" та іншими нормативно-правовими актами, щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю віком до 35 років на отримання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, та щодо сприяння у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у Відділенні, до різних форм сімейного виховання;

2) належні та безпечні умови для проживання та соціально-побутового обслуговування підопічних;

3) визначення індивідуальних потреб підопічних;

4) догляд за підопічними;

5) спостереження за станом здоров'я підопічних та організацію надання медичної допомоги підопічним;

6) харчування підопічних;

7) організацію допомоги у самообслуговуванні підопічних (дотриманні правил особистої гігієни, режимів приймання лікарських засобів, годування, рухової активності тощо), формування та підтримку навичок самообслуговування;

8) надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, особи з інвалідністю в межах відповідної діяльності установи;

9) проведення культурно-масових заходів, організацію щоденної зайнятості підопічних і залучення їх до життєдіяльності територіальної громади;

10) реалізацію прав підопічних відповідно до законодавства.

2. Підопічні, які перебувають у Відділенні, забезпечуються:

постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом згідно з Мінімальними нормами забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики від 19 серпня 2015 року N 857, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1068/27513;

харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я.

III. Умови зарахування до Відділення, проживання та відрахування підопічних

1. До Відділення можуть зараховуватись діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та особи з інвалідністю віком від 18 до 35 років із фізичними, психічними та інтелектуальними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в установі.

2. Підопічні, які не обслуговуються в установі, зараховуються до Відділення відповідно до положення про установу.

Підопічні, які обслуговуються в установі, зараховуються до Відділення на підставі:

заяви підопічного або його законного представника;

оцінки індивідуальних потреб та індивідуального плану надання соціальної послуги.

3. Підопічні зараховуються до Відділення згідно з наказом установи.

4. На кожну особу, зараховану до Відділення, формується особова справа, що ведеться відповідно до норм положення про установу.

5. Підопічні відраховуються з Відділення згідно з наказом установи та за наявності однієї з підстав для відрахування з установи, визначених положенням про таку установу, а також у разі:

подання особистої відповідної заяви підопічного або його законного представника;

направлення підопічного до іншого відділення (стаціонарного догляду, підтриманого проживання тощо);

невиконання умов договору про надання соціальної послуги та отримання письмового попередження від установи про можливість відмови в її наданні;

досягнення підопічним 35-річного віку.

6. За підопічним зберігається місце у Відділенні в разі його хвороби, карантину, відпустки/канікул, поїздки до батьків або законного представника відповідно до положення про установу.

7. Протипоказаннями для зарахування до Відділення та перебування в ньому дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю є:

тяжкі порушення розвитку з декомпенсованою гідроцефалією, гострими порушеннями серцево-судинної, дихальної систем;

тяжкі психічні розлади в стадії загострення, що потребують спеціалізованої психіатричної допомоги (шизофренія, біполярний розлад, рекурентні депресії);

розлади особистості з антисоціальною, агресивною, аутоагресивною поведінкою, повторними суїцидальними діями та епізодами руйнівної поведінки;

епілепсія з прогредієнтним перебігом, неконтрольованими нападами, серійними нападами, епілептичним статусом, сутінковим станом свідомості, дисфоріями;

залежність від психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків;

хвороби в гострому періоді, хронічні хвороби у стадії загострення;

хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров'я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілів;

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину;

різні психічні, неврологічні захворювання та/або порушення розвитку, при яких можливе навчання в загальноосвітніх або спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

IV. Організація п'ятиденного перебування у Відділенні

1. Перебування та надання соціальної послуги стаціонарного догляду у Відділенні забезпечуються цілодобово протягом п'яти робочих днів, крім вихідних і святкових днів.

Відділення функціонує згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими керівником установи.

2. Соціальна послуга стаціонарного догляду надається згідно з індивідуальним планом надання такої послуги.

3. Групи у Відділенні комплектуються за віковими ознаками по 6 - 8 підопічних (однакового віку або з різницею у віці) з урахуванням їхньої статі та стану здоров'я:

від 4 до 6 років;

від 6 до 9 років;

від 9 до 14 років;

від 14 до 18 років;

від 18 до 25 років;

від 25 до 35 років.

Групи комплектуються з урахуванням стану здоров'я, фізичних, психічних та інтелектуальних порушень підопічних, а також їхніх побажань або їхніх законних представників. Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у Відділенні.

4. Для організації та забезпечення п'ятиденного перебування Відділення повинно мати:

обладнані приміщення для проживання, навчання, реабілітації, денного відпочинку, ігор, вживання їжі, особистої та загальної гігієни тощо та службові приміщення;

кваліфікованих фахівців згідно з орієнтовними штатними нормативами відділення (групи) п'ятиденного стаціонарного догляду (додаток).

5. Умови проживання у Відділенні забезпечуються відповідно до вимог, визначених Типовим положенням про дитячий будинок-інтернат, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 978.

V. Організація харчування підопічних у Відділенні

1. Відділення забезпечує підопічних збалансованим харчуванням, необхідним для їхнього розвитку, за натуральними добовими нормами харчування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики", та згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року N 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики".

2. Організація харчування підопічних у Відділенні здійснюється відповідно до положення про установу.

VI. Медичне обслуговування підопічних у Відділенні

1. Медичне обслуговування підопічних у Відділенні здійснюється установою за умови провадження нею господарської діяльності з медичної практики на підставі ліцензії або згідно з договорами, укладеними між установою та закладами охорони здоров'я та/або фізичними особами - підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів при прийнятті до Відділення та вибутті з Відділення, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це підопічних і їхніх законних представників.

2. До основних обов'язків медичних працівників Відділення належать:

організація та проведення медичних оглядів при прийнятті дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю до Відділення та вибутті з нього, у тому числі профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів, оцінювання їхньої ефективності;

спостереження за станом здоров'я підопічних;

організація догляду за підопічними молодшим медичним персоналом;

контроль за організацією та якістю харчування;

медичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

3. У Відділенні (установі) має бути обладнане приміщення для забезпечення належних умов роботи медичного персоналу.

VII. Організація навчально-виховного процесу у Відділенні

1. Навчально-виховний процес у Відділенні здійснюється за програмами розвитку для дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку та за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

2. У Відділенні проводиться корекційна та реабілітаційна робота за такими напрямами:

корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, слухового, зорового, дотикового сприймання, пізнавальних процесів, комунікативної діяльності, просторової орієнтації, предметно-практичного навчання тощо;

формування та розвиток соціальних і побутових навичок (дотримання правил особистої гігієни та самообслуговування, адекватної соціальної поведінки в різних життєвих ситуаціях тощо);

працетерапія.

3. Навчально-виховний процес у Відділенні регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і затверджується керівництвом установи.

4. Навчальний рік у Відділенні розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

5. Корекційна та реабілітаційна робота проводиться протягом всього календарного року відповідно до індивідуальних планів реабілітації та надання соціальних послуг.

VIII. Управління Відділенням

Відділення очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади керівник установи.

 

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг

О. Суліма

 

Орієнтовні штатні нормативи
відділення (групи) п'ятиденного стаціонарного догляду

Посада

Кількість штатних одиниць

Примітки

1

2

3

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач

1

 

Сестра-господарка

0,5

 

Персонал, який надає послуги

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи

2

 

Вихователь

 

Для групи чисельністю 6 - 8 дітей кількість вихователів установлюється з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу. На кожні 2 - 3 групи установлюється одна посада підмінного вихователя та одна посада помічника вихователя

Вчитель-дефектолог*

 

Для групи чисельністю 6 - 8 дітей кількість учителів-дефектологів установлюється з розрахунку 1 штатна одиниця на кожну навчальну групу

Соціальний робітник

 

Для групи чисельністю 6 - 8 підопічних кількість соціальних робітників установлюється з розрахунку 3 штатні одиниці на кожну групу, які працюють позмінно, для забезпечення цілодобового нагляду. На кожні 2 - 3 групи встановлюється одна посада підмінного соціального робітника

Інструктор з трудової адаптації

 

Для групи чисельністю 6 - 8 осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років кількість інструкторів із трудової адаптації установлюється з розрахунку 1 штатна одиниця на кожну групу. На кожні 3 групи встановлюється одна посада підмінного інструктора з трудової адаптації

Медичний персонал

Сестра медична

0,5

Уводиться в разі відсутності медичного персоналу в установі

Молодша медична сестра палатна

0,5

Уводиться в разі відсутності медичного персоналу в установі

Персонал працівників кухні (харчоблоку) (при однозмінному режимі роботи)**

Кухар

1

Уводиться, якщо організовано харчування

Підсобний робітник

1

Уводиться, якщо організовано харчування

Мийник посуду

1

Уводиться, якщо організовано харчування

____________
* Залежно від нозології інвалідності підопічних можуть уводитися посади вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, вчителя-реабілітолога або до роботи у Відділенні можуть залучатися фахівці відповідно до укладених договорів із навчальними закладами.

** Якщо Відділення утворено в установах, до штату яких входять працівники кухні, організація харчування підопічних забезпечується такими працівниками.

Примітка. Інші посади з відповідною кількістю штатних одиниць уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновника.

____________

Опрос