Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 16 января 2017 года N 40

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 06.09.2017 № 1303
действует с 31.10.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017

м. Київ

N 1303

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2017 р. за N 1175/31043

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року N 40

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 362 "Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року N 40 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 року за N 189/30057, такі зміни:

1) у назві та абзаці другому пункту 1 слова "вимог законодавства у сфері" замінити словами "Ліцензійних умов";

2) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, затверджену наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року N 40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 року за N 189/30057, викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту туризму та курортів (Мартиновська В. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81
web: http://www.me.gov.ua, е-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження ліцензіата (місце провадження туроператорської діяльності), номер

_____________________________________________________________________________________
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Загальна інформація щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю):

наказ від N

Посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

плановий

позаплановий

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи Мінекономрозвитку:

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник ліцензіата або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: ____________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
______________________________________________________________________________________

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

не проводився

не проводився

проводився з по

Акт заходу державного нагляду (контролю)
N

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

не видавалось; видавалось

вимоги розпорядження виконано;

не виконано

проводився з по

Акт заходу державного нагляду (контролю)
N

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

не видавалось; видавалось

вимоги розпорядження виконано;

не виконано

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N

Питання щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповідь на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання Ліцензійних умов не є обов'язковим для ліцензіата

не розглядалося

1. Загальна частина

1.1

Ліцензіат не провадить інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені абзацом другим частини другої статті 5 ЗУ N 324/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 5 ЗУ N 324/95-ВР; пункт 8 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги до провадження туроператорської діяльності

2.1

У керівника ліцензіата, його філії, іншого відокремленого підрозділу наявні вища фахова освіта, що підтверджено документом про освіту, та стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджено записами у трудовій книжці, або освіта у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджено документом про освіту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 Ліцензійних умов

2.2

У штаті ліцензіата наявні не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджено записами в трудових книжках, або освіту у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджено документом про освіту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 Ліцензійних умов

2.3

Трудові договори, оформлені з усіма найманими працівниками, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 Ліцензійних умов

3. Організаційні питання провадження туроператорської діяльності

3.1

Документи, копії яких подавалися органу ліцензування, а також документи (копії), що підтверджують достовірність даних, які зазначалися здобувачем ліцензії в документах, що подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії, та документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, наявні:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункти 6, 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

3.1.1

документ, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) у розмірі, визначеному ЗУ N 324/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, четверта статті 15 ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

3.1.2

документи, що підтверджують достовірність даних, які зазначені у відомостях щодо місць провадження туроператорської діяльності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6,
пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

3.1.3

копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

3.1.4

договір, укладений із страховою компанією, про обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

3.1.5

документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

Високий

 

 

 

 

Пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

3.2

Договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через туристичних агентів) у письмовій (електронній) формі наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 14, пункт 18 Ліцензійних умов

3.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дати таких змін (у разі їх наявності)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 15 Ліцензійних умов

3.4

Ліцензіат провадить туроператорську діяльність виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у відомостях згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 16 Ліцензійних умов

3.5

Власний веб-сайт наявний

Високий

 

 

 

 

Пункт 17 Ліцензійних умов

3.6

Вимога щодо оформлення та видачі туристу платіжного документа (корінець прибуткового ордера, квитанція, касовий чек тощо), який підтверджує внесення туристом до каси ліцензіата вартості туристичних послуг, обумовлених договором на туристичне обслуговування, виконується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 19 Ліцензійних умов

3.7

Під час організації туризму ліцензіатом оформлюються та видаються туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 20 Ліцензійних умов

3.7.1

договір на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 20 Ліцензійних умов

3.7.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 20 Ліцензійних умов

3.7.3

копії проїзних документів (квитки, у тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов

3.8

Агентські договори з туристичним агентом на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих ліцензіатом, копії документів, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) щодо зазначеної посередницької діяльності, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов

3.9

Облік виданих туристам договорів обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування ведеться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов

3.10

Статистичний звіт органу ліцензування подається щороку до 30 березня згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 23 Ліцензійних умов

3.11

Інформування органу ліцензування щодо планового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності (ремонт, санітарна обробка місця провадження діяльності тощо) і розміщення інформації про дату та строк припинення такої діяльності на власному веб-сайті та при вході до місця провадження туроператорської діяльності здійснюються вчасно (у разі здійснення такого припинення)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 24 Ліцензійних умов

3.12

Інформування органу ліцензування щодо позапланового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин здійснюється в місячний строк з дня настання таких обставин (у разі настання таких обставин)

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов

3.13

Забезпечено присутність керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи під час проведення органом державного нагляду (контролю) планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов

4. Технологічні вимоги

4.1

Місце провадження туроператорської діяльності відповідає таким вимогам:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 27 Ліцензійних умов

4.1.1

інформаційна вивіска або інформаційна табличка із зазначенням повного найменування ліцензіата наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 27 Ліцензійних умов

4.1.2

оргтехніка, програмне забезпечення, засоби телефонного зв'язку та доступ до мережі Інтернет наявні

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 27 Ліцензійних умов

4.1.3

інформація про режим роботи ліцензіата при вході до місця провадження туроператорської діяльності наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 27 Ліцензійних умов

4.2

Ліцензіат розмістив на видному та доступному для туриста місці в тій частині місця провадження туроператорської діяльності, де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, інформацію та документи:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 28 Ліцензійних умов

4.2.1

копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов

4.2.2

відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) і головного бухгалтера ліцензіата та номери їх телефонів (мобільних телефонів у разі наявності), адреси електронної пошти (у разі наявності)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 28 Ліцензійних умов

4.2.3

книгу відгуків та пропозицій громадян

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 28 Ліцензійних умов

4.2.4

Закон України "Про туризм"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 28 Ліцензійних умов

4.2.5

Закон України "Про захист прав споживачів"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 28 Ліцензійних умов

4.2.6

Ліцензійні умови

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 28 Ліцензійних умов

4.2.7

місцезнаходження та номери телефонів Мінекономрозвитку, відповідного територіального органу Держпродспоживслужби

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 28 Ліцензійних умов

ОПИС
виявлених порушень

N

Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, підпункту тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК*
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб Мінекономрозвитку

N

Питання щодо здійснення контролю

Відповідь на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) ліцензіата письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу Мінекономрозвитку, керівнику ліцензіата або уповноваженій ним особі пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) керівнику ліцензіата або уповноваженій ним особі надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами Мінекономрозвитку внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу ліцензіата (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в посвідченні на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
* Ця частина Акта заповнюється керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

Посадові особи Мінекономрозвитку:

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник ліцензіата або уповноважена ним особа

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю):

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано :

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________ 20__ р.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення державного нагляду (контролю):

N

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

Скорочена назва нормативно-правового акта

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

2

Закон України "Про туризм"

15 вересня 1995 року N 324/95-ВР

 

ЗУ N 324/95-ВР

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

11 листопада 2015 року N 991

 

Ліцензійні умови

____________

Опрос