Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 30.05.2017 № 281
редакция действует с 09.01.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.05.2017

м. Київ

N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2017 р. за N 1115/30983

Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26 листопада 2019 року N 561

Відповідно до статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2. Внести до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 4.1.8 пункту 4.1 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості щодо термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.";

2) у додатках:

у додатку 2 слова та цифри "; - Копія з карти масштабу 1:100000 або 1:200000 з вказаними пунктами встановлення заявлених РЕЗ - 1 прим. на ____ арк." виключити;

у додатку 4:

в абзаці першому слова та цифри "й викопійовкою з карти масштабу 1:200000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених РЕЗ" виключити;

у пункті 1 слова "та викопійовкою з карти масштабу 1:200000 або 1:100000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених РЕЗ" виключити;

у пункті 4 слова "та викопійовка з карти повинні бути підписані Заявником та завірені" замінити словами "має бути підписана Заявником та завірена".

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 24 вересня 2013 року N 625 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 N 911", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за N 1754/24286.

5. Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), конкурсів або тендерів (далі - Конкурс) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, смуги, номінали радіочастот (далі - Смуга) надаються в користування виключно із застосуванням процедури Конкурсу.

3. Метою проведення Конкурсу є надання в користування Смуги на конкурентних прозорих засадах та забезпечення для всіх суб'єктів господарювання рівних умов отримання ліцензій.

4. Предметом Конкурсу (далі - лот) є право на отримання ліцензії на користування Смугою у визначених регіонах. Умови користування Смугою, яка виставлена на Конкурс, визначаються умовами Конкурсу, що затверджуються НКРЗІ.

Конкурс проводиться за кожним лотом окремо. З метою зменшення часу на проведення Конкурсу та спрощення його процедур за рішенням НКРЗІ дозволяється одночасно виконувати та оформляти одним протоколом процедури кількох Конкурсів.

5. Конкурс проводиться на підставі рішення НКРЗІ, яка організовує та забезпечує його проведення.

Рішення про проведення Конкурсу НКРЗІ приймає залежно від ринкової привабливості Смуги, яку планується для ліцензування, особливостей відповідної радіотехнології або радіотехнологій та насиченості ринку послугами, які планується надавати з використанням цієї Смуги.

Якщо проведення Конкурсу стало неможливим через обставини, що не залежать від НКРЗІ, НКРЗІ приймає рішення про відміну Конкурсу або перенесення його термінів.

6. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі;

конверт - будь-яка непрозора упаковка (поштовий конверт, коробка, ящик, пакет тощо), здатна забезпечити візуальну недоступність наявної в ній інформації до її розкриття відповідно до цього Порядку;

конкурс - спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови конкурсу і запропонував найвищу ціну за лот у своїй конкурсній пропозиції;

конкурсна (тендерна) гарантія (далі - гарантія) - грошовий внесок у визначеному в умовах Конкурсу розмірі, але не менше 10 відсотків мінімального розміру плати за лот, що вноситься за кожним лотом претендентом як засіб забезпечення сумлінності дотримання ним своїх зобов'язань на період проведення Конкурсу;

конкурсна або тендерна пропозиція (далі - Конкурсна пропозиція) - документи, надані заявником на участь у Конкурсі;

конкурсні або тендерні документи - документи, які розробляються НКРЗІ у період підготовки та проведення Конкурсу (умови Конкурсу, план роботи з проведення Конкурсу), протоколи Конкурсної комісії (далі - Комісія), бюлетені для голосування, а також Конкурсні пропозиції;

крок підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу" - різниця між наступною та попередньою ціновими пропозиціями, які надаються учасниками торгів "з голосу";

початкова ціна торгів "з голосу" - найвища ціна за лот, запропонована у цінових пропозиціях учасників торгів "з голосу", поданих у тендерних пропозиціях, з якої починається торг за отримання лота;

претендент на участь у Конкурсі (далі - претендент) - заявник, якого рішенням Комісії визнано претендентом;

тендер - спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови тендера і запропонував найвищу ціну за відповідний лот за результатами торгів "з голосу", крім особливостей, передбачених у пункті 4 глави 3 розділу IV цього Порядку, а саме у разі здійснення конверсії радіочастотного ресурсу України суб'єктами конверсії;

торги "з голосу" - спосіб проведення торгів, коли учасники голосом по черзі згідно з реєстраційними номерами, що визначені в довідках про реєстрацію, пропонують ціну за лот у національній валюті України з урахуванням кроку підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу";

умови Конкурсу - вичерпний перелік вимог для суб'єкта господарювання, при виконанні яких він визнається учасником Конкурсу. Умови Конкурсу містять Смугу, регіон користування, радіотехнологію або декілька радіотехнологій, мінімальний розмір плати за лот, особливі умови користування визначеною Смугою (за потреби), що зазначаються надалі на бланку ліцензії, вимоги до переліку та оформлення документів, які надаються суб'єктом господарювання для участі в Конкурсі, строк дії ліцензії, інші особливості конкретного Конкурсу, у тому числі зобов'язання, які покладатимуться на переможця Конкурсу;

учасник Конкурсу - претендент, який сплатив гарантію відповідно до цього Порядку і рішенням Комісії допущений до участі в Конкурсі;

учасник торгів "з голосу" - учасник тендера, якого рішенням Комісії допущено до участі в торгах "з голосу".

Терміни "ініціатор конверсії", "суб'єкт конверсії" вживаються у значеннях, визначених у Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2007 року N 993 (зі змінами) (далі - Порядок проведення конверсії).

7. НКРЗІ може включати до умов Конкурсу вимоги щодо:

кількості лотів у регіоні та регіонів, на які може претендувати заявник та бути визнаним переможцем Конкурсу;

регіонів та кількості лотів у регіоні, що виставляються на Конкурс.

8. Конкурс включає такі етапи:

підготовку Конкурсу;

проведення Конкурсу;

завершення Конкурсу.

9. Заявник може за своєю письмовою заявою відмовитись від подальшої участі в Конкурсі до дати початку проведення Конкурсу без втрати гарантії.

10. Витрати з підготовки та проведення Конкурсу несе НКРЗІ.

II. Конкурсна комісія

1. НКРЗІ для виконання процедур Конкурсу та визначення переможця створює Комісію, визначає її чисельність та склад.

2. До складу Комісії входять Голова НКРЗІ, члени НКРЗІ та визначені представники апарату НКРЗІ.

3. Головою Комісії є Голова НКРЗІ. У разі відсутності Голови НКРЗІ виконання обов'язків голови Комісії покладається на виконувача обов'язків Голови НКРЗІ.

4. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу.

5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування в письмовій формі більшістю голосів членів Комісії, які взяли участь у засіданні. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Кожний член Комісії має лише один голос - "ЗА" або "ПРОТИ". У разі рівного розподілу голосів "ЗА" й "ПРОТИ" голос голови Комісії є вирішальним.

6. Усі рішення Комісії оформлюються протоколами, що підписуються всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні. Під час підписання протоколів члени Комісії мають право письмово викласти свою окрему думку.

III. Підготовка Конкурсу

1. Під час підготовки Конкурсу НКРЗІ затверджує склад Комісії, умови Конкурсу, дату початку Конкурсу, призначає осіб, відповідальних за приймання та зберігання документів, які подаються суб'єктами господарювання для участі в Конкурсі (далі - відповідальні особи), організовує інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу.

2. НКРЗІ не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня проведення Конкурсу публікує на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ оголошення про проведення Конкурсу, яке містить інформацію про приймання від суб'єктів господарювання повідомлень щодо наміру узяти участь у Конкурсі та Конкурсних пропозицій (строки початку та завершення приймання документів), а також умови Конкурсу.

3. Керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним особа особисто в зазначений в оголошенні строк подає до НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі за встановленою формою (додаток 1) та інші документи Конкурсної пропозиції.

4. Конкурсна пропозиція укладається в окремий конверт, запечатаний печаткою суб'єкта господарювання (за наявності), підписаний на лініях склеювання керівником або вповноваженою ним особою, та складається із:

засвідченої печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та підписом керівника або вповноваженої ним особи чи засвідченої в іншому установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про участь у Конкурсі;

засвідченої підписом керівника або вповноваженої ним особи чи засвідченої в іншому установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про призначення особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі, що може також містити рішення про призначення іншої чітко визначеної особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі, виключно у разі, якщо правоздатність, дієздатність та/або можливість вільно пересуватися вказаної призначеної особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі, під час Конкурсу буде обмежена з наданням офіційно засвідчених відповідно до законодавства підтвердних документів;

конверта, запечатаного печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та на лініях склеювання підписаного керівником або вповноваженою ним особою, до якого суб'єкт господарювання має укласти цінову пропозицію в окремому запечатаному конверті та документи, які передбачені статтею 32 Закону та форми яких визначено ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, що встановлюються НКРЗІ (далі - Ліцензійні умови), а також умовами Конкурсу.

Рішення (наказ) органу управління суб'єкта господарювання про участь у Конкурсі та про призначення особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі, може бути оформлено одним або кількома документами.

5. Відповідальні особи протягом визначеного строку приймають та реєструють повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі та Конкурсні пропозиції заявників. Після реєстрації відповідальними особами заявнику надається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації Конкурсної пропозиції. Підставою для відмови в реєстрації та розгляді Комісією Конкурсних пропозицій є недотримання встановлених в оголошенні НКРЗІ строків та порядку їх подання.

6. Суб'єкт господарювання, який потребує роз'яснень щодо конкурсних або тендерних документів, може звернутися з письмовим запитом до НКРЗІ, але не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання Конкурсних пропозицій. НКРЗІ має протягом п'яти робочих днів надати відповідні роз'яснення.

7. Комісія протягом п'яти робочих днів від дати закінчення приймання Конкурсних пропозицій розпечатує перший конверт з Конкурсними пропозиціями та розглядає надані заявниками повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про призначення осіб, уповноважених брати участь у Конкурсі, запечатані конверти з документами, процедуру розгляду яких визначає голова Комісії.

8. Реєстр претендентів на участь у Конкурсі затверджується на засіданні Комісії з оформленням протоколу про підсумки приймання конкурсних (тендерних) пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 2).

9. При голосуванні стосовно кожного заявника щодо визнання його претендентом члени Комісії заповнюють бюлетені для голосування (додаток 3). У разі якщо член Комісії голосує проти визнання заявника претендентом, він зазначає в бюлетені підстави для відмови.

10. Підставами для відмови у визнанні заявника претендентом є таке:

перелік документів не відповідає переліку, визначеному пунктом 4 цього розділу;

документи підписані особою, яка не уповноважена діяти від імені суб'єкта господарювання;

наданий заявником конверт пошкоджений на момент його приймання.

11. Протягом п'яти робочих днів від дати затвердження реєстру претендентів Комісія надсилає кожному суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4) або повідомлення про відмову у визнанні суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 5). У повідомленні про визнання заявника претендентом зазначається рахунок на сплату гарантії. У повідомленні про відмову у визнанні заявника претендентом називаються підстави прийняття такого рішення.

12. Гарантія має бути сплачена не пізніше ніж за три робочі дні до дати початку Конкурсу з рахунку (рахунків), що зазначений(і) у повідомленні про намір взяти участь у Конкурсі.

IV. Проведення Конкурсу

1. Загальні положення

1. Початком Конкурсу є дата, зазначена в оголошенні НКРЗІ.

2. Конкурс розпочинається з визначення серед претендентів учасників Конкурсу.

3. Реєстр учасників затверджується на засіданні Комісії з оформленням протоколу засідання комісії НКРЗІ з визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 6). При голосуванні по кожному претендентові щодо визнання його учасником члени Комісії заповнюють бюлетені для голосування (додаток 7). У разі якщо член Комісії голосує проти визнання претендента учасником, він зазначає в бюлетені підставу, передбачену пунктом 4 цієї глави.

4. Підставою для відмови у визнанні претендента учасником Конкурсу є ненадходження гарантії до НКРЗІ відповідно до пункту 12 розділу III цього Порядку.

5. Претендентам, які не визнані учасниками Конкурсу, протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності Комісія направляє повідомлення про відмову у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 8).

6. Після затвердження реєстру учасників конверти з Конкурсними пропозиціями учасників розпечатуються на засіданні Комісії. Секретар Комісії розпечатує конверт та оголошує перелік наданих документів. Цінова пропозиція учасника оголошується, якщо це передбачено умовами Конкурсу. Факт розпечатування конвертів та перелік наданих у конверті документів фіксуються у протоколі засідання Комісії НКРЗІ з розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - протокол про розпечатування конвертів) (додаток 9).

Якщо протягом визначеного для засідання Комісії часу не розпечатані всі конверти учасників, засідання переноситься на наступний робочий день.

7. За вимогою учасника Конкурсу йому видається (надсилається) виписка з протоколу про розпечатування його конверта з Конкурсною пропозицією.

8. Після розпечатування конвертів члени Комісії розглядають надані документи та визначають відповідність Конкурсних пропозицій статті 32 Закону, Ліцензійним умовам та умовам Конкурсу.

9. Учасник знімається з Конкурсу й не може далі брати участь в Конкурсі в разі:

невідповідності переліку документів у конверті з Конкурсною пропозицією Закону, Ліцензійним умовам та умовам Конкурсу;

невиконання вимог щодо оформлення наданих документів;

виявлення фактів надання суб'єктом господарювання відомостей, які не відповідають дійсності;

меншої цінової пропозиції за лот, ніж визначено умовами Конкурсу.

10. У разі прийняття рішення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі Комісія протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про відмову учаснику в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 10).

2. Проведення конкурсу

1. При проведенні конкурсу переможцем визнається учасник, який виконав умови Конкурсу та надав найбільшу цінову пропозицію за результатами розпечатування конвертів із Конкурсними пропозиціями.

2. Під час голосування щодо кожного учасника конкурсу члени Комісії заповнюють бюлетені для голосування (додаток 11). У разі якщо член Комісії голосує за зняття учасника з конкурсу, він зазначає в бюлетені підстави зняття.

Рішення про визнання учасника переможцем конкурсу, прийняте Комісією на засіданні, оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії НКРЗІ з визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 12).

3. У разі якщо два і більше учасники запропонували однакову ціну за лот, Комісія протягом п'яти робочих днів від дати оформлення протоколу про розпечатування конвертів пропонує цим учасникам конкурсу надати додаткові цінові пропозиції щодо отримання відповідного лота.

Додаткові цінові пропозиції учасників конкурсу приймаються протягом п'яти робочих днів після отримання учасником конкурсу письмової пропозиції Комісії. Якщо для розгляду додаткових Конкурсних пропозицій потрібно змінити дату закінчення конкурсу, НКРЗІ приймає рішення про перенесення цієї дати.

Додаткова цінова пропозиція надається в конверті, запечатаному печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та на лініях склеювання підписаному керівником або вповноваженою ним особою. Відповідальна особа приймає та реєструє конверт з додатковою ціновою пропозицією учасників. Після реєстрації відповідальна особа надає учаснику довідку про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації додаткової цінової пропозиції.

3. Проведення тендера

1. При проведенні тендера Комісія після розпечатування конвертів оцінює Конкурсні пропозиції учасників.

У призначену дату Комісія на засіданні визначає учасників торгів "з голосу". Свої рішення щодо кожного учасника тендера член Комісії визначає у бюлетені для голосування (додаток 13). У разі якщо член Комісії голосує проти допуску учасника тендера до торгів "з голосу", у бюлетені він повинен зазначити підстави недопуску. Рішення про визначення учасників торгів "з голосу" Комісія оформлює протоколом засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 14).

2. Під час проведення торгів "з голосу" крок збільшення цінової пропозиції не може бути меншим 5 відсотків початкової ціни торгів "з голосу".

3. Переможцем тендера визнається учасник, який запропонував на торгах "з голосу" найвищу ціну за лот відносно початкової ціни торгів. Рішення про визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Комісія оформлює протоколом (додаток 15).

4. З метою забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815, в умовах Конкурсу можуть визначатися такі особливості:

право суб'єктів конверсії отримати частину Смуг у випадку та за розміром плати, встановленими розмірами плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 200, у Смугах, щодо яких здійснюються заходи з конверсії, відповідно до Порядку проведення конверсії;

Комісія після розпечатування конвертів з Конкурсними пропозиціями учасників оцінює, чи внесено вказаним в умовах Конкурсу суб'єктом конверсії, якому надано право отримати лот за встановленим розміром плати, таку пропозицію. У разі наявності такої пропозиції Комісія приймає рішення, яке оформлюється протоколом засідання тендерної комісії НКРЗІ про визнання вказаного в умовах Конкурсу суб'єкта конверсії переможцем тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 16);

якщо вказаний в умовах Конкурсу суб'єкт конверсії, якому надано право отримати лот за встановленим розміром плати, не вніс таку пропозицію та/або такий суб'єкт конверсії не визнаний учасником тендера, у призначену дату Комісія на засіданні серед інших учасників визначає учасників торгів "з голосу".

V. Завершення Конкурсу

1. Протокол про визнання учасника переможцем Конкурсу є підставою для прийняття рішення НКРЗІ про видачу ліцензії.

2. Якщо у Конкурсі бере участь лише один учасник, у разі виконання ним вимог цього Порядку та умов Конкурсу за рішенням Комісії він визнається переможцем Конкурсу за результатом розпечатування конверта з Конкурсною пропозицією.

3. У разі відсутності претендентів або якщо жодного учасника не визнано переможцем, Комісія оформляє протокол засідання комісії НКРЗІ про відсутність претендентів або переможця конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 17), після чого НКРЗІ може прийняти рішення про оголошення нового Конкурсу за цим лотом або про зняття лота з Конкурсу та/або про видачу ліцензії на користування відповідною Смугою у порядку, визначеному Законом.

4. Закінченням Конкурсу є дата оформлення Комісією результатів Конкурсу (рішення Комісії за виставленим на Конкурс лотом).

5. Рішення НКРЗІ про результати Конкурсу оформлюється не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення Конкурсу, публікується на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ. Повідомлення про підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 18) надсилається (видається) учаснику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення.

6. Ліцензія на користування Смугою у визначених регіонах видається переможцю Конкурсу в строки та в порядку, визначені законодавством.

7. Після оформлення результатів Конкурсу всім учасникам, за винятком переможців, протягом десяти робочих днів повертаються їх гарантії. Переможцю гарантія повертається протягом десяти робочих днів після сплати ним запропонованої ціни за відповідний лот.

8. Гарантія не повертається у разі, якщо:

заявник відмовляється від подальшої участі в Конкурсі після дати початку його проведення;

переможець Конкурсу відмовляється сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за лот у строк, визначений Законом.

9. Якщо переможець Конкурсу відмовився сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за лот, НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів Конкурсу за цим лотом та про продовження Конкурсу за цим лотом серед інших учасників Конкурсу. НКРЗІ письмово пропонує учасникам Конкурсу за цим лотом (за винятком суб'єкта господарювання, який відмовився сплатити або не сплатив у строк, визначений Законом, запропоновану ним ціну за лот) надати цінові пропозиції за цей лот. Цінові пропозиції приймаються протягом десяти робочих днів після отримання учасником Конкурсу письмової пропозиції НКРЗІ.

У разі проведення конкурсу переможець визначається відповідно до пункту 1 глави 2 розділу IV цього Порядку. У разі проведення тендера переможець визначається залежно від процедури відповідно до пункту 3 або пункту 4 глави 3 розділу IV цього Порядку.

У разі відсутності інших учасників Конкурсу за цим лотом Комісія визначає переможця відповідно до пункту 2 цього розділу.

10. Рішення Комісії, у тому числі про визначення переможця Конкурсу, може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

 

Повідомлення

                                                   про намір взяти участь у _______________
                                                                                                                                   (конкурсі (тендері))
                   на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_____________________________________________________________________________________
                                                       (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону, номер лота)

Реєстраційний N


                                                                                                                                             (заповнюється відповідальною особою НКРЗІ)

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання

Банківські реквізити: рахунок N _______________________________, МФО ___________________,

банк _____________________________________, м. ______________

Уповноважена особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Тел. ________________     Факс _________________      Електронна пошта _____________________

Місцезнаходження (місце проживання)

Адреса для листування

2. Перелік видів телекомунікаційних послуг з використанням радіочастот, що заявляються _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Наявність раніше отриманих діючих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (номер та дата видачі ліцензії) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Документи, які додаються до повідомлення ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З умовами конкурсу (тендера) згоден, зобов'язуюсь своєчасно сплатити конкурсну (тендерну) гарантію та в разі перемоги сплатити запропоновану ціну за лот, що заявляється.

Підтверджую, що ______________________________________________________________________
                                                                   (найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)
____________________________ не знаходиться в стадії ліквідації та не є банкрутом.

Заявник

__________
(посада)

______________
(підпис)
М. П. (за наявності)

______________
(ініціали, прізвище)

________________________________
  (посада особи, яка прийняла повідомлення)

_______
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Дата й номер реєстрації повідомлення в НКРЗІ: "___" _____ 20__ року N ____

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Протокол N ___
про підсумки приймання конкурсних (тендерних) пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_____________________________________________________________________________________
                                                         (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"____" __________ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_______________________
            (ініціали, прізвище)

члени комісії:

_______________________
            (ініціали, прізвище)

_______________________
            (ініціали, прізвище)

секретар комісії

_______________________
            (ініціали, прізвище)

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій

 
 
_______________________
            (ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Розгляд підсумків приймання конкурсних (тендерних) пропозицій на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та затвердження реєстру претендентів на участь у конкурсі (тендері).

СЛУХАЛИ _________________________________________ про:
                                                           (ініціали, прізвище)
отримані повідомлення, що надійшли на участь у конкурсі (тендері);

перевірку відповідності умовам конкурсу (тендера) комплектів документів, що надійшли від суб'єктів господарювання;

визначення та затвердження реєстру претендентів на участь у конкурсі (тендері).

У результаті розгляду встановлено, що на участь у конкурсі (тендері) надійшли повідомлення та конкурсні (тендерні) пропозиції від ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: ________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Визнати претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зняти з конкурсу (тендера) лот N _________, на який немає заявників; уважати, що конкурс (тендер) за цим лотом не відбувся.

4. Рішення щодо переможця за лотом N _______ прийняти за результатами розпечатування конверта з конкурсними (тендерними) пропозиціями у зв'язку з наявністю одного претендента.

5. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання або невизнання суб'єктів господарювання претендентами на участь у конкурсі (тендері):

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Кількість голосів за визнання претендентом на участь у конкурсі (тендері)

Кількість голосів за відмову у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції:
"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зняти з конкурсу (тендера) лот N _________, на який немає заявників; уважати, що конкурс (тендер) за цим лотом не відбувся.

4. Рішення щодо переможця за лотом N _______ прийняти за результатами розпечатування конверта з конкурсною (тендерною) пропозицією у зв'язку з наявністю одного претендента.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

____________
         (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________
         (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

 

____________
         (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

Секретар комісії

____________
         (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

________________________________________________________________
(назви радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання заявника претендентом на участь у конкурсі (тендері) за відповідний лот, а саме:

N
з/п

Заявник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Результати голосування члена комісії

визнати претендентом на участь у конкурсі (тендері)

відмовити у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, Ц) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення відмовити заявнику у визнанні його претендентом, зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів.

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                               (пропозиції членів комісії)

  

Член комісії

___________
       (підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

______________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про визнання суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від "___" _____ ____ N ___ ______________________________________________________________________________________
                                           (найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)
визнано претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від "___" _______ _____ N ____.

Відповідно до пункту 12 розділу III Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 травня 2017 року N 281 (далі - Порядок), вам необхідно сплатити конкурсну (тендерну) гарантію згідно із заявленим лотом не пізніше ніж за три робочі дні до __________________________________.
                                                                                                                                             (дата початку проведення конкурсу/тендера)

Сплата конкурсної (тендерної) гарантії проводиться окремо за кожен лот і є обов'язковою умовою для участі в наступних процедурах конкурсу (тендера).

Згідно з пунктом 4 глави 1 розділу IV Порядку в разі відмови претендента від сплати конкурсної (тендерної) гарантії або ненадходження сплати конкурсної (тендерної) гарантії в установлений термін претендент знімається з участі в конкурсі (тендері).

Сума конкурсної (тендерної) гарантії на заявлений лот становить:

Номер заявленого лота

Заявлений регіон

Сума конкурсної (тендерної) гарантії, грн

 

 

 

 

 

 

Суму конкурсної (тендерної) гарантії необхідно сплатити на рахунок _____________

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від "___" _____ ____ N _____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)
відмовлено у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від "___" ____ ____ N ___

Підстави відмови _____________________________________________________________________
                                                                                          (посилання на нормативно-правові акти)

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу
(тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання комісії НКРЗІ з визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" ___________ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

____________________________
                   (ініціали, прізвище)

члени комісії:

____________________________
                   (ініціали, прізвище)

 

____________________________
                   (ініціали, прізвище)

секретар комісії

____________________________
                   (ініціали, прізвище)

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій

 
 
____________________________
                   (ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ________________________________________________________
                                                                                                       (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ _________________________________________ про:
                                                                (ініціали, прізвище)
конкурсні (тендерні) гарантії, що надійшли від претендентів на рахунок НКРЗІ.

Претендентами на участь у конкурсі (тендері) було визнано ____ суб'єктів господарювання, конкурсні (тендерні) гарантії сплатило ____ претендентів, не сплатило ____ претендентів, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Реєстраційний номер повідомлення, дата реєстрації

Заявлені претендентами

Сума сплаченої конкурсної (тендерної) гарантії, грн.
(або відмітка про несплату)

регіони обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: ________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Визнати учасниками конкурсу (тендера) претендентів, які сплатили конкурсні (тендерні) гарантії.

2. Відмовити у визнанні учасниками конкурсу (тендера) претендентам, які не сплатили конкурсні (тендерні) гарантії.

3. Інші пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів учасниками конкурсу (тендера):

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Кількість голосів за визнання учасником конкурсу (тендера)

Кількість голосів за відмову у визнанні учасником конкурсу (тендера)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції:
"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками конкурсу (тендера) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

 

 

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні учасниками конкурсу (тендера) претендентам, які не сплатили гарантії, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

 

 

 

 

 

 

3. Інші рішення.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_______________
             (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_______________
             (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

 

_______________
             (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_______________
             (підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання претендента учасником конкурсу (тендера):

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Реєстраційний номер заяви

Результати голосування члена комісії

визнати учасником

відмовити у визнанні учасником, причини відмови

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, Ц) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення відмовити претенденту у визнанні його учасником, зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера).

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                            (пропозиції членів комісії)

   

Член комісії

___________
       (підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_____________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до пункту 12 розділу III Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 травня 2017 року N 281, після отримання повідомлення про визнання _________________________
                                                                                                                                          (найменування / прізвище, ініціали претендента)
претендентом на участь у конкурсі (тендері) від __________________________ N ______ вам необхідно було сплатити конкурсну (тендерну) гарантію згідно із заявленим вами лотом не пізніше ніж за три робочі дні до _________________________________.
                                                         (дата початку проведення конкурсу/тендера)

Рахунок на сплату конкурсної (тендерної) гарантії був вами отриманий _________________________, але кошти в установлений строк на рахунок НКРЗІ не надійшли.
                           (дата)

Таким чином, згідно з протоколом конкурсної (тендерної) комісії від "___" ________ _____ N ___ відмовлено у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за повідомленням про намір взяти участь у конкурсі (тендері) від "___" ______ ______ N ___

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Комісії НКРЗІ з розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_________________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

___________________________
                  (ініціали, прізвище)

члени комісії:

___________________________
                  (ініціали, прізвище)

 

___________________________
                  (ініціали, прізвище)

секретар комісії

___________________________
                  (ініціали, прізвище)

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій

 
 
___________________________
                  (ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Протокол складено про виконання таких процедур конкурсу (тендера):

1. Відповідальною за зберігання конкурсних (тендерних) пропозицій посадовою особою _____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (ініціали, прізвище)
уповноваженою на це рішенням НКРЗІ від "___" ______ ______ N ___, передано для розпечатування до конкурсної (тендерної) комісії ____ конвертів від ____ учасників.

2. Стан конвертів з конкурсними пропозиціями, які надано на процедуру розпечатування:

1) непошкоджених _____;

2) пошкоджених _______;

3) з непошкодженими елементами захисту від розпечатування ____;

4) з пошкодженими елементами захисту від розпечатування ______.

3. Розпечатування конвертів здійснено головуючим на засіданні комісії.

4. Відомості про документи, надані учасниками в запечатаному конверті:

конверт з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасника _____________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження / місце проживання)
надійшов __________________________________ з _________________________________________
                                    (непошкодженим/пошкодженим)                                      (непошкодженими/пошкодженими)
елементами захисту від розпечатування.

Після розпечатування з конверта вилучено документи та встановлено:

N
з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Відомості про оформлення документа та цінові пропозиції

 

 

 

Оформлення відповідає (не відповідає) умовам конкурсу (тендера)

 

 

 

Запропонована ціна за лот

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, які зареєстровані та присутні на засіданні комісії
_____________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження / місце проживання)
надійшов ______________________________________ з _____________________________________
                                          (непошкодженим/пошкодженим)                                       (непошкодженими/пошкодженими)
елементами захисту від розпечатування.

Після розпечатування конвертів прийнято для подальшого розгляду конкурсні (тендерні) пропозиції від таких учасників:

N
з/п

Найменування/прізвище та ініціали учасників

Примітка

 

 

 

 

 

 

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

________________
               (підпис)

___________________
       (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

________________
               (підпис)

___________________
       (ініціали, прізвище)

 

________________
               (підпис)

___________________
       (ініціали, прізвище)

Секретар комісії

________________
               (підпис)

___________________
       (ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензії
на користування радіочастотним ресурсом України

"___" ______ ______ 20__ року

Повідомлення
про відмову учаснику в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від "___" ______ _____ N ___
_____________________________________________________________________________________
                                        (найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)
відмовлено в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від "___" ______ _______ N ___

Підстави відмови ______________________________________________________________________
                                                                       (посилання на конкретні пункти нормативно-правових актів,
                                                                                                  умов конкурсу/тендера)

Голова комісії

________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

____________________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо зняття з конкурсу окремих учасників, підстави:

N
з/п

Учасник

Цінова пропозиція учасника

Результати голосування члена комісії

зняти учасника з конкурсу

підстави щодо зняття учасника з конкурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення про зняття учасника з конкурсу член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, Ц) у відповідному стовпчику із зазначенням в наступному стовпчику підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу.

2. Переможцем конкурсу визнати ________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
                                                                                    (пропозиції членів комісії)

    

Член комісії

______________
          (підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання конкурсної комісії НКРЗІ з визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" ______ ______ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_________________
     (ініціали, прізвище)

члени комісії:

_________________
     (ініціали, прізвище)

 

_________________
     (ініціали, прізвище)

секретар комісії

_________________
     (ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _____________________________________________________________________________
                                                                   (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ _________________________________________ про:
                                                             (ініціали, прізвище)
результати розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ___________________________________________________________________________________;
                                                                 (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)
результати розгляду документів, наданих учасниками в конвертах, та визначення відповідності цінових пропозицій умовам конкурсу.

У результаті розгляду встановлено, що розпечатано ___ конвертів з конкурсними документами від ____ учасників, а саме:

N
з/п

Учасник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Пропозиції щодо зняття з конкурсу учасників, підстави зняття:

N
з/п

Учасник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Цінова пропозиція учасника

Підстави щодо зняття учасника з конкурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пропозиції щодо переможця конкурсу.

3. Інші пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо зняття з конкурсу учасників:

з/п

Учасник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Зняти учасника з конкурсу

кількість голосів "ЗА"

кількість голосів "ПРОТИ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування щодо визначення переможця конкурсу:

з/п

Учасник

Цінова пропозиція учасника

Визнати переможцем конкурсу

кількість голосів "ЗА"

кількість голосів "ПРОТИ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результати голосування за інші пропозиції:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з конкурсу таких учасників: _____________________________________________________

2. Переможцем конкурсу визнати: _______________________________________________________

3. Інші пропозиції: ____________________________________________________________________

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

______
(підпис)

______________
 (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______
(підпис)

______________
 (ініціали, прізвище)

 

______
(підпис)

______________
 (ініціали, прізвище)

Секретар комісії

______
(підпис)

______________
 (ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання учасників тендера учасниками торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Результати голосування члена комісії

визнати учасником торгів "з голосу"

не допускати до торгів "з голосу", підстави недопуску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, Ц) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення про недопуск до торгів "з голосу", зазначаються підстави такого рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера.

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (пропозиції членів комісії)

               "ЗА"                      "ПРОТИ"

Член комісії

______________
           (підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" _______ _____ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _____________________________________________________________________________
                                                                              (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)
учасниками торгів "з голосу".

СЛУХАЛИ _________________________________________ про:
                                                                (ініціали, прізвище)
результати розпечатування конвертів з тендерними документами учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України __________________________________;
                                                                                                                            (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)
результати оцінки документів, наданих учасниками в конвертах, та про визначення відповідності цінових пропозицій умовам тендера.

У результаті розгляду встановлено, що розпечатано ___ конвертів з тендерними документами від ____ учасників, а саме:

N
з/п

Учасник

Реєстраційний номер повідомлення, дата реєстрації

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. За результатами розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями та вивчення тендерних документів визнати учасниками торгів "з голосу" суб'єктів господарювання, які виконали всі умови тендера.

2. Не допускати до торгів "з голосу" учасників, які не виконали умов тендера.

3. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання учасниками торгів "з голосу" учасників тендера:

N
з/п

Учасник тендера

Цінова пропозиція учасника

Кількість голосів членів комісії

визнати учасником торгів "з голосу"

не допускати до торгів "з голосу"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції:
  "ЗА" _____;    "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не допускати до торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Цінова пропозиція учасника

Підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пропозиції
_____________________________________________________________

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

______________________________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" _______ _____ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _______________________________________________________
                                                                                                  (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Для участі в торгах "з голосу" запрошені:

N
з/п

Учасник тендера

Номер картки учасника

Цінова пропозиція учасника

Офіційний представник учасника

прізвище, ініціали

присутність на засіданні комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкова вартість торгів "з голосу" за заявлений лот становить ______________, запропонована ____________________________________

Учасниками тендера на торгах "з голосу" запропоновані такі цінові пропозиції:

N
з/п

Учасник тендера

Запропонована ціна за лот

 

 

 

 

 

 

Максимальна ціна за лот N ___ ____________ грн, запропонована _________________________________, який визнається переможцем тендера.
 (найменування / прізвище, ініціали учасника)

Результати голосування щодо визнання переможцем тендера:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" _____

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами торгів "з голосу" переможцем тендера за лот N ___ визнати ____________________________________________________________________________________

2. Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу переможцю відповідної ліцензії.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗІ про визнання вказаного в умовах Конкурсу суб'єкта конверсії переможцем тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання вказаного в умовах Конкурсу суб'єкта конверсії переможцем тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _____________________________________________________________________________________
                                                          (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Учасником тендера, який вказаний в умовах тендера як суб'єкт конверсії, якому надано право отримати частину Смуг за встановленим розміром плати, запропоновано таку цінову пропозицію:

N
з/п

Учасник тендера

Запропонована ціна за лот

 

 

 

Результати голосування щодо визнання переможцем тендера:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" _____

ВИРІШИЛИ:

Переможцем тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за лотом N ___ визнати _________________________________________________________________

Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу переможцю відповідної ліцензії.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання комісії НКРЗІ про відсутність претендентів або переможця конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_____________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" _______ _____ 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання факту відсутності претендентів або переможця конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _____________________________________________________________________________________
                                                                  (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ _________________________________________ про:
                                                                   (ініціали, прізвище)
відсутність претендентів на участь у конкурсі (тендері) або переможця конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

ПРОПОЗИЦІЇ:

Визнати відсутність претендентів на участь у конкурсі (тендері) або переможця конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

Результати голосування за пропозиції:

"ЗА" _____;      "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

Визнати відсутність претендентів на участь у конкурсі (тендері) або переможця конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_______________
       (підпис)

__________________
    (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_______________
       (підпис)

__________________
    (ініціали, прізвище)

 

_______________
       (підпис)

__________________
    (ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_______________
       (підпис)

__________________
    (ініціали, прізвище)

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомляє, що відповідно до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 травня 2017 року N 281 (далі - Порядок), та умов конкурсу (тендера), затверджених рішенням НКРЗІ від "___"____________ N _____, підбито підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

На підставі пункту 5 розділу V Порядку та відповідно до протоколу засідання комісії з проведення конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від "___" __________ N _____ переможцем конкурсу (тендера) у _________________________________
                                                                                                                                                      (назви регіону, смуги радіочастот)
визнано:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Регіон

Смуга, МГц

1

 

 

 

2

 

 

 

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос