Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по определению уполномоченных рейтинговых агентств и порядке ведения Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 10.08.2017 № 607
редакция действует с 07.08.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017

м. Київ

N 607

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2017 р. за N 1112/30980

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 квітня 2019 року N 214

Відповідно до статті 41, пунктів 31, 33, 35 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2006 року N 444 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 року за N 823/12697 (зі змінами).

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2015 року N 364 "Про затвердження Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за N 416/26861 (зі змінами).

4. Внести до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року N 1767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 25/22557 (зі змінами), такі зміни:

1) після пункту 8 доповнити новими пунктами 9 - 12 такого змісту:

"9. У строки, визначені пунктом 2 цього Порядку для подання річної Інформації, уповноважене рейтингове агентство розміщує (оновлює за необхідності) на власному веб-сайті в мережі Інтернет таку інформацію:

1) структуру власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі;

2) організаційну структуру та інформацію про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства;

3) інформацію про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі;

4) інформацію щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі;

5) опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі;

6) інформацію про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі;

7) інформацію щодо рейтингових аналітиків у довільній формі;

8) інформацію про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі;

9) інформацію про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі;

10) аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за звітний фінансовий рік;

11) інформацію щодо пов'язаних осіб юридичної особи та їхньої пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі;

12) відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств у довільній формі.

10. У строки, визначені пунктом 2 цього Порядку для подання нерегулярної Інформації, уповноважене рейтингове агентство розміщує (оновлює за необхідності) на власному веб-сайті в мережі Інтернет затверджені рейтингову методологію та рейтингову процедуру (зміни до них).

11. Рейтингове агентство протягом 90 календарних днів після закінчення кожного календарного півріччя подає до Комісії в паперовій формі та розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет звіт за попереднє календарне півріччя щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали, в якому зазначається кількість емітентів, які мали діючий кредитний рейтинг агентства на дату дефолту, за зобов'язаннями яких настав дефолт у звітному півріччі, у розбивці за рейтинговими рівнями (uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC), до яких відносилися рейтинги відповідних емітентів (або рейтинги окремих зобов'язань, щодо яких настав дефолт) за 6 місяців до дати настання дефолту.

12. Рейтингове агентство протягом 6 календарних місяців з дати дефолту емітента з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня подає до Комісії в паперовій формі та розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет пояснення щодо причин такого дефолту.".

У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 13;

2) у тексті Порядку та додатках до нього слово "присвоєння" замінити словом "визначення".

5. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Положення
про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств, порядок ведення та склад інформації Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, порядок виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, порядок видачі дубліката свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств (далі - Державний реєстр) - сукупність даних щодо уповноважених рейтингових агентств, які включені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) до Державного реєстру;

конкурс з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки (далі - конкурс), - спосіб відбору уповноважених рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів;

конкурсна комісія - орган, який складається з представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів, емітентів, наукових закладів та основним завданням якого є визначення уповноваженого рейтингового агентства на конкурсній основі;

рейтингове агентство - юридична особа, яка надає послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на визначенні кредитних рейтингів (рейтингуванні) та наданні інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних рейтингів;

рейтинговий аналітик - працівник рейтингового агентства, який виконує аналітичні функції, необхідні для визначення рейтингової оцінки;

рейтинговий комітет - колегіальний постійно діючий орган рейтингового агентства, до складу якого входить не менше трьох рейтингових аналітиків (крім керівника рейтингового агентства);

рейтингова методологія - сукупність документів, які визначають критерії визначення рейтингової оцінки уповноваженим рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, у тому числі визначають порядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності;

рейтингова процедура - документ, який визначає послідовність дій з визначення, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою;

уповноважене рейтингове агентство - рейтингове агентство, яке стало переможцем конкурсу з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, який проводиться НКЦПФР, та включено до Державного реєстру.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

3. Рішення про проведення конкурсу, затвердження рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу, включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру, видачу Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (далі - Свідоцтво), виключення його з Державного реєстру та анулювання Свідоцтва, видачу дубліката Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено, приймається НКЦПФР на засіданні відповідно до цього Положення.

4. Рейтингові агентства, що не мають статусу уповноваженого рейтингового агентства та зацікавлені в його отриманні, мають право надсилати до НКЦПФР письмові звернення у довільній формі щодо необхідності проведення конкурсу.

Рішення про проведення конкурсу, створення конкурсної комісії, затвердження персонального складу конкурсної комісії та призначення її голови приймається НКЦПФР протягом 30 днів з дня надходження письмового звернення щонайменше одного рейтингового агентства щодо необхідності проведення конкурсу.

5. Рейтингове агентство набуває права визначати рейтингові оцінки, обов'язковість отримання яких визначається законом, з дати видачі йому Свідоцтва.

Право на проведення рейтингової оцінки не може бути передано третім особам.

II. Порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств

1. Інформаційне повідомлення (оголошення) про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств

1. Конкурсна комісія протягом 10 робочих днів з дати прийняття НКЦПФР рішення про проведення конкурсу затверджує текст інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу.

2. Інформаційне повідомлення (оголошенні) про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

3. В інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу зазначаються:

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

адреса, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти.

2. Конкурсна комісія з проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться конкурсною комісією. Конкурсна комісія утворюється для організації та проведення конкурсу рішенням НКЦПФР.

2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до її складу затверджуються відповідним рішенням НКЦПФР. Кількісний склад конкурсної комісії - не менше 7 осіб.

Конкурсна комісія складається із представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів та їх об'єднань, емітентів, наукових закладів, при цьому кількість представників професійних учасників ринку цінних паперів та їх об'єднань, емітентів, наукових закладів складає не менше 1/3 від кількісного складу конкурсної комісії.

3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, зокрема цим Положенням, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.

4. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів конкурсної комісії. У разі неможливості прийняття участі в засіданнях конкурсної комісії (хвороба, відрядження, відпустка тощо) членом конкурсної комісії, кандидатуру якого затверджено рішенням НКЦПФР, на засідання конкурсної комісії може направлятися його представник, повноваження якого підтверджені відповідно до законодавства України.

5. Діяльністю конкурсної комісії та організацією її роботи керує голова конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії, яким призначається один із членів НКЦПФР за рішенням НКЦПФР, має такі повноваження:

скликання засідань конкурсної комісії;

головування на засіданнях;

організація підготовки до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

залучення до роботи конкурсної комісії експертів та консультантів у разі необхідності.

6. Конкурсна комісія має такі повноваження:

визначення термінів проведення конкурсу;

затвердження інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу;

розгляд заяв претендентів на участь у конкурсі;

визначення претендентів, які допускаються до конкурсу;

розгляд та оцінка конкурсної документації претендентів;

визначення переможців конкурсу серед учасників конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

здійснення інших функцій, передбачених законодавством України.

3. Порядок та умови участі в конкурсі

1. До участі в конкурсі допускаються ті претенденти, які письмово підтвердили своє бажання взяти участь у конкурсі, надали відповідні документи і відповідають таким критеріям:

є резидентами;

надають професійні послуги та безпосередньо здійснюють визначення рейтингових оцінок (рейтингування) або інформаційно-аналітичні послуги, пов'язані із забезпеченням діяльності з визначення кредитного рейтингу;

при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, використовують Національну рейтингову шкалу;

мають власні веб-сайти у мережі Інтернет з вільним доступом користувачів;

мають досвід роботи не менш 1 року у зазначеній сфері діяльності та перелік визначених та оприлюднених кредитних рейтингів суб'єктам господарювання - резидентам;

мають внесений статутний капітал у розмірі не менше 2500 мінімальних заробітних плат, не менше 50 відсотків якого внесено у грошовій формі;

не мають серед пов'язаних осіб (у значенні, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг") осіб, пов'язаних з учасниками ринків фінансових послуг, та не визначають їх кредитні рейтинги;

мають у своїй організаційній структурі рейтинговий комітет;

мають розроблені рейтингові процедури та рейтингові методології, які забезпечують обґрунтування рейтингових оцінок на основі комплексного дослідження інформації, що стосується рейтингового аналізу;

мають прийняті письмові внутрішні процедури, що визначають та усувають або врегульовують будь-які існуючі або потенційно можливі конфлікти інтересів, які могли б вплинути на думки та аналіз рейтингового агентства чи співробітників, які впливають на рейтингові оцінки;

мають прийняті процедури та механізми захисту конфіденційної інформації, що надається емітентами на умовах договору.

2. Не пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають такі документи (інформацію):

1) заява на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств (додаток 1);

2) структура власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі;

3) організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства;

4) інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі;

5) інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі;

6) опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі;

7) інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі;

8) інформація щодо рейтингових аналітиків (у тому числі інформація щодо кваліфікації, досвіду роботи, інформація про інші місця роботи (за наявності) у довільній формі;

9) інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі;

10) інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі;

11) річна фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за фінансовий рік, що передував року, в якому проводиться конкурс, та фінансова звітність за останній звітний період, що передував звітному періоду, в якому проводиться конкурс, та звіт аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за відповідний період (крім випадку, коли таким звітним періодом є рік);

12) інформація щодо пов'язаних осіб юридичної особи та їхньої пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі;

13) відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств у довільній формі.

3. Документи на конкурс подаються (надсилаються) у письмовій формі в запечатаному конверті рекомендованим листом із позначкою "Конкурсна документація" та в електронному вигляді на електронних носіях даних.

Конверти адресуються конкурсній комісії із зазначенням дати та часу проведення конкурсу і поміткою "НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ______".

На конверті, що містить документи на конкурс, крім вищезазначеного напису, має бути вказано адресу та реквізити конкурсної комісії, місцезнаходження та найменування претендента.

Документи на конкурс засвідчуються підписом керівника претендента або особи, уповноваженої представляти його інтереси.

4. Документи на конкурс реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем конкурсної комісії за датою їх реєстрації в НКЦПФР, а в разі подання їх кур'єром - за датою їх вручення секретарю конкурсної комісії, про що останній ставить свій підпис у журналі реєстрації.

5. Документи на конкурс мають бути одержані конкурсною комісією не пізніше дати та часу, зазначених в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу. Документи на конкурс, отримані конкурсною комісією після закінчення зазначеного терміну, не розпечатуються і повертаються претендентам, які їх подали.

6. Документи на конкурс учасників конкурсу відповідають встановленим вимогам, якщо вони містять усю необхідну інформацію, надання якої передбачено пунктом 2 цієї глави.

4. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться за наявності хоча б однієї юридичної особи, допущеної до конкурсу (далі - претендент(и)), з кількості претендентів, що подали заяву на участь у конкурсі в установлений строк.

2. Конкурс проводиться у два етапи. Під час проведення засідання на кожному етапі конкурсу ведеться окремий протокол, що підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

3. Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. На засіданні конкурсної комісії обов'язковою є присутність претендентів, які подали документи на конкурс.

На цьому етапі конкурсною комісією розглядаються заяви претендентів на участь у конкурсі та здійснюється опис поданих претендентами документів.

Розпечатування конвертів з документами на конкурс відбувається в присутності претендентів за їх бажанням (або їх уповноважених представників) та в присутності членів конкурсної комісії.

Під час розкриття конвертів з документами на конкурс оголошуються повне найменування та місцезнаходження кожного претендента конкурсу.

У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента конкурсна комісія має право заслухати його на своєму засіданні.

Для прийняття рішення щодо відповідності поданих претендентами документів на конкурс умовам участі в конкурсі та щодо реєстрації претендентів як учасників конкурсу (відмови в реєстрації в разі невідповідності документів на конкурс вимогам участі в конкурсі) документи на конкурс передаються на розгляд конкурсній комісії, яка повинна опрацювати такі документи у 10-денний строк.

За результатами розгляду документів на конкурс, які подані претендентами, конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.

Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення заяви претендента на участь у конкурсі у разі:

якщо заява претендента про участь у конкурсі та/або додані до неї документи надані з порушенням вимог до їх оформлення, встановлених цим Положенням;

якщо в додатках до заяви відсутній хоча б один документ із переліку, наведеного в пункті 2 глави 3 цього розділу;

відкликання заяви претендентом.

4. На другому етапі конкурсна комісія визначає переможців конкурсу. Засідання конкурсної комісії на другому етапі є закритим.

Конкурсна комісія визначає переможця(ів) конкурсу за результатами розгляду та обговорення конкурсної документації учасників конкурсу.

Переможцем(ями) конкурсу може бути декілька осіб.

Рішення про визначення переможця(ів) конкурсу приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має переважне право голосу, якщо під час прийняття рішення голоси членів конкурсної комісії розділилися порівну.

5. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця(ів) конкурсу оформлюється протоколом про результати конкурсу, в якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування із зазначенням результату голосування кожного члена конкурсної комісії;

обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу.

Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

Рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу затверджується відповідним рішенням НКЦПФР на її засіданні.

Строк прийняття НКЦПФР рішення про затвердження рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу (далі - рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу) не може перевищувати 30 календарних днів з дати проведення засідання конкурсної комісії на першому етапі конкурсу.

Рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу є підставою для отримання рейтинговим агентством статусу уповноваженого рейтингового агентства, яке має право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, включення рейтингового агентства до Державного реєстру та видачі йому свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додаток 2).

6. Рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу не пізніше наступного робочого дня після дати його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Абзац другий пункту 6 глави 4 розділу II виключено

 (згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214)

7. Уповноважена особа НКЦПФР не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про переможця(ів) конкурсу забезпечує повідомлення рейтингового агентства про його включення до Державного реєстру та можливість отримання Свідоцтва засобами телекомунікаційного зв'язку.

Рейтингове агентство має право відмовитися від статусу уповноваженого рейтингового агентства шляхом направлення до НКЦПФР відповідної заяви протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу.

8. Внесення відповідних змін до Державного реєстру (включення рейтингового агентства до Державного реєстру) та видача рейтинговому агентству Свідоцтва здійснюється на підставі відповідної заяви рейтингового агентства, поданої до НКЦПФР.

9. НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви рейтингового агентства про включення до Державного реєстру та на підставі рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу приймає рішення про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру, видає йому Свідоцтво та вносить відповідні зміни до Державного реєстру.

10. Рішення НКЦПФР про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після дати його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Абзац другий пункту 10 глави 4 розділу II виключено

 (згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.04.2019 р. N 214)

5. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами проведеного конкурсу учасник конкурсу протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу має право подати до НКЦПФР скаргу, яка розглядається НКЦПФР на своєму засіданні, за участю членів конкурсної комісії, а також учасника конкурсу, який подав скаргу (за його бажанням).

2. У разі надходження скарги засідання НКЦПФР за участю членів конкурсної комісії проводиться протягом 30 робочих днів з дати отримання зазначеної скарги, про що не пізніше ніж за 5 робочих днів засобами телекомунікаційного зв'язку та електронною поштою повідомляється(ються) учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу.

У повідомленні учаснику(ам) конкурсу, яким(и) подано скаргу, повідомляються дата та час проведення зазначеного засідання НКЦПФР та пропонується взяти участь у цьому засіданні.

Про своє бажання взяти участь у засіданні НКЦПФР учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу, повідомляє(ють) НКЦПФР не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

3. За результатами розгляду скарг(и) учасників(а) конкурсу приймається рішення, яке підписується членами НКЦПФР та членами конкурсної комісії і обов'язково повинно містити інформацію щодо врахування заперечень учасника(ів) конкурсу стосовно справедливості та правомочності результатів проведеного конкурсу, викладених у скарзі, або обґрунтування щодо відмови у врахуванні цих заперечень.

У разі визнання викладених у скарзі заперечень обґрунтованими НКЦПФР разом із конкурсною комісією приймається рішення про визнання такого(их) учасника(ів) переможцем(ями) конкурсу, про що протягом 10 календарних днів повідомляється(ються) учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу.

4. У разі незгоди з рішенням НКЦПФР учасник конкурсу має право оскаржити це рішення до суду згідно із законодавством України.

III. Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств

1. Склад інформації Державного реєстру

1. НКЦПФР відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює розробку організаційних і методологічних принципів ведення Державного реєстру;

забезпечує своєчасне внесення відомостей про уповноважене рейтингове агентство до Державного реєстру та підтримує їх в контрольному стані;

здійснює розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Державного реєстру;

здійснює ведення Державного реєстру;

виконує функції адміністратора бази даних (збір, накопичення, обробка даних, актуалізація даних, їх зберігання, контроль права доступу тощо);

зберігає документи, на підставі яких здійснюється включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру або його виключення;

організовує оприлюднення даних Державного реєстру на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

2. Формування та ведення Державного реєстру здійснюється структурними підрозділами центрального апарату НКЦПФР на електронних носіях.

3. Уповноважене рейтингове агентство відповідає за достовірність інформації, поданої для включення до Державного реєстру.

4. Дані, включені до Державного реєстру, оприлюднюються НКЦПФР на офіційному веб-сайті.

5. До Державного реєстру включаються такі дані щодо уповноваженого рейтингового агентства:

1) повне найменування уповноваженого рейтингового агентства;

2) код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства;

3) дата та номер рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу;

4) дата та номер рішення НКЦПФР про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру;

5) дата включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру;

6) дата видачі та реєстраційний номер Свідоцтва;

7) дата та номер рішення НКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру та анулювання Свідоцтва;

8) дата та номер рішення НКЦПФР про видачу дубліката Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено;

9) інформація про банки, що обслуговують уповноважене рейтингове агентство (найменування, МФО, місцезнаходження, телефон/факс);

10) адреса власного веб-сайту, електронної пошти уповноваженого рейтингового агентства;

11) відомості щодо участі уповноваженого рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств;

12) інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності;

13) інформація про засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності;

14) інформація щодо суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями);

15) інформація про чисельність працівників.

2. Порядок внесення змін до Державного реєстру

1. Внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі, здійснюється НКЦПФР на підставі:

рішень НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу та включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру;

заяви уповноваженого рейтингового агентства про внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі;

рішення НКЦПФР про видачу дубліката Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено;

рішення НКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру та анулювання Свідоцтва.

2. У разі виникнення змін в інформації про уповноважене рейтингове агентство, що міститься в Державному реєстрі, уповноважене рейтингове агентство протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до НКЦПФР заяву про внесення змін до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додаток 3) та копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

3. НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви про внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі, забезпечує внесення до Державного реєстру відповідних змін.

3. Порядок виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру

1. Підставами для прийняття рішення НКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру та анулювання Свідоцтва є:

1) порушення правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою;

2) зміни в діяльності уповноваженого рейтингового агентства, які не відповідають критеріям, установленим НКЦПФР для визначення рейтингових агентств уповноваженими;

3) неподання уповноваженим рейтинговим агентством інформації (змін до неї) відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР, що встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами;

4) заява уповноваженого рейтингового агентства про виключення його з Державного реєстру;

5) визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки інвестиційного рівня суб'єкту рейтингування після оприлюднення прийнятого НКЦПФР щодо нього рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, або збереження суб'єкту рейтингування рейтингової оцінки інвестиційного рівня протягом більше ніж 4 робочих днів з дати оприлюднення прийнятого НКЦПФР щодо нього рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

6) визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки інвестиційного рівня суб'єкту рейтингування після прийняття щодо нього рішення про визнання банкрутом у встановленому законодавством порядку або збереження суб'єкту рейтингування рейтингової оцінки інвестиційного рівня протягом більше ніж 30 днів з дати прийняття щодо нього рішення про визнання банкрутом у встановленому законодавством порядку;

7) збереження уповноваженим рейтинговим агентством протягом більше ніж 30 днів рейтингової оцінки інвестиційного рівня суб'єкту рейтингування, який не виконує зобов'язання за облігаціями;

8) ліквідація уповноваженого рейтингового агентства;

9) визначення уповноваженим рейтинговим агентством протягом року не менше трьох разів рейтингової оцінки інвестиційного рівня суб'єкту(ам) рейтингування, щодо якого (яких) протягом трьох місяців після визначення такої оцінки було прийнято рішення про визнання його (їх) банкрутом / включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності / про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (у разі відсутності обґрунтованих пояснень рейтингового агентства).

Обґрунтованими поясненнями рейтингового агентства вважаються посилання на такі факти (фактори):

надання суб'єктом рейтингування недостовірної інформації про свою діяльність, у тому числі невідображення банком у бухгалтерському обліку документів клієнтів, що з вини банку не виконані у встановлений чинним законодавством України строк;

відкликання Національним банком України з власної ініціативи банківської ліцензії та ліквідації банку за систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, невиконання банком інших вимог, передбачених законодавством про банки;

надання згоди Національним банком України на ліквідацію банку за ініціативою власників і відкликання ліцензії банку;

інші фактори, які вказують на виникнення підстав та обставин, які уповноважене рейтингове агентство не могло об'єктивно врахувати при аналізі.

2. НКЦПФР може виключити уповноважене рейтингове агентство з Державного реєстру у разі виявлення НКЦПФР під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності уповноваженого рейтингового агентства ознак порушення ним вимог законодавства України у сфері цінних паперів.

3. Прийняття рішення щодо виключення з Державного реєстру здійснюється на засіданні НКЦПФР з офіційним запрошенням представників уповноваженого рейтингового агентства.

Рішення НКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

4. У рішенні про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру вказується інформація про анулювання Свідоцтва.

5. Рішення НКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру має бути надіслане рейтинговому агентству рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручено уповноваженому представнику рейтингового агентства в 5-денний строк з дати прийняття відповідного рішення.

6. Рішення НКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НКЦПФР у порядку, визначеному пунктом 10 глави 4 розділу II цього Положення.

(пункт 6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.04.2019 р. N 214)

4. Видача дубліката Свідоцтва

1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

2. У разі втрати Свідоцтва уповноважене рейтингове агентство зобов'язане звернутися до НКЦПФР та подати:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додаток 4);

інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства.

3. Якщо бланк Свідоцтва непридатний для користування внаслідок його пошкодження, уповноважене рейтингове агентство подає до НКЦПФР:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

непридатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).

4. НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати одержання заяви приймає рішення щодо видачі уповноваженому рейтинговому агентству дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого НКЦПФР приймає рішення про видачу дубліката Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено, з унесенням відповідних змін до Державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після такого рішення.

5. Порядок отримання інформації про уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру

1. Інформація з Державного реєстру щодо уповноважених рейтингових агентств надається у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2. Органам судової влади, прокуратури, досудового розслідування та іншим органам державної влади в зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України, витяги з Державного реєстру надаються на письмову вимогу в строки та порядку, передбачені законодавством.

 

Т. в. о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Н. Хохлова

 

"___" ____________ 20__ року N ______
                  (дата подання заяви)

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств

Повне найменування юридичної особи

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента

 

Просимо допустити до участі у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств. Надаємо згоду на участь у конкурсі, а також зобов'язуємось дотримуватися умов цього конкурсу протягом усього періоду його проведення.

До заяви додаються такі документи:

1) ___________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________________

...

__________
(посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Свідоцтво
про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

_____________________________________________________________________________________,
                                                                     (повне найменування рейтингового агентства)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (місцезнаходження рейтингового агентства)

включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____________ 20__ року N ______

Номер Свідоцтва _____________________

Дата видачі Свідоцтва "___" ____________ 20__ року

Голова НКЦПФР

___________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Заява
про внесення змін до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Просимо внести зміни до інформації, що міститься у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств, а саме:

До заяви додаються копії документів, які є підставами для внесення змін:

1) ___________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________________

...

__________
(посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

Заява
про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Просимо видати дублікат Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств у зв'язку з _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (зазначення причини)

До заяви додаються такі документи:

1) інформація про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства;

2) непридатне для користування Свідоцтво (у разі наявності).

__________
(посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос