Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о капитане морского рыбного порта

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 15.08.2017 № 458
действует с 26.09.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2017

м. Київ

N 458

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2017 р. за N 1105/30973

Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту

Відповідно до абзацу п'ятнадцятого статті 8 та абзацу четвертого статті 46 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про капітана морського рибного порту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 24 вересня 1998 року N 130 "Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1998 року за N 654/3094.

3. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартинюка М.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Я. Б. Ковалів

 

ПОЛОЖЕННЯ
про капітана морського рибного порту

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок діяльності капітана морського рибного порту в частині здійснення ним нагляду та забезпечення безпеки мореплавства у морському рибному порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

2. Капітан морського рибного порту (далі - капітан порту) забезпечує нагляд за дотриманням законодавства України та міжнародних договорів України у сфері безпеки мореплавства в морському рибному порту (далі - порт), охорони людського життя на морі, запобігання забрудненню моря із суден.

Капітан порту у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Капітан порту має гербову печатку із зображенням малого Державного Герба України, власними ініціалами (П. І. Б., посада) та назвою органу управління українською та англійською мовами, а також штамп капітана порту.

4. Капітан порту призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держрибагентства. З питань безпеки мореплавства капітан порту безпосередньо підпорядковується начальнику структурного підрозділу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства суден флоту рибної промисловості.

5. На посаду капітана порту призначаються особи, що мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, диплом капітана далекого плавання та стаж роботи на посаді капітана морського судна не менше 5 років.

6. Капітан порту при виконанні посадових обов'язків носить установлений формений одяг та знаки розрізнення.

II. Особливі положення

1. Розпорядження капітана порту щодо забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі, рятування суден і людей, що зазнають лиха в акваторії порту, забезпечення безпеки плавання й стоянки суден у портових водах, запобігання забрудненню моря із суден є обов'язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які перебувають в акваторії та на території цього порту.

Розпорядження капітана порту можуть бути скасовані Головою Держрибагентства або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.

2. У користуванні капітана порту знаходяться приміщення, службовий водний і дорожній транспорт, обладнаний необхідними засобами зв'язку.

III. Функції капітана порту

1. Капітан порту здійснює:

нагляд за дотриманням законодавства, правил та міжнародних договорів України щодо мореплавства в порту, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

перевірку суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв персоналу суден;

нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у порт і виходу з порту;

нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

регулювання руху суден в межах акваторії порту;

оформлення приходу суден у порт і виходу з порту;

нагляд та контроль за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

облік та розслідування аварійних морських подій, що сталися в порту.

2. Для ліквідації наслідків аварійних морських подій капітан порту здійснює такі дії:

керує операціями з рятування людей і суден, що зазнають лиха біля причалів і в акваторії порту, організовує операції з пошуку й рятування суден і людей на найближчих підходах до порту;

проводить організаційні заходи з ліквідації в акваторії порту наслідків аварійних морських подій (аварій, розливів нафтопродуктів тощо);

видає дозволи на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд.

3. У частині нагляду за суднами капітан порту:

забезпечує порядок на причалах і суднах відповідно до вимог обов'язкових постанов по порту та інших нормативних документів;

здійснює нагляд за дотриманням правил перевезення пасажирів та вантажів у межах акваторії порту;

вживає заходів із забезпечення безпечної стоянки суден у порту шляхом перевірок надійності їх стоянки біля причалів та на якірних стоянках, несення вахтової служби, забезпеченості і підготовленості екіпажу, суднових систем і механізмів до боротьби за живучість суден;

здійснює перевірку придатності суден і екіпажів для виходу в море.

4. У частині оформлення суден і дипломування персоналу суден флоту рибної промисловості капітан порту:

здійснює реєстрацію риболовних суден у Державному судновому реєстрі України й у Судновій книзі України, видає суднові документи та суднові білети відповідно до вимог законодавства України та міжнародних договорів;

видає власнику риболовного судна свідоцтво про мінімальний склад екіпажу, свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру, свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру;

здійснює видачу і облік сертифікатів компетентності персоналу суден флоту рибної промисловості;

здійснює видачу довідок про плавання;

перевіряє суднові документи, сертифікати компетентності персоналу суден;

здійснює видачу і облік посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;

здійснює реєстрацію та засвідчення суднових, машинних та інших журналів, занесення їх до суднових реєстрів;

забезпечує зберігання суднових ролей.

5. Капітан порту здійснює інші функції, визначені законодавством.

IV. Права і обов'язки капітана порту

1. Капітан порту має право:

1) установлювати порядок плавання, проведення швартових, буксирувальних та інших робіт в акваторії порту, забороняти або обмежувати судноплавство у зв'язку з обставинами, що створюють загрозу судноплавству, відповідно до обов'язкових постанов по порту;

2) відмовляти у наданні дозволу на вихід з порту в разі:

непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його завантаження, постачання, комплектування екіпажу і наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;

порушення вимог до суднових документів;

несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів;

прийняття відповідного рішення уповноваженими законодавством органами державної влади;

3) затримувати в порту судна або вантаж з причин та в порядку, передбачених законодавством України;

4) контролювати виконання правил з пожежної безпеки на суднах, які стоять у порту;

5) визначати час лоцманського проведення суден;

6) забороняти лоцманське проведення, якщо безпечному проведенню судна до порту перешкоджає стан погоди або моря (погана видимість, шторм, землетрус тощо, а також за наявності інших надзвичайних обставин, що створюють загрозу мореплавству);

7) забороняти вихід у море фахівців плавскладу, які своєчасно не пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації відповідно до вимог чинного законодавства;

8) порушувати клопотання перед правоохоронними органами про притягнення до відповідальності осіб, які порушили вимоги законодавства і своїми діями або бездіяльністю завдали шкоди здоров'ю людей, довкіллю, фізичним або юридичним особам, державним інтересам;

9) у районах необов'язкового лоцманського проведення встановлювати обов'язкове лоцманське проведення суден, що слідують у порт, у випадках, якщо:

судна або їх вантаж можуть становити загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;

судна мають серйозні пошкодження корпусу, механізмів або обладнання, недостатню керованість, що може істотно вплинути на безпеку їх плавання в порту.

Капітан порту може мати інші права, визначені законом.

2. Капітан порту зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

вчасно та якісно виконувати завдання, визначені відповідно до цього Положення та доручень Держрибагентства;

об'єктивно здійснювати перевірки;

дотримуватися трудової дисципліни та інших норм трудового законодавства.

 

Директор Департаменту тваринництва

М. Кваша

Опрос