Идет загрузка документа (161 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления и ведения реестра акцептированных требований кредиторов и удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 21.08.2017 № 3711
редакция действует с 30.11.2021

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

21.08.2017

м. Київ

N 3711

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2017 р. за N 1104/30972

Про затвердження Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.11.2017 р. N 5112)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21 листопада 2017 року N 5112
,
від 17 травня 2018 року N 1376
,
від 11 вересня 2018 року N 2525
,
від 13 червня 2019 року N 1482
,
від 11 липня 2019 року N 1754
,
від 9 липня 2020 року N 1312
,
від 18 березня 2021 року N 258
,
 від 20 травня 2021 року N 496
,
від 27 вересня 2021 року N 993
,
від 25 жовтня 2021 року N 1075

Додатково див.
 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 26 вересня 2018 року

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 12 частини п'ятої, частини шостої статті 12, статті 49 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.11.2017 р. N 5112)

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

Положення про порядок
складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.11.2017 р. N 5112)

(У тексті слова "цей Порядок" у всіх відмінках замінено словами "це Положення" у відповідних відмінках згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 листопада 2017 року N 5112)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статей 29, 45, 46, 49, 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон).

2. Це Положення регулює процедури, що виникають в процесі виконання дій щодо визначення суми заборгованості кожному кредитору, віднесення вимог кредиторів до певної черги, відхилення вимог кредиторів у разі непідтвердження їх фактичними даними, складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, а також порядок задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується.

3. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону, Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893 (далі - Положення N 2), Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (далі - Інструкція N 89), інших нормативно-правових актів.

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376
,
від 25.10.2021 р. N 1075)

4. Дія цього Положення поширюється на всі банки, що знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та щодо яких Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

5. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

АБС банку - автоматизована банківська система банку;

абзац третій пункту 5 розділу І виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 20.05.2021 р. N 496,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;

уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Термін "вкладник" вживається у значенні, наведеному у Законі.

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20.05.2021 р. N 496,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
,
абзац п'ятий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

II. Порядок заявлення кредиторами вимог

1. Кредиторські вимоги заявляються кредиторами банку, що ліквідується, виключно в письмовій формі шляхом:

направлення письмової заяви до Фонду або через відділення поштового зв'язку за адресою, вказаною в оголошенні про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду;

подання письмової заяви безпосередньо за місцезнаходженням банку / відокремленого підрозділу банку (відділення, філії, представництва).

Примірна форма письмової заяви кредитора наведена в додатку 1 до цього Положення. У письмовій заяві кредитора в обов'язковому порядку зазначаються реквізити кредитора як отримувача коштів (його поточний рахунок та код, найменування та код його банку).

(абзац четвертий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376,
від 25.10.2021 р. N 1075)

Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, до письмової вимоги кредитора прирівнюються:

(пункт 1 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312)

рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження реєстрів відшкодувань вкладникам для здійснення виплат, внесення змін і доповнень до них;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено абзацом шостим згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312)

рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження звітів про виконання кошторисів витрат Фонду на здійснення ліквідації банків, що ліквідуються з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що містять відомості про суми сплачених Фондом витрат, пов'язаних з процедурою ліквідації банку, здійснених в межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312
,
абзац сьомий пункту 1 розділу II у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.09.2021 р. N 993)

2. Вимоги вкладників банку у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.

Кредитори банку, яким Фонд не відшкодовує кошти на підставі частини четвертої статті 26 Закону станом на день початку процедури ліквідації банку, заявляють свої кредиторські вимоги (у відповідній частині) відповідно до пункту 1 цього розділу.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

3. У разі якщо вимоги кредитора в загальному обсязі складаються з кредиторських вимог, що згідно з вимогами статті 52 Закону відносяться до різних черг, таке віднесення здійснюється відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на підставі однієї заяви кредитора (оформлення кредитором різних заяв окремо для кожної з черг не вимагається).

4. Кредиторські вимоги можуть заявлятись кредиторами банку як з визначенням обсягу (суми) кредиторських вимог, так і без визначення такого обсягу (суми).

5. Акцептування обсягу кредиторських вимог здійснюється Фондом за поданням відповідального структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до вимог законодавства України та в порядку, визначеному у розділі III цього Положення.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

6. Заявлення кредиторами своїх вимог здійснюється протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку.

Перебіг строку для заявлення кредиторами своїх вимог починається з наступного дня після опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку відповідно до частини другої статті 45 Закону.

(пункт 6 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог є перший за ним робочий день.

7. Вимоги, що надійшли після закінчення визначеного Законом строку для пред'явлення кредиторських вимог, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами, які підлягають відшкодуванню Фондом.

(пункт 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

8. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів, що надійшли після визначеного Законом строку, підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

9. У разі заявлення кредитором вимоги до банку шляхом направлення письмової заяви через відділення поштового зв'язку така вимога вважається заявленою в межах встановленого законодавством строку за наявності відмітки (штампа) відділення поштового зв'язку про дату відправлення кредитором такої вимоги в межах встановленого законодавством тридцятиденного строку. Копії документів (заяви та конвертів), що підтверджують прийняття документів відділенням поштового зв'язку у встановлений Законом строк заявлення кредитором вимог, зберігаються протягом строку, визначеного для зберігання первинних документів банку.

10. У разі заявлення кредитором вимоги до банку шляхом подання письмової заяви безпосередньо за місцезнаходженням банку / відокремленого підрозділу банку така вимога вважається заявленою в межах встановленого законодавством строку за наявності відмітки (штампа) банку / відокремленого підрозділу банку про дату реєстрації вхідної кореспонденції банку на письмовій заяві кредитора.

11. Не вважаються заявленими вимоги кредиторів, надані кредиторами шляхом направлення електронного повідомлення засобами електронної пошти, засобами телефонного зв'язку або в усній формі.

12. Ідентифікація особи, що заявляє вимоги кредитора до банку, проводиться банком відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів банку щодо програм ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

13. Виключенням при здійсненні процедури ідентифікації кредитора банку є державні установи, що не є клієнтами банку, але в яких існують підстави щодо пред'явлення кредиторських вимог до банку, що ліквідується, відповідно до законодавства України.

III. Визначення суми вимог кожного кредитора та віднесення вимог до певної черги

1. Визначення суми вимог кожного кредитора відбувається у такому порядку:

1) відповідальний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів на підставі поданих кредиторами заяв, первинних документів, що є в розпорядженні банку, та відповідно до даних балансу банку, до якого включає:

вимоги кредиторів у національній валюті в розмірі, який існував станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку;

вимоги кредиторів, заявлені в іноземній валюті, перераховані у національну валюту в сумі, визначеній за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку;

(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішень виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312
,
від 25.10.2021 р. N 1075)

2) якщо в наданій письмовій заяві кредитором не визначено обсяг (суму) кредиторських вимог до банку, такий обсяг (сума) визначається відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на підставі первинних документів та залишків на рахунках такого кредитора станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку. При цьому для визначення вимог такого кредитора не враховуються його вимоги у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами, які підлягають відшкодуванню Фондом;

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376
,
у редакції
рішень виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312
,
від 25.10.2021 р. N 1075)

3) з метою підтвердження обсягу (суми) кредиторських вимог кредитором також можуть надаватись копії правочинів (у тому числі договорів) або копії первинних документів (підписані сторонами акти виконаних робіт, платіжні доручення, касові документи тощо), які є підставою підтвердження кредиторських вимог такого кредитора фактичними даними;

4) у разі якщо заявлені кредитором кредиторські вимоги не підтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні банку, банк може додатково запросити у заявника кредиторських вимог копії первинних документів, що можуть бути підставою підтвердження кредиторських вимог такого кредитора.

У разі відмови заявника кредиторських вимог від надання копій первинних документів, які можуть бути підставою підтвердження кредиторських вимог, такі вимоги відхиляються, про що письмово повідомляється заявник кредиторських вимог.

2. Віднесення вимог кредиторів до певної черги відбувається у такому порядку:

1) реєстр акцептованих вимог кредиторів складається відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом 90 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку відповідно до частини другої статті 45 Закону;

(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

2) віднесення вимог кредиторів до певної черги здійснюється відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до черговості, встановленої частиною першою статті 52 Закону, а саме:

до першої черги відносяться зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян;

до другої черги відносяться грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

до третьої черги відносяться вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених статтею 29 Закону.

При цьому загальна сума, що підлягає відшкодуванню вкладникам банку (включаючи пункти 3 - 5 частини другої статті 27 Закону) розраховується станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, або на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у тому числі сума наданої Фондом приймаючому або перехідному банку фінансової підтримки;

до четвертої черги відносяться вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов'язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом, а саме:

вимоги вкладників - у частині, що перевищує суму, гарантовану Фондом (у тому числі вимоги вкладників за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, в частині такого перевищення - незалежно від дати прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність");

вимоги вкладників, майнові права за вкладами яких передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов'язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів (у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань);

вимоги вкладників, рахунки та кошти яких були обмежені на розпорядження (арештовані), відповідно до вимог законодавства України.

Про акцептування вимог кредитора на суму коштів, на які накладено обмеження на розпорядження (арешт), банк направляє повідомлення ініціатору такого обмеження (арешту) (суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців) про включення залишку, що обліковується на рахунку, який арештований, до реєстру акцептованих вимог кредиторів на користь кредитора;

вимоги вкладників, задоволення вимог за вкладами яких зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

до п'ятої черги відносяться вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування.

Зниженням вартості застави є:

результат погашення позичальниками під час тимчасової адміністрації заборгованості за зобов'язаннями, право вимоги за якими передано в заставу;

залишок непогашених кредиторських вимог після реалізації активів, що були предметом застави, в період ліквідації;

до шостої черги відносяться вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов'язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано.

До таких вимог, зокрема, відносяться вимоги, які виникли в результаті здійснення банком операції без відкриття поточного рахунку, а саме:

прийняті та не перераховані платежі на користь третьої особи (за товари, послуги, державне мито, судовий збір, страховий платіж тощо), у тому числі сплачена комісія за послугу, яка не виконана;

прийняті та не перераховані грошові перекази за допомогою відповідної платіжної системи, яка здійснює міжнародні грошові перекази, у тому числі сплачена комісія за послугу, яка не виконана;

кошти, що надійшли до банку на рахунок, на якому обліковуються кошти до з'ясування, де платником була фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), та які не були зараховані належним отримувачам цих коштів із завершенням технологічного циклу згідно з вимогами законодавства України;

до сьомої черги відносяться вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними з банком особами, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов'язаними з банком особами, а саме:

вимоги вкладників, кошти яких залучались банком на індивідуальній основі з метою отримання від банку відсотків за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або які мають інші фінансові привілеї;

вимоги вкладників у межах вкладу до 10 гривень;

вимоги вкладників за ощадними (депозитними) сертифікатами банку на пред'явника, виданими до 30 червня 2021 року;

вимоги вкладників, які не є пов'язаними з банком особами, за ощадними сертифікатами банку, виданими з 01 липня 2021 року, якщо день початку процедури виведення Фондом такого банку з ринку або день початку процедури ліквідації такого банку (у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність") припадає на період з 05 серпня 2021 року;

вимоги кредиторів - юридичних осіб, у тому числі за ощадними та депозитними сертифікатами банку;

вимоги кредиторів - юридичних осіб, майнові права за коштами яких передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов'язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів;

вимоги вкладників та кредиторів - юридичних осіб за вкладами у банківських металах;

вимоги за зобов'язаннями банку із сплати податків і зборів, що виникли під час проведення ліквідації (в межах ліквідаційної процедури);

вимоги Національного банку України, що виникають на підставі договору про надання кредиту рефінансування;

інші вимоги Національного банку України, у тому числі штрафні санкції;

кошти, що надійшли до банку на рахунок, на якому обліковуються кошти до з'ясування, де платником була юридична особа, та які не були зараховані належним отримувачам цих коштів із завершенням технологічного циклу згідно з вимогами законодавства України;

кошти на рахунках клієнтів банку - юридичних осіб, що були обмежені на розпорядження (арештовані), відповідно до вимог законодавства України.

Про акцептування вимог кредитора на суму коштів, на які накладено обмеження на розпорядження (арешт), банк направляє повідомлення ініціатору такого обмеження (арешту) (суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців) про включення залишку, що обліковується на рахунку, який арештований, до реєстру акцептованих вимог кредиторів на користь кредитора;

до восьмої черги відносяться будь-які інші вимоги кредиторів банку, крім вимог за субординованим боргом.

До таких вимог зокрема відносяться:

вимоги за зобов'язаннями банку із сплати податків і зборів, що виникли до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку,

вимоги фізичних осіб за депозитними сертифікатами банку, емітованими з 01 липня 2021 року, якщо день початку процедури виведення Фондом такого банку з ринку або день початку процедури ліквідації такого банку (у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність") припадає на період з 05 серпня 2021 року;

до дев'ятої черги відносяться вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов'язаними особами банку.

До дев'ятої черги не включаються кошти, що відповідно до вимог Інструкції N 89 обліковуються на рахунках капіталу банку, заборгованості перед акціонерами (учасниками) за дивідендами, на рахунках обліку субординованого боргу та рахунках обліку коштів, що залучені на умовах капітального інструменту з умовами списання/конверсії;

до десятої черги відносяться вимоги за субординованим боргом;

до одинадцятої черги відносяться вимоги за інструментами з умовами списання/конверсії.

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376,
від 11.07.2019 р. N 1754,
від 09.07.2020 р. N 1312,
від 27.09.2021 р. N 993,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

3. Пункт 3 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

IV. Порядок формування реєстру акцептованих вимог кредиторів

1. Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, що ліквідується, складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

2. Реєстр акцептованих вимог кредиторів повинен містити відомості про кожного кредитора, розмір (суму) його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

3. Внесення інформації до форми реєстру акцептованих вимог кредиторів здійснюється відповідно до наданої кредитором письмової заяви та додаткових документів, що підтверджують фактичні дані заявлених кредиторських вимог.

4. На підставі визнаних і включених до реєстру акцептованих вимог кредиторів визначається загальна сума вимог у межах кожної окремої черги, яка вноситься у відповідний рядок наприкінці реєстру акцептованих вимог кредиторів.

V. Порядок затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів

1. Реєстр акцептованих вимог кредиторів подається уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) до Фонду для затвердження на пронумерованих, прошнурованих (прошитих) аркушах та засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) і відбитком печатки банку (у разі її використання).

2. Належним чином оформлений та підписаний реєстр акцептованих вимог кредиторів подається до структурного підрозділу Фонду, відповідального за перевірку даних реєстру, супровідним листом разом з такими документами:

пояснення до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

копії документів, на підставі яких були донараховані в балансі суми внесених кредиторських вимог (у разі наявності донарахування);

копія оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) про свої вимоги до банку із зазначенням адреси для їх надсилання.

(абзац четвертий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

3. Після отримання реєстру акцептованих вимог кредиторів відповідальний за перевірку даних реєстру структурний підрозділ Фонду перевіряє:

строки подачі заяв кредиторів, внесених до реєстру;

відповідність віднесення сум кредиторських вимог до черги згідно зі статтею 52 Закону;

відповідність оформлення реєстру акцептованих вимог кредиторів вимогам нормативно-правових актів та внутрішніх нормативних документів Фонду.

Порядок взаємодії структурних підрозділів Фонду при здійсненні перевірки даних наданого реєстру акцептованих вимог кредиторів та підтвердження відповідності визначених в такому реєстрі заявлених вимог кредиторів фактичним балансовим залишкам на рахунках кредиторів на дату прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з вирахуванням вимог вкладника у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами регламентується внутрішніми нормативними документами Фонду.

4. Доопрацювання реєстру акцептованих вимог кредиторів та повторне винесення його на затвердження виконавчою дирекцією Фонду здійснюється відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом 10 робочих днів в межах строків, визначених статтею 49 Закону.

5. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів відповідальний структурний підрозділ Фонду забезпечує розміщення повідомлення про акцептування вимог кредиторів на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет, уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує розміщення повідомлення про акцептування вимог кредиторів на офіційному сайті банку.

6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно.

VI. Дії Фонду та уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) після затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів

1. Рішення виконавчої дирекції Фонду щодо затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів направляється банку відповідним структурним підрозділом Фонду не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

2. На підставі отриманого рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів банк здійснює заходи з відображення в бухгалтерському обліку кредиторських вимог відповідно до затвердженого Фондом реєстру акцептованих вимог кредиторів.

3. Облік кредиторських вимог здійснюється за балансовими рахунками іншої кредиторської заборгованості, які відкриваються банком.

Аналітика рахунків іншої кредиторської заборгованості повинна містити інформацію про кредитора та визначену чергу, до якої віднесені його кредиторські вимоги.

Перенесення заборгованості перед Національним банком України за кредитом рефінансування на рахунки іншої кредиторської заборгованості не здійснюється.

У разі збільшення кредиторських вимог за третьою чергою сума збільшення нараховується на окремому аналітичному рахунку кредиторської заборгованості та обліковується до затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

4. Кредиторська заборгованість банку, за якою не заявлені вимоги у встановлений Законом строк або вимоги, які не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, не підлягають задоволенню та вважаються погашеними. Сума такої кредиторської заборгованості переноситься на рахунок інших операційних доходів.

5. У разі наявності накладеного згідно з рішенням суду, постанови державного виконавця, приватного виконавця арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та вкладах боржника, такі кошти та інші цінності забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги / інкасового доручення (розпорядження) за тим виконавчим документом, для виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів та інших цінностей, що знаходяться на рахунках та вкладах боржника.

6. З метою відображення в бухгалтерському обліку кредиторських вимог за рахунками, на які накладено арешт, у разі наявності залишку на таких рахунках клієнтів здійснюється відображення таких коштів на рахунках обліку кредиторської заборгованості з обов'язковим виконанням таких вимог:

після виконання операцій перенесення коштів з поточних та вкладних рахунків, на які накладено арешт, на рахунки іншої кредиторської заборгованості банк закриває клієнтські рахунки, про що повідомляє органи або осіб, за рішенням яких накладено арешт, (у тому числі суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців) згідно з вимогами законодавства України з обов'язковим зазначенням номера рахунку, за яким здійснюється облік таких коштів;

(абзац другий пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

кредиторські вимоги, що перенесені на рахунки обліку кредиторської заборгованості в АБС банку, залишки на рахунку блокуються (накладається арешт) для погашення з метою виконання вимог законодавства України щодо обмеження використання коштів до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів;

документи про арешт коштів продовжують обліковуватись на відповідному позабалансовому рахунку до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення банку як юридичної особи.

7. У разі накладення арешту на рахунки, на яких кошти відсутні, банк здійснює закриття таких рахунків (з нульовим залишком), а документи про арешт коштів продовжують обліковуватись на відповідному позабалансовому рахунку до дня складання ліквідаційного балансу.

8. У разі якщо арешт на рахунки, на яких відсутні кошти (з нульовим залишком), було накладено протягом дії тимчасової адміністрації, банк здійснює відкриття рахунків для обліку кредиторських вимог, при цьому документи про арешт коштів продовжують обліковуватись на відповідному позабалансовому рахунку до дня складання ліквідаційного балансу. Закриття рахунків клієнтів, які не містять залишків та на які накладений арешт коштів, здійснюється після відкриття рахунків для обліку кредиторських вимог в процесі завершення процедури ліквідації.

(пункт 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376)

9. Банк забезпечує зняття арешту з коштів за постановою державного виконавця, приватного виконавця, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку безпосередньо від суду.

(пункт 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376)

10. У разі зняття арешту з рахунків, на яких обліковуються кошти, кредиторські вимоги за якими були затверджені у реєстрі акцептованих вимог кредиторів, задоволення вимог кредиторів до банку за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, здійснюється відповідно до вимог цього Положення та у черговості, визначеній у статті 52 Закону.

У разі потреби змінити черговість задоволення вимог така зміна здійснюється відповідно до вимог Закону, нормативно-правих актів Фонду та розділу VII цього Положення.

11. У разі наявності арешту на рахунках, на яких обліковуються кошти, за якими не були пред'явлені кредитором кредиторські вимоги шляхом подання письмової заяви у встановлений Законом строк та не були затверджені у реєстрі акцептованих вимог кредиторів, відповідно до вимог Закону та цього Положення не підлягають задоволенню в ліквідаційній процедурі і вважаються погашеними.

Сума такої кредиторської заборгованості переноситься на рахунок операційних доходів банку.

12. Після виконання операцій з відображення в бухгалтерському обліку банку кредиторських вимог відповідно до затвердженого Фондом реєстру акцептованих вимог кредиторів та цього Положення банк, за винятком порядку дій, наведених у пункті 8 цього розділу, закриває клієнтські та транзитні рахунки, на яких здійснювався облік кредиторських зобов'язань банку, із дотриманням норм законодавства України.

VII. Внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів

1. Підставами для внесення до затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів змін, які підлягають затвердженню виконавчою дирекцією Фонду, є:

1) рішення суду, яке набрало законної сили (у тому числі рішення судів, які набрали законної сили після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів, визначеного статтею 49 Закону), за яким, зокрема, виникають:

зобов'язання банку перед кредиторами, що виникли до дня початку процедури ліквідації;

кредиторські вимоги вкладників у частині, що перевищує суму відшкодування, виплачену Фондом, розмір якої визначено відповідно до вимог статті 26 Закону. Такі вимоги включаються до реєстру акцептованих вимог кредиторів та підлягають задоволенню в черговості відповідно до статті 52 Закону;

зобов'язання банку, які, крім вимог вкладника понад гарантовану суму відшкодування по вкладу, включаючи відсотки, які нараховані станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, включають також суми зобов'язань банку понад суму, нараховану на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (зокрема, штрафні санкції у вигляді штрафів, пені або індексу інфляції за кількість днів прострочення зобов'язань). Такі вимоги підлягають включенню до сьомої черги задоволення вимог кредиторів, а саме: вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов'язаними особами банку;

зобов'язання банку, що ліквідується, за зверненням довірителів фондів фінансування будівництва (далі - ФФБ), або фондів операцій з нерухомістю (далі - ФОН), або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги про ФФБ або ФОН, який може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам законодавства, відповідно до Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2020 року N 754, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2021 року за N 147/35769. Банк, що ліквідується, включає такі вимоги до сьомої черги вимог кредиторів;

(абзац шостий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

2) свідоцтво про право на спадщину / рішення суду, яке набрало законної сили, за вимогами:

кредиторів-спадкодавців, які визнані Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

кредиторів-спадкодавців, які не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, - у разі, якщо спадщина була відкрита до початку або під час періоду приймання Фондом вимог кредиторів, а строк для прийняття спадщини у період приймання Фондом вимог кредиторів не минув.

Підставою для звернення спадкоємців кредитора щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів є оригінал чи засвідчена нотаріально або органами, що мають право засвідчувати такі документи згідно з вимогами законодавства України, копія свідоцтва про право на спадщину.

У разі звернення спадкоємців кредитора, який не включений до реєстру акцептованих вимог кредиторів, визначення суми вимог та віднесення вимог до певної черги для цілей внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів здійснюється у порядку, визначеному розділом III цього Положення, протягом 90 днів з дня звернення, але не довше граничного строку ліквідації банку;

(підпункт 2 пункту 1 розділу VII у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.09.2018 р. N 2525)

3) у разі припинення кредитора - юридичної особи - за його вимогами, включеними до реєстру акцептованих вимог кредиторів:

надані правонаступниками документи, що відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що містить відомості про припинення юридичної особи / фізичної особи - підприємця (кредитора) та інформацію про відсутність відомостей про його правонаступників;

(підпункт 3 пункту 1 розділу VII у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.07.2019 р. N 1754)

4) письмова відмова кредитора від вимог;

5) клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) про виправлення помилки, допущеної Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду чи уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час акцептування вимог кредиторів;

6) клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) про збільшення/зменшення вимог кредитора відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду, що виникли під час проведення ліквідації, які отримані від Фонду на підставі заяви про задоволення додаткових вимог;

7) підпункт 7 пункту 1 розділу VII виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312,
у зв'язку з цим підпункти 8 - 12
 вважати відповідно підпунктами 7 - 11)

7) договір уступки права вимоги боргу (договір купівлі-продажу, дарування тощо), засвідчений нотаріально (у випадках, якщо таке засвідчення вимагається законодавством України). Такі зміни вносяться до реєстру акцептованих вимог кредиторів виключно в межах черги, до якої було включено вимогу, яку уступлено, та у сумі, що не перевищує суму (залишок суми) вимог, яку акцептовано первинному кредитору;

8) зняття накладеного за рішенням суду арешту з рахунку;

9) виконання зобов'язання перед цим банком, щодо якого вклад, розміщений у такому банку, використовувався як засіб забезпечення його виконання;

10) заміна кредитора у зобов'язанні банку внаслідок:

виконання обов'язку банку поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

виконання обов'язку банку третьою особою.

Такі зміни вносяться до реєстру акцептованих вимог кредиторів після надання банку доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні банку лише у разі, якщо до пред'явлення банку вимоги новим кредитором вимогу первісного кредитора за зобов'язанням банку не задоволено, виключно в межах черги, до якої було включено вимогу первісного кредитора, та у сумі, що не перевищує суму (залишок суми) вимоги за зобов'язанням банку, яку акцептовано первісному кредитору;

(пункт 1 розділу VII доповнено новим підпунктом 10 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.05.2018 р. N 1376,
у зв'язку з цим підпункт
10 вважати підпунктом 11)

11) пред'явлення кредиторських вимог контролюючими органами за зобов'язаннями банку із сплати податків і зборів, що виникли під час проведення ліквідації банку.

Внесення змін до затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, здійснюється на підставі заяви кредитора про кредиторські вимоги до банку, додатком до якої в обов'язковому порядку має бути копія рішення суду, належним чином засвідчена, з відміткою суду про дату набрання рішенням суду законної сили.

Підставою для звернення щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів є оригінал виконавчого листа, що надсилається до уповноваженої особи Фонду відповідно до вимог частини четвертої статті 39 Закону України "Про виконавче провадження", у зв'язку із закінченням виконавчого провадження на підставі прийнятого Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника.

(абзац двадцять другий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376)

Заміна кредитора у зобов'язанні банку не змінює черговості задоволення акцептованих вимог кредиторів, визначених статтею 52 Закону.

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом двадцять третім згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

2. Зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів подаються банком до Фонду, оформлені відповідно до вимог цього Положення.

3. Зміни до раніше затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів надаються в поясненнях відповідно до кожного з раніше акцептованих кредиторів (з 1 по 10 колонку реєстру) у форматі "було-стало" або додаються нові кредитори.

Зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів оформлюються за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

4. Належним чином оформлені та підписані зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів подаються супровідним листом до відповідального за перевірку даних реєстру структурного підрозділу Фонду разом з такими документами:

пояснення підстав щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

копії заяв кредиторів та копії документів, що підтверджують обґрунтування підстав для внесення змін.

5. Відповідальний за перевірку даних реєстру структурний підрозділ Фонду після отримання змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів перевіряє:

підтвердні документи, на підставі яких було внесено зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

відповідність віднесення вимог до черги згідно зі статтею 52 Закону відповідно до інформації, що надається банком;

відповідність оформлення реєстру акцептованих вимог кредиторів формі змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

відповідність даних бухгалтерського обліку та суми кредиторських вимог.

Порядок взаємодії структурних підрозділів Фонду при здійсненні перевірки даних наданих змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів та підтвердження відповідності заявлених вимог кредиторів до фактичних балансових залишків за рахунками кредиторів на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з вирахуванням вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами регламентується вимогами внутрішніх нормативних документів Фонду.

6. Відповідальний за перевірку даних щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів структурний підрозділ Фонду за потреби має право вимагати від відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) додаткову інформацію щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

7. У разі відсутності зауважень щодо змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів питання про затвердження змін до реєстру виноситься на розгляд виконавчої дирекції Фонду.

8. Зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів, затверджені у встановленому порядку, за заборгованістю, яка раніше була віднесена на рахунки операційних доходів банку, відображаються шляхом здійснення зворотних бухгалтерських записів.

9. Зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів, затверджені у встановленому порядку, за заборгованістю, яка раніше не обліковувалась, відображаються за окремими аналітичними рахунками дебіторської заборгованості банку, що ліквідується. Подальше погашення/продаж такої заборгованості здійснюється згідно з вимогами законодавства України.

10. У разі якщо змінами до реєстру акцептованих вимог кредиторів передбачено заміну первинного кредитора на нового кредитора в повному обсязі вимог або передбачено розподілення обсягу кредиторських вимог між декількома кредиторами (у тому числі новими кредиторами), банк:

виконує заходи щодо реєстрації в АБС банку, що ліквідується, картки нового контрагента (нового кредитора) у разі, якщо такого контрагента (кредитора) не було створено на етапі підготовки змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

відкриває аналітичні рахунки іншої кредиторської заборгованості відповідно до вимог цього Положення;

відображає в бухгалтерському обліку переведення або розподіл кредиторських вимог з рахунку первісного кредитора на рахунок(ки) нового(их) кредитора(ів) в повному обсязі або в частинах кредиторських вимог, затверджених змінами до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

VIII. Заходи щодо задоволення акцептованих вимог кредиторів

1. Задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів не здійснюється, крім задоволення вимог кредиторів за правочинами, що забезпечують проведення ліквідаційної процедури, якщо таке задоволення вимог погоджено виконавчою дирекцією Фонду.

2. Порядок задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується, включає процедуру задоволення вимог кредиторів у визначеній черговості та процедуру позачергового задоволення вимог кредиторів.

3. В результаті отримання та накопичення на накопичувальному рахунку, відкритому банком в Національному банку України, коштів від управління та продажу майна (активів) банку, інвестування тимчасово вільних коштів банку в державні цінні папери [далі - кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів)] уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає на паперовому носії до відповідного структурного підрозділу Фонду звернення про задоволення вимог кредиторів для подальшого винесення питання на розгляд виконавчої дирекції Фонду.

(пункт 3 розділу VIII у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

4. У зверненні про задоволення вимог кредиторів зазначаються:

загальна сума кредиторських вимог;

кількість кредиторів;

черга;

пропорційність виплат (у разі недостатності коштів);

обсяг коштів, достатній для повного погашення вимог кредиторів попередньої черги, але які не виконані в зв'язку з неможливістю безготівкового перерахування коштів на відповідні рахунки за призначенням у разі відсутності або невірності необхідних реквізитів у заяві кредитора або у разі, якщо за рахунками кредиторів обліковується арешт (на кошти яких накладено арешт).

5. Прийняте виконавчою дирекцією Фонду рішення доводиться відповідним структурним підрозділом Фонду до відома уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень).

6. Наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) розміщує оголошення про початок задоволення вимог кредиторів на офіційній сторінці Фонду та на сторінці банку в мережі Інтернет.

(абзац перший пункту 6 розділу VIII у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312)

Зазначена інформація розміщується також у банку у доступному для відвідувачів місці (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі).

7. Порядок взаємодії структурних підрозділів Фонду при здійсненні контролю за дотриманням уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) вимог рішення виконавчої дирекції Фонду щодо задоволення вимог кредиторів певної черги та обсягу, у тому числі пропорційності задоволення таких кредиторських вимог, регламентується вимогами внутрішніх нормативних документів Фонду.

8. Задоволення вимог кредиторів певної черги здійснюється в обсязі відповідно до визначеної суми заборгованості кожному кредитору та з урахуванням обсягу вимог кредиторів, за рахунками яких обліковується арешт (на кошти яких накладено арешт).

Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) в обсязі, достатньому для задоволення вимог кредиторів певної черги, за рахунками яких обліковується арешт (на кошти яких накладено арешт), обліковуються на накопичувальному рахунку до дати надходження відповідних документів про зняття арешту.

Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) в обсязі, достатньому для задоволення вимог кредиторів певної черги, які не можуть бути перераховані на відповідні рахунки кредиторів за призначенням у разі відсутності або невірності необхідних реквізитів у заяві кредитора, обліковуються на накопичувальному рахунку до дати подання кредитором відповідних реквізитів для безготівкового перерахування коштів.

Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) в обсязі, достатньому для задоволення вимог кредиторів певної черги, за рахунками яких обліковуються вклади, майнові права яких передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов'язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів, обліковуються на накопичувальному рахунку до дня виконання зобов'язань за відповідним кредитним договором. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) в процесі задоволення вимог кредиторів певної черги, у разі, якщо це передбачено умовами договору, вчиняє дії щодо звернення стягнення у позасудовому порядку на предмет застави, а саме на кошти у вигляді вкладів, майнові права за якими передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов'язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів.

(абзац четвертий пункту 8 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

9. Задоволення вимог кредиторів наступної черги здійснюється без урахування обсягу коштів депонованих, але не виконаних зобов'язань попередньої черги кредиторів.

У разі якщо обсяг коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Пропорційний розрахунок сум задоволення вимог кредиторів наступної черги проводиться без урахування коштів непогашених вимог попередньої черги кредиторів.

10. Після надходження відповідних документів про зняття обмеження на розпорядження (арешту) з коштів або надання кредитором уточнень щодо реквізитів для перерахування коштів відбувається задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів, що були депоновані під такі кредиторські зобов'язання попередньої черги кредиторів на накопичувальному рахунку.

Таке задоволення вимог кредиторів попередньої черги не впливає на процес та обсяг коштів, визначених для задоволення кредиторських вимог поточної черги.

11. Якщо після затвердження ліквідаційного балансу банку:

Фонд одержав кошти в результаті вжиття заходів з відшкодування шкоди (збитків), заподіяної банку особами, визначеними у частині п'ятій статті 52 Закону, - такі кошти спрямовуються Фондом кредиторам банку - особам, акцептовані вимоги яких до банку були віднесені до першої - восьмої черги та в результаті ліквідаційної процедури залишилися незадоволеними та вважаються погашеними, у межах розміру шкоди, заподіяної їм внаслідок визнання погашеними їхніх акцептованих вимог, в порядку та черговості задоволення вимог, встановлених Законом і цим Положенням, після відшкодування витрат Фонду, понесених у зв'язку із стягненням шкоди (збитків);

одержані кошти в результаті процесів, позовів та проваджень щодо шкоди (збитків), що була заподіяна банку внаслідок прямої чи непрямої націоналізації або експропріації майна (інвестицій) банку, здійснення щодо таких інвестицій заходів, що за наслідками дорівнюють експропріації, або внаслідок реквізиції, руйнування, заподіяння шкоди або знецінення майна (інвестицій) банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень або інших подібних дій, - такі кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банку - осіб, акцептовані вимоги яких до банку в результаті ліквідаційної процедури залишилися незадоволеними та вважаються погашеними, - у межах розміру шкоди, заподіяної їм внаслідок визнання погашеними їхніх акцептованих вимог, у черговості та порядку, визначених Законом і цим Положенням, після відшкодування витрат Фонду на ведення таких процесів, позовів та проваджень, а також усіх пов'язаних з ними виконавчих процесів;

одержані інші кошти, які до затвердження ліквідаційного балансу банку підлягали б включенню до ліквідаційної маси, - такі кошти спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів банку - осіб, акцептовані вимоги яких до банку в результаті ліквідаційної процедури залишилися незадоволеними та вважаються погашеними, - у межах розміру шкоди, заподіяної їм внаслідок визнання погашеними їхніх акцептованих вимог, у черговості та порядку, визначених Законом і цим Положенням.

(пункт 11 розділу VIII у редакції рішень виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.03.2021 р. N 258
,
від 25.10.2021 р. N 1075)

12. За наявності у банку вимог кредиторів, що не були задоволені до визначеного строку завершення ліквідаційної процедури у зв'язку з накладенням арешту на кошти, які обліковуються на рахунках кредиторської заборгованості, відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) виконує такі дії:

(абзац перший пункту 12 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

повідомляє органи або осіб, за рішенням яких накладено арешт (у тому числі суд, органи державної виконавчої служби, приватних виконавців), про завершення ліквідаційної процедури банку та про наявні кошти на арештованих рахунках кредиторської заборгованості;

(абзац другий пункту 12 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

у разі надходження до банку відповідних документів від органів або осіб, за рішенням яких накладено арешт (у тому числі суду, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців), про зняття обмеження на розпорядження (арешту) з коштів кредиторської заборгованості здійснює задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів, що були депоновані під такі кредиторські зобов'язання;

(абзац третій пункту 12 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 25.10.2021 р. N 1075)

у разі неотримання від органів або осіб, за рішенням яких накладено арешт (у тому числі суду, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців), документів про зняття обмеження на розпорядження (арешту) з коштів протягом 30 днів з дня направлення повідомлення про завершення ліквідаційної процедури задовольняє кредиторські вимоги шляхом перерахування коштів, що були депоновані під такі кредиторські зобов'язання, на депозит нотаріусу, нотаріальної контори за місцезнаходженням банку відповідно до законодавства України.

(абзац четвертий пункту 12 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376,
від 25.10.2021 р. N 1075)

13. У разі продажу майна (активів) банку, що є предметом застави за кредиторськими вимогами заставодержателя, здійснюється позачергове задоволення вимог такого заставодержателя, але не більше суми акцептованих вимог, визначених відповідно до Закону та цього Положення, що забезпечені таким майном (активами). Уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на паперовому носії подає звернення та супровідні документи про позачергове задоволення вимог такого заставодержателя до відповідного структурного підрозділу Фонду для подальшого винесення питання на розгляд виконавчої дирекції Фонду.

(пункт 13 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

14. Сума акцептованих вимог заставодержателя, яка підлягає задоволенню в порядку черговості, визначеної Законом і цим Положенням, визначається у розмірі перевищення суми акцептованих вимог, забезпечених проданим Фондом заставленим майном (активами) банку, над обсягом коштів, одержаних від продажу такого майна (активів).

(пункт 14 розділу VIII у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.09.2021 р. N 993)

15. Зарахування зустрічних однорідних вимог боржника, який одночасно є кредитором банку, відповідно до пункту 8 частини другої статті 46 Закону здійснюється із врахуванням приписів частини четвертої статті 52 Закону - зокрема якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, таке зарахування здійснюється пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги.

(пункт 15 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

16. Пункт 16 розділу VIII виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 13.06.2019 р. N 1482)

17. Пункт 17 розділу VIII виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 13.06.2019 р. N 1482,
у зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 16)

16. У разі звернення заставодержателем стягнення на майно банку, що є предметом застави, та отримання ним задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна банк забезпечує відображення задоволення вимог такого заставодержателя в розмірі вартості майна, на яке звернено стягнення, але не більше суми акцептованих вимог, визначених відповідно до Закону та цього Положення, що забезпечені таким майном (активами).

Якщо вартість заставленого майна банку, на яке заставодержателем звернено стягнення, недостатня для задоволення акцептованих вимог заставодержателя, незадоволені вимоги задовольняються в порядку черговості, встановленої Законом та цим Положенням.

Якщо вартість заставленого майна банку, на яке заставодержателем звернено стягнення, перевищує розмір його акцептованих вимог, Фонд вживає заходів, визначених законодавством та правочином, відповідно до якого здійснено звернення стягнення на майно, що є предметом застави.

(розділ VIII доповнено новим пунктом 16 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075,
у зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 17)

17. У разі наявності обставин, зазначених у частині першій статті 537 Цивільного кодексу України, стосовно кредиторів банку, чиї вимоги акцептовані, банк до визначеного виконавчою дирекцією Фонду строку завершення ліквідаційної процедури вносить належні таким кредиторам грошові суми на депозит нотаріусу, нотаріальної контори за місцезнаходженням банку.

(розділ VIII доповнено пунктом 17 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376
,
пункт
17 розділу VIII у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2020 р. N 1312)

IX. Розпорядження майном (активами), що залишилось після задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується

1. Акціонери банку, що ліквідується, мають право отримати майно (активи) такого банку, яке залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів, відповідно до статті 52 Закону [далі - Залишкове майно (активи)].

(пункт 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

2. У разі якщо після задоволення вимог всіх кредиторів у банку, що ліквідується, залишилось наявним Залишкове майно (активи), відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом 5 робочих днів, але у будь-якому разі не пізніше 60 днів до завершення процедури ліквідації, надсилає акціонерам банку, що ліквідується, повідомлення про їхнє право отримати Залишкове майно (активи) та одночасно розміщує відповідне повідомлення про завершення задоволення вимог кредиторів банку згідно з черговістю, встановленою статтею 52 Закону, наявність Залишкового майна (активів) (із переліком такого Залишкового майна (активів)) та право акціонерів на отримання такого Залишкового майна (активів) на сайті банку, що ліквідується, а також надає таке повідомлення Фонду для розміщення його на офіційному сайті Фонду.

(пункт 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

3. Акціонери банку, що ліквідується, не пізніше 30 днів з дати розміщення відповідного повідомлення на сайті банку, в якому зазначена адреса банку, що ліквідується, повинні надіслати відповідну заяву про намір отримати Залишкове майно (активи) банку, що ліквідується, або про відмову від його отримання на адресу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень).

(абзац перший пункту 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

Заява акціонера банку, що ліквідується, про намір отримати Залишкове майно (активи) направляється в письмовій формі за підписом акціонера (за особистим підписом акціонера - фізичної особи або керівника акціонера - юридичної особи) та повинна містити таку інформацію:

(абзац другий пункту 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

відомості про акціонера банку (для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для акціонера - юридичної особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника юридичної особи; уповноважена особа, яка діє від імені акціонера, повинна долучити до заяви належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують її повноваження);

(абзац третій пункту 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

адреса для листування та банківські реквізити;

посилання на документи, якими підтверджується, що заявник дійсно є акціонером банку, що ліквідується;

згода на отримання майна, що залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів;

згода на обробку персональних даних (для акціонерів - фізичних осіб, представників акціонерів - юридичних осіб).

Зразок форми згоди на обробку персональних даних наведено в додатку 4 до цього Положення.

4. Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) розглядає заяви акціонерів банку, що ліквідується, про намір отримати Залишкове майно (активи), надіслані у строк, встановлений пунктом 3 цього розділу, протягом 10 робочих днів з дати завершення строку, встановленого для їх подання.

(абзац перший пункту 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

Заяви акціонерів, надіслані із порушенням строку, встановленого пунктом 3 цього розділу, Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) не розглядаються та вважається, що такими акціонерами не надано згоду на отримання Залишкового майна (активів) банку, що ліквідується.

(абзац другий пункту 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

5. За результатами розгляду заяв акціонерів про намір отримати Залишкове майно (активи) уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на паперовому носії подає звернення до виконавчої дирекції Фонду про намір акціонерів отримати Залишкове майно (активи) банку, що ліквідується.

(абзац перший пункту 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

Рішення виконавчої дирекції Фонду щодо передачі акціонерам Залишкового майна (активів) банку, що ліквідується, направляється банку не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

(абзац другий пункту 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) повідомляє акціонерів, які виявили намір отримати Залишкове майно (активи) банку, що ліквідується, про розмір частки в майні, яка підлягає передачі акціонеру, та про необхідність звернутись до банку, що ліквідується, з метою підписання договору (акта) про передачу Залишкового майна (активів) у спільну часткову власність таких акціонерів у термін, зазначений у повідомленні. При цьому такий строк не може перевищувати 60 днів з дати розміщення відповідного повідомлення на сайті банку, що ліквідується. Одночасно банк розміщує відповідне повідомлення на своєму сайті та надсилає його до Фонду для розміщення на офіційному сайті Фонду.

(абзац третій пункту 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

6. Акціонери, які виявили намір отримати Залишкове майно (активи) та вчасно подали відповідну заяву, повинні звернутись до Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) у строк, зазначений у повідомленні, для підписання договору (акта) про передачу Залишкового майна (активів) у спільну часткову власність акціонерів, який у встановлених законодавством випадках підлягає нотаріальному посвідченню.

(пункт 6 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

7. Акціонери, які не з'явились для підписання або відмовились підписати договір (акт) про передачу Залишкового майна (активів) у спільну часткову власність акціонерів у строк, визначений відповідно до пункту 5 цього розділу, вважаються такими, що відмовились від отримання Залишкового майна (активів).

(пункт 7 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

8. У разі якщо акціонери не подали заяву про намір отримати Залишкове майно (активи) або жоден з них не з'явився у банк, що ліквідується, для підписання договору (акта) про передачу Залишкового майна (активів) у спільну часткову власність акціонерів у визначений строк, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) передає за рішенням виконавчої дирекції Фонду таке Залишкове майно (активи) організаціям у порядку благодійної діяльності або списує його.

(пункт 8 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.07.2020 р. N 1312)

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

(У відмітках до додатків 1 - 4 слова "до Порядку" замінено словами "до Положення про порядок" згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 листопада 2017 року N 5112)

 

ЗАЯВА

 

                                    Уповноваженій особі Фонду
                         гарантування вкладів фізичних осіб
                         на ліквідацію __________________
                                                                   (найменування банку)
                                          _____________________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
                                                        ____, м. ______,
                                             _______________,____
                                                                              (вул.)

 

Заявник-кредитор

____________________________________________________
          (фізична особа, фізична особа - підприємець, самозайнята особа,
                                            суб'єкт оціночної діяльності)
____________________________________________________
Місце проживання:

____________________________________________________

Паспорт ____ ________________________________________,

виданий ____________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________________________________

Тел. ________________________________________________

                                        або (у разі якщо заявник кредитор - юридична особа)

Заявник-кредитор

____________________________________________________
                                       (найменування юридичної особи)
____________________________________________________
                      (керівник - посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
Місцезнаходження: ___________________________________

____________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _____________________________________

Тел. ________________________________________________

Заява N
про визнання вимог кредитора

1. Прошу визнати ________________________________________ кредитором ___________________
                                                                                                                                                                                       (найменування банку)
щодо залишків коштів на моїх поточних / вкладних рахунках та за іншими видами заборгованості, у сумі всіх належних мені / (або найменування юридичної особи) коштів.

2. Крім того, прошу визнати мене кредитором ___________________________ за заборгованістю, що
                                                                                                                          (найменування банку)
виникла на підставі ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (зазначається додаткова інформація)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Реквізити для задоволення вимог
_____________________________________________________________________________________
(фізична особа, фізична особа - підприємець, самозайнята особа, суб'єкт оціночної діяльності / найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________:

              поточний рахунок отримувача N ___________________________
              найменування банку отримувача ___________________________
              код отримувача ___________________________
              код банку _______________________________

У разі зміни моїх реквізитів я зобов'язуюсь письмово повідомити уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) ______________________________________________________________ про такі зміни протягом 10
                                                   (найменування банку)
календарних днів з дня виникнення змін із зазначенням нових реквізитів.

"___" _________________ 20__ р.

______________________ /__________________________
                      (підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

або (якщо заявник-кредитор - юридична особа)
____________________________________ /__________________________/_____________________
                                     (посада)                                                                          (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 р. N 1376
,
від 25.10.2021 р. N 1075)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від "____" _________ 20__ р. N _________

Реєстр акцептованих

                       вимог кредиторів _________________________________________
                                                                                                     (повне найменування банку)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові / найме-
нування кредитора

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків* / код за ЄДРПОУ, місце проживання / місцезнаходження кредитора

Банківські реквізити (за їх наявності)

Сума вимог

Черговість задово-
лення вимог

Дата внесення вимог до реєстру акцеп-
тованих вимог кредиторів

Підстави для внесення вимог до реєстру акцеп-
тованих вимог кредиторів

за даними балансу на останній робочий день банку

заяв-
лена

акцеп-
тована

незабез-
печених

забез-
печена заставою (згідно з
частиною третьою статті 52 Закону)

1

2

3

4

5

6

7 (8 + 9)

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за чергою

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за реєстром акцептованих вимог кредиторів

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень)

___________________
(повне найменування
банку)

___________________
(підпис, власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

                                                                                      М. П. (у разі її використання) _________________
                                                                                                                                                                                                      (дата)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від "____" _________ 20__ р. N _________

Зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів N ___

________________________________________________
(повне найменування банку)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові / найме-
нування кредитора

Паспортні дані, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків* / код за ЄДРПОУ, місце прожи-
вання / місцезна-
ходження кредитора

Бан-
ківські рек-
візити (за їх наяв-
ності)

Сума вимог

Черго-
вість задово-
лення вимог

Дата вне-
сення змін до реєстру акцеп-
тованих вимог креди-
торів

Підстави для внесення змін до реєстру акцеп-
тованих вимог креди-
торів

Реквізит, що змінився

Дані, що було змінено

за даними балансу на останній робочий день банку

заяв-
лена

акцеп-
тована

незабез-
печених

забез-
печена заставою (згідно з
частиною третьою статті 52 Закону)

1

2

3

4

5

6

7 (8 + 9)

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава внесення змін

 

Усього за чергою

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за реєстром акцептованих вимог кредиторів

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень)

___________________
(повне найменування
банку)

___________________
(підпис, власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

                                                                                       М. П. (у разі її використання) _________________
                                                                                                                                                                                                        (дата)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.10.2021 р. N 1075)

 

 

                                    Уповноваженій особі Фонду
                         гарантування вкладів фізичних осіб
                         на ліквідацію __________________
                                                                    (найменування банку)
                                          _____________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
                                                   _____, м. ________,
                                           ________________,____
                                                                               (вул.)

ЗГОДА
на обробку персональних даних

                                                                                     Я,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (дата і місце народження)
зареєстрований (зареєстрована) за адресою: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
та фактично проживаю за адресою _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків* ___________________________________
Паспорт серія (за наявності) ____ N ________, виданий _____________________________________
________________________________________________________________ дата видачі __________

____________
* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

Даю згоду на таке:

1. Володілець персональних даних - Фонд.

2. Склад та зміст зібраних персональних даних - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання.

3. Права суб'єкта персональних даних визначені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

4. Метою збору персональних даних є виконання вимог Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року N 3711.

5. Передача моїх персональних даних може бути здійснена виключно відповідно до статті 14 Закону України "Про захист персональних даних".

"____" ______________ 20__ року

________________
(підпис)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.11.2017 р. N 5112
,
від 25.10.2021 р. N 1075)

____________

Опрос