Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения учредительных съездов частных исполнителей регионов

Минюст
Порядок, Приказ от 06.09.2017 № 2824/5
редакция действует с 28.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017

м. Київ

N 2824/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2017 р. за N 1102/30970

Про затвердження Порядку проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 27 грудня 2019 року N 4224/5

Відповідно до пункту 5 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів, що додається.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

Порядок
проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів

1. Проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону здійснюється Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст) одночасно у всіх виконавчих округах.

Інформація про проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту та містить відомості про дату, час, місце проведення, а також порядок денний такого з'їзду.

Не пізніш як за 10 днів до дня проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіонів Мін'юст надсилає повідомлення на адресу електронної пошти кожного приватного виконавця, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

2. Установчий з'їзд приватних виконавців регіону проводиться в приміщеннях управлінь забезпечення примусового виконання рішень відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - управління забезпечення примусового виконання рішень).

Управління забезпечення примусового виконання рішень забезпечують умови для проведення таємного голосування, підготовки та друку документів (протоколів, бюлетенів, рішень тощо), необхідних для проведення установчого з'їзду.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.12.2019 р. N 4224/5)

3. У разі якщо на дату проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону у Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості щодо менше ніж чотирьох приватних виконавців відповідного виконавчого округу, установчий з'їзд приватних виконавців регіону вважається таким, що не відбувся за відсутністю кворуму.

У разі якщо установчий з'їзд не відбувся у зв'язку з відсутністю кворуму, повторний установчий з'їзд скликається після внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України відомостей не менше ніж чотирьох приватних виконавців відповідного виконавчого округу.

Установчий з'їзд приватних виконавців регіону вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь більше половини приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні.

4. На установчому з'їзді приватних виконавців регіону головує найстарший за віком приватний виконавець, який бере участь у з'їзді.

Головуючий на засіданні оголошує порядок денний та обирає з присутніх секретаря установчого з'їзду приватних виконавців регіону.

5. Секретар установчого з'їзду приватних виконавців регіону проводить реєстрацію та формує список учасників з'їзду.

За результатами реєстрації формується список претендентів в єдиному бюлетені обрання членів ради приватних виконавців регіонів (додаток).

До бюлетеня вносяться відомості про усіх приватних виконавців, які беруть участь у з'їзді, окрім тих, хто заявив про зняття своєї кандидатури.

Після реєстрації кожному приватному виконавцю надається п'ять хвилин для усної доповіді щодо своєї кандидатури до складу ради приватних виконавців регіону.

6. Установчий з'їзд приватних виконавців регіону формує раду приватних виконавців регіону з числа приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні, шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.

Кількість членів ради приватних виконавців регіону, які обираються рейтинговим таємним голосуванням, - три особи.

7. Перед початком таємного рейтингового голосування приватний виконавець отримує у секретаря установчого з'їзду бюлетень.

Голосування відбувається одночасно по всіх кандидатах, включених у бюлетень, при цьому приватний виконавець, який голосує, має віддати свій голос тільки трьом претендентам.

Бюлетень заповнюється в окремій кімнаті або кабіні і опускається до виборчої скриньки в складеному вигляді.

8. Після того, як всі присутні на з'їзді проголосували, секретарем проводиться підрахунок голосів.

Незаповнені бюлетені або заповнені з порушенням вимог абзацу другого пункту 7 цього порядку визнаються недійсними.

Після підрахунку голосів секретар складає протокол про результати голосування.

Головуючий оголошує результати учасникам установчого з'їзду приватних виконавців регіону.

Обраними членами до ради приватних виконавців регіону вважаються приватні виконавці, які набрали більшу кількість голосів, а приватний виконавець, який набрав найбільшу кількість голосів, вважається обраним головою ради приватних виконавців регіону.

Якщо за результатами голосування однакову кількість голосів набрали чотири і більше кандидатів, у зв'язку з чим неможливо визначити членів ради приватних виконавців регіону, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів. Переголосування проводиться доки не буде обрано членів ради приватних виконавців регіону.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатури набрали однакову найбільшу кількість голосів у члени ради приватних виконавців регіону, у зв'язку з чим неможливо обрати голову ради приватних виконавців регіону, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів. При повторному голосуванні кожен приватний виконавець має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Переголосування проводиться доки одним кандидатом не буде набрано найбільшу кількість голосів.

9. Після встановлення і оголошення остаточного результату голова закриває установчий з'їзд приватних виконавців регіону.

Результати рейтингового таємного голосування установчого з'їзду приватних виконавців регіону оформлюються рішенням, яке підписується головуючим та секретарем і не пізніше наступного робочого дня надсилається до Мін'юсту для оприлюднення на його офіційному веб-сайті.

 

Директор Департаменту з
питань правосуддя та
національної безпеки

О. М. Олійник

 

БЮЛЕТЕНЬ
обрання членів ради приватних виконавців регіонів

_____________________________________________________________________________________
(найменування виконавчого округу)

"___" ____________ 20__ року
(дата проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіонів)

Зробіть позначку "плюс" (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті проти трьох кандидатів у члени ради приватних виконавців регіону

N з/п

П. І. Б. приватного виконавця

Результат волевиявлення

 

 

 

____________

Опрос